Project image
)}
$26,051
pledged of $25,000pledged of $25,000 goal
205
backers
7days to go

All or nothing. This project will only be funded if it reaches its goal by Wed, November 27 2019 4:59 AM UTC +00:00.

Canoandes '79 - A Documentary Feature

Or "How to slip the Iron Curtain and claim the first descent of the world's deepest canyon."

Canoandes '79 - A Documentary Feature

Or "How to slip the Iron Curtain and claim the first descent of the world's deepest canyon."

$26,051
pledged of $25,000pledged of $25,000 goal
205
backers
7days to go

All or nothing. This project will only be funded if it reaches its goal by Wed, November 27 2019 4:59 AM UTC +00:00.

About

We hit our original goal! You guys are amazing! With the remaining 2 weeks of our campaign we are shifting gears to our stretch goals:

STRETCH GOAL #1 - $30,000

The truth is, $25,000 represents our most spartan and shoestring hope at making this film. With $30,000, we'll be able to expand our animation capacity beyond moving illustrations, and begin to include more sophisticated motion and expression into the animated portions of the film.

STRETCH GOAL #2 - $35,000

We'd love to hire a composer to write an original score for the film. At this level, we'll be able to reallocate funds previously set aside for music licensing and combine them with our stretch funds to commission an original score. 

To celebrate the hitting our original goal, we've partnered with HIKO to give away these awesome hats to the next 20 donations that are $100 or more!! ONLY 16 LEFT

CANOANDES '79

Canoandes ‘79 [kah-no-ahn-des] is a feature-length documentary about the 1979 Polish first descent of the world's deepest canyon and the rise of democracy in the Eastern Bloc. 

The project is currently in post-production and is fundraising to cover the cost of editing, animation, archival stock & music licensing, and other post-production related expenses.

Canoades’ 79 jest długometrażowym filmem o pionierskim spłynięciu najgłębszym kanionem świata dokonanym przez Polaków w 1979, powiązanym w czasie z budzeniu się demokracji w krajach Bloku Wschodniego.

Projekt jest na etapie post-produkcji. Zbierane są fundusze na pokrycie kosztów edycji, animacji, licencji na materiały archiwalne i muzyki oraz pozostałych kosztów towarzyszących realizacji i dystrybucji.

A screenshot of the current 70-minute story assembly.

OFFICIAL TRAILER

Summary // Streszczenie 

In the 1970s, Poland’s youth looked for any way to break away from the grey monotony of life under the weight of the Communist Regime. In the city of Krakow, a group of university students formed a kayaking club as a tool to explore their local rivers and avoid participation in nationalist activities. After experiencing the thrill of Poland’s one and only class III rapid, club members Andrzej, Piotr (who would go on to be the first person to ever paddle the entire length of the Amazon River), and Jurek set their sights on the impossible - leaving the country to paddle whitewater.

The Canoandes Team

 At the time, leaving the Soviet Block was almost unheard of. An engineer in Poland made $15-$20 a month, citizens weren’t allowed to keep their passports, and there was hardly any food on the shelves, let alone whitewater equipment to buy.

Canoandes tells the story of five university students on the edge of adulthood who skillfully pull the strings of the Soviet system, and find themselves on a kayaking expedition in the Americas with a six-wheeled military truck, homemade kayaks, and little to no whitewater skills. The story follows their epic two-year journey that culminates with the record-breaking first descent of the world’s deepest canyon and a life-threatening dash for political asylum in the United States, all while telling the story of Poland’s Solidarity movement and the rise of democracy in the Eastern Bloc.

W latach siedemdziesiątych młodzież w Polsce szukała sposobów na wyrwanie się z szarej monotonii życia w PRL-u. W Krakowie grupa studentów założyła klub kajakarski „Bystrze”, aby poznać okoliczne rzeki i prowadzić w miarę niezależna działalność. Po spróbowaniu swoich sil na jedynym w Polsce bystrzu klasy 3,) połknęli haczyk „białego szaleństwa”. Andrzej, Jurek i Piotr(później, jako pierwszy przepłynął cala Amazonkę) zapragnęli niemożliwego –opuszczenia Polski i kontynuowaniu wioślarskiej przygody na górskich rzekach świata. Wyjechanie w tym czasie z Bloku Sowieckiego było niesłychanie trudne, praktycznie niemożliwe. Paszport wydawany był warunkowo. Koszty wyjazdu były nie do uniesienia, gdy zarobki inżyniera wynosiły 15-20 dolarów miesięcznie. W sklepach brakowało żywności, nie mówiąc o profesjonalnym sprzęcie kajakarskim.

Film Canoandes opowiada historię pięciu młodych studentów z Krakowa, którzy potrafili umiejętnie wykorzystać system” realnego socjalizmu”, by zorganizować wyprawę kajakową. Wbrew wszystkim trudnością wylądowali w Meksyku z sześciokołową wojskową ciężarówką, 28 kajakami domowej roboty i znikomym doświadczeniem kajakarskim. Fabuła opowiada o ich epickiej, dwuletniej podróży, której zwieńczeniem jest rekordowe pierwsze spłynięcie najgłębszym kanionem świata i narażanie życia w obronie związku Solidarność poza granicami Polski.

Why now? // Dlaczego Teraz? 

Canoandes '79 is an unlikely refugee saga - an underdog story that shines an entertaining and informative light on the realities of totalitarianism, and re-enforces the fact that tenacity and heart can persevere against adversity. Poland's Solidarity Movement, to which the Canoandes pledged allegiance, kicked off a chain of events in Eastern Europe that ultimately led to the collapse of the Berlin Wall and the demise of the Soviet Union. 2019 marks the 40-year anniversary of the Canoandes expedition, a story that can't afford to be lost to time.

Caonandes’79 jest historia nieplanowanego uchodźctwa. Młodzi ludzi konsekwentnie realizują marzenie, startując od zera w ograniczających realiach totalitarnego systemu, pokonują swoja determinacja i odwaga trudności i zagrożenia. Udowadniają, że jest to możliwe a nawet może skończyć się członkostwem w prestiżowym Explorers Club. Fascynująca historia tej „ekspedycji” łączy przygodę, absurd, humor i dramat będąc brawurowym świadectwem czasów i charakterów. Uczestnicy Canoandes popierali gorąco demokratyczny ruch Solidarność, który rozpoczął łańcuch wydarzeń w Europie Wschodniej zakończony upadkiem muru berlińskiego i rozpadem Związku Radzieckiego.

W roku 2019 mija 40 rocznica ekspedycji Canoandes, nie możemy pozwolić żeby ta historia została zapomniana.

Who We Are // Kim Jesteśmy 

Sonia and I are first-generation Polish-Americans whose parents left the Eastern Bloc in search of a better life in America. We're so excited about this story because it perfectly blends our love of adventure, with our passion for filmmaking, and interest in our Polish heritage.

Sonia i ja jesteśmy Amerykanami polskiego pochodzenia. Nasi rodzice przybyli do USA w trudnych latach osiemdziesiątych w poszukiwaniu lepszego życia. Jesteśmy bardzo zaangażowani w tą historią, ponieważ doskonale łączy ona naszą miłość do przygody, naszą pasję do kręcenia filmów i zainteresowanie naszym polskim dziedzictwem.

Adam Nawrot | Sonia Szczesna

Expert Voices // Głosy Ekspertów 

Pro kayakers Rafa Ortiz, Jared Seiler, and Chris Korbulic, as well as whitewater historians Joe Kane and Tyler Williams, weigh in on the early days of expedition kayaking and the Canoandes '79 saga.

W filmie komentarza udzielają profesjonalni, znani kajakarze Rafal Ortiz, Jared Seiler i Chris Korbulic, a także historycy Whitewater Joe Kane i Tyler William. Wypowiadają się na temat historii ekspedycji kajakarskich i roli, jaką w nich odegrała wyprawa „Canoandes '79”.

Joe Kane - Rafa Ortiz - Jared Seiler - Chris Korbulic - Tyler Williams

Our Partners

We are partnering with From the Heart Productions, a 501(c)3 dedicated to helping independent filmmakers with unique films that contribute to society get funded. Thanks to their partnership, you will be able to full write off your donation to this film, and support other independent filmmakers in the process!


The Perks - ALL DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE!

Thanks to the generosity of our fantastic sponsors, we have a bunch of amazing incentives at various levels! Check out the perks to the right and cross-reference them below.

Many items will ship to Poland, but not all. Those that do incur a $25 shipping fee. Remember that you can always donate without choosing a perk, or more than a perk's level if you'd like a certain reward and were planning to give a certain amount.

We'll be working on getting all the perks shipped out in December. Some perks like the Digital Download and Film Poster will not be delivered until the film is finished on a later date.

Risks and challenges

Our project has two very different, and specific target audiences - outdoor enthusiasts (paddlers, more specifically), and people of Polish heritage. Because of this relatively narrow audience, this project's success hinges upon the active support of these two groups. We believe strongly in the importance of this story, and with your support we can help preserve and share this exciting piece of history.

As of the launch of this Kickstarter campaign, we have already completed a rough 70min story assembly composed of 5 principal interviews with the key members of the Canoandes expedition, supporting interviews with modern day whitewater experts, narration, and music. We're now working on populating this assembly with visuals, and that's why we need your help. Because the Soviet government destroyed much of the great collection of 16mm film and 35mm photos from the expedition when martial law was declared and the Canoandes lost their citizenships, we need to fill in a lot of the story with new visuals in the form of animations and archival stock - both of which are expensive.

While new visuals are our primary concern, producing a feature length movie has a never ending list of expenses including music licensing, audio mastering, story editing, motion graphics, etc... and that's not even mentioning the marketing and distribution half of the equation.

So please check out our great support perks to the right, and help us bring this project to the finish line!

Nasz projekt ma dwie bardzo różne i specyficzne grupy docelowe - entuzjastów sportów przestrzennych a w szczególności wioślarzy i ludzi zainteresowanych polskim dziedzictwem. Ze względu na stosunkowo wąską publiczność, sukces tego projektu zależy od aktywnego wsparcia tych dwóch grup. Mocno wierzymy w znaczenie tej historii dla obu środowisk, a przy Waszym wsparciu możemy pomóc zachować i udostępnić tę ekscytującą historię innym.

Do czasu rozpoczęcia kampanii na Kickstarter zakończyliśmy już około 70-minutowy montaż opowieści, składający się z 5 głównych wywiadów z kluczowymi członkami wyprawy Canoandes, oraz wywiady z uznanymi ( współczesnymi) ekspertami od „white water”. Gotowa jest już wiążąca całość narracja i muzyka.

Ponieważ w czasie stanu wojennego w Polsce władze PRL, zniszczyły znaczną część wspaniałej kolekcji 16 milimetrowych filmów i zdjęć z wyprawy. Musimy teraz uzupełnić naszą opowieść o wiele nowych grafik i animacji. Oba te zabiegi są bardzo kosztowne.

Niestety produkcja pełnometrażowego filmu ma niekończącą się listę wydatków, w tym licencjonowanie muzyki, mastering audio, edycja dźwięku, montaż wywiadów, animację itp., nie wspominając już nawet o marketingu i dystrybucji.

Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy.

Jesteśmy jednak optymistami i wierzymy, że krok po kroku dojdziemy do celu i ukończymy z waszą pomocą ten film!

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Make a pledge without a reward

  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge $10 or more About $10

  Campfire Songs!

  For a $10 commitment, you'll get to download a charming collection of Polish campfire songs sung by the Canoandes' very own Bystrze kayaking club.

  Includes:
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  7 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge $25 or more About $25

  Digital Download of Film

  A pledge of $25 gets you a digital download of the finished film once it ready for public release, and a collection of Polish campfire songs to enjoy in the meantime!

  Includes:
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  52 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge $50 or more About $50

  Sticker Pack

  Got a new water bottle you need to decorate? Maybe you're looking to sticker bomb your bike? We asked some awesome artists to illustrate a few super cool stickers for you all & you'll get them all in one sticker pack! Enjoy peeling them off while watching the digital download when its release to the public, or to the sounds of the campfire tunes also included.

  Includes:
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  27 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge $75 or more About $75

  Your Name in the Credits

  Ever wanted to see your name on the big screen? This perk will ensure that you finally get that your chance. For $75 you can brag to all your friends that you helped make this project possible as your name appears in the credits! (Only personal names, please - no businesses or other entities)

  Includes:
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  15 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge $100 or more About $100

  T-Shirt Time!

  Get yourself a super soft cotton Canoandes '79 t-shirt with all the previous tier's perks!

  Includes:
  • T-Shirt
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  30 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge $150 or more About $150

  Colca Canyon Map

  Get a copy of one of our favorite Canoandes artifacts, a map of the Colca Canyon. Folded just like the one hanging in our edit bay.

  Includes:
  • Colca Canyon Map
  • T-Shirt
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  2 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge $200 or more About $200

  Signed Copy of Conquest of Rio Colca

  If you love the Canoandes story, you'll be able to learn even more from this detailed first hand account by Jurek Majcherczyk! Signed by the man himself. Includes T-Shirt and sub $100 perks.

  Includes:
  • Conquest of Rio Colca (Signed Copy)
  • Colca Canyon Map
  • T-Shirt
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited (12 left of 14) 2 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge $250 or more About $250

  National Geographic: Colca

  Get an original copy of the January 1993 National Geographic featuring the return of the Canoandes to the Colca Canyon. Includes a T-Shirt, Map, and all sub $100-perks.

  Includes:
  • National Geographic: Colca
  • Colca Canyon Map
  • T-Shirt
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited (4 left of 5) 1 backer
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Select this reward

  Pledge $250 or more About $250

  National Geographic: Amazon

  Get an original copy of the April 1987 National Geographic Magazine reporting on Canoandes member Piotr Chmielinski's historic first source-to-sea of the Amazon River!

  Includes:
  • National Geographic: Amazon
  • T-Shirt
  • Colca Canyon Map
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited (4 left of 5) 1 backer
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 11. Select this reward

  Pledge $300 or more About $300

  The Canoandes Book *in Polish*

  This is trip leader Andrzej Pietowski's definitive Polish language chronicle of the Canoandes expedition. Printed in full color with many of the expedition's best photos. Ships with a T-Shirt, Map, and all the sub-$100 perks.

  Includes:
  • Canoandes Book
  • Colca Canyon Map
  • T-Shirt
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited (3 left of 5) 2 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 12. Select this reward

  Pledge $500 or more About $500

  Film Poster

  You're a legend! Thank you for believing in us and this project! This perk includes will include a beautiful full size poster (shipped in late 2020), two T-Shirts, a Colca Canyon Map, and all sub-$100 perks.

  Includes:
  • Film Poster
  • Colca Canyon Map
  • T-Shirt
  • Sticker Pack
  • Your Name in the Credits
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  2 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 13. Select this reward

  Pledge $1,000 or more About $1,000

  Associate Producer

  Welcome to the team! At this perk level, we'll feature you or your business name/logo in the end credits as an Associate Producer. This perk includes 2 Posters (shipped in late 2020), 2 T-Shirt's, 2 Maps, and all sub-$100 perks.

  Includes:
  • Film Poster
  • Colca Canyon Map
  • T-Shirt
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  4 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 14. Select this reward

  Pledge $2,500 or more About $2,500

  Co-Producer

  Welcome to the team! At this perk level, we'll feature you or your business name/logo in the title credits as a Co-Producer, and we'll send you early cuts of the film for feedback. This perk includes the entire Canoandes library, 2 T-Shirt's, 2 Maps, and all sub-$100 perks.

  Includes:
  • Co-Producer Credit
  • Colca Canyon Map
  • Film Poster
  • T-Shirt
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  1 backer
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 15. Select this reward

  Pledge $5,000 or more About $5,000

  Corporate Sponsor

  You've just bought yourself a title card! Find your logo front and center at the beginning of the film, and listed on all of our promotional material, website, and mailing list.

  Includes:
  • Title Card
  • Co-Producer Credit
  • Film Poster
  • Colca Canyon Map
  • T-Shirt
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 16. All gone!
 17. Reward no longer available

  Pledge $125 or more About $125

  Renogy E.Flex Solar Panel & T-Shirt

  Get charged on the go thanks to our friends at Renogy. You'll also get all the #filmswag you wanted as well :)

  Includes:
  • Renogy E.Flex Portable Solar Panel
  • T-Shirt
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only United States
  Reward no longer available 5 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 18. Reward no longer available

  Pledge $125 or more About $125

  Coalatree Hammock

  We'll send you a lovely hammock from Coalatree, great for lazy river days or hanging at the crag!

  Includes:
  • Coalatree Hammock
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only United States
  Reward no longer available 5 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 19. Reward no longer available

  Pledge $125 or more About $125

  Princeton Tec Snap Headlamp

  We'll send you a headlamp from our good friends at Princeton Tec that you can use for all your night paddles and other adventures.

  Includes:
  • Princeton Tec Snap Headlamp
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only United States
  Reward no longer available 6 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 20. Reward no longer available

  Pledge $150 or more About $150

  Renogy E. Power Portable Solar Charger

  Crafted with a high-efficient solar panel, Renogy E.POWER 20000mAh Portable Solar Charger keeps your essential electronics full of juice when you are off the grid. The water-resistant exterior and built-in flashlight are designed to back you up anywhere you go.

  Includes:
  • Renogy E. Power Portable Solar Charger
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only United States
  Reward no longer available 3 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 21. Reward no longer available

  Pledge $175 or more About $175

  Shred Ready Helmet Zeta Helmet

  Save your self the tax and shipping and get an awesome Shred Ready Zeta whitewater helmet in your choice of color and size AND enjoy all the sub $100 perks!

  Includes:
  • Shred Ready Zeta Helmet
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only United States
  Reward no longer available 1 backer
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 22. Reward no longer available

  Pledge $200 or more About $200

  A Signed Copy of Running the Amazon

  A perfect perk for someone obsessed with exploration, Running the Amazon is a book about Piotr Chmielinski's historic first descent of the full source to sea journey of the Amazon river - signed by the man himself! Includes T-Shirt and sub $100 perks.

  Includes:
  • Running the Amazon (signed book)
  • Colca Canyon Map
  • T-Shirt
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Reward no longer available 3 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 23. Reward no longer available

  Pledge $200 or more About $200

  NRS Zen Lifejacket

  Looking for a new PFD? Get an NRS Zen Lifejacket OR another NRS PFD of equal or lesser value, PLUS all of the sub $100 perks!

  Includes:
  • NRS Lifejacket of Your Choice
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only United States
  Reward no longer available 1 backer
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 24. Reward no longer available

  Pledge $420 or more About $420

  Immersion Research Dry Top

  Ooooh lala! Treat yourself to the best, and skip the shipping and taxes while you're at it! This perk is good for your choice of any Immersion Research dry top including the ultra-deluxe 7Figure Dry Top - plus you get all of the sub $100 perks.

  Includes:
  • Immersion Research Dry Top
  • Your Name in the Credits
  • Sticker Pack
  • Digital Download of the Film
  • Polish Campfire Songs
  • Tax Deductible Donation
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only United States
  Reward no longer available 1 backer
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.