Share this project

Done

Share this project

Done
Vi digitaliserar och återuppväcker den svenska allmogens frihetliga kulturarv - och bevarar det för framtida generationer.
Vi digitaliserar och återuppväcker den svenska allmogens frihetliga kulturarv - och bevarar det för framtida generationer.
116 backers pledged SEK 50,859 to help bring this project to life.
Last updated
116 people are supporting Projekt Moberg
Where Backers Come From
Top Cities
41 backers
4 backers
4 backers
3 backers
3 backers
3 backers
2 backers
2 backers
2 backers
2 backers
Where Backers Come From
Top Countries
102 backers
3 backers
1 backer
1 backer
New Backers
73
backers had never backed a project on Kickstarter before
Returning Backers
43
backers had backed a project on Kickstarter before