Share this project

Done

Share this project

Done
Efter många års förfrågningar från läsekretsen är det på tiden att Motpols flaggskepp, Oskorei, ger ut en egen bok. Med din hjälp.
Created by
121 backers pledged SEK 58,460 to help bring this project to life.

About

SEK 58,460

121

Efter många år av förfrågningar från Motpols läsekrets känner vi att det är på tiden att Motpols flaggskepp, Joakim "Oskorei" Andersen, ger ut en egen bok. 

Därför hoppas vi att ni är beredda att stödja detta viktiga projekt och göra den här boken möjlig. Planerad utgivning: Februari 2017.

Ungefär hälften av boken består av helt nyskrivet material, medan resten består av tidigare artiklar publicerade på Motpol, kraftigt omarbetade och utvidgade.

Preliminär disposition:

Förord av Daniel Friberg

Kapitel 1: Det långa 1900-talet är slut -  Historisk bakgrund till dagens situation, med utgångspunkt främst i Spengler, Schmitt, Gottfried och Brooks Adams. 1900-talets stabila institutioner (från medelklassen och välfärdsstaten till världsordningen) bryter samman, en liberal ordning går mot sitt slut och något nytt är av nöden.

Kapitel 2: Den tandlösa "högern" - Kortare analys av borgerlighetens återvändsgränd under 1900-talet, med början i distanseringen från den genuina högern (i Sverige unghögern) och oförmågan att möta 1968.

Kapitel 3: Den nya vänstern - ett misslyckat försök - Kortare analys av den nya vänsterns civilisationskritik, hur den lånade från den äldre genuina högern, och hur den blev en återvändsgränd ersatt av PK.

Kapitel 4: Den nya högern - grundvalen -  Längre genomgång av GRECE:s analys av läget när de startade, av metapolitiken, skillnaderna Faye/Benoist m m.

Kapitel 5: Tidehverv - Kortare kapitel om våra danska grannars framgångsrika metapolitik.

Kapitel 6: Identitärerna - Kapitel om identitärerna, deras framgångsfaktorer och relation till GRECE.

Kapitel 7: Casa Pound - Som ovan, fast om Casa Pound.

Kapitel 8: Neoreaktionärerna - Något om libertarianismens degeneration till PK, och hur NRx är en reaktion på det.

Kapitel 9: Duterte och det nya Filippinerna - Kortare kapitel om den nya världsordning där höger och nationellt oberoende är på frammarsch i länder från Indien och Thailand till Filippinerna.

Kapitel 10: Gatukämparna - Kapitel om fenomenen EDL och Soldiers of Odin, med utgångspunkt bland annat i Jack Donovan.

Kapitel 11: Alternativhögern - Längre kapitel om althögern, med fokus på framgångsfaktorer.

Kapitel 12: Invandrarna i det nya Europa - Kortare kapitel om fenomen som Pirincci och Dieudonne och deras skilda funktioner.

Kapitel 13: Dugin och den fjärde politiska teorin - Kapitel om Dugin, analys bland annat av Rysslands och Ungerns funktion.

Kapitel 14: Trump - Längre kapitel om gudakejsaren, med utgångspunkt i Spengler och Sam Francis. Trump som historiskt fenomen.

Kapitel 15: 2000-talet tar vid - Kort avslutning, mer fokus på optimism, "att vara förändringen" o dyl.

Risks and challenges

Om vi når vårt insamlingsmål finns inget som hindrar den här boken från att komma ut. Sannolikt till och med innan utsatt datum.

Alla insamlade medel utöver målsumman kommer att oavkortat gå till att distribuera boken till bibliotek runtom i Sverige samt till riktade marknadsföringskampanjer.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 250 or more About $27

  Motpolläsare

  Du får ditt namn/pseudonym i tacklistan på försättsbladet.

  Less
  Estimated delivery
  4 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 350 or more About $37

  Motpolkonnässör

  Du får ditt namn/pseudonym i tacklistan på försättsbladet samt ett exemplar av boken.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  84 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About $53

  Motpol-fanboy

  Du får ditt namn/pseudonym i tacklistan på försättsbladet samt två exemplar av boken.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  17 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 650 or more About $69

  Metapolitiker

  Du får ditt namn/pseudonym i tacklistan på försättsbladet samt tre exemplar av boken.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  7 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About $106

  Tigerryttare

  Du får ditt namn/pseudonym i tacklistan på försättsbladet samt fyra exemplar av boken.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  3 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 1,250 or more About $133

  Arkeofuturist

  Du får ditt namn/pseudonym i tacklistan på försättsbladet samt fem exemplar av boken.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 3,500 or more About $373

  Folkhjälte

  Du får ditt namn/pseudonym i tacklistan på försättsbladet, fem exemplar av boken, samt en poster med bokens omslagsillustration.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About $1,065

  God-Emperor

  Du får ditt namn/pseudonym i tacklistan på försättsbladet, tio exemplar av boken, samt en poster med bokens omslagsillustration.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)