Project image
)}
SEK 4,500
pledged of SEK 20,000pledged of SEK 20,000 goal
9
backers
Funding Canceled
Funding for this project was canceled by the project creator on May 26 2016

The Mystery of the Old Lighthouse (English/Svenska)

Children's book full of adventures, magic and fairy creatures. Pure and heroic story inspired by Scandinavian motives

The Mystery of the Old Lighthouse (English/Svenska)

Children's book full of adventures, magic and fairy creatures. Pure and heroic story inspired by Scandinavian motives

SEK 4,500
pledged of SEK 20,000pledged of SEK 20,000 goal
9
backers
Funding Canceled
Funding for this project was canceled by the project creator on May 26 2016

About

(You can watch the video with English or Swedish subtitles)

För Svenska se nedan
För Svenska se nedan

Hello everyone! 

My name is Arina Franzén and I am happy to present my first book for children. I am a professional writer, having five serious books behind my back and a degree of PhD in History. One day I decided to try myself in a new genre of writing - magic world of fantasy and fairytale, along with illustrating it myself. While working in the sphere of literature, I understood how little is made for children, especially for the age from 4 to 12. Usually it's either books for babies or already for teenagers. So I made a decision to fix this inequity and create something for kids from 4 to 12 years old under a pseudonym Anna Rini. I wasn't aiming to write some kind of adaptation of modern world for kids, but creating something deep-pure and innocent, childish and magic. The most important for me was to make kids pay attention to such things as honesty, faithfulness, generosity, kindness, selflessness, courage, and helping others who are in trouble.

In 2014 I moved to live in Sweden, and desperately fell in love with the country, its nature, history, culture and people. I truly love living by the sea, watching the waves and looking at the lighthouses, which I find so magical and mystical at the same time. I was inspired by all of it for a long time and one day I just couldn't resist the magic that wanted to see the world though my words. I wrote the book in Russian, and illustrated it all by myself during the summer 2014. In 2016 my fairytale was translated into English and Swedish and now I really want to publish it here, in Sweden - the place, where it belongs.

 Summary of the fairytale: 

The main character of my story is a brave boy named Tim, who once lost his younger sister, and for whom he was sent on a dangerous journey. He still believes in magic, when everyone around him don't. Once in his small town an unusual nighttime event happened - the collapse of the ship near the old lighthouse that inexplicably disappeared, and the next day no one could find not a single, even the smallest fragment of the vessel. None of the adults made their minds to go to the lighthouse, and only Tim ventured to heroic action by going to that island alone. Through the old lighthouse Tim falls into the world full of magic and fairy creatures. There he finds new friends, faces difficulties, overcomes danger, is captured by trolls and experiencing lots of interesting things. This story teaches children to be courageous, to not be afraid of difficulties and find solutions even in the hardest situations, while listening to their heart.

I have tried to show my magic world also by illustrations. I think it was one of the most exciting things I ever done in my life...

 How the book will look like:

 • Size A5
 • Paper- or hardcover (depends on how much money I manage to collect. Maybe I will be able to do limited edition of hardcover books)
 • Full color print
 • 12 colorful full-paper illustrations
 • Number of pages - around 100
 • Language: Swedish or/and English (you can choose)

 The money will go to:

 • Creating an e-book
 • Registration of the book (ISBN, etc.)
 • Printing books (minimum 100 copies)
 • Making rewards
 • Shipping
 • Around 10% will go to administrative costs (kickstarter, bank, etc.)

20 000 Swedish kronor is the minimum I need to be able to start printing my books.

 List of available rewards with illustrations from the book: 

 • The names of all backers will be printed as contributors in the end of the book
 • E-book
 • Printed paperback book
 • Printed hardcover book (limited edition)
 • Button 
 • Set of 4 postcards 
 • Set of 24 round stickers
 • Magnet 
 • Puzzle (A4, 36 pieces)
 • Children's t-shirt (available in 5 different sizes)
 • Magic mug (the picture appears when hot)
 • Memory game 
 • Bookmark in metal
 • Set of 6 coasters
 • Recreation of the magic map (original, see the picture on the top of the page)

 Let's make this magical project together!

___________________________________________

På Svenska:

Hej!  

Jag heter Arina Franzén och jag gläds åt att kunna presentera min första barnbok till er. Jag är en professionell författare med fem vetenskapliga böcker i ryggen och en doktorsexamen i historia. En dag bestämde jag mig för att prova mig själv inom en ny genre av författarskap. En magisk värld av fantasi och sagor samtidigt som jag ville illustrera bilderna till boken själv. Under tiden jag jobbat inom den litterära sfären, upptäckte jag hur lite som skrivs för barn, speciellt för dem i åldrarna 4-12 år. Vanligtvis är böckerna för småbarn eller tonåringar. Så jag bestämde mig för att rikta in mig till de barn som behöver sagor som mest, under pseudonymen Anna Rini. Jag ville skriva något barnsligt, godhjärtat, oskyldigt och fyllt av magi. Det viktigaste för mig är att får barnen att förstå saker som ärlighet, trovärdighet, generositet, vänlighet, mod och att hjälpa andra som hamnat i trubbel.

2014 flyttade jag till Sverige, och förälskade mig i landets natur, historia, kultur och människor. Jag älskar verkligen att leva här. Nära havet, att se vågorna rulla in och titta på fyrarna som jag tycker är så magiska och mystiska på samma gång. Jag inspirerades utav allt detta under en lång tid och tillslut kunde jag inte motstå magin som ville se världens ljus genom mina ord. Jag skrev hela boken på ryska och illustrerade den själv under sommaren 2014. I början på 2016 översattes min saga till Engelska och Svenska och nu vill jag publicera den här i Sverige - den plats, där den hör hemma.

 Sammanfattning av sagan:

Huvudpersonen i min historia är en modig pojke som heter Tim, som för några år sedan förlorade sin syster. Han beger sig ut på en farlig resa för att återfinna henne. Tim tror fortfarande på magi medan alla omkring honom har gett upp hoppet. Så en kväll i Tims lilla stad händer det något hemskt på natten, ett skepp går på grund nära den gamla fyren och försvinner sedan spårlöst. Nästa dag kunde inga spår från skeppet hittas, inte ens en enda liten träflisa. Inga av de vuxna i byn vågade åka ut till fyren, det var bara Tim som alldeles ensam vågade ge sig ut till ön där fyren står. Genom den gamla fyren faller Tim till en värld fylld av magi och sagoväsen. Här hittar han nya vänner, möter svåra prövningar, övervinner faror och blir tillfångatagen av troll. Den här historien lär barn att vara modiga, att inte tveka inför svårigheter och att hitta lösningar även till de svåraste av situationer, samtidigt som man ska följa sitt hjärta.

Jag har dessutom försökt att visa min magiska värld genom illustrationer. Jag tror att det har varit en av de mest spännande saker jag någonsin gjort i mitt liv…

 Så här kommer boken att se ut:

 • Storlek A5 
 • Mjuk eller hård pärm (Beroende på hur mycket pengar jag lyckas samla ihop, kan det bli en begränsad upplaga böcker som har hård pärm) 
 • Hela boken publiceras i färg 
 • Färglada illustrationer på 12 helsidor
 • Antal sidor - Cirka 100 
 • Språk: Svenska och/eller engelska  (du kan välja)

 Pengarna kommer att gå till:

 • Skapandet av en E-bok 
 • Registrering av boken (ISBN, etc.) 
 • Tryckning av böcker (minst 100 kopior)
 • Skapande av belöningar 
 • Frakt 
 • Ca 10% går till administrativa kostnader (Kickstarter, bank, etc.)

20 000 Svenska kronor är det minsta som jag behöver samla ihop för att äns kunna starta publicera mina böcker.

Lista över alla belöningarna med motiv från boken: 
 •  Namnet på alla sponsorer kommer att tryckas längst bak i boken som ”sponsorer” 
 • E-bok 
 • Tryckt bok med mjuk pärm 
 • Tryckt bok med hård pärm (begränsad upplaga) 
 • Knapp 
 • Set av 4 vykort 
 • Set av 24 runda klistermärken 
 • Magnet 
 • Pussel (A4, 36 bitar) 
 • Barn T-shirt (tillgänglig i 5 olika storlekar) 
 • Magisk mugg (motivet framträder när muggen blir varm) 
 • Memory spel 
 • Bokmärke i metal 
 • Set av 6 glasunderlägg
 • Återskapande av den magiska kartan ( i original, se bilden på toppen av sidan)

 Låt oss göra detta magiska projekt tillsammans!

 

Risks and challenges

Risks and challenges for my project are minimal. I have all rights for my book and will print it in needed amounts on demand as soon as the project is successfully funded. Same with all the rewards for backers.

Risker och oväntade utmaningar är minimala för mitt projekt, jag har alla rättigheter för min bok och jag kommer att trycka upp böckerna "on demand" så fort projektet är framgångsrikt finansierat. Samma sak gäller för alla belöningar till mina sponsorer.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 50 or more About $6

  You just want to support

  Du vill endast stödja projektet

  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 150 or more About $16

  E-book * Listed as a contributor in book

  E-bok * Listad som en sponsor i boken

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 350 or more About $37

  BASIC PACKAGE (paperback): Signed copy of paper book * Button with illustration * Note of thanks * Listed as a contributor in book

  BASPAKETET (mjuk pärm): Signerad bok med mjuk pärm * Knapp med motiv * Tack brev * Listad som en sponsor i boken

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  7 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 800 or more About $84

  BASIC PACKAGE (hardcover): Signed copy of hardcover book * Button with illustration * Note of thanks * Listed as a contributor in book

  BASPAKETET (hård pärm): Signerad bok med hård pärm * Knapp med motiv * Tack brev * Listad som en sponsor i boken

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About $105

  LIGHTHOUSE PACKAGE: Set of 4 postcards with illustrations * Bookmark in metal * Set of 24 round stickers * Signed copy of paper book * Note of thanks * Listed as a contributor in the book

  FYR PAKETET: Set av 4 vykort med illustrationer från boken * Bokmärke i metal * Set av 24 runda klistermärken * Signerad bok med mjuk pärm * Tack brev * Listad som en sponsor i boken

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 1,500 or more About $157

  ZAMORA PACKAGE: Puzzle * Set of 4 postcards with illustrations * Bookmark in metal * Set of 24 round stickers * Signed copy of paper book * Note of thanks * Listed as a contributor in the book

  ZAMORA PAKETET: Pussel * Set av 4 vykort med illustrationer från boken * Bokmärke i metal * Set av 24 runda klistermärken * Signerad bok med mjuk pärm * Tack brev * Listad som en sponsor i boken

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 2,500 or more About $261

  SEA PACKAGE: Hardcover book with signature * Magnet * Puzzle * Set of 4 postcards with illustrations * Bookmark in metal * Set of 24 round stickers * Note of thanks * Listed as a contributor in the book

  SJÖ PAKETET: Signerad bok med hård pärm * Magnet * Pussel * Set av 4 vykort med illustrationer från boken * Bokmärke i metal * Set av 24 runda klistermärken * Tack brev * Listad som en sponsor i boken

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 4,000 or more About $417

  DREAMLIN PACKAGE: Children's t-shirt with illustration * Magic Mug * Hardcover book with signature * 2 Puzzles with different pictures * Magnet * Set of 4 postcards with illustrations * Bookmark in metal * Set of 24 round stickers * Note of thanks * Listed as a contributor in the book

  DREAMLIN PAKETET: Barn T-shirt med illustration * Magisk Mugg * Signerad bok med hård pärm * 2 pussel med olika motiv * Magnet * Set av 4 vykort med illustrationer från boken * Bokmärke i metal * Set av 24 runda klistermärken * Tack brev * Listad som en sponsor i boken

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge SEK 8,000 or more About $833

  LIGHTHOUSE KEEPER PACKAGE: Recreation of the magic map (original) * Set of 6 coasters * Memory game * Children's t-shirt with illustration * Magic Mug * Hardcover book with signature * 2 Puzzles with different pictures * Magnet * Set of 4 postcards with illustrations * Bookmark in metal * Set of 24 round stickers * Note of thanks * Listed as a contributor in the book

  FYRVAKTAR PAKETET: Den magiska kartan återskapad i original * Set av 6 glasunderlägg * Memory spel * Barn T-shirt med illustration * Magisk mugg * Signerad bok med hård pärm * 2 pussel med olika motiv * Magnet * Set av 4 vykort med illustrationer från boken * Bokmärke i metal * Set av 24 runda klistermärken * Tack brev * Listad som en sponsor i boken

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)