Share this project

Done

Share this project

Done
En storslagen digital medeltidsfestival! A grand medieval festival online!
809 backers pledged SEK 541,397 to help bring this project to life.
Last updated
Medeltidsveckan - Plague Edition project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound
 • Off
  • English

SEK 541,397

809

 

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 25 or more About $3

  Stöttare / Supporter

  Du hjälper oss att skapa världens bästa digitala Medeltidsvecka och ger de medverkande schyssta villkor!

  You help us create the worlds best digital Medieval Week and give the participants fair terms!

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  116 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 250 or more About $28

  Präntare / Clerk

  Du får en skriftlig hälsning under sändningen.

  You get a written greeting during the stream.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  22 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 350 or more About $39

  Härold / Herald

  Under Medeltidsveckan 2021 vandrar vår Härold genom Visby och utropar namnen på de som stöttat oss. Du får också ditt namn i sändningen samt får skicka in en hälsning som läses upp av programledarna. Maximalt tio utrop och hälsningar per dag Medeltidsveckan pågår.

  During the Medieval Week 2021 our herald will walk through Visby and shout the names of those who have supported us. You will also get your name listen in the stream and the possibility to send in a personal greeting that will be read by the show hosts. Maximum ten shouts and greetings per day of the Medieval Week.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 22 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 550 or more About $60

  Fanbärare / Flag-bearer

  Du får en helt unik T-shirt med budskapet "Medeltidsveckan 2020 - I wasn't there but I made it happen". Endast tillgänglig under Kickstartern och ett osvikligt minne av året som inte blev likt något annat. Du får också ditt namn listat i sändningarna.

  You get a unique T-shirt with the message "Medeltidsveckan 2020 - I wasn't there but I made it happen". Only available during the Kickstarter and an unforgettable memory of the year that became unlike no other. You will also get your name written in the stream.

  Includes:
  • T-shirt
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  118 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 650 or more About $71

  Pestdoktor / Plague Doctor

  Du får en helt unik metallbadge med vår pestlogotyp - endast tillgänglig under Kickstartern i begränsad upplaga. Detta är den enda gången dessa märken finns tillgängliga och kommer bli ett oförglömligt minne av ett unikt år. Du får också en skriftlig hälsning i sändningarna. Observera att leveranstiden på denna är något längre än på övriga produkter och att det inte är helt säkert att den anländer innan v.32 2020 - detta till följd av den hantverksmässiga framställningen.

  You will receive a completely unique metal badge with our plague logo - only available during the Kickstarter in a limited edition. This is the only time theese will be available and it will be an unforgettable memory of a unique year. You will also get your name in writing during the stream. Please observe that delivery time for this item might be longer than other products and that it's not entirely sure that it will reach you before this years festival, this is due to the crafting process.

  Includes:
  • Pestpin / Plague pin
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 457 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 25,000 or more About $2,726

  TRiX tolkar ditt liv / TRiX about you

  Du får en specialskriven föreställning om ditt liv som Gycklargruppen TRiX bygger utefter en intervju av dig. Det här är chansen att göra sig odödlig i medeltiden - du får även två backer T-shirts samt en specialgjord unik med den krönta pestfiguren som du och endast du (ja - ni kan ju i och för sig bli tre stycken då) äger. Och givetvis även tre pestpins.

  You get a unique written show about your life by the jester group TRiX based on an interview with you. This is the chance to be immortal in the current middle ages - and you will also get two backer T-shirts and a unique one with the crowned plague figure of our logo that only you (well there might be three of you) will own. And of course also three plague pins.

  Includes:
  • Pestpin / Plague pin
  • T-shirt
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Reward no longer available

  Pledge SEK 950 or more About US$ 104

  EARLY BIRD: Skattmästare / Treasurer

  Svärtad bronsnyckel - dessa gjordes inför 25-årsjubiléet 2008.
  Vi har hittat en handfull i våra djupaste förråd, nyckeln till Medeltidsveckan är varken stor eller lyxig men bärs av våra tappra hjältar och symboliserar skatten ert engagemang innebär. Early Bird: Endast tillgänglig under de första 10 dagarna av kickstartern.

  Blackened bronze key - made in 2008 to celebrate the 25th anniversary of the Medieval Week. Early Bird: We have recently found a handful of this key object that we will add to the Kickstarter for the first ten days only. It might seem small but is the symbol worn by our heroes.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Reward no longer available 33 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (20 days)

Line icon alert icon Artboard Copy 8 arrow-down icon arrow-down arrow-left icon arrow-left arrow-point-left icon Fill 1 Copy 5 arrow-point-right icon Fill 1 arrow-right icon arrow-right arrow-up-right icon icon--arrow-up-right copy bar-chart icon Artboard Copy 6 bell icon Combined Shape Copy 5 book icon Artboard Copy 3 bookmark icon Fill 1 brand-assets icon Artboard Copy 13 cart icon Artboard Copy 4 chat icon chat check icon Fill 1 Copy 6 circle-back icon Fill 1 Copy 13 circle-forward icon Fill 1 Copy 16 circle-k icon circle-k circle-left icon circle-left circle-right icon circle-right clipboard icon Artboard Copy 12 clock icon Combined Shape close icon close closed-caption icon Fill 1 compass icon Combined Shape Copy 2 conversion icon conversion delta-down icon Fill 1 delta-left icon delta-right icon Fill 1 delta-up icon Fill 1 duplicate icon duplicate embed icon Combined Shape Copy 6 eye icon Combined Shape Copy 12 facebook-contained icon Facebook Contained facebook icon Facebook logo flag icon Fill 1 Copy 3 gear icon Fill 1 Copy 14 global-africa icon Fill 1 Copy 9 global-america icon Fill 1 Copy 10 global-asia icon Fill 1 Copy 17 graph-bar icon Combined Shape Copy 9 graph-line icon Combined Shape Copy 16 heart icon Fill 1 Copy 8 help icon human icon icon--human icon--alarm icon icon--alarm icon--alert icon icon--alert icon--arrow-down icon icon--arrow-down icon--arrow-left icon icon--arrow-left icon--arrow-right icon icon--arrow-right icon--arrow-up-right icon icon--arrow-up-right icon--arrow-up icon icon--arrow-up icon--backer-badge icon icon--backer-badge icon--bell icon icon--bell icon--bolt icon icon--bolt icon--bookmark-outline icon icon--bookmark-outline icon--bookmark icon icon--bookmark icon--calculator icon icon--calculator icon--calendar-check icon icon--calendar-check icon--calendar icon icon--calendar icon--campaign-outline icon icon--campaign-outline icon--check icon icon--check icon--chevron-down icon icon--chevron-down icon--chevron-left icon icon--chevron-left icon--chevron-right icon icon--chevron-right icon--chevron-up icon icon--chevron-up icon--circle-around icon icon--circle-around icon--circle-back icon icon--circle-back icon--circle-forward icon icon--circle-forward icon--circle-loader icon Page 1 icon--circle icon icon--clipboard icon icon--clipboard icon--clock icon icon--clock icon--closed-caption icon icon--closed-caption icon--code icon icon--code icon--collapse icon icon--collapse icon--commissions icon icon--commissions icon--compass icon icon--compass icon--confirmation icon icon--confirmation icon--conversion icon icon-conversion icon--cpu icon icon--curve-right icon icon--curve-right icon--cross icon icon--cross icon--delta-down icon icon--delta-down icon--delta-left icon icon--delta-left icon--delta-right icon icon--delta-right icon--delta-up icon icon--delta-up icon--download icon icon--download icon--ellipsis icon icon--expand icon icon--expand icon--external icon icon--external icon--eye icon icon--eye icon--facebook icon icon--facebook icon--filter icon icon--filter icon--flag icon icon--flag icon--frown-filled icon icon--frown icon icon--gear icon icon--gear icon--globe-africa icon icon--globe-africa icon--globe-america icon icon--globe-america icon--globe-asia icon icon--globe-asia icon--graph-bar icon icon--graph-bar icon--graph-line icon icon--graph-line icon--happy-filled icon icon--happy icon icon--heart-outline icon icon--heart outline icon--heart-thin-outline icon Fill 1 icon--heart icon icon--heart icon--home icon icon--home icon--home-with-door icon icon--human icon icon--human icon--humans icon icon--humans icon--image icon icon--image icon--inbox icon icon--inbox icon--info icon icon--info icon--instagram icon icon/instagram icon--lightbulb icon icon--lightbulb icon--link icon icon--link icon--lock-black-bg icon lock-icon icon--lock icon icon--lock icon--mail icon icon--mail icon--meh-filled icon icon--meh icon icon--menu icon icon--menu icon--message icon icon--message icon--mobile icon icon--mobile icon--overflow icon icon--overflow icon--pause icon icon--pause icon--pencil icon icon--pencil icon--pin icon icon--pin icon--pinterest icon icon--pinterest icon--play icon icon--play icon--plus-human icon icon--plus-human icon--plus icon icon--plus icon--prohibit icon icon--prohibit icon--project-budget icon icon--pull-quote icon icon--pull-quote icon--question-filled icon icon--question-filled icon--question icon icon--question icon--reorder icon icon-reorder icon--reply icon icon--reply icon--save icon icon--save icon--saved icon icon--saved icon--search icon icon--search icon--section-break icon icon--section-break icon--small-k icon icon--sound-hi icon icon--sound-hi icon--sound-lo icon icon--sound-lo icon--sound-mute icon icon--sound-mute icon--star-outline icon Star Outline icon--star icon icon--star icon--subtitles-captions icon icon--subtitles-captions icon--text-bold icon icon--text-bold icon--text-bullet icon icon--text-bullet icon--text-italic icon icon--text-italic icon--textalign-centered icon icon--textalign-centered icon--textalign-right icon icon--textalign-right icon--thumbs-down icon icon--thumbs-down icon--thumbs-up icon icon--thumbs-up icon--thumbsdown-outline icon icon--thumbsdown-outline icon--thumbsup-outline icon icon--thumbsup-outline icon--trash icon icon--trash icon--tumblr icon icon--tumblr icon--twitter icon icon--twitter icon--unlink icon Artboard icon--unlock icon icon--unlock icon--update-freeform-round icon icon--update-freeform-round icon--update-freeform icon icon--update-freeform icon--update-pinned icon Artboard icon--update-qa-round icon icon--update-qa-round icon--update-qa icon icon--update-qa icon--upload icon icon--upload icon--video icon icon--video icon--youtube icon icon--youtube icon-imagealign-center icon icon-imagealign-center icon-imagealign-left icon icon-imagealign-left icon-imagealign-right icon icon-imagealign-right info icon Combined Shape Copy instagram icon instagram copy kickstarter icon Artboard Copy 5 leaf icon leaf lightbulb icon icon--lightbulb link icon Combined Shape Copy 8 loading-spin icon lock icon Combined Shape Copy 4 mail icon Combined Shape map-pin icon Fill 1 menu icon Group message icon Fill 1 Copy 12 mobile icon Page 1 Copy 2 pause icon pause copy pencil icon Combined Shape Copy 3 pin icon Combined Shape Copy 11 pinterest icon pinterest play icon play copy plus-human icon icon--plus-human plus icon Fill 1 Copy 7 question icon Combined Shape Copy 14 search icon Fill 1 Copy 11 shapeshift icon share icon Fill 1 Copy slash icon solid-arrow icon solid-arrow sound-hi icon Combined Shape sound-lo icon Combined Shape sound-mute icon Combined Shape star icon Fill 1 Copy 2 stopwatch icon Group 2 thumbs-up icon Shape tools icon Shape trash icon Combined Shape tumblr icon tumblr copy twitter icon twitter copy user icon Artboard Copy 10 volume-up icon Artboard Copy 9 warning icon Combined Shape Copy 10 write icon Artboard Copy 11 x icon Fill 1 Copy 4 youtube icon Combined Shape