Project image
)}
SEK 61,525
pledged of SEK 200,000pledged of SEK 200,000 goal
158
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Thu, December 3 2015 11:18 AM UTC +00:00
Last updated December 5, 2015

Staten & Kapitalet

A pod radio series about borders, hierarchy, freedom, revolutions, blood, guilt - a different outlook on politics and economics.

Staten & Kapitalet

A pod radio series about borders, hierarchy, freedom, revolutions, blood, guilt - a different outlook on politics and economics.

SEK 61,525
pledged of SEK 200,000pledged of SEK 200,000 goal
158
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Thu, December 3 2015 11:18 AM UTC +00:00
Last updated December 5, 2015

About

(For English translation of the Story and transcription of the video, scroll down! The planned recordings will be in Swedish.)

Världen som vi känner den är på väg att förändras i grunden. Ekonomisk turbulens, klimathot, migration och demokratins kris utmanar vår invanda världsbild. En ny syn på världen och oss själva är nödvändig. Det här är ett sökande efter en sådan syn.

Ända sedan serien Människan och maskinen har vårt motto varit: För att förstå samtiden måste vi få grepp om vårt glömda förflutna, särskilt de tankar och trosföreställningar som alltjämt präglar oss i dagens Sverige.

I vår nya programserie tillämpar vi vårt motto på samtidsdebattens huvudfåra: politik och ekonomi. I vår förra serie, Myter & Mysterier, med nästan en miljon unika nedladdningar, djupdök vi i människans inre världar. Nu tar vi oss upp till den gemensamma ytan igen, för att diskutera vilka oanade ting som döljer sig bakom hur vi pratar om det politiska och det ekonomiska. Tänk om inget där heller är riktigt vad det synes vara?

Det ska handla om sådant som: gränser, hierarki, frihet, revolutioner, blod, skuld. Våra samtal äger som vanligt rum på olika platser med anknytning till ämnena vi tar upp.

Det här blir svårt, för det ligger så nära vår egen vardag. Och vi behöver forska ett extra varv. Men med ditt stöd får vi mod att ta oss an ämnen som vi verkligen tror behöver genomlysas på nya och annorlunda premisser.

Och här kan du läsa om hur det funkar att stödja vårt projekt (bidragen utbetalas endast vid full finansiering, så annars blir det inget):

https://www.kickstarter.com/help/faq/backer+questions

Per och Eric har tidigare gjort serierna Människan och maskinen (Sveriges Radio P1), Kunskapens träd (oberoende) och Myter & Mysterier (via Kickstarter).

Picture: Pieter Bruegel the Elder, The Hunters in the Snow

Movie: Henrik Hellström

English translation:

The world as we know it is changing in fundamental ways. Economic turbulence, climate threat, migration, democratic crisis, all challenge our customary world-view. A new outlook on the world and ourselves is necessary. This is a search for such an outlook.

Ever since our series Man and Machine our motto has been: To understand the present we need get hold of our forgotten past, especially those thoughts and beliefs that still shape us in Sweden today.

In our new pod series we will apply our motto to the mainstream of contemporary debate: politics and economics. In our last series, Myths & Mysteries, with almost a million unique downloads, we delved deeply into the inner worlds of human beings. Now we resurface onto common ground, in order to talk about what unexpected things might hide behind the way we talk about politics and economics. What if nothing there either really is what it seems to be?

It will be about such things as: borders, hierarchy, freedom, revolutions, blood, guilt. Our conversations will, as usual, take place in different places related to the topics we deal with.

This will be tricky, because it is so close to our own everyday lives. And we need to do an extra round of research. With your support we will gain the courage to address subjects that we really think need to be discussed from new and other premisses.

Per and Eric have formerly produced the radio series Människan och maskinen (Man and Machine, for Swedish National Radio), Kunskapens träd (The Tree of Knowledge, independent) and Myter & Mysterier (Myths & Mysteries, Kickstarter).

Transcription of video dialogue:

E: "I'm Eric Schuldt." 

P: "And I'm Per Johanssson." 

E: "Together we have earlier made the series Man and machine, The Tree of Knowledge, and Myths & Mysteries. But now we have started to plan a new project." 

P: "Yes, and it will be called State & Capital." 

E: "That's a rather different title compared to our latest, Myths & Mysteries. What will one learn listening to State & Capital?" 

P: "Well, now we will become concrete. We will talk about soil and blood and money. But money isn't really concrete... what is money? What is capital? What is a state? What is governance? Where do all the ideas we have about such things come from?" 

E: "Would you say that this is a kind of journey through the history of ideas?" 

P: "Absolutely. That's what it will be. But very concretely rooted." 

E: "But for this to become possible, we will need your help."

Risks and challenges

We foresee no serious obstacles. This is a work of passion and deep commitment.
Once the project is financed we will also need help spreading the good news. All tips and tricks welcome.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 200 or more About $21

  You get your name on the web page of the series.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  65 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About $52

  You get one extra program with unique content once the series has been published.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  41 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About $104

  You are invited to an exclusive talk by Per and Eric in Stockholm.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  22 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About $517

  You get a specially made film with images and interviews from the making of the series.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About $1,034

  You are invited to become our sponsor: Your own or your company's name is mentioned as a sponsor at the beginning of each program.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 50,000 or more About $5,166

  You are invited to become our main sponsor: In addition to the mention of your sponsorship a short description of your business is read at the very start of each program.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)