Share this project

Done

Share this project

Done
Sara Grabow har komponeret musik til 7 af Rainer Maria Rilkes digte i oversættelse af Thorkild Bjørnvig. (7 compositions on RILKE)
40 backers pledged DKK 23,815 to help bring this project to life.
Last updated

About

Sara Grabow synger RILKE (Sara sings RILKE) project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

DKK 23,815

40

(for english scroll down)

Rainer Maria Rilke (1875-1926) tysksproget poet

Vær med til at støtte min kommende udgivelse, hvor jeg synger ord af Rilke i oversættelse af den danske poet Thorkild Bjørnvig.

Pengene vil gå til grafisk design, tryk af vinyler og notesbog. 

RILKE er blevet min ven på rejsen -den musikalske rejse. Den hvor jeg forsøger at finde MIN stemme; -mit bidrag til verden.

Det startede med EneRum -et album indspillet i enrum i Esrum Kloster. Det var i den proces jeg stødte på den østrig/bøhmiske digter Rainer Maria Rilke. Jeg blev meget inspireret af  "Breve til en ung digter" -hans tanker om alenehed og det at værne om vort eget indre rum og den kreative proces uden at lade omverdenen forvirre det kunstneriske udtryk.

Senere blev jeg bevæget af hans digte igennem Thorkild Bjørnvigs oversættelse. Jeg forstod ikke digtene helt -langt fra, men alligevel forstod jeg universet på en eller anden måde, og pludselig var jeg i gang med guitaren. Stroferne flød ud og blev hurtigt til melodier.

Det er svært at forklare hvad det er med Rilke, men jeg føler et slægtskab. Jeg elsker hans sfæriske søgen efter altings sammenhæng, samtidig med en dyb kærlighed til alt det jordiske. Han skriver musikalsk, danser nærmest med ordene, -det er ganske enkelt smukt.

Jeg føler vi alle kunne bruge mere poesi i hverdagen. Vi kunne bruge en langsom drømmen, som ikke er til for meget andet end at være betagende og fordybende. En romantik... en ny guldalder. Her er mit musikalske bidrag til den tanke.

7 kompositioner er det blevet til, og det er glædesfuldt for mig at vende tilbage til andre musikere, og det lydlandskab der bliver muligt i fællesskab. Nu har jeg et stærkere musikalsk ståsted, som alle mine solo-koncerter og tanker om enerummet har båret med sig.

Per Worm, Martine Madsen og Mads Andersen er mine legekammerater og sikke en fornøjelse det har været!

For mig handler det om at skabe stemningsrum. Sarte rum hvor ørerne kan få lov til at folde sig lidt ekstra ud for at møde detaljen.

Jeg er meget stolt af projektet og håber I vil tage godt imod det!

Kærligst Sara

Drag ånde usynlige digt -i den fri udveksling mellem det som er dig -og det rene verdensrum

-RilkeRainer Maria Rilke (1875-1926), Austrian/Bohemian poet

Help support my upcoming release, where I sing words by Rilke in the translation of the Danish poet Thorkild Bjørnvig (1918-2004).

The money will go to graphic design, vinyl pressing and notebook printing.

Rilke has become my friend on the journey – the musical journey. The journey on which I try to find MY voice – my contribution to the world.

It started with EneRum - an album recorded in isolation in Esrum Monastery. It was in this process I encountered the Austrian/Bohemian poet Rainer Maria Rilke. I was greatly inspired by Letters to a Young Poet – his thoughts on solitude and the protection of our own inner space and the creative process without letting the outside world confuse the artistic expression.

Later I was moved by his poems through Thorkild Bjørnvig's translation. I didn't quite understand the poems, but I understood the universe of the text somehow, and suddenly I was on the guitar. The stanzas floated out and quickly became melodies.

It is difficult to explain what it is with Rilke, but I feel a kinship. I love his spherical quest for a deeper connection, while having a deep love for all things earthly. He writes musically, almost dances with the words – it is simply beautiful.

I feel we could all use more poetry in everyday life. We could use a slow dreaming which have no other purpose than being breathtaking and immersive. A Romanticism…a new Golden Age. This is my musical contribution to that thought.

I’ve created seven compositions and it is gratifying for me to return to other musicians and the sound landscape that becomes possible when playing together. Now I have a stronger musical standpoint, which all my solo concerts and thoughts about the solitary room have carried with them.

Per Worm, Martine Madsen and Mads Andersen are my playmates and what a pleasure it has been!

For me, it's about creating ambient spaces. Delicate spaces where the ears can be allowed to unfold a little extra to meet the detail.

I am very proud of the project and hope you will welcome it!

Love, Sara

“Breathing, invisible poem! That great/world-space, at each inhalation/changed for this human existence.”

- Rilke

Risks and challenges

(for english..scroll)
Det er ikke en selvfølge at projektet lykkes... eller det gør det, for jeg gennemfører det uanset hvad. Spørgsmålet er blot hvor mange penge jeg skal låne i banken. Denne model er trods alt så reel. Ønsker i en vinyl, en koncert eller en smuk lille digt-bog, kan I give pengene nu, så jeg ikke skal ud og låne. Vi ser hvordan det går! Tingene må gerne hænge sammen. Udbud-efterspørgsel. Det respekterer jeg. Håber i vil være med!

It is not a matter of course that the project succeeds ... or it will, because I go through with it no matter what. The question is just how much money to borrow from the bank (!). After all, this model is so real: Do you want a vinyl record, a concert, or a beautiful little book of poems? You can give the money now so I do not have to go out and borrow. We’ll see how it goes! It’s OK it things are connected. Supply and demand. I respect that. Hope you’ll join!

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge DKK 125 or more About US$ 19

  Notesbog med albummets digte -Notebook

  En smuk notesbog med plads til dine egne skriblerier, men med de oprindelige digte trykt på udvalgte sider. Artwork er skabt af Jade Mar, som har været med på rejsen fra EneRum og skabt et visuelt udtryk omkring mig. Bogen rummer de fulde digte, som jeg har brugt på forskellig vis til musikken, på den måde kan du følge med i Rilkes oprindelige tekst samtidig med, at du hører musikken med de "huller"/rum jeg har tilført. Forhåbentlig inspireres du til selv at skabe dit eget Rilke-rum med egne nedskrevne tanker.

  Notebook
  A beautiful notebook with room for your own writings, but with the original poems printed on selected pages. Artwork will be created by Jade Mar, who has been on the journey since EneRum and has created a visual expression around me. The book contains the complete poems that I have used in different ways for the music, in this way you can keep up with Rilke's original text at the same time as you hear the music with the "holes"/spaces I have added.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  8 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge DKK 200 or more About US$ 30

  Vinyl -record

  Du får et spritnyt, smukt vinyl album med en personlig hilsen fra mig

  Vinyl record
  You get a brand new, beautiful vinyl album with a personal greeting from me

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  Limited 12 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge DKK 300 or more About US$ 45

  vinyl plus notesbog/notebook

  Få en signeret vinyl plus notesbog til reduceret pris/ get a signed vinyl plus a notebook and get a discount :)

  Less
  Estimated delivery
  Limited 11 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge DKK 5,000 or more About US$ 749

  Koncert med Rilke sange -Concert

  Få din helt egen koncert af 45 min varighed. F.eks hjemme i stuen hvor du inviterer dine yndlingsmennesker til en intim aften i selskab med mig, musikken og Rilkes ord

  Get your very own concert of 45 minutes duration. For example in the living room where you invite your favorite people to an intimate evening with me, the music and Rilke's words.

  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (60 days)