Share this project

Done

Share this project

Done
Hjälp oss trycka den första handboken om permakultur på svenska! Help us print a permaculture handbook in Swedish
258 backers pledged SEK 125,380 to help bring this project to life.

About

Permakultur! Framtiden i din trädgård. project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound
 • Off
  • English
  • Svenska

SEK 125,380

258

Ursäkta de avsnitt som är på engelska. Vi är tvingade att ha en komplett översättning av alltihop.

Please take your time to read the English translation if you for some reason want to know about our book of permaculture in Swedish. Feel free to back us from the kindness of your hearts if you want to help us spread permaculture in yet another language. No reward except for our eternal gratitude!

Vad är det som är så bra med permakultur?!

Permakultur är ett planeringsverktyg som visar hur du kan odla och leva uthålligt genom att samarbeta med ekosystemen.

Whats the big deal about permaculture? Well, it teaches you to cooperate with the ecosystems and we have to learn to do that since we have depleted the earths resourses.

Vi människor har allt för länge levt i tron att jordens resurser är oändliga. Det är de inte... men genom att lära oss samarbeta med ekosystemen både över och under jord kan vi tillsammans skapa en uthållig mänsklig närvaro på den här planeten. Permakultur är användbart överallt! 

We humans have long believed that the resources of the earth are infinite, they are not...but by learning to cooperate with ecosystems over and below ground we can together create a sustainable human presence on this planet You can use permaculture everywhere!

En blomkruka i ett fönster, en odlingslott, en bakgård i ett stadskvarter, en villaträdgård eller en stor trädgård på landet? Vår bok visar hur du kan arbeta tillsammans med ekosystemen!
En blomkruka i ett fönster, en odlingslott, en bakgård i ett stadskvarter, en villaträdgård eller en stor trädgård på landet? Vår bok visar hur du kan arbeta tillsammans med ekosystemen!

Att samarbeta med levande system underlättar livet!   

I Maj blev den nya dammen full med mygglarver. Grodorna som just flyttat in mäktade inte med att sätta i sig allihop. Två dygn och fyra guldfiskar senare var balansen återställd.

In May the new pond got full with mosquito larvae. The frogs did not cope eating them all. Two days and fore gold fish later the balance was restored.

Dammar ökar biodiversiteten, utjämnar temperaturen över dyget, ger bevattningsvatten som har lagom temperatur och bra pH samt är näringsrikare än kranvatten. Plantor och tanter trivs också i dammar!
Dammar ökar biodiversiteten, utjämnar temperaturen över dyget, ger bevattningsvatten som har lagom temperatur och bra pH samt är näringsrikare än kranvatten. Plantor och tanter trivs också i dammar!

Köp inte en spade, köp en grep!   

Dina allra minsta medarbetare behöver få arbeta ifred. Gräv bara när det är absolut nödvändigt. Matjordens mikrober gillar inte att fara omkring i jorden. De som behöver syre kvävs ett spadtag ner, de som trivs utan syre hamnar på ytan! Matjordens näringsnätverk huserar dina viktigaste husdjur, bakterier, svampar, amöbor och leddjur. Ta hand om dem på rätt sätt så behöver du aldrig gödsla eller gräva mer!

Do not buy a spade, buy a fork. The smallest of your companions needs to be left working in peace. Dig only when absolutely necessary. Microbes don’t appreciate being showed around. The ones that need oxygen are choked and the ones who don’t are left suffering at the surface! The soil food web is housing your most important critters, bacteria, fungi, amoeba and arthropods. Take care of them the right way and you will never need to fertilize or dig no more.

Permakultur är framtiden i din trädgård!

Permaculture is the future in your garden!

I en vanlig villaträdgård kan du genom att lägga ner en hel del energi och arbete på en omfattande permakulturplan, i längden få en bättre skörd med mindre arbete!
I en vanlig villaträdgård kan du genom att lägga ner en hel del energi och arbete på en omfattande permakulturplan, i längden få en bättre skörd med mindre arbete!

Eller också kan du bara anlägga en örtspiral vid köksdörren och slippa köpa krukodlade färska örter under en stor del av året. En bra permakulturplan räknar med din egen energi, tid och lust. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!    

In an ordinary villa garden you can, by putting extra energy and work into a permaculture design, get an better yield with less work… Or you can just build a herb spiral at your kitchen door and not have to buy fresh herbs during a major part of the year. A good permaculture design takes your own energy, time and engagement into account. Everyone cannot do everything, but everyone can do something!

En handbok!

www.permakulturboken.se

Vi skriver och illustrerar en handbok som kommer att innehålla ca 160 - 200 sidor. Där berättar vi i ord och bild hur du kan fånga och lagra den energi som kommer till ditt område. Hur du kan bygga nätverk och hur du sluter materiens kretslopp på så nära håll som möjligt.

We are writing and illustrating an handbook of approximately 160-200 pages. In this book we tell you in words and pictures how you can catch and store the energy that flows through your environment. How you can build networks and how you can close the circle of matter as close to home as possible. The book has three major parts. 1. Get to know your place on earth. 2. The thinking tools of permaculture. 3. Plan and plant for the future. 

Boken är uppdelad i tre delar.

 • Del   I  Lär känna din plats på jorden
 • Del  II  Permakulturens tankeredskap
 • Del III  Planera och plantera för framtiden

Den första delens innehållsförteckning ser ut så här: The first part has the following contents.

Den andra delen ger dig en inblick i hur ekosystemen fungerar i teori och praktik. The second part gives you an insight in the theory and praxis of permaculture  

Mönstekapitlet är ett spännande kapitel, vi håller som bäst på med illustrationerna!
Mönstekapitlet är ett spännande kapitel, vi håller som bäst på med illustrationerna!

 

Den tredje delen är full av ekosystemvänliga praktiker och innehåller ett par av de viktigaste kapitlen i hela boken. De handlar om jord och om livet i jorden! The third part is full of ecosystem friendly practices and one of the books most important chapters, the ones about soil and the soil food web.  

Delar av vissa kapitel kan komma att byta plats eller ingå helt i ett annat avsnitt. Det är bland annat detta redigerande vi ska arbeta vidare med under resten av året, och kanske en bit in i nästa år.
Delar av vissa kapitel kan komma att byta plats eller ingå helt i ett annat avsnitt. Det är bland annat detta redigerande vi ska arbeta vidare med under resten av året, och kanske en bit in i nästa år.

    

Varför tänker vi trycka boken i Falköping?

Vi har valt att trycka vår bok på ett tryckeri nära oss i Falköping. Det blir såklart dyrare än att skicka den till ett tryckeri någonstans långt bort, men vi har resonerat såhär:

 • Om det är väldigt billigt får troligen någon alldeles för dåligt betalt...
 • Miljömedvetenheten är ofta större här hemma än på många andra håll.
 • Det kostar en massa fossil energi att skicka många tunga böcker tillbaka till Sverige.

Dessutom är det lättare för oss att få inblick i hela processen och kunna se provtryck så att vi blir nöjda med färgåtergivning till exempel. Till råga på allt så är de fasa* trevliga på Svärd och Söner Tryckeri här på Falan! *Fasa = väldigt, fasligt, attans, rackarns etc. på ren västgötska)

Tack för att du tagit dig tid att läsa ända hit! Vi hoppas du vill vara med och hjälpa oss att sprida permakultur i Sverige!

Why print in our nearest town?

It is more expensive than printing somewhere else in eastern Europe, but we think like this.1. If it is very cheap, someone do not get enough paid. 2. For environmental reasons. 3. It takes a lot of fossil fuel to chip books around.

Is is also esayer for us to have a better grip of the production process and the people at our printer shop are very nice indeed. Thank you for taking the time to read this, we hope you want to help us spread permaculture in Sweden!

And if you have been patient enought to read all the way down here we can tell you that the drawn pictures is from the book, the lady in the pond is me, Ylva, and the colored dotted lines are the contents of our book that nobody that cannot read Swedish would be interested in reading so we have not translated them. We don not expect that many from outside Sweden to ever see this campaign…  :)

 

 

Risks and challenges

Vi planerar att boken ska tryckas i Mars 2017. Men, eftersom livet gör lite som det vill ibland, vill vi redan nu säga att vi inte kan lova att hinna göra allting klart i tid... OM vi blir försenade av någon anledning lovar vi att hålla alla våra givare uppdaterade via denna kickstartersida.

Större delen av manus och layout är klart, vissa texter återstår att skriva, bilder ska ritas och allt ska korrekturläsas. Detta borde vi hinna på fyra månader, men som sagt, ibland händer oförutsedda saker och vi är bara en vanlig familj och har inget kapitalstarkt förlag i ryggen. Så vi hoppas att ni är förstående och har tålamod med oss om vi blir försenade.

We plan to print the book in March 2017, but since life tend to happen occasionally we cant promise that we will get everything ready in time. IF we get delayed for some reason, we promise to to keep our backers updated via this Kickstarter page.
The major part of the manuscript and the layout is done, but there is still a lot to do. We should be able to do that in time, but you never know. We hope you will bear with us in case we get late.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 50 or more About US$ 6

  Vår eviga tacksamhet! Gratitude!

  Gratitude and greetings
  Vi sänder dig varma hälsningar i tanken och gläds åt att du ville vara med och hjälpa till med att sprida permakultur i Sverige!

  Less
  Estimated delivery
  5 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 100 or more About US$ 11

  Ett stort SIGNERAT vykort!

  Big signed postcard from design in book
  Ett stort vykort, signerat av Siri, som du kan använda när du vill förklara för intresserade grannar vad det är du egentligen håller på med för tillfället, samt naturligtvis vår eviga tacksamhet och glädje!

  Includes:
  • Signerat vykort "Observationsfasen" illustration: Siri Arvidsson
  Less
  Estimated delivery
  11 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 300 or more About US$ 32

  Permakultur! Framtiden i din trädgård.

  The book and postcard
  Ett rykande färskt signerat exemplar av den första handboken om permakultur, författad av familjen Arvidsson på Borrabo.
  Ett stort signerat vykort samt utan tvekan vår EVIGA tacksamhet och glädje!

  Includes:
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Signerat vykort "Observationsfasen" illustration: Siri Arvidsson
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  181 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About US$ 53

  Ditt namn förevigat i boken!

  Your name in book and book and postcard
  Ditt namn förevigat på en givarlista längst bak i vår bok! OCH ett stort SINGERAT vykort OCH ett rykande färskt signerat exemplar av den första handboken om permakultur, författad av familjen Arvidsson på Borrabo, samt utan tvekan vår EVINNERLIGA tacksamhet och glädje!

  Includes:
  • Signerat vykort "Observationsfasen" illustration: Siri Arvidsson
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Ditt namn förevigat i Permakultur! Framtiden i din trädård
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  38 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About US$ 105

  Fika och guidad tur på Borrabo!

  Coffe and guided tour as guest at Borrabo and book and postcards
  Du blir vår värderade gäst på Borrabo där vi kan visa vår tacksamhet och glädje personligen genom att duka upp ett närproducerat fikabord och visa vår permakulturträdgård för dig och din familj. (Tidpunkten gör vi upp oss emellan.)
  SAMT : Ditt namn förevigat på en givarlista längst bak i vår bok!
  OCH Ett rykande färskt signerat exemplar av den första handboken om permakultur!
  OCH fritt valda vykort ur vårt urval av Siri illustrationer i boken.

  Includes:
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Ditt namn förevigat i Permakultur! Framtiden i din trädård
  • En närprocuerad fika på Borrabo + guidad tur
  • Fritt valda vykort ur vårt urval av Siris illustrationer
  Less
  Estimated delivery
  16 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About US$ 521

  Middag och guidad tur på Borrabo!

  Dinner and guided tour as guest at Borrabo, and book and postcards
  Du blir vår HEDERSGÄST på Borrabo! Vi visar vår eviga tacksamhet och glädje genom att laga till en trerätters HÄRproducerad middag till dig och din familj och visa er runt i vår permakulturträdgård och fixa fika innan ni far hem igen. (Tidpunkten gör vi upp oss emellan.)
  SAMT: Ditt namn förevigat på en stjärngivarlista längst bak i vår bok!
  OCH Ett rykande färskt signerat exemplar av den första handboken om permakultur!
  OCH fritt valda vykort ur vårt urval av Siris illustrationer.

  Includes:
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Ditt namn förevigat i Permakultur! Framtiden i din trädård
  • Härproducerad middag på Borrabo samt guidad tur.
  • Fritt valda vykort ur vårt urval av Siris illustrationer
  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 8,000 or more About US$ 833

  Föreläsning var som helst i Sverige

  Lecture anywhere in Sweden, and book and name in book or as under 5000 level above
  Vi kommer och håller föreläsning för dig och så många du vill bjuda in, var som helst i Sverige, på en tidpunkt vi gör upp oss emellan SAMT ett ex av boken Permakultur! Framtiden i din trädgård
  OCH ditt namn på en stjärngivarlista i boken.
  ELLER:
  Allt under 5000 nivån ovan!

  Includes:
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Ditt namn förevigat i Permakultur! Framtiden i din trädård
  • ELLER! enligt 5000 SKR nivån ovan
  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About US$ 1,041

  Föreläsning och bokrabatt

  Lecture and book and name in book and possibility for attendees to buy signed books on location or as under 5000 level above
  Vi kommer och håller föreläsning för dig och så många du vill bjuda in, var som helst i Sverige, på en tidpunkt vi gör upp oss emellan. Du själv får ett signerat ex av Permakultur! Framtiden i din trädgård samt ett nedsatt pris på boken till alla som tar del av föreläsningen på plats.
  ELLER:
  Allt under 5000 SKR nivån ovan.

  Includes:
  • Signerat ex av Handboken: Permakultur! Framtiden i din trädgård
  • Ditt namn förevigat i Permakultur! Framtiden i din trädård
  • ELLER! enligt 5000 SKR nivån ovan
  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (28 days)