Share this project

Done

Share this project

Done
Vi digitaliserar och återuppväcker den svenska allmogens frihetliga kulturarv - och bevarar det för framtida generationer.
Vi digitaliserar och återuppväcker den svenska allmogens frihetliga kulturarv - och bevarar det för framtida generationer.
116 backers pledged SEK 50,859 to help bring this project to life.
Last updated

Frequently Asked Questions

Don't see the answer to your question? Ask the project creator directly.

Ask a question