Share this project

Done

Share this project

Done
Drakar och Demoner: EREB ALTOR
528 backers pledged SEK 256,022 to help bring this project to life.
Last updated

About

Ereb Altor project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

SEK 256,022

528

 Den helige Odos era slocknade, och så gjorde delar av Ereb Altor med den. Somliga säger att gudarnas straff slog till med full kraft. De utplånade hela det västra havet och svallvågorna sänkte världen under vatten. Jorden sprack och kastade eld och lava högt upp i skyn. Stjärnor störtade från en nattsvart himmel. Länge darrade de obarmhärtiga mörkermagikerna i Nidland och de storväxta drakmästarna i Cereval. Världen drabbades av svallvågorna från den hemska konfluxen och Ereb Altor blev sig aldrig likt igen. Kvar i det västra havet fanns en svart malström som sög ner allt och alla som vågade sig nära. Man förbannade platsen och förklarade den för all framtid bannlyst i världens böcker och annaler. Den lysande vägens anhängare tappade mark, nya sekter och dyrkan slog rot och man sa att det enda goda kataklysmen förde med sig var att Ereb Altor fick en enhetlig tidräkning.


Det fanns ett före och ett efter.

I svallvågorna efter den fasansfulla katastrofen reste sig ett nytt Ereb Altor och en ny era startade. Lite är känt om de första länderna som höjde sig ur havet, men man vet att det som idag kallas för Kaldarox är ett av dem. Forntiden tillhör det förgångna. Nostalgikerna drömmer och de forna ländernas prakt och mylla, de hårdföra äventyrarna som vandrat genom både marsklandet, maktens portar och de döda skogarna, längtar efter nya äventyr och platser att upptäcka. Länder som Berendien, Nidland, Magilre, Jorpanga och många fler slukades av vågorna, och ingenting blev sig likt igen. Under många hundra år hukade sig såväl människor, som alver och dvärgar under det mörka oket och försökte skapa sig nya riken och kungadömen. I ruinerna efter det gamla hittade man mycket kunskap och artefakter och sakta men säkert började Ereb Altor att återhämta sig. Städer, kungadömen och platser gör sig påminda i ruinerna av det gamla. En del kan härledas till sitt ursprung, annat förblir mysterier för framtida generationer att lösa. Det är sannerligen en tid för hjältar och äventyrare som vågar utforska Ereb Altors hemliga historia.

Detta är en ny version av den klassiska kampanjvärlden Ereb Altor, till Drakar och Demoner. Med ett avstamp i det gamla, presenteras här ett nytt Ereb Altor att äventyra i och bygga sina kampanjer kring. Hjälp oss gärna att skaka liv i Ereb Altor igen med denna Kickstarter som kommer att illustreras av Alvaro Tapia!

English. This is a new version of the Swedish fantasy-setting Ereb Altor to the classic RPG-game Drakar och Demoner. The Kickstarter include a box with books and material to run a campaign in Ereb Altor after the great Cataclysm, and additional information and rules to create and play a character in Kaldarox.

”Vi hade ju hört att något var fel, havet hade slukat sig självt och imploderat i en slags magisk virvelström som kullkastade alla kända vetenskaper. Inte ens mörkermagikerna i Nidland kunde förklara saken. Det var bortom all fattning. Nu säger man att under den stora strömmen i havet finns ett försjunket rike full av skatter och rikedomar.”  Kapten Golth Dackmast

Detta är en spelvärld som utspelar sig efter den fasansfulla konflux som drabbade Ereb Altor. Hjältar och äventyrare letar sig djupt in i skogarna eller in i ruinerna efter det gamla. Där lever såväl svartfolk som drakyngel och mörka fasor från forntiden. Spela i de outforskade fornmarkerna eller i de underjordiska katakomberna och ruinerna som ligger under de mäktiga citadellen och handelsstäderna. Möt urtidens fasor och kämpa mot mörkrets krafter och upptäck Ereb Altor på nytt!

Drakar och Demoner - Ereb Altor är tänkt att fungera ihop med Drakar och Demoner 2016 (ä.k. Retro) men i boxen finns även en spelarbok med mer information och regler för spelarna och rollpersoner i Ereb Altors värld.

Fullmatad box!
Fullmatad box!

Vi tänker att boxen i dess grundutförande (utan stretch goals) innehåller följande:

 • Världsbok (Kaldarox)
 • Spelarbok (utökad information och regler för rollpersoner i Ereb Altor)
 • Karta i fyrfärg
 • 3 st rollformulär
 • Äventyr. I evighetens skugga

Leverans av grundboxen är tänkt att ske under sommaren 2018. Hur många stretchgoals vi uppnår eller inte avgör såklart leveranstiden.

Världsboken beskriver unionsriket Kaldarox, vilket somliga menar är en del av det forna Berendien, eller möjligen Hynsolge. Spår finns av de mäktiga drakmästarna från Cereval och därför tror man att världen kastats om på ett sådant sätt att det inte går att avgöra vilka fornmarker Kaldarox vilar på.

Äventyrare på uppdrag!
Äventyrare på uppdrag!

Är Kaldarox verkligen en fortsättning på det gamla Berendien? Hur kommer det sig då att landets namn härstammar från det forna Hynsolge? Rox är det hynsolgiska namnet för rike, och Kaldar var erkänt ett typiskt hynsolgiskt namn. I unionskrönikan finns många fragment från tidigare annaler om högkungarna och dess ättlingar. Det sägs att de vandrade ner med sitt folk från de eviga träsken i norr, anförda av Josul Järnkrona och Tira Tistelhand och att Josuls söner och Tiras döttrar grundade staden Karlo på ruiner från forntiden. Det finns många frågetecken kring unionsriket Kaldraox mytomspunna historia, och därtill ett antal källor som alla pekar åt olika håll. Eftersom många av krönikorna från högkungarnas tid gick förlorade i den stora branden i Raoke, fick man till stor del förlita sig på den muntliga traditionen. Kaldarox har en dunkel och hemsk historia med mörkermagiker och citadellriddare som slagits om makten innan de mäktiga handelsfurstarna bringade ordning och reda i riket. Konflikterna är många och intrigerna avlöser varandra. I ruinerna utanför citadellen och murarna som omgärdar de mäktiga handelsstäderna lurar många faror. Ingen vet ju vad som en gång gömde sig där, eller vilka skatter som man kan hitta. 

Världsboken beskriver den del av nya Ereb Altor som heter Kaldarox. I boken kommer det att finnas en mix av miljö- och personbeskrivningar som varvas med innehåll om såväl maktfraktioner, viktiga historiska händelser och äventyrsuppslag. Bland annat beskrivs tiberliterna som dyrkar evigheten, citadellriddarna som skyddar riket från mörkret och handeslfurstarna som intrigerar och styr sina marionetter. Upptäck Viselons jägarkår och Cul´Obas fruktade ruinstad. Kort sagt en fullmatad bok i klassisk äventyrsanda.

Kaldarox är unionsriket som styrts av både citadellriddare och ärkemagiker men som har en lång historia där såväl högkungar och titaner har satt sin prägel på landet. Idag styrs unionen av de mäktiga handelsfurstarna och deras arméer av landsknektar och jägarkårer. Utanför städerna breder fornmarkerna ut sig. Det är områden som ännu är outforskade och farliga. Man säger att fornmarkerna gömmer ruiner från tiden innan konfluxen och som bebos av svarfolk och hemska bestar.  Fornmarkerna är varje äventyrares dröm, där finns skatter från förr och belöningen för den som vågar sig in i dessa områden brukar vara stor.

 

Riddare och svartfolk
Riddare och svartfolk

Ereb Altorboxen består av två fullmatade böcker, varav Spelarboken är en egen bok. Spelarboken innehåller regler och information för att skapa och spela med en rollperson till Ereb Altor.

I boken presenteras regler och information för:

 • Att skapa en rollperson (äventyrare) i ett sand-box-mode, som ger större valfrihet i skapandet av en rollperson än de som presenteras i Drakar och Demoner 2016.
 • Status och yrkesvägar som påverkar rollpersonen i Ereb Altor
 • Beskrivning av bakgrundsmiljöer och uppväxthändelser för de olika spelbara varelserna.
 • Ingående beskrivning av de olika spelbara varelserna

"Lågans bleka sken kastade ett nästan overkligt ljus över detta rum full av gamla kartor och reseberättelser från den gamla tiden, tiden innan konfluxen. Allt hade räddats i sista stund. Ignon steg upp på en pall och den stora nyckelknippan rasslade från bältet. Han sträckte sig efter en speciell bok som han hade bläddrat i många gånger. Pauliux stora kartbok över den gamla världen. Såvitt Ignon visste, var det den enda kartboken över den gamla världen som fortfarande existerade. Det fanns inget kätterskt i dessa kunskaper, de skulle varken locka till sig tuktmästare eller handelsfurstarnas lönnmördare, men ändå var kunskapen förbjuden. Skattletare och äventyrare som gjorde stor sak av att hitta de gamla relikerna ville gärna veta vilket land som en gång hade varit det som idag är Kaldarox. Somliga gissade Berendien, andra Cereval, eller hade kanske konfluxen kastat om jorden på ett sådant sätt att det inte längre gick att spåra. Hursomhelst, det skänkte Ignon stor glädje i att bara bläddra i boken. Samtidigt som det gav honom en förlovad kyss av det gamla, fick han också hopp om det nya. "


Stil, form, innehåll: en hyllning till det klassiska!

Nya Ereb Altor inspireras starkt av de klassiska rollspelen från 80-talet i både stil form och innehåll. Inspiration har hämtats mer från s.k. "medeltidsfantasy" än mer "modern" fantasy. Tänk de första utgåvorna av Warhammer och Rolemaster, liksom Angus McBrides första fantasyverk. Såklart glömmer vi inte det viktigaste av allt: det ursprungliga Ereb Altor. Vår tanke är dock att försöka hålla ihop nya Ereb Altor bättre än sin föregångare och undvika en allt för "spretig" värld.

Dvärgkärra full med gods
Dvärgkärra full med gods

”Det skall tydligt sägas att dvärgarna inte var sena att utnyttja de nya handelslagarnas kryphål som tydligt fastställde hur handelsmännen skulle bedriva sin verksamhet över unionen. Det stod ingenting i lagarna om den ambulerande handeln och därför kom dvärgarna att utnyttja sina kärror och vagnar för vidare handel, även innanför städernas murar. ”Nasarkärror”, eller ”pryttelvagnar” kallade man kärrorna som oftast drogs av oxar och det skall tilläggas att varorna och godset i vagnarna var av ypperlig kvalité”


Nedan följer lite frågor och svar på hur detta projekt hänger ihop med Drakar och Demoner.

Fråga: Kommer det att finnas ankor i Kaldarox?
Svar: Hmm, svår fråga. Det ryktas om att det lever ankor i bergssprickorna längst kusten i öster, men det är till stora delar mest rykten och förmodligen rör det sig om en kvarleva från tiden innan konfluxen.

Fråga: Hur hänger Ereb Altor ihop med DoD2016
Svar:  Ereb Altor är en officiell spelvärld till Drakar och Demoner 16 för den som vill ha mer info och bakgrund att förlägga sina äventyr och kampanjer i. Regelmässigt hänger de två ihop men i Ereb Altor finns utökade regler för att skapa och spela sin rollperson.

Fråga: Först sa ni att Ereb Altor kanske skulle bli ett eget spel? Men nu är det inte det. Varför då?
Svar: Det finns många som vill se mer avancerade regler till Drakar och Demoner 2016 och ett tag tänkte vi slå två flugor i en smäll och samtidigt som vi lanserade en spelvärld så tänkte vi lansera s.k. "expert-regler". Men nu har vi valt en gyllne medelväg. Det kommer att finnas mer för spelarna att hämta i denna box, men grundreglerna är desamma. Det blev helt enkelt ett för stort projekt att göra både expertregler och ett nytt Ereb Altor. Expertregler få komma senare.

Fråga: Betyder det att jag inte kommer att kunna använda Ereb Altor om jag inte har Drakar och Demoner 2016?
Svar: Precis. Det är korrekt uppfattat. Ereb Altor bygger på grundreglerna men kan såklart användas som en fristående värld till vilket spel som helst egentligen. 

Fråga: Hur mycket "nytt" och hur mycket "gammalt" Ereb Altor kommer det att vara?
Svar: Allt kommer att vara nytt, men en del kommer att vara knutet till det gamla. Vi bygger en ny värld ovanpå den gamla så att säga. Detta är del ett i (förhoppningsvis) en serie boxar som ska utforska Ereb Altor igen. 

Fråga: RiotMinds fick en del kritik för att ni inte hade korrekturläst DoD2016 tillräckligt bra. Hur blir det den här gången?
Svar: För varje produkt vi lanserar och levererar lär vi oss något nytt. Den här gången lärde vi oss att vi ska använda våra fans i större utsträckning och inte vara så rädda för att dela med oss av material. Förhoppningsvis kommer det att bidra till att upptäcka fel i större utsträckning.

Fråga: Shit vad coolt. Hur gör jag för att hjälpa er?
Svar: Först och främst hjälp oss att funda projektet, sen att hjälpa till när det börjar bli dags! Har du frågor under tidens gång så går det bra att mailbomba oss eller ställa frågor här på Kickstarter.

Fråga: Vad händer sen? Kommer det mer Ereb Altor?
Svar: Om vi är lyckosamma i den här kampanjen är såklart planen att bygga vidare på Ereb Altor och utforska nya områden. Vem är till exempel inte intresserad av vad som finns i det västra havet?

Comment for English speakers:

Drakar och Demoner Ereb Altor is a Swedish RPG and it will only be written in Swedish. 

Omslag av Jesper Ejsing och Even Amundsen
Omslag av Jesper Ejsing och Even Amundsen

 

ADD-ON: Rollformulärsblock 50kr

25 sidor/block

Lägg till 50kr till er pledge så får ni ett rollformulärsblock i er låda. Lägg till 100kr så får ni två och så vidare.

”Merdak hukade sig och höll upp det tjocka vaxljuset i det annars kompakta mörkret. Där låg de fuktiga gångarna under citadellet som en labyrint av stenvalv och passager. Ännu var stora delar outforskade och farliga. Somliga sa att det fanns skatter och artefakter från tiden innan floden gömda här nere, andra hävdade bestämt att svartfolk och drakyngel låg i djupaste dvala och bara den dumdristige valde att vistas här. Merdak satte foten i en vattenpöl och svor på det gamla språket. I celler och rum som dessa hade hans bröder och systrar pinats och plågats av handelsfurstarna. Merdak var dock inte intresserad av varken artefakter eller drakyngel, han sökte efter hemliga inskriptioner och ristade formler som sades finnas här. Formler som skulle framkalla mäktiga förmågor och demoner. Besvärjelser som skulle ge honom makt. Han sökte efter den mytomspunne Vicotnics förlorade formelsamlingar”

Om vi skulle vara framgångsrika i vår kampanj så tänker vi inte stanna vid det. Följande s.k. stretch-goals är en del av kampanjen!

200.000 sek. Artefakter. UNLOCKED
Undrar du också vad som hände med Vicotnics formelsamling? I ett speciellt kapitel går vi igenom Ereb Altors förlorade artefakter.

250.000 sek. Äventyrsplats: Karlo. UNLOCKED
Karlo är en av Kaldarox större städer. Vi gör en djupdykning i Karlo, dess historia, maktfraktioner och viktiga platser. Följ med till handelsfursten Maxias palats, de gömda grändernas gille, citadellriddarnas sal och ärkemagikernas kammare.

300.000 sek. Äventyrsplats: Fornmark. LOCKED
Fornmarkerna är farliga och outforskade, men samtidigt en fantastisk äventyrsplats. Vi gör en djupdykning i Sibblons ängar, den plats i Kaldarox som kanske är mest omhuldad med mystik från forntiden.

350.000 sek. Karta. Karlo. LOCKED
Vi gör en fin karta över Karlo. En av de viktigaste städerna i Kaldarox

400.000 sek. Vittnesskildringar. LOCKED
I Tiberliternas oändliga kunskapssal finns mängder av fragment och uppteckningar om vad som faktiskt hände den där dagen då konfluxen kastade Ereb Altor ut i mörker. Detta är samlade vittnesskildringar från den dagen.

450.000 sek. Spelarmapp. LOCKED
Vi skapar en speciell spelarmapp där du kan förvara anteckningar, rollformulär och kampanjmaterial.

500.000 sek. Citadellkarta. LOCKED
Vi gör en fin och detaljerade karta över citadellet i Hex.

550.000 sek. Äventyrsplats: Fornmark. LOCKED
Fornmarkerna är farliga och outforskade, men samtidigt en fantastisk äventyrsplats. Vi gör en djupdykning i fornmarkerna som ligger i skogen Vittertox. Somliga säger att det finns hemligheter från drakmästarna från forna Cereval gömda i skogen.

600.000 sek. Rollformulärsblock. LOCKED
I boxen följer det med 3 rollformulär, men på den här nivån gör vi ett helt block med formulär som ni kan använda.

650.000 sek. Karta Fornmark. LOCKED
Vi gör en detaljerade karta över fornmarken Sibblons ängar.

700.000 sek Slumptabell: Fornmarkerna. LOCKED
Vi gör ett avsnitt med slumptabeller för fynd och möten i fornmarkerna.

750.000 sek. Kaldaroxmonster. LOCKED
Vem gillar inte fler monster? Vi gör helt enkelt ett antal unika monster (bild och beskrivning) av Kaldaroxmonster.

800.000 sek. Magideck. LOCKED
I DoD2016 finns det en mängd besvärjelser för den som spelar trollkarl. Nu gör vi en kortlek av dessa besvärjelser så att du snabbt kommer åt information om de besvärjelser du behöver, utan att behöva bläddra i boken.

850.000 sek. Kampanj: I evighetens skugga. LOCKED
Vi gör en mini-kampanj av äventyret: I evighetens skugga som följer med grundboxen.

900.000 sek. Äventyrsuppslag. LOCKED
Har du idétorka? Det gör inget. Vi skapar en pdf med ett antal riktigt bra äventyrsuppslag för Kaldarox.

1,000.000 sek. Spelledarskärm. LOCKED
Du har säkert redan DoD2016 skärmen, men nu kan du även gömma dig bakom en riktigt Ereb Altor-skärm. Vi fyller den med matnyttig info.

Halv-rese
Halv-rese

 


Vi på RiotMinds har många års erfarenhet från att utveckla rollspel och spelvärldar. I det här projektet har vi fått den stora möjligheten att återigen arbeta med Alvaro Tapia vars helt makalösa illustrationer satte grunden för båda dom hyllade spelen Trudvang Chronicles och Götterdämmerung. Tillsammans kommer vi att arbeta fram en helt unik och spännande värld full med härliga detaljer och design. 

Risks and challenges

Vi har gjort det här förut och vet hur det ska göras. Vi är ett litet team med begränsade resurser varav tid är en. Det finns givetvis en risk att vi inte hinner klart i tid till nästa sommar men vi tror oss ändå ha en bra plan.

Vi har lärt oss mycket sedan Drakar och Demoner kickstartern. Framför allt genom Kickstartern Trudvang Chronicles, där vi använde oss av alla backers för att hitta fel och förbättra produkten. Något vi kommer använda även i denna Kickstarter.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 50 or more About US$ 6

  Grisodlare

  ⚔ Skrivbordsbakgrund

  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 200 or more About US$ 21

  Stadsknekt

  PDF- paketet

  Du får Ereb Altor som PDF:
  ⚔ Världsbok
  ⚔ Spelarbok
  ⚔ Karta
  ⚔ Rollformulär

  Du får dessutom alla ICKE-fysiska stretchgoals som låses upp.

  Du får även det Grisodlaren får.

  Less
  Estimated delivery
  15 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 350 or more About US$ 36

  Svärdskämpe

  Du får en fysisk utgåva av Grundboxen EREB ALTOR innehållande:

  ⚔ Världsbok
  ⚔ Spelarbok
  ⚔ Karta
  ⚔ Rollformulär

  Du får dessutom alla fysiska stretch goals som låses upp.

  ⚑ Se under Campaign för att ta reda på vilka av ovanstående stretch-goals som blivit upplåsta och därmed följer med i boxen.

  Du får även det Stadsknekten får.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  433 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 900 or more About US$ 93

  Handelsfurste

  Du får allt som Svärdskämpen får.

  Du får dessutom

  ⚔ Ditt namn inskrivet som handelsfurste i världsboken.
  ⚔ Kort med omslaget till boxen (ca 23x21 cm).
  ⚔ Skissbok med illustrationer av Alvaro Tapia (ca 12-16 sidor).

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  65 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)