Share this project

Done

Share this project

Done
Hjälp oss trycka den första handboken om permakultur på svenska! Help us print a permaculture handbook in Swedish
258 backers pledged SEK 125,380 to help bring this project to life.
Last updated

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 50 or more About US$ 6

  Vår eviga tacksamhet! Gratitude!

  Gratitude and greetings
  Vi sänder dig varma hälsningar i tanken och gläds åt att du ville vara med och hjälpa till med att sprida permakultur i Sverige!

  Less
  Estimated delivery
  5 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 100 or more About US$ 11

  Ett stort SIGNERAT vykort!

  Big signed postcard from design in book
  Ett stort vykort, signerat av Siri, som du kan använda när du vill förklara för intresserade grannar vad det är du egentligen håller på med för tillfället, samt naturligtvis vår eviga tacksamhet och glädje!

  Includes:
  • Signerat vykort "Observationsfasen" illustration: Siri Arvidsson
  Less
  Estimated delivery
  11 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 300 or more About US$ 33

  Permakultur! Framtiden i din trädgård.

  The book and postcard
  Ett rykande färskt signerat exemplar av den första handboken om permakultur, författad av familjen Arvidsson på Borrabo.
  Ett stort signerat vykort samt utan tvekan vår EVIGA tacksamhet och glädje!

  Includes:
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Signerat vykort "Observationsfasen" illustration: Siri Arvidsson
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  181 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About US$ 55

  Ditt namn förevigat i boken!

  Your name in book and book and postcard
  Ditt namn förevigat på en givarlista längst bak i vår bok! OCH ett stort SINGERAT vykort OCH ett rykande färskt signerat exemplar av den första handboken om permakultur, författad av familjen Arvidsson på Borrabo, samt utan tvekan vår EVINNERLIGA tacksamhet och glädje!

  Includes:
  • Signerat vykort "Observationsfasen" illustration: Siri Arvidsson
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Ditt namn förevigat i Permakultur! Framtiden i din trädård
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  38 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About US$ 109

  Fika och guidad tur på Borrabo!

  Coffe and guided tour as guest at Borrabo and book and postcards
  Du blir vår värderade gäst på Borrabo där vi kan visa vår tacksamhet och glädje personligen genom att duka upp ett närproducerat fikabord och visa vår permakulturträdgård för dig och din familj. (Tidpunkten gör vi upp oss emellan.)
  SAMT : Ditt namn förevigat på en givarlista längst bak i vår bok!
  OCH Ett rykande färskt signerat exemplar av den första handboken om permakultur!
  OCH fritt valda vykort ur vårt urval av Siri illustrationer i boken.

  Includes:
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Ditt namn förevigat i Permakultur! Framtiden i din trädård
  • En närprocuerad fika på Borrabo + guidad tur
  • Fritt valda vykort ur vårt urval av Siris illustrationer
  Less
  Estimated delivery
  16 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About US$ 544

  Middag och guidad tur på Borrabo!

  Dinner and guided tour as guest at Borrabo, and book and postcards
  Du blir vår HEDERSGÄST på Borrabo! Vi visar vår eviga tacksamhet och glädje genom att laga till en trerätters HÄRproducerad middag till dig och din familj och visa er runt i vår permakulturträdgård och fixa fika innan ni far hem igen. (Tidpunkten gör vi upp oss emellan.)
  SAMT: Ditt namn förevigat på en stjärngivarlista längst bak i vår bok!
  OCH Ett rykande färskt signerat exemplar av den första handboken om permakultur!
  OCH fritt valda vykort ur vårt urval av Siris illustrationer.

  Includes:
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Ditt namn förevigat i Permakultur! Framtiden i din trädård
  • Härproducerad middag på Borrabo samt guidad tur.
  • Fritt valda vykort ur vårt urval av Siris illustrationer
  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 8,000 or more About US$ 871

  Föreläsning var som helst i Sverige

  Lecture anywhere in Sweden, and book and name in book or as under 5000 level above
  Vi kommer och håller föreläsning för dig och så många du vill bjuda in, var som helst i Sverige, på en tidpunkt vi gör upp oss emellan SAMT ett ex av boken Permakultur! Framtiden i din trädgård
  OCH ditt namn på en stjärngivarlista i boken.
  ELLER:
  Allt under 5000 nivån ovan!

  Includes:
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Ditt namn förevigat i Permakultur! Framtiden i din trädård
  • ELLER! enligt 5000 SKR nivån ovan
  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About US$ 1,088

  Föreläsning och bokrabatt

  Lecture and book and name in book and possibility for attendees to buy signed books on location or as under 5000 level above
  Vi kommer och håller föreläsning för dig och så många du vill bjuda in, var som helst i Sverige, på en tidpunkt vi gör upp oss emellan. Du själv får ett signerat ex av Permakultur! Framtiden i din trädgård samt ett nedsatt pris på boken till alla som tar del av föreläsningen på plats.
  ELLER:
  Allt under 5000 SKR nivån ovan.

  Includes:
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Ditt namn förevigat i Permakultur! Framtiden i din trädård
  • ELLER! enligt 5000 SKR nivån ovan
  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
Line icon alert icon Artboard Copy 8 arrow-down icon arrow-down arrow-left icon arrow-left arrow-point-left icon Fill 1 Copy 5 arrow-point-right icon Fill 1 arrow-right icon arrow-right arrow-up-right icon icon--arrow-up-right copy bar-chart icon Artboard Copy 6 bell icon Combined Shape Copy 5 book icon Artboard Copy 3 bookmark icon Fill 1 brand-assets icon Artboard Copy 13 cart icon Artboard Copy 4 chat icon chat check icon Fill 1 Copy 6 circle-back icon Fill 1 Copy 13 circle-forward icon Fill 1 Copy 16 circle-k icon circle-k circle-left icon circle-left circle-right icon circle-right clipboard icon Artboard Copy 12 clock icon Combined Shape close icon close closed-caption icon Fill 1 compass icon Combined Shape Copy 2 conversion icon conversion delta-down icon Fill 1 delta-left icon delta-right icon Fill 1 delta-up icon Fill 1 duplicate icon duplicate embed icon Combined Shape Copy 6 eye icon Combined Shape Copy 12 facebook-contained icon Facebook Contained facebook icon Facebook logo flag icon Fill 1 Copy 3 gear icon Fill 1 Copy 14 global-africa icon Fill 1 Copy 9 global-america icon Fill 1 Copy 10 global-asia icon Fill 1 Copy 17 graph-bar icon Combined Shape Copy 9 graph-line icon Combined Shape Copy 16 heart icon Fill 1 Copy 8 help icon human icon icon--human icon--alarm icon icon--alarm icon--alert icon icon--alert icon--arrow-down icon icon--arrow-down icon--arrow-left icon icon--arrow-left icon--arrow-right icon icon--arrow-right icon--arrow-up-right icon icon--arrow-up-right icon--arrow-up icon icon--arrow-up icon--backer-badge icon icon--backer-badge icon--bell icon icon--bell icon--bolt icon icon--bolt icon--bookmark-outline icon icon--bookmark-outline icon--bookmark icon icon--bookmark icon--calculator icon icon--calculator icon--calendar-check icon icon--calendar-check icon--calendar icon icon--calendar icon--campaign-outline icon icon--campaign-outline icon--check icon icon--check icon--chevron-down icon icon--chevron-down icon--chevron-left icon icon--chevron-left icon--chevron-right icon icon--chevron-right icon--chevron-up icon icon--chevron-up icon--circle-around icon icon--circle-around icon--circle-back icon icon--circle-back icon--circle-forward icon icon--circle-forward icon--circle-loader icon Page 1 icon--circle icon icon--clipboard icon icon--clipboard icon--clock icon icon--clock icon--closed-caption icon icon--closed-caption icon--code icon icon--code icon--collapse icon icon--collapse icon--commissions icon icon--commissions icon--compass icon icon--compass icon--confirmation icon icon--confirmation icon--conversion icon icon-conversion icon--cpu icon icon--curve-right icon icon--curve-right icon--cross icon icon--cross icon--delta-down icon icon--delta-down icon--delta-left icon icon--delta-left icon--delta-right icon icon--delta-right icon--delta-up icon icon--delta-up icon--download icon icon--download icon--ellipsis icon icon--expand icon icon--expand icon--external icon icon--external icon--eye icon icon--eye icon--facebook icon icon--facebook icon--filter icon icon--filter icon--flag icon icon--flag icon--frown-filled icon icon--frown icon icon--gear icon icon--gear icon--globe-africa icon icon--globe-africa icon--globe-america icon icon--globe-america icon--globe-asia icon icon--globe-asia icon--graph-bar icon icon--graph-bar icon--graph-line icon icon--graph-line icon--happy-filled icon icon--happy icon icon--heart-outline icon icon--heart outline icon--heart-thin-outline icon Fill 1 icon--heart icon icon--heart icon--home icon icon--home icon--home-with-door icon icon--human icon icon--human icon--humans icon icon--humans icon--image icon icon--image icon--inbox icon icon--inbox icon--info icon icon--info icon--instagram icon icon/instagram icon--lightbulb icon icon--lightbulb icon--link icon icon--link icon--lock-black-bg icon lock-icon icon--lock icon icon--lock icon--mail icon icon--mail icon--meh-filled icon icon--meh icon icon--menu icon icon--menu icon--message icon icon--message icon--mobile icon icon--mobile icon--overflow icon icon--overflow icon--pause icon icon--pause icon--pencil icon icon--pencil icon--pin icon icon--pin icon--pinterest icon icon--pinterest icon--play icon icon--play icon--plus-human icon icon--plus-human icon--plus icon icon--plus icon--prohibit icon icon--prohibit icon--project-budget icon icon--pull-quote icon icon--pull-quote icon--question-filled icon icon--question-filled icon--question icon icon--question icon--reorder icon icon-reorder icon--reply icon icon--reply icon--save icon icon--save icon--saved icon icon--saved icon--search icon icon--search icon--section-break icon icon--section-break icon--small-k icon icon--sound-hi icon icon--sound-hi icon--sound-lo icon icon--sound-lo icon--sound-mute icon icon--sound-mute icon--star-outline icon Star Outline icon--star icon icon--star icon--subtitles-captions icon icon--subtitles-captions icon--text-bold icon icon--text-bold icon--text-bullet icon icon--text-bullet icon--text-italic icon icon--text-italic icon--textalign-centered icon icon--textalign-centered icon--textalign-right icon icon--textalign-right icon--thumbs-down icon icon--thumbs-down icon--thumbs-up icon icon--thumbs-up icon--thumbsdown-outline icon icon--thumbsdown-outline icon--thumbsup-outline icon icon--thumbsup-outline icon--trash icon icon--trash icon--tumblr icon icon--tumblr icon--twitter icon icon--twitter icon--unlink icon Artboard icon--unlock icon icon--unlock icon--update-freeform-round icon icon--update-freeform-round icon--update-freeform icon icon--update-freeform icon--update-pinned icon Artboard icon--update-qa-round icon icon--update-qa-round icon--update-qa icon icon--update-qa icon--upload icon icon--upload icon--video icon icon--video icon--youtube icon icon--youtube icon-imagealign-center icon icon-imagealign-center icon-imagealign-left icon icon-imagealign-left icon-imagealign-right icon icon-imagealign-right info icon Combined Shape Copy instagram icon instagram copy kickstarter icon Artboard Copy 5 leaf icon leaf lightbulb icon icon--lightbulb link icon Combined Shape Copy 8 loading-spin icon lock icon Combined Shape Copy 4 mail icon Combined Shape map-pin icon Fill 1 menu icon Group message icon Fill 1 Copy 12 mobile icon Page 1 Copy 2 pause icon pause copy pencil icon Combined Shape Copy 3 pin icon Combined Shape Copy 11 pinterest icon pinterest play icon play copy plus-human icon icon--plus-human plus icon Fill 1 Copy 7 question icon Combined Shape Copy 14 search icon Fill 1 Copy 11 shapeshift icon share icon Fill 1 Copy slash icon solid-arrow icon solid-arrow sound-hi icon Combined Shape sound-lo icon Combined Shape sound-mute icon Combined Shape star icon Fill 1 Copy 2 stopwatch icon Group 2 thumbs-up icon Shape tools icon Shape trash icon Combined Shape tumblr icon tumblr copy twitter icon twitter copy user icon Artboard Copy 10 volume-up icon Artboard Copy 9 warning icon Combined Shape Copy 10 write icon Artboard Copy 11 x icon Fill 1 Copy 4 youtube icon Combined Shape