Share this project

Done

Share this project

Done
Historien om legendariska Nationalteatern som teater berättad av mig och Peter Wahlqvist . Boken är full av unika bilder.
251 backers pledged SEK 144,490 to help bring this project to life.
Last updated

About

Nationalboken- den enda sanna skrönan om Nationalteatern project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

SEK 144,490

251

Varför skriva ännu en tjock bok om något så onödigt som teater? Onödigt? Ja teatern är i vår tid nästan bara verklighetsflykt och ett tidsfördriv för en däst medelklass, som helst – liksom små barn – vill höra samma saga om och om igen. Möjligen ger att ”springa på teater” också en viss status om man kan visa sin omgivning att man är kulturell och umgås i kändiskretsar.

Sådan var teatern också 1968 när vi satte ut för att med gamle Will: ”vrida världen rätt igen”. Vi var en samling nyfikna bonnläppar som kommit för att ”läsa i Lund” och häckade på Studentteatern bl.a. i protest mot den operettglada och reaktionära Malmö Stadsteater, som numera bytt ut operetterna mot musikaler. På kuppen skapade vi – utan att egentligen riktigt veta hur det gick till – en av Sveriges första fria grupper. Och bästa. Och populäraste.

Hur det kom sig och hur det gick till skall den här boken handla om. Och om våra föreställningar.

Om tiden mellan 1969 till 1980 då vi kuskade land och rike runt och,- för att citera Torgny Sjöstedt från saliga Love Explosion: ”hade rätt hela tiden”. 1982 blev vi en ”fast” teater på Kungstorget Göteborg och det som sedan följde är en annan historia.

På 1970-talet var Nationalteatern en ”fistel i borgarnas röv” med sina kabareter, sin barn- och ungdomsteater och alla ilskna uppgörelser med såväl den politiska högern, den sossiga (rimmar på tossiga/mossiga/bossiga) mitten och vänstern i alla dess celldelningar. Det som idag främst lever kvar från den tiden är musiken, som med rätta har en månghövdad beundrarskara. Den finns utgiven på otaliga skivor och CD, den finns dokumenterad i bokform och den har t.o.m. ett aktivt coverband till sitt förfogande. Inte att förglömma att den finns för evigt uppstoppad på Swedish Music Hall of Fame.

Teatern däremot är på väg att försvinna in på museet och glömskan. Då är det tur att Nationalboken av Lars Jacob Jakobsson och Peter Wahlqvist finns att tillgå, med sitt unika bildmaterial, sina många autentiska berättelser av några som var med, sin okuvliga vilja att tränga djupt ner i teaterhistoriens grums. Så att sanningen kommer fram och allt återfår sina rätta proportioner.

Boken kommer vara på drygt 300 rikligt illustrerade sidor och 210x240 mm.

Why just write another thick book about something that needless as theatre? Needless? Yes. The established theatres of our time are mostly just escapism and a pastime for a bloated middle-class who most often – like small children – wants to hear the same fairy tale over and over again. Possibly ”running to the theatre” will lend certain status if you can show to those around that you´re a cultural person and mix among celebrities.

The theatre was like that also in 1968 when we dashed off – to quote old Will – ”to turn the world right again”. We were at the time a bunch of curious farmer boys & girls coming to the University of Lund in order to study, but were beeding at the Student Theatre, protesting to the light opera atmosphere of the reactionary City Theatre of nearby Malmoe, who nowadays has substituted the operettas for musicals. As a result we founded – without really knowing how that happened – one of the first fringe groups of Sweden. Best as well and most popular: The National Theatre!

This book is telling the story of how it all came about and why. And of alla our performances. The book is of the time between 1969 – 1982 when we gad about all over the country and – just to quote another poet – ”were right all the time”. In 1982 we became a permanent theatre in central Gothenburg and what followed is another story. In the 1970ies the National Theatre was ”a fistula in the arse of the burgers” with its cabarets, its youth- and childrens theatre and all its furious showdowns with the political Right wing, the Labour of the Middle and the Left with all its cell divisions. What today mostly remains from that time is the music, that righly has a large crowd of fans and admirers. The music is brought out in innumerable CD:s, it´s been documented in books and TV-programs and had for a long time a coverband that presented the music live. Not to forget that it is for ever stuffed at the Swedish Music Hall of Fame.

On the other side of the coin; the theatre is on its way to disappear into the museum of oblivion. It´s then fortunate that NATIONBALBOKEN is to be had – with its unique illustrations, its many authentic stories from those who were present, its indomitable will to penetrate the dregs of history. In order for the truth to come forward and all will get back to its real proportions. The book will be about 300 pages, amply illustrated and in the size of 210x240 mm.

Risks and challenges

Arbetet på Nationalboken är igång. Vi kan inte se vad som skulle kunna hindra färdigställandet.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 210 or more About US$ 22

  en egen bok

  Boken hämtas i Göteborg, Stockholm eller Malmö på plats som meddelas senare

  Less
  Estimated delivery
  96 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 300 or more About US$ 32

  En egen bok

  Levereras till din adress. Transporten är betald

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  130 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 2,500 or more About US$ 260

  10 exemplar av boken

  10 böcker med signerat foto från en av Nationalteaterns föreställningar. Transport betald inom Sverige.

  Less
  Estimated delivery
  23 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (40 days)