Share this project

Done

Share this project

Done
Grundbok för rollspelet Zanguina - ett fantasyrollspel med själ, hjärta och extra allt!
80 backers pledged SEK 50,400 to help bring this project to life.
Last updated

About

Zanguina - Rollspelet project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

SEK 50,400

80

 SIDAN KOMMER ATT UPPDATERAS LÖPANDE VARTEFTER KAMPANJEN FORTSKRIDER. VI KOMMER ATT PUBLICERA SIDOR FRÅN BOKEN, UPPDATERA EVENTUELLA STRETCH GOALS OCH FYLLA PÅ MED ANNAN INFORMATION.

Zorkhfebers hemsida

Zanguina-bloggen

 Luften tycktes vibrera på ett obehagligt påtagligt sätt. Den kändes ungefär som det kan se ut att kännas en riktigt het, solig dag, när värmeångorna får sikten att dallra. Men här, bland det inre Viktos granskogsklädda bergssluttningar var det alls ingen varm dag. Det var bitande kallt. Och mörkt. Endast ljuset från Guapatrosj fackla förjagade nattens svärta, och den bleka månens sken reflekterades i snön som tillsammans med undervegetationen skapade en knastrande matta. Luften fortsatte att surra ljudlöst.

Cephyra fattade spjutet med båda händerna. Något var inte som det skulle. Någonting kändes helt åt helvete fel. De midjehöga urgröpta stenstoderna i all ära – skogarna och bergstrakterna i Vikto hade sedan urminnes tider varit skådeplats för märkliga ritualer. Här hade stora krigare begravts, mäktiga gudar tillbetts och fruktansvärda demoner frammanats, enligt vad folket i byarna lät göra gällande. Men det var inte de små ihåliga granitpelarna som sköt upp ur marken i en oregelbunden figur som rubbade hennes lugn. Inte heller var det benknotorna och kvarlevorna av sedan länge stupade i snön som gav Cephyra onda aningar: Där mörkret tätnade mellan de uråldriga barrträdens stammar utanför den lilla, sparsamt upplysta gläntan hördes olycksbådande läten. Sniffande, morrande, grymtanden och väsanden. Det stannade plötsligt upp, som om den eller det som ljudet kom ifrån avbrutits i något, och två blekgula ögon tändes som lyktor i skogens mörker och riktades mot henne, Guapatrosj och Lorens.

Lorens ja. Var befann han sig någonstans? Sist hon hade sett den rundlagda barberaren från Goromun hade han låtit sitt vatten mot en kraftig trädstam och färgat den vita snön gul. Hon öppnade munnen för att ropa på honom, men Guapatrosj hejdade henne genom att lyfta handen. Han höll sitt långsvärd i ett fast grepp, och blicken under slokhattens brätte var riktad mot de gula ögonen, som nu rörde sig mot dem med långsamma, ryckiga rörelser. 

En lång, senig, kloförsedd, gråaktig arm blev synlig i ljuscirkeln, och snart krälade ett avskyvärt odjur ut ur skuggorna på alla fyra. Varelsen var lång som en than, men inte mycket kraftigare än något av benranglen på marken. Den satte sig på huk (som en jättelik och mager groda, hann hon tänka) som beredd till anfall; väste och blottade en uppsättning sylvassa tänder. Hon tvekade inte, utan drev sitt spjut in i monstrets bröst innan det hann ta ett språng mot henne, och i ögonvrån såg hon hur Guapatrosj befriade ett annat av odjuren som kommit störtande mot honom från dess huvud. Plötsligt tycktes hela skogen sjuda av varelsernas grymtande läten, och gula ögon tändes som oljelampor mellan var och varannan trädstam. Guapatrosj svor högt.

Det var när det inte såg ut att längre finnas något hopp som Lorens kom inrusande i gläntan. Var han hade varit och vad han hade gjort ville han i efterhand aldrig svara på. Men han kom, och det räddade troligtvis livet på Cephyra och Guapatrosj. Den korpulente penvern skrek som en dåre, och ett dussin par gula ögon riktades mot hans håll. I samma ögonblick som bestarna fäst sin uppmärksamhet vid barberaren, tystnade han och höjde vänster hand. Ett samfällt djuriskt skrik hördes från de grå varelserna när deras blodkärl trasades sönder och röd sörja sprutade ut ur deras ögonhålor, öron och näsöppningar. De flesta av dem var döda innan de fallit till marken, och resten flydde in i mörkret under väsanden och tjatter. Efter sig lämnade de röda spår i snön.

Cephyra gick fram till Lorens som sjunkit till marken av utmattning. Det som Guapatrosj hade sagt men som hon inte hade velat tro på verkade stämma – att Lorens var ett med Zanguinan! Hon hade hört historien om när han räddade livet på Guapatrosj på tavernan under ”den stora slakten i Goromun”, som den redan kallades, men hon hade bara inte kunnat tro det. Denna vänliga, fåordiga, runda lilla man, som hittills framlevt sitt högst fredliga liv med att vaxa mustascher, ansa skägg och klippa pottfrisyrer – kunde han verkligen vara en sann magiker? Hon förstod nu att det inte bara var en möjlighet. Hon insåg att det förmodligen var exakt så det faktiskt förhöll sig.  Och hon förstod varför Guapatrosj envisats med att ta med honom på resan.

Lorens stönade tyst där han låg i snön. En liten rännil blod rann ur hans näsa. Snart kommer han också att tro på det, tänkte Cephyra. Hon vände sig mot Guapatroj.

”Samla ihop kropparna. Vi slår läger här. De kommer inte tillbaka i natt.”

 Zanguina - Rollspelet utgör grundreglerna för den som vill spela Zanguina. Beskrivningar av vår kampanjvärld Zorkhana planeras att komma i uppföljande moduler, samt i gratismaterial vi ämnar publicera på vår hemsida. Men här kommer en kortfattad introduktion:

Zorkhana kan snarast beskrivas som en klassisk fantasy-värld, teknologiskt någonstans mellan antik och senmedeltid beroende på var i världen man befinner sig. Runtom i Zorkhana är fruktansvärda monster, eldsprutande drakar, demoniska varelser och magi mer eller mindre påtagliga inslag. Här lever ”klassiska” fantasyfolk som dvärgar, orcher och alver, men här finns även de småväxta, temperamentsfulla skrofsen och en handfull varianter människomotsvarigheter. 

Vad är Zanguina?

Kampanjvärlden Zorkhana är både uråldrig och förhållandevis ung, och den kraft som genomsyrar allt kallas Zanguina. Ur Zanguinan uppstod Nihmerna; som genom själva sin existens bringade ordning i det kaos som var Zorkhanas ursprung, och som genom sina tankar skapade världen och dess invånare som vi känner dem idag. Eftersom Zanguinan genomsyrar allt, är den en naturlig del av alla levande varelser. Det betyder att alla intelligenta zorkhaniter teoretiskt sett kan lära sig att manipulera den, vilket är det man gör när man ägnar sig åt magi. Zanguinan är på Zorkhana, tack vare nihmernas existens, i hyfsad balans. Det är mot jämnvikt den strävar i det skick den befinner sig här. Det innebär att när balansen rubbas; när stora kvantiteter Zanguina manipuleras, sker en störning som flödet automatiskt försöker rätta till. När Zanguinans naturliga flöde störs kan märkliga, farliga och irrationella saker inträffa. Eftersom alla varelser är en del av Zanguinan äger dessa också i olika utsträckning ett naturligt försvar mot naturvidrig manipulation av densamma. Balansen i Zanguinan kan även störas på andra sett, till exempel när den osynliga skyddsvallen av någon anledning brister och exponerar portar till världar bortom Zorkhana…

Var kommer Rollpersonerna in? 

Här lämnar vi stor frihet åt den enskilda spelgruppen. Zanguina passar väl för både episka kampanjer och jordnära one-shots, och vice versa. Vi förser er med förutsättningarna! Då vi varken har traditionella yrken eller arketyper är varje Rollperson mer mångfacetterad än i traditionella rollspel; i synnerhet än i de slimmade system som tycks vara på modet idag. Spelaren kan välja att gestalta någon från de fem människolika folkslag som befolkar Zorkhana: Penver, Faranger, Mehriner, Thaner och Ryvener, som finns beskrivna i boken. De människolika arterna har mycket gemensamt, men skiljer sig genom olika grundegenskaper och andra potentiella förmågor och avvikelser.
                 Spelaren kan sedan välja vad han eller hon vill att Rollpersonen ska kunna och vara bra på, genom att pussla ihop dennes bakgrundshistoria - antingen genom att låta slumpen avgöra, eller genom att välja olika "bakgrundspaket" som tillsammans utgör Rollpersonens historia och samlade erfarenheter. Kort sagt: Om Spelaren till exempel har tänkt spela en vapenmästare väljer han eller hon bakgrundspaket som bygger upp en trovärdig och effektiv bakgrund åt en sådan. Om Spelaren däremot inte har en aning om vad för sorts Rollperson han eller hon vill spela utan väljer att låta karaktären växa fram slumpvis med slag på tabeller, går det också bra. På det här viset är det lätt för spelgruppen att skräddarsy sina Rollpersoner, eller helt enkelt låta slumpen avgöra vilka som kommer att utgöra sällskapet.
                Kanske vill spelarna gestalta en samling ungdomar från någon gudsförgäten håla, som av en händelse dras in i mystiska och omvälvande skeenden, eller ett gäng soldenärer som kämpar för silver, Ibstars eller Juaves sak i Vikto? Kanske vill de spela en del av besättningen på en handelsgalär som seglar mellan Wellenstad och södra Ibstar, eller en lönnmördarsekt som tillber en ondskefull demon som sägs ha siktats kring Revan? Det kan också vara det vanliga dysfunktionella gänget som av en slump möts på en taverna, och av den ena eller andra anledningen eller klavertrampet finner sig sitta i samma båt - helt plötsligt beroende av varandra för att klara livhanken. Möjligheterna är oändliga - ädlingar, bettlare, bönder, bagare, krigare, tjuvar, skökor, barder, prisjägare och bödlar - vem som helst som befolkar Zorkhana kan gestaltas av spelaren!
               Den region på Zorkhana som vi väljer att fokusera på inledningsvis, är länderna kring Ladarasan, havet som skiljer kontinenterna Farangheta och Ispalana åt. Det är Ibstadwen; det kungliga rike som utgör kejsardömet Ibstars hjärta. Det är det framgångsrika Kasilla och deras ärkefiende Langardien, det sönderslitna och av inbördeskrig härjade Schaargard, och den pulserande stadsstaten Wellen. Dessa rikens intressen strålar samman i det vilda och vidsträckta Vikto, där en reva - en ”port” till något obeskrivligt och fruktansvärt - tycks ha slitits upp någonstans i bergen som tornar upp sig ur den oförsonliga urskogen. Vikto styrs av en av Ibstars marionetter, men ibstarierna drivs tillbaka av det framryckande Juavesamfundets styrkor. Dessa hävdar att deras profet lagts till vila i Viktos inre, och ser således riket som sitt heliga land. Den mäktiga magikersammanslutningen Manto Dantra, som i Ibstar, med storkonungens goda vilja har patenterat bruket av "zanoun" (det vill säga magi) intresserar sig för revan. Deras närvaro i östra Vikto har blivit påtaglig och påträngande. Dessutom fungerar revan - Afzured - som en magnet för diverse lycksökare - skattletare, äregiriga äventyrare, monsterjägare och religiösa galningar. Här finns gott om uppslag för spännande äventyr för Spelare och Spelledare att sätta tänderna i. Länderna kring Ladarasan och dess befolkning och kulturer är komplexa sådana och planeras att beskrivas mer ingående i framtida moduler och material.

Reglerna

När man spelar Zanguina använder man fyra typer av tärningar. För karaktärsgenerering används primärt två tiosidiga tärningar som tillsammans utgör en så kallad T100. Under spelet används de speciella Zanguina-tärningarna. Dessa är: 

Primärtärningen (PrT), som används till test med förmågor och som utgör spetskunskapernas bidrag till handlingspölen. Den har en exploderande sida, som vid utfall genererar ytterligare en PrT till pölen. Sekundärtärningen (SeT) utgör grundegenskapernas bidrag till tärningspölen, medan Tertiärtärningen (TeT) används som Färdigheternas bidrag. Zanguinatärningarna är alla sexsidiga och erbjuder olika grad av chans för framgång/misslyckande.
               Vid utförandet av en handling förklarar Spelaren vad han eller hon vill göra och tillsammans med Spelledaren avgörs vilken Grundegenskap och Färdighet samt vilken eller vilka Spetskunskaper denne får använda sig av. Detta för att man kan utföra en handling på olika sätt, och för att man ska kunna använda sin Rollpersons starkaste sidor. Det erbjuder Spelaren en möjlighet att utforska sin Rollpersons svagheter och styrkor och uppmuntrar till kreativitet.
                Spelledaren avgör Svårighet för att lyckas med handlingen enligt ett antal parametrar, och Spelaren slår sina tärningar och räknar antal Framgångar. Ju fler Framgångar man får, desto bättre utfall. Klarar man svårigheten, och har extra framgångar till övers kan man få bonusar på andra (relaterade) handlingar, utföra mer avancerade manövrer i strid eller liknande. Misslyckas man med en handling kan det gå riktigt åt helsike, eller så når man bara inte riktigt hela vägen fram i sitt uppsåt. Ett misslyckat slag kan ofta få konsekvenser.
                Handlingsavsnittet ger mängder med exempel på vad olika utfall innebär i olika situationer, samt ger hänvisningar till hur svåra olika saker är att göra beroende på ett antal olika faktorer för respektive handlingstyp.

Till detta kommer...

Dynamiska och nyskapande regler för detaljerade och levande strider, regler för fysisk och psykisk påfrestning, och mycket mer.

Nytt 2019-02-28: Exempelstrid

Nytt 2019-03-03: Skapa en rollperson - Exempel

Nytt 2019-03-13: Mehriner

Har du som potentiell gräsrotsfinansiär frågor om Zanguina - Rollspelet, dess spelvärld Zorkhana eller om något annat som rör oss på Zorkhfeber eller vår produkt, tveka inte att kontakta oss på info@zorkhfeber.se

Zanguina - Rollspelet: Grundboken kommer landa på mellan 200 och 250 svartvita sidor, och trycks i 279x216 mm med mjuk pärm. De exemplar som första trycket innebär, alltså så många som antal backers på nivå Juavit eller över, kommer att levereras handnumrerade, och produktionen kommer att komma igång så snart som möjligt efter avslutad kampanj. Omslaget och illustrationerna i inlagan är i huvudsak gjorda av vår egen konstnär Mathias Eriksson.

Boken Zanguina – Rollspelet innehåller alla regler spelare och spelledare behöver för att generera rollpersoner och spela. Den medföljande bilagan innehåller en presentation av kampanjvärlden Zorkhana, ett äventy samt lite information om kommande publikationer.

*Kapitel 1: Rollpersonen. Här finns all information och regler för att skapa en Rollperson, med ett innovativt life path-system, där Spelaren kan välja att sätta ihop karaktärens bakgrund efter eget tycke, eller slumpa fram en historia om han eller hon så önskar. Omkring 30 olika slumptabeller - flera av dem med 100 resultat - garanterar att en Rollperson som skapas till Zanguina - Rollspelet inte är den andra lik.

*Kapitel 2: Färdigheter. I det här avsnittet beskrivs de 45 färdighetsparaplyerna och omkring 150 spetskunskaper som används för att Rollpersonen ska kunna agera i Zorkhana. 

*Kapitel 3: Karaktärsutveckling. Kapitlet avhandlar hur Rollpersonen genom erfarenhet kan bli skickligare inom olika områden och därmed höja värden i Grundegenskaper och Färdigheter.

*Kapitel 4: Handlingar. Här presenteras de 18 handlingstyper, inom vilka all färdighetsutövning utförs. Kapitlet presenterar svårighetsnivåer, vad som påverkar dessa, samt detaljerade och nyskapande regler för strid.

*Kapitel 5: Fysisk hälsa, skador & läkning. I Zorkhana kan man dö på en mängd olika sätt, vilka beskrivs i det här kapitlet. Här finns även regler för återhämtning, för den som varit smart nog eller haft tur nog att överleva en blodig batalj, samt sjukdomar, infektioner och andra obehagligheter. 

*Kapitel 6: Psykisk hälsa, trauman & galenskap. Inte bara kroppen tar stryk i en hård värld som Zorkhana. Här finns regler för psykisk påfrestning, mentala trauman och ren och skär galenskap, samt vägen åter mot sundare vätskor efter påfrestande episoder.

*Kapitel 7: Utrustning & egendom. I detta avsnitt behandlas handel och prissättning för en mängd varor och tjänster. Allt ifrån mjöl till bagarens brödbak till vapen och rustning, med regelteknisk data. Det finns även regler för hur ett föremåls eller en varas kvalitet påverkar dess pris och egenskaper.

*Nivå 1 - Skrofs - Du är fattig men godhjärtad. Du vill stödja den svenska rollspelsscenen och random fattiga rollspelskonstruktörer. 

*Nivå 2 - Östbergadvärg - Du är "ekonomiskt lagd" och har förmodligen inte plats i grottsalen för fysiska produkter. Du får Zanguina - Rollspelet: Grundboken i PDF-version + en enkel världsbeskrivning i PDF, samt samtliga eventuella digitala stretchgoals. 

*Nivå 3 - Juavit - Du får Zanguina - Rollspelet: Grundboken i fysisk form + en enkel världsbeskrivning i PDF, samt alla eventuella digitala stretchgoals i PDF-form. 

*Nivå 4 - Kurirryttare - Du är snabb som vinden, och kniper paketet motsvarande Nivå 5 Dantros, till early bird-pris innan den 5/3.

*Nivå 5 - Dantros - Du är mäktig, och förmodligen också rik. På den här nivån får du Zanguina - Rollspelet: Grundboken + en enkel världsbeskrivning i PDF, samt alla eventuella stretchgoals i fysisk form.

*Nivå 6 - Dimise - Nådigaste iset! Låt mig erbjuda er Zanguina - Rollspelet: Grundboken + en enkel världsbeskrivning i PDF, samt alla eventuella stretchgoals  i fysisk form, samt fem tärningar vardera av de tre specifika Zanguina-tärningarna i skrofsformat (utöver dem som tillkommer genom uppnående av eventuella stretchgoals). Dessutom blir du inritad i boken, inskriven i världen som en SLP boende i staden Ayvard, samt får en printout av det porträtt som också kommer placeras i boken. Limiterad.

*Nivå 7 - Ibstarise - Förutom allt på Nivå 6 får du, på den här limiterade nivån boken Zanguina - Rollspelet: Magi hemskickad så fort den är producerad.

- Vilken nivå du än väljer att bidra på, kommer du att krediteras i boken!

- Alla över Skrofs-nivån får PDF:er av det material som ingår avseende uppnådda stretchgoals.

- Digitalt material kommer backarna tillhanda i samma veva som boken går på tryck.

- Frakt ingår för alla fysiska produkter.

Beroende på hur projektet går kommer vi kunna släppa fler stretch goals framöver. 

55 000 SEK - 10 fyrsidiga rollformulär

60 000 SEK - Utökad världsbeskrivning (PDF), med kampanjmaterial i form av staden Ayvard, samt ett par fläskiga monster.

65 000 SEK - Printade stridsformulär

70 000 SEK - Världsbeskrivningen kommer att innehålla ett introduktionsäventyr signerat Saga Games' egen Tomas Arfert.

75 000 SEK - Utökad världsbeskrivning: Kungen av Schargaard, samt information om religionerna Juavismen och Livgivaren & Moderlivet.

80 000 SEK -  Utökad världsbeskrivning: Manto Dantra, samt en lätt introduktion till magi i Zorkhana.  

90 000 SEK - Fem tärningar vardera av de tre olika specifika Zanguina-tärningstyperna

100 000 SEK - Utökad världsbeskrivning: Kampanjmaterial Ibstadwen, äventyret "Konungens Egg" av Opoku Ayih och ett ytterligare monster.

115 000 SEK - Allt kampanjmaterial ges ut i tryckt form. En tryckt karta.


English version: download PDFs at: zorkhfeber.se/kickstarter

Risks and challenges

Vi är en liten, ny aktör på den svenska rollspelsmarknaden. Dessutom görs allt jobb av oss sex på Zorkhfeber, på den tid vi kan uppamma vid sidan av heltidsjobb, familjer och andra plikter och krav. Om någon av oss skulle hamna i någon typ av alla de problem livet kan medföra som gör att denne skulle ha svårt att prioritera Zanguina under en tid, kan det komma att innebära en liten försening. När det gäller leverans till er som deltagit i kampanjen, sker den med pålitliga leverantörer, men oavsett detta ligger processen utanför vår kontroll.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 50 or more About US$ 6

  Skrofs

  Du får:

  *Ditt namn i bokens tack-sektion.

  Less
  Estimated delivery
  10 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 200 or more About US$ 21

  Östbergadvärg

  Du får:

  *Ditt namn i bokens tack-sektion.
  *Zanguina - Rollspelet: Grundboken i PDF
  *Alla eventuella digitala stretchgoals i PDF

  Less
  Estimated delivery
  12 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 350 or more About US$ 37

  Juavit

  Du får:

  *Ditt namn i bokens tack-sektion.
  *Zanguina - Rollspelet: Grundboken
  *Alla eventuella digitala stretchgoals i PDF
  *Frakt ingår

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  10 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About US$ 52

  Dantros

  Du får:

  *Ditt namn i bokens tack-sektion.
  *Zanguina - Rollspelet: Grundboken
  *Alla eventuella digitala stretchgoals i PDF
  *Alla uppnådda fysiska stretchgoals
  *Frakt ingår

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  16 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Reward no longer available

  Pledge SEK 400 or more About US$ 42

  Kurirryttare

  Du får:

  *Ditt namn i bokens tack-sektion.
  *Zanguina - Rollspelet: Grundboken
  *Alla eventuella digitala stretchgoals i PDF
  *Alla uppnådda fysiska stretchgoals
  *Frakt ingår

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Reward no longer available 10 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Reward no longer available

  Pledge SEK 1,000 or more About US$ 104

  Dimise

  Du får:

  *Ditt namn i bokens tack-sektion.
  *Zanguina - Rollspelet: Grundboken
  *Alla eventuella digitala stretchgoals i PDF
  *Alla uppnådda fysiska stretchgoals
  *Dig själv förevigad genom att bli inritad i boken
  *Dig själv ytterligare förevigad genom att bli inskriven som SLP i staden Ayvard
  *En stilig printout på konsten föreställande dig
  *Frakt ingår

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Reward no longer available 8 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Reward no longer available

  Pledge SEK 1,500 or more About US$ 156

  Ibstarise

  Du får:

  *Ditt namn i bokens tack-sektion.
  *Zanguina - Rollspelet: Grundboken
  *Alla eventuella digitala stretchgoals i PDF
  *Alla uppnådda fysiska stretchgoals
  *Dig själv förevigad genom att bli inritad i boken
  *Dig själv ytterligare förevigad genom att bli inskriven som SLP i staden Ayvard
  *En stilig printout på konsten föreställande dig
  *Zanguina - Rollspelet: Magi (bok) skickas så fort den är producerad.
  *Frakt ingår

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Reward no longer available 8 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (33 days)