Share this project

Done

Share this project

Done
Ett dramatiskt rollspel som drivs av rollpersoner med färgstarka personligheter i en nedskalad fornnordisk spelvärld.
Ett dramatiskt rollspel som drivs av rollpersoner med färgstarka personligheter i en nedskalad fornnordisk spelvärld.
128 backers pledged SEK 40,901 to help bring this project to life.

About

Fornsaga - Rollspelet

SEK 40,901

128

Fornsaga är ett bordsrollspel där spelarnas rollpersoner verkligen är berättelsens huvudrollsinnehavare. Genom att låta berättelsen formas av spelarnas intressen och färgas av deras rollpersoners personligheter skapas helt originella sagor som handlar om spelarnas rollpersoner på riktigt.

Med den här kickstartern ser vi till att rollspelet blir verklighet!

 

Fornsaga handlar om människoöden och dramatiken är spelets kärna. Syftet med spelet är att uppleva en nöjsam och intressant berättelse genom att skapa drama i rollpersonernas liv. Man tar vara på de dramatiska spänningar som uppstår under spelets gång och tvingar upp dem till ytan så att de får konsekvenser.

Illustrationer: Dag Frognes
Illustrationer: Dag Frognes

Rollpersonernas karaktärsdrag är det som driver handlingen och spelarna uppmuntras att göra sitt avtryck i berättelsen. Karaktärsdragen är vidare ett verktyg för spelgruppen att skapa motsättningar och dramatik för varandra. Dessutom kretsar erfarenhetspoäng-systemet kring karaktärsdragen. Spelarnas uppgift är att spela sina rollpersoner som om de vore riktiga människor. Därför belönas de när de tar beslut som baseras på sina karaktärsdrag.

Den nedskalade miljön blottlägger och förstärker vikten av rollpersonernas personligheter. Det nedskalade tärningssystemet å andra sidan, lobbar för spelarinteraktion och kollaborativt berättelseskapande. Spelet är designat för att bibehålla inlevelsen i scenerna och hålla kvar spelarnas tankebanor i spelvärlden.

Om du gillar att leva dig in i rollpersonerna och slippa ha regelsystemet i bakhuvudet samtidigt, så är det här rollspelet som gjort för dig.

 

De isländska släktsagorna skulle lika gärna kunna vara krönikor skrivna utifrån rollspelsträffar. De är exemplariska i det sätt de fokuserar på interaktionen mellan rollfigurerna och att handlingen till största del drivs av rollfigurerna själva. Det är oftare regel än undantag att de konflikter som uppstår, gör så helt till följd av rollpersonernas egna handlingar. Sällan skapas dramat av externa element.

Illustration: Dag Frognes
Illustration: Dag Frognes

En annan aspekt av sagorna som lämpar sig väl för rollspel är det att de i princip saknar sensmoral. Det går inte alltid dåligt för de som förtjänar det och det är inte alltid som de goda segrar i slutändan. Och i det här med det goda och onda, finns ytterligare en aspekt hos sagorna som är suverän för den här typen av rollspel: Definitionen av gott och ont är fullkomligt utsuddad. Rollfigurerna har dåliga sidor likväl som goda och det läggs ingen värdering i skildringen av deras handlingar.

Moraliska ställningstaganden, intriger, konflikter och ond bråd död är klassiska element i fornsagan och tillika utmärkta teman för ditt rollspelande.

 

Mockup av den tryckta boken (http://covervault.com/)
Mockup av den tryckta boken (http://covervault.com/)

Regelverkets upplägg är designat för att vara både en pedagogisk ingång till spelet men också att vara ett smidigt uppslagsverk under spelmötena. Det finns metoder för hur första spelmötet går till, riktlinjer för spelledaren och riktlinjer för spelarna samt en hel del meta-snack om spelets mekanik och bakomliggande idéer.

Mockup av den tryckta boken (http://www.graphicsfuel.com/)
Mockup av den tryckta boken (http://www.graphicsfuel.com/)

Första utgåvan av rollspelet trycks av Publit och kommer att vara ett 100 - 150 sidor långt mjukband i A4-format. Omslaget kommer vara tryckt i färg men sidorna i svartvitt. PDF:en kommer dock att vara i tvåfärg (svart och brunt). PDF:en kommer dessutom att ha hyperlänkar vid alla hänvisningar så att det går lätt att navigera sig genom boken på smarta enheter.

Mockup av PDF:en (http://covervault.com/)
Mockup av PDF:en (http://covervault.com/)

Rollspelet i PDF-format får du för 99 kr och den tryckta versionen blir din för 249 kr.

 

Projektet tog sin början under sommaren 2014 under en semesterresa. Jag ville rollspela igen; uppleva sagor och berättelser, leva mig in i en annan värld. Jag såg med romantiskt skimmer tillbaka på de storslagna bilderna från den reviderade sjätte utgåvan av Drakar och Demoner, men insåg samtidigt att de spelmöten vi haft i min ungdom aldrig levde upp till de där bilderna. Det kändes som att systemet var i vägen för inlevelsen. Jag förstod att jag skulle behöva hitta ett nytt regelsystem.

Illustration: Dag Frognes
Illustration: Dag Frognes

Jag utgick ifrån en uppsättning husregler som jag redan hade börjat på och när stommen var klar ett halvår senare hade jag dragit ihop ett gäng som började speltesta. Simultant med detta började jag läsa fler rollspelsböcker och fastnade snabbt för alla de innovativa indie-rollspel som fanns på den amerikanska marknaden. Efter att ha speltestat i ytterligare ett halvår insåg jag att spelsystemet som jag åstadkommit inte alls levde upp till mina förväntningar; regelsystemet kom visst i vägen för upplevelsen av berättelsen.

Så jag kastade alltihop och började om från början med ny inspiration från indie-rollspelen. Riktlinjen i den fortsatta spelutvecklingen har varit att ständigt bygga utifrån spelets kärna och dramatiska fokus, för att inte sväva ut för långt eller försöka åstadkomma för mycket. Vidare har det funnits ett mål för alla spelets komponenter att ha ett givet användningsområde så att inga komponenter blir oanvändbara. Nu har spelet testats i olika spelgrupper under de senaste 2 åren och kontinuerligt justerats och vidareutvecklats. Det har kommit att bli ett riktigt stabilt och strömlinjeformat system som skapar metoder för många av de regeltekniska frågetecken som man kan tvingas lösa på egen hand i andra rollspel.

 

Regelsystemet har influenser från många olika rollspel, både traditionella spel och modernare independentspel. De största inspirationskällorna har varit Nemesis, World of Darkness, Hillfolk, Fate Core System, Dungeon World, Sagas of the Icelanders och Drakar och Demoner.

Tärningssystemet använder tärningspooler med tiosidiga tärningar och istället för att se ifall tärningarnas valör överstiger ett visst värde, letar man efter par i utfallet. Fördelarna med systemet är bl a

 • att spelledaren inte måste hitta på svårighetsgrader för varje tärningsslag eftersom tärningspoolerna sätter svårighetsgraden för sig själva.
 • Att det går snabbt från det att ett tärningsslag initieras tills det att man slagit tärning och spelledaren berättar vilken följd tärningsutfallet fick i berättelsen.
 • att strider fortlöper raskt och följer en metod som tillåter viss strategisk planering trots att det endast görs ett tärningsslag per rollperson varje stridsrunda.

Utöver det grundläggande resolveringssystemet och stridssystemet finns även möjlighet att utöka spelet med metoder för att hantera: Hantverk, gårdsarbete, ekonomi, mental hälsa, kartor, geografiskt utforskande, varelser och trolldom.

En karta gjord m h a kartsystemet
En karta gjord m h a kartsystemet

Rollformuläret

Rollformuläret har utformats med två funktioner i åtanke. Dessa har fått rum på varsin sida av formulärets A4-ark.

Utkast av rollformuläret
Utkast av rollformuläret

På ena sidan finns rollpersonens karaktärsdrag som alltså fungerar som riktlinjer för gestaltandet av rollpersonen. På denna sida finns också utrymme att bena ut relationer mellan spelarnas rollpersoner och vilka olika berättelsetrådar de utforskar för tillfället. Denna sida har man framför sig större delen av spelmötet.

Utkast av rollformuläret
Utkast av rollformuläret

På andra sidan finns de numeriska regeltekniska värdena. Egenskaper, färdigheter, kapacitetsvärden och utrustning. Denna sida vänder man upp vid färdighetsslag och strider.

 

Regelsystemet är färdigt, stommen i regeltexten är utstakad, bokens övergripande layout är klar, hälften av regeltexten har renskrivits och det börjar således närma sig tryck och publicering. Det finns dock en viktig punkt som fortfarande ska på plats; illustrationer som skapar fornnordisk stämning och inspirerar läsaren.

Med medlen från den här kickstartern har vi möjlighet att fylla boken med Dag Frognes fenomenala vikingamotiv. Dag Frognes är illustratör, serietecknare och författare från Norge som har lång erfarenhet av olika illustrationsprojekt. Han arbetar med många olika miljöer där vikingatida motiv är en av hans specialiteter.

Illustration: Dag Frognes
Illustration: Dag Frognes

Om vi uppnår kampanjens mål kommer medlen att fördelas såhär:

Kostnadsfördelning baserad på preliminär budget
Kostnadsfördelning baserad på preliminär budget

Glöm inte att det är under kickstartern som du kan göra skillnad. Köp rollspelet nu istället för att vänta tills efteråt. Under kickstartern går huvuddelen av pengarna till att göra boken ännu snyggare. När boken väl publicerats är det för sent för att bidra till resultatet!

 

Belöningarna som finns under kickstartern är:

 • Ditt namn i boken - Ditt namn skrivs med i tack-avsnittet, sist i boken, under den belöningsnivå du valt. De högre nivåerna står före de lägre.
 • PDF - Rollspelet som interaktiv PDF (d v s med hyperlänkar).
 • Bok - Rollspelet som tryckt bok (mjukband i A4-format).
 • Signerad bok - Rollspelet som tryckt bok med en personlig hälsning från författaren.
 • Signerat tryck - Ett snyggt tryck av Dag Frognes vikingamotiv signerat av Dag själv.
 • Första seriemagasinet i "The saga of Ulvhedin" - Första delen i Dag Frognes tecknade vikingaserie "The saga of Ulvhedin" på norska eller engelska.

Du kan välja mellan följande belöningsnivåer:

 • Filantropen (Namn i boken) – 20 kr
 • Spelaren med paddan (PDF, Namn i boken) – 99 kr
 • Spelaren med bokhyllan (Bok, Namn i boken) – 249 kr + frakt
 • Spelaren med allt (Bok, PDF, Namn i boken) – 299 kr + frakt
 • Spelföreningen (2x Bok, 2x PDF, Namn i boken) – 449 kr + frakt
 • Samlaren (Signerad bok, Signerat tryck, Första seriemagasinet i "The saga of Ulvhedin", PDF, Namn i boken) – 599 kr + frakt
 • Spelbutiken (10x Bok, Namn i boken) – 1 490 kr + frakt

Oavsett om du vill lägga pengar på Fornsaga eller ej; låna oss ett par minuter av din tid och gör oss en riktigt stor tjänst. Här är tre enkla steg. Gör så många du känner för!

Fornsaga finns på Facebook, och på hemsidan fornsaga.se finner ni mer info om spelet och de tankar som ligger bakom!

 

UPPNÅTT! 15 000 kr - Grundmålet. Boken trycks och fylls med Dag Frognes illustrationer. För varje tusenlapp upp till nästa nivå adderas fler illustrationer.

UPPNÅTT! 30 000 kr - Specialgjorda illustrationer av Dag Frognes! Vi gör en lista med illustrationsidéer som Dag skapar helt nya illustrationer utifrån. För varje tusenlapp upp till nästa nivå adderas fler illustrationer.

Kostnadsfördelning baserad på budget för extramålet 30000
Kostnadsfördelning baserad på budget för extramålet 30000

45 000 kr - Hårdband! Fornsaga trycks som hårdband med kartonnage-omslag istället för mjukband.

Mockup av den tryckta boken som hårdband (http://covervault.com/)
Mockup av den tryckta boken som hårdband (http://covervault.com/)

 

Efter att Kickstarter-kampanjen löpt ut i maj har vi 4 månader (juni-september) att

 • renskriva andra halvan av texten
 • korrekturläsa
 • göra färdig layouten
 • fastställa antalet illustrationer
 • välja ut de slutgiltiga illustrationerna
 • optimera den interaktiva PDF:en

I början av oktober skickas PDF-filerna ut, varpå ett kort utrymme för revideringar finns. I slutet av oktober skickas boken till tryck. När provexemplaren har granskats i början av november kommer böckerna att skickas ut till er som ska ha dem.

Risks and challenges

Tidsplanen är väl tilltagen och det finns avsatt arbetstid för projektet under den kommande perioden. Förseningar kan såklart fortfarande uppstå ifall något oförutsett skulle hända. Skulle det å andra sidan vara så att PDF:en blir färdig att skickas ut före oktober så gör vi självklart det för att skynda på processen.

I övrigt är de första illustrationerna redan klara och Publit kommer att sköta både tryck och distribution av spelet.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 20 or more About $3

  Filantropen

  Du vill bidra med en slant till projektet och får som tack ditt namn i boken.

  Includes:
  • Ditt namn i boken
  Less
  Estimated delivery
  12 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 99 or more About $11

  Spelaren med paddan

  Du vill ha boken som PDF så att du kan läsa den på din padda eller skriva ut den på din skrivare.

  Includes:
  • Fornsaga som PDF
  • Ditt namn i boken
  Less
  Estimated delivery
  22 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 249 or more About $26

  Spelaren med bokhyllan

  Du vill ha den tryckta boken, hemskickad i din brevlåda!

  Includes:
  • Fornsaga som tryckt bok
  • Ditt namn i boken
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  35 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 299 or more About $32

  Spelaren med allt

  Du går all-in och vill ha både den tryckta boken och den digitala versionen. Du kommer alltid ha spelet nära till hands.

  Includes:
  • Fornsaga som tryckt bok
  • Fornsaga som PDF
  • Ditt namn i boken
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  43 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 449 or more About $47

  Spelföreningen

  Ni vill ha 2 tryckta böcker så att ni kan ha spelet utlånat till två personer samtidigt. Ni får dessutom den digitala versionen samt er spelförenings eller spelgrupps namn i boken.

  Includes:
  • Fornsaga som tryckt bok
  • Fornsaga som PDF
  • Ditt namn i boken
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  2 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 599 or more About $63

  Samlaren

  Du vill ha exklusivt material! En signerad bok med personlig hälsning från författaren, ett signerat tryck med Dag Frognes vikingamotiv samt första delen av Dags tecknade vikingaserie; "The saga of Ulvhedin" (på norska eller engelska). Självklart får du också den digitala versionen av Fornsaga och ditt namn i boken.

  Includes:
  • Ett signerat exemplar av Fornsaga
  • Ett signerat tryck
  • Första seriemagasinet i Dag Frognes "The saga of Ulvhedin"
  • Fornsaga som PDF
  • Ditt namn i boken
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  10 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 1,490 or more About $156

  Spelbutiken

  Ni får 10 tryckta exemplar av spelet samt er butiks namn i boken.

  Includes:
  • 10× Fornsaga som tryckt bok
  • Ditt namn i boken
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (33 days)