Share this project

Done

Share this project

Done
En ond saga skriven av Mårten Dahlrot. Illustrerad av Joakim Hanner.
En ond saga skriven av Mårten Dahlrot. Illustrerad av Joakim Hanner.
126 backers pledged SEK 21,508 to help bring this project to life.

About

Flickan i hörnet (Sagor för döda barn 1) project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Flickan i hörnet (Sagor för döda barn 1)

SEK 21,508

126

Författaren Mårten Dahlrot och illustratören Joakim Hanner vill skänka dig onda drömmar! Flickan i hörnet ska bli en vacker och ond bok i bilderboksformat. Cirka 20 inbundna sidor i formatet 150 x 160 mm. Alla böcker kommer signerade av både Mårten och Joakim och ditt namn kommer leva vidare i evig fasa i tacklistan. Boken är den första i en planerad serie.

Med ditt stöd kan boken nu bli verklighet. Tillsammans med bokförlaget Swedish Zombie kör vi nu den här kampanjen för att finansiera en del av kostnaderna för att förverkliga våra mardrömmar.

Om boken:  

Tänk dig Max potta. Sedan tar du bort pottan och ersätter den med en död flicka. Som lever.  

Obs! Det här är en mockup. Den färdiga boken kan komma att se något annorlunda ut.
Obs! Det här är en mockup. Den färdiga boken kan komma att se något annorlunda ut.

"Och så levde de lyckliga i alla sina dagar", säger mamma. Men Liam vet att det inte gäller alla. Till exempel gäller det inte den döda flickan i Liams rum. Hon som står så stilla borta i hörnet. Och kanske gäller det inte Liam heller.  

Flickan i hörnet är berättelsen om en pojke som inte kan sova om nätterna. Inte så länge den döda flickan är kvar i hans rum. Och det är hon. Varje natt står hon där i det mörkaste hörnet. Hon tittar på Liam medan mamma läser godnattsaga. Står alldeles stilla och alldeles tyst. Men en kväll är hon inte kvar i hörnet längre.  

Om bokserien Sagor för döda barn:  

Sagor för döda barn är en serie skräckberättelser i barnboksformat. Mårten Dahlrot och Joakim Hanner kommer i en rad fasansfulla ”barnböcker” låta bilderbokens form och barnsagans enkla språk möta skräckens mest bottenlösa mörker. Det är berättelser om barn. Om rädda barn. Om barn som har alla skäl i världen att vara rädda. Det är också berättelser om de varelser och dödsväsen som gömmer sig under barns sängar och i deras garderober. Och om det som händer när varelserna kliver ut ur mörkret, och förvandlar alla världens mardrömmar till verklighet.   

Early bird:

De 30 första backarna får en läcker skräckantologi på köpet helt utan kostnad! 13 svarta sagor om ond bråd död innehåller noveller av bland andra Helena Dahlgren, Cia Sigesgård, Johan Ring och Johannes Pinter!

Stretchgoals:  

15 000:  Alla som backar får ett set med två läckra vykort i formaten 10,5 x 21 cm! 

20 000: Fyra extra sidor i boken med onda "enrutingar"! Joakim Hanner sätter sig ned och illustrerar fler av Mårten Dahlrots mardrömmar!

Om De ögondöda:  

Under vintern 2017 - 2018 skrev Mårten Dahlrot och författarkollegan Jimmy Berestål om orten Skymninge och De ögondöda. Berättelsen publicerades som en följetong på Instagram, gästades av inte mindre än tio skräckförfattare, och nådde sitt slut efter 666 texter.

Bara någon vecka senare kröp Flickan i hörnet fram ur det hålrum som De ögondöda lämnat efter sig. Berättelsen publicerades ursprungligen på De ögondödas Instagramkonto. Det var där Joakim Hanner först läste texten och tänkte: ”Åh, den barnboken skulle jag vilja illustrera”. Och det har han sedan gjort. 

Om Mårten Dahlrot:  

Mårten Dahlrot är en av författarna bakom De ögondöda, en skräckföljetong i 666 delar som publicerades på Instagram under vinter 2017 - 2018. Tidigare har han utkommit med Dahlrotnovellerna på Danje förlag.  

Om Joakim Hanner:  

Joakim Hanner är serieskapare och illustratör. Han är upphovsman till bland annat den lovecraftianska skräckserien Kelippot.

In English  

Transcript of what’s said in the project video:  

”I spent he winter of 2017 in the small town of Skymnine, together with author Jimmy Berestål. We were there to document De ögondöda and their rampage. And we did. Not many survived that story. It has been almost a year since then and I have more to tell. When I left Skymnine, I didn't do it alone. There were some who came with me. Who followed me home. At first, they were small, weak creatures, but now they have grown up and demand to have their own stories told. Therefore, I want to make the book series "Fairy Tales for Dead Children". Nice, illustrated books. Like children's books. But with evil fairy tales of a kind that you don't want to show your little ones. First off is *The girl in the corner*, a story about a little boy who has a hard time sleeping at night. Because in the darkest corner of his room, stands a dead girl. Together with illustrator Joakim Hanner and Swedish Zombie, I now run this Kickstarter to make my worst nightmares come true. Will you help me?”  

About :

The author Mårten Dahlrot and illustrator Joakim Hanner want to give you nightmares! The girl in the corner will become a beautiful and haunting book in the format of a children's book. Approximately 20 bound pages in the size 150 x 160 mm. All books will be signed by both Mårten and Joakim and your name will live forever in the thank you section. This book is the first in a planned series. With your support, the book can now become a reality. Together with the publisher Swedish Zombie, we are now running this campaign to finance some of the costs of realizing our nightmares. About the book: Imagine Max potty (famous Swedish children’s book). Then remove the pot and replace it with a dead girl. That lives. "And so they lived happily in all their days", Mom says. But Liam knows it doesn't apply to everyone. For example, not the dead girl in Liam's room. She who stands so still away in the corner. And maybe not Liam either. The girl in the corner is the story of a boy who cannot sleep at night. Not as long as the dead girl is left in his room. And she is. Every night she stands there in the darkest corner. She looks at Liam while his mother reads bedtime stories. The girl stands still and quiet. But one evening she's not there in the corner anymore …  

About the book series Fairy Tales for Dead Children:  

Fairy Tales for Dead Children is a series of horror stories in children's book format. Mårten Dahlrot and Joakim Hanner will in a series of horrific "children's books" let the picture book's form and the children's language's simple language meet the most bottomless darkness of fear. There are stories about children. About saving children. About children who have every reason in the world to be afraid. There are also stories about the creatures and the dead hiding under children's beds and in their closets. And about what happens when the creatures step out of the dark, and transform all the nightmares of the world into reality.  

Early bird:  

The first 30 people who back this project will get a delicious horror anthology at no extra cost! 13 svarta sagor om ond bråd död include short stories by, among others, Helena Dahlgren, Cia Sigesgård, Johan Ring and Johannes Pinter!  

Stretch Goal 1:  

When we sum 25,000 SEK everyone who backs will get one set with two delicious postcards in the format 10.5 x 21 cm! Of course we have awesome ideas for more rewards if needed, stay tuned!  

About De ögondöda:  

During the winter of 2017 - 2018, Mårten Dahlrot and his writing companion Jimmy Berestål wrote about the town Skymninge and “De ögondöda”. The story was published as a serial on Instagram, attended by no less than ten horror writers, and reached its end after 666 micro stories. Only a week later, the girl in the corner crept out of the cavity that De ögondöda left behind. The story was originally published on De ögondödas Instagram account. That was where Joakim Hanner first read the text and thought, "Oh, that children's book I would like to illustrate". And now he has.  

About Mårten Dahlrot:  

Mårten Dahlrot is one of the authors behind De ögondöda, a horror story in 666 parts that was published on Instagram during winter 2017 - 2018. Earlier, he has published the Dahlrot short stories at Danje publishing house.  

About Joakim Hanner:  

Joakim Hanner is a cartoonist and illustrator. He is the author of, among others, the lovecraftian horror series Kelippot.  

Swedish Zombie has previously published 11 books and carried out two successful campaigns on Kickstarter. The latest campaign in collaboration with Apart förlag and Lilja's Library - The World of Stephen King. The girl in the corner is ready to send to print immediately after the campaign. In other words, it is a low-risk project. Everyone who backs the project will get their books as soon as the printing company has done their job.

Risks and challenges

Swedish Zombie har sedan tidigare publicerat 11 böcker och genomfört två lyckade kampanjer på Kickstarter. Den senaste kampanjen i samarbete med Apart förlag och Lilja's Library - The World of Stephen King.
Flickan i hörnet är färdig att skicka på tryck direkt efter kampanjen. Med andra ord är det ett lågriskprojekt. Alla som backar kommer att få sina böcker så fort tryckeriet gjort sitt jobb.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 100 or more About $11

  FLICKAN I HÖRNET

  Flickan i hörnet signerad och med omnämnande i tacklistan.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  76 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 170 or more About $18

  2 x FLICKAN I HÖRNET

  Två ex av Flickan i hörnet signerade och med omnämnande i tacklistan.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  17 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Reward no longer available

  Pledge SEK 100 or more About $11

  EARLY BIRD

  Flickan i hörnet signerad och med omnämnande i tacklistan OCH skräckantologin 13 svarta sagor om ond bråd död på köpet.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  Reward no longer available 30 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (34 days)