Share this project

Done

Share this project

Done
Spillefilm/Feature film
174 backers pledged DKK 103,793 to help bring this project to life.
Last updated

About

Welcome to the Moon project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

DKK 103,793

174

English below.   

Welcome to the Moon

Velkommen til dansk independent film, når den for alvor sparker røv!

Efter flere års udvikling af idé og historie, har vi nu et manuskript klar, der baner vejen for nytænkning. I marts måned vil et hold passionerede filmmagere fra Danmark stå klar på Møn iført vinterstøvler og varmt tøj. De skal være fødselshjælpere til ”Welcome to the Moon”, som Det Danske Filminstitut sagde nej til at støtte. 

Derfor har vi brug for din hjælp. Har du lyst til at støtte det forfærdelige, det pinlige, ukonventionelle, det som sprænger grænserne for normal opførsel eller tankegang – og det, som gennem gys og latter alligevel ender, op i skønhed og forløsning, så får du chancen her.

Fiktiobiografisme

Projektet opstod som en idé imellem instruktør, Aske Bang, og skuespiller, Stanislav Sevcik, om at lave en venskabshistorie, hvor de spiller sig selv i hovedrollerne. Ret hurtigt opstod ideen om at benytte elementer fra deres eget liv, blandt andet at bygge karaktererne op efter de følelsesmæssige forhold, de har til hinanden i det virkelige liv. Dette greb defineres i Filmordbogen defineres som ”fiktiobiografisme”. I processen blev de hurtigt klar over, at de således kunne skabe en slags supernaturalisme, der gjorde gysergenrens overnaturlige lag, langt mere uhyggelige. Ved hjælp af dette greb afsøger filmen grænser inden for fortællingens form, der skaber fornyet spænding og dynamik, som hele tiden udfordrer tilskueren. 

Talent og hårdt arbejde belønnes

Aske Bang har af Filmmagasinet Ekko fået tildelt titlen: Kongen af Ekko Shortlist. Han er den eneste instruktør, som har haft hele fem film præsenteret på den prestigefyldte kortfilmsliste. To af filmene ” Den fremmede” og ”Ladyboy” er blandt de ti bedste ”all time” ud af 857 film.  

Efter endt uddannelse som filminstruktør på Den Danske Filmskole lavede Aske Bang filmen ”Silent Nights”, der fik en Oscar nominering og Robert-prisen for årets bedste kortfilm. 

Nu gælder det Aske Bangs spillefilmsdebut med ”Welcome to the Moon”. 

Historien kort fortalt

Den succesfulde filminstruktør Bo (29) skal tilbringe sin weekend i et sommerhus på Møn, hvor han skal til polterabend hos sin ven, den fallerede skuespiller Martin (48). Martin har ikke så mange venner og har derfor selv arrangeret sin polterabend. Det kommer dog som noget af et overraskelse for Bo, at han er den eneste, der skal deltage i festlighederne, da Martins anden ven har meldt afbud. 

Martin har glædet sig helt vildt til at få besøg af Bo, idet han er blevet lovet en hovedrolle i Bo’s næste film. Hvad Bo ikke har fortalt Martin er, at han har givet rollen videre til en kendt skuespiller efter hårdt pres fra filmproducenten Peter Aalbæk. Af frygt for at ødelægge den gode stemning vælger Bo ikke at fortælle dette til Martin. 

Bo’s kæreste er rejst til Cape Town i et halvt år, hvilket har sat blus under en voldsom jalousi, som kun bliver større, når han hele tiden forsøger at kontakte hende på Facetime. Martins kommende bryllup er måske heller ikke det mest romantiske, og han fortæller da også, at det mere handler om arv end om følelser. Martin indrømmer endvidere, at hans sexliv med kæresten er gået i stå for et par år siden.  

Både Bo og Martin elsker deres kærester, men til denne Polterabend bliver der både røget pot og drukket Absinth i store mængder, så uden egentlig at ville det, har de pludselig inviteret to lokale kvinder med til festen. Det skulle de aldrig have gjort… for dagen efter kan Martin pludselig ikke finde de to nyindkøbte bryllupsringe til en værdi af 30.000 kr. Ringene skal findes, og det kan næsten kun være de to kvinder, der har stjålet dem. Men har kvinderne nogensinde været der? Eller har Bo og Martin bare hallucineret? 

I deres søgen efter ringene bliver de ledt hen til det forladte Hotel Kongens Ø, der har stået tomt i 15 år. Det forladte Hotel er ikke så forladt som først antaget, så besøget efterlader dem i en situation af skræk og rædsel. 

Det er vinter og uden for sæson. Vi befinder os i udkantsdanmark, hvor der brygges lokalt øl og spiritus, hvor arbejdsløshed og vandalisme hersker, og hvor mennesker med downsyndrom ikke gemmes væk på institutioner. Sammenstødet mellem lillebysamfundet og to københavner-snuder får katastrofale konsekvenser.

Oven i det meldes en kvinde savnet, som Bo samlede op i sin bil på vej til Møn. Bo og Martin drages ind i dette mysterium, der tærer hårdt på deres nerver. De mange hårrejsende udfordringer, som de udsættes for, åbner samtidig op for et dybere venskab, hvor evnen til sårbarhed og ærlighed vokser imellem dem. 

 
Instruktørens ord

Min ambition er at skabe et intenst og stærkt venskabsdrama, som tager udgangspunkt i en meget utraditionel polterabend, der ender helt galt på den uhyggelige måde. 

”Welcome to the Moon” er en hybrid-film, hvor vi mixer genrerne drama, komedie og gys. Det er Sideways møder The Shining: Rødvinen er skiftet ud med Absinth, de Californiske vinmarker med Ulvshaleskoven, og det skræmmende hotel i bjergene i Colorado er erstattet af et ensomt beliggende sommerhus på Møn. 

Misundelse, jalousi, afmagt, skam, frygt og angst er nogle af de dramatiske ingredienser, der driver fortællingen frem. 

Jeg har også et stærkt ønske om at udforske mandens væsen - både hans grimme og skønne sider, men med et særligt fokus på de følsomme sider. Så det bliver også en film om mænds forskellige forhold til sex og erotik, og ikke mindst kærligheden.

Da jeg også arbejder som skuespiller stod det hurtigt klart for mig, at jeg gerne ville spille den ene rolle selv og Stanislav Sevcik den anden. Det faktum, at vi er venner i virkeligheden, vil betyde, at vi kan tegne nogle meget troværdige karakterer. Det vil give filmen en naturalisme, der forstærker venskabsdramaet, idet man på den måde tydeligere vil kunne mærke vores kemi. Jeg ved, at det kan virke ret specielt og en smule vovet, at jeg placerer mig selv i hovedrollen på min egen spillefilmsdebut, men jeg elsker at tage chancer. Det tænder mig at udfordre mig selv, og jeg tror inderligt på, at hvis man vil skabe noget ekstraordinært og originalt, så må man finde modet frem og gå planken helt ud.

Rent fortællermæssigt er jeg meget inspireret af vildskaben fra polterabend-komedien ”Hangover”, de uhyggelige gysereffekter fra filmen ”Paranormal Activity”, samt isolationen, ensomheden og paranoiaen fra Lars von Triers film ”Antichrist”. 

Hele processen i skabelsen af denne historie har været enormt lystfyldt, og det tror jeg vil afspejle sig i resultatet, hvilket vil være med til at gøre denne film original, men også underholdende for publikum. 

Det er derfor også meget vigtigt for mig at lave en debutfilm, som giver publikum én på opleveren. Hvis det lykkes mig at få folk til lette fra sæderne af chok, at holde sig for øjnene af skræk, at skraldgrine og måske trille en lille tåre, så har jeg nået mit mål.

”Welcome to the Moon” bliver en fuldstændig crazy film på den fede måde. Det er uden tvivl den mest eksperimenterende og personlige film, som jeg hidtil har arbejdet på!

Hvad går pengene til?

”Welcome to the Moon” er en lowbudget-film, som skabes på baggrund af passion, trods og nødvendighed. Vi har allerede skrabet lidt penge sammen, men mangler stadig en stor del. Derfor vil alle donationer blive uendeligt højt værdsat. Pengene går blandt andet til transport af vores hold og skuespillere til og fra vores locations på Møn, udstyrsleje og production-design, dvs. køb af rekvisitter og materialer.

BON COURAGE

Holdet bag Welcome to the Moon <3

English: 

Welcome to the Moon

Welcome to Danish independent filmmaking that kicks ass!

After several years of developing the idea and story, we are now ready to present a script that paves the way for innovation. A team of passionate filmmakers from Denmark, dressed in winter boots and warm clothing, will be ready to deliver “Welcome to the Moon” on the Danish island, Møn, in March – a film that has been denied financial support by the Danish Film Institute.

We need your help! Do you like the terrible, the embarrassing, the unconventional; that which bursts boundaries for normal behavior, and that which through horror and laughter somehow ends up in beauty and redemption – then this is your chance to show your support!

Autofiction

This project emerged as an idea between the director, Aske Bang, and the actor, Stanislav Sevcik. They wanted to create a story of friendship, where they play themselves in the leading roles, using elements from their own lives such as their emotional connections. The film dictionary defines this tool as autoficiton. The two quickly became aware of the extra layer of supernaturalism that this tool could create: a far scarier and deeper level in the horror genre. Thereby, the film explores boundaries within the form of the narrative which creates renewed excitement and constantly challenges the viewer.

Talent and hard work pays off

By the Danish film magazine, Ekko, Aske Bang has been rewarded the title, King of the Ekko Shortlist (the top 10 list of Best Danish Shorts).

Aske Bang is the sole film director to have five film presented on this prestigious list of shorts. His films, The Stranger and Ladyboy, is amongst the ten best “All Time” short films out of 857 film.

After graduating as director from The National Film School of Denmark, Aske Bang made the short film Silent Nights which was nominated for an Oscar and received the Danish film prize, the Robert Award, for Best Short Film of the Year.

Now, it’s time for Aske Bang’s debut as a feature film director, starting with “Welcome to the Moon”!

A short brief of the story

Bo (29), the successful film director spends his weekend in a holiday home on the Danish island, Møn, as he’s attending the bachelor party of his friend, the failed actor, Martin (48). Martin has very few friends, hence he’s arranged the party himself. Yet, Bo is surprised to be the only one attending the party as Martin’s second friend has cancelled. 

Martin has been looking forward to Bo’s visit, as he has been promised a major role in Bo’s next feature film. However, Bo hasn’t told Martin that the role has been passed on to a well-known actor, demanded by the film’s producer, Peter Aalbæk. And in fear of ruining the party, Bo decides not to tell Martin.

Bo’s girlfriend has moved to Cape Town for half a year which has triggered Bo’s jealousy. And for every FaceTime call, his jealousy grows bigger. Martin’s upcoming wedding will not be the most romantic, because the wedding has more to do with inheritance rather than emotions. Further on Martin admits that his and his fiancée’s sex life stopped a couple of years ago.

Both Bo and Martin love their partners – nevertheless, the bachelor party centers weed, Absinth and, without them truly understanding the situation, local women. A choice they regret the next day, when the newly purchased wedding rings worth 30.000 DKK, are missing. Fortunately, Bo has filmed the night’s excesses but, when viewing, the men are shocked to discover that the women don’t appear in the video.

The wedding rings must be found, and the women must be the thieves. But were the women even there? Or were Bo and Martin hallucinating?

In their search for the rings, the two friends are led to the abandoned hotel, Hotel Island of the King, which has been empty for 15 years. However, the abandoned hotel is not as deserted as first perceived, and the visit leaves them in a state of fear and horror.

It’s winter and off season. We’re in the outskirts of Denmark where beer and spirits are brewed locally; where unemployment and vandalism rules; and where people of disabilities are not hidden away in institutions. The clash between a small-town community and the big city minds have catastrophic consequences.

On top of that, a woman has been reported missing. A woman whom Bo picked up in his car on his way to Møn. Bo and Martin are dragged into the this mystery, which leaves them as nervous wrecks. But – for every challenge that they encounter, their friendship grows deeper and stronger, to a point where they share vulnerability and honesty. 

The director’s own words

My ambition is to create an intense and powerful friendship drama. It’s based on a very unusual bachelor’s party that ends up completely wrong in the unnerving way.

“Welcome to the Moon“ is a hybrid film – a mix of drama, comedy and horror. It’s Sideways meets The Shining. The red wine has been substituted with Absinth; the Californian wine fields has been switched out with the eerie Danish Ulvshale forest, and the scary hotel in the mountains has been replaced with an isolated summer cottage on Møn.

Jealousy, greed, shame, fear, anxiety and powerlessness – these are some of the dramatic ingredients that motivates and pushes the narrative.

Also, I desire to explore the male being in the film – both his ugly and beautiful features with emphasis on the emotional characteristics. Therefore, it will be a film portraying the male being’s different approaches to sex, erotica and love.

As an actor, it was clear to me that I’d play one of the leading roles and Stanislav Sevcik the other. The fact that we’re friends in real life authenticates the characters’ relation and improves the credibility of the two individual characters. The chemistry will provide a representational gist to the film which strengthens the drama between the two friends. I know, it might seem rather unusual and a bit daring to place myself in the lead role of my own film debut, but I love taking chances and it excites me to challenge myself. I truly believe that if you ought to create something original and extraordinary, you must find your courage and walk out the plank.

In terms of storytelling, I’m inspired by the narrative the bachelor party comedy-series, Hangover; the creepy horror effects in Paranormal Activity; and by the themes of isolation, loneliness and paranoia in Lars Von Trier’s Antichrist.

The process of creating this story has been hugely pleasurable which I believe will come to show in the result and make this film original and entertaining for an audience.

Consequently, it is very important for me to create a debut film that leaves the audience amazed. If I succeed to make people jump from their seat, to hide their eyes from the horror, to laugh their hearts out and maybe even shed a tear, I’ll say I’ve reached my goal.

“Welcome To The Moon” is going to be a utterly crazy film in so many ways. Without a doubt, it is the most experimenting and personal film that I’ve worked on so far.

Where does the money go?

“Welcome to the Moon” is a low budget film, created by passion, spite and necessity. We already have some money, but we’re still missing a great amount. Therefore, all donations will be highly appreciated!

We will spend the money on transportation of our actors and crew to and from our locations on Møn, on rent of equipment, and on production design (i.e. purchasing props and materials).  

BON COURAGE

The team behind Welcome to the Moon <3

Risks and challenges

The premiere of Welcome to the Moon is not final, why the timeline for some of the rewards can change.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge DKK 50 or more About US$ 8

  Grateful thoughts

  We send our very grateful thoughts your way.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  13 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge DKK 150 or more About US$ 23

  Your name in the credits

  Your name will be thanked in the film's end credits.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 59 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge DKK 300 or more About US$ 45

  Signed 'Thank-you-document'

  You will recieve a signed 'thank-you-document', and a shoutout on our Instagram story.

  Includes:
  • Your name will be thanked in the film's end credits
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 35 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge DKK 500 or more About US$ 75

  Personal video and a special thank you

  Get a personal video greeting from the director and actors. Also you will be thanked with a 'special thank you' in the film's end credits.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 30 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge DKK 1,000 or more About US$ 149

  Signed movie poster

  You will get the poster of the film - just to hang up on your wall.

  Includes:
  • A 'special thank you' in the film's end credits
  • Personal video greeting
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 6 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge DKK 5,000 or more About US$ 741

  Merchandise and a very special thanks

  You will get a piece of merchandise clothing, with the film's logo. Then you will be thanked with a 'very special thanks' in the film's end credits.

  Includes:
  • Invitation to the gala premiere
  • The film's poster - to hang up on the wall
  • Personal video greeting
  • Signed 'Thank-you-document'
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 1 backer
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge DKK 8,000 or more About US$ 1,185

  Mystery Box and private dinner

  You will get a Mystery Box with gifts and props from the film. Also you will be invited to at private dinner with director, Aske Bang and actor, Stanislav Sevcik. Last but not least, you will be thanked in the end credits with a 'very unique and huge special thank you!'.

  Includes:
  • A piece of merchandise clothing
  • Invitation to the gala premiere
  • The film's poster - to hang up on the wall
  • Personal video greeting
  • Signed 'Thank-you-document'
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 1 backer
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Reward no longer available

  Pledge DKK 2,000 or more About US$ 297

  Two invitations to the gala premiere

  You will be invited to the gala premiere of Welcome to the Moon, and meet all cast and crew. It we be held both in Copenhagen and Møn.

  Includes:
  • Personal video greeting
  • A 'special thank you' in the film's end credits
  • Signed 'Thank-you-document'
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Reward no longer available 10 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Reward no longer available

  Pledge DKK 10,000 or more About US$ 1,481

  You want to have a logo in the credits?

  Get your in logo in the film's end credits, and two invitations for the gala premiere.

  Includes:
  • Invitation to the gala premiere
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Reward no longer available 2 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (44 days)