Share this project

Done

Share this project

Done
Vi digitaliserar och återuppväcker den svenska allmogens frihetliga kulturarv - och bevarar det för framtida generationer.
Vi digitaliserar och återuppväcker den svenska allmogens frihetliga kulturarv - och bevarar det för framtida generationer.
116 backers pledged SEK 50,859 to help bring this project to life.
Last updated