Project image
)}
$1,400
pledged of $20,000pledged of $20,000 goal
64
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Sun, June 17 2012 8:47 PM UTC +00:00
$1,400
pledged of $20,000pledged of $20,000 goal
64
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Sun, June 17 2012 8:47 PM UTC +00:00

About

The Remote Mars Yard (ReMY) - space technology just one click away.

A po polsku: "Za łazikiem panny z krzykiem" (polski opis na dole strony)

ENGLISH:

ReMY is an education-scoped project originating from Polish student analog Mars rovers – the winners of Mars Society’s University Rover Challenge in Utah (Magma rover – 3rd at URC 2010, Magma2 rover – 1st at URC 2011 and Copernicus rover – 6th at URC 2011). The URC Mars analog rovers are full hardware simulators of real Mars rovers, capable of performing various scientific, exploration and engineering tasks in desert environments, such as Utah desert or artificial Mars terrain. The rovers were operated remotely from a distance of up to 1,5 km, and were able to receive commands and send data, such as video, measurements, GPS, alarms, etc. to a remote control station. The rovers featured such devices as various robotic arms, containers for samples and rescue packages, advanced optical sensors, chlorophyll detectors, navigation and communication equipment.

At the Remote Mars Yard you operate a smaller version of a rover, from M4K series. The yard is an indoor facility located in Torun, Poland, the hometown of Copernicus, a famous astronomy and science center. The yard is modeled into a small sector of the Red Planet, with regolith, rocks and numerous points of interest, planted and hidden all around the rover. These are waiting to be discovered and analyzed by the rover's UAT (Universal Analytic Tool). They will include “samples”, rock specimens or minerals, properly described by our colleagues-scientists specializing in Mars sciences. Some goodies, such as treating an injured astronaut are planned too! (Martian telemedicine?)

The rover – a real, six-wheeled robot is controlled by a logged user, through a regular Internet browser… From anywhere in the world. A virtual Mission Control Center interface is embedded in the browser window and it allows you to send commands to the rover, operate its arm, and watch the video stream from its cameras. Also telemetry and data are transmitted, and the position of the rover is pictured on a “satellite image”. User communication (chat and/or video) and user forum will be available, too. A supporting camera external to the rover (called the “lander camera”) will aid the operations.

There are small login fees and detailed schedule of operations. You can choose an option to either conceal your actions, or show it to non-logged users. The number of units (yards and rovers) will depend on the amount of funding. We are prepared to launch several units and to extend the terrain, if we are able to rent a larger warehouse. Software will manage the schedule of operations (booking of access windows).

The program can be a great entertainment for individual users and a great edu-tool for schools and university students. They would get a taste of a real Mars mission, where you operate a rover that is as remote as it can be. Communication will allow joint operations from various locations (with one team planning the science tasks according to the available map, and another team controlling the rover). Also other simulation elements, such as realistic signal delay and pre-programming of rover movements will be introduced into the system in the future. We are also working over making the Remote Mars Yard available via a smartphone. We are open for proposals of joint national or international education activities with the use of ReMY.

Your funding will be used to:

- Complete 2 rover prototypes.

- Create convenient user web interface.

- Model the Mars terrain in the basement.

- Scientific program: samples, analytic tool, descriptions, consultancy.

- Maintaining ReMY for at least 6 months.

- Initial advertising and cooperation with educators.

Important! We launch on 1st of August, just before the Mars Science Laboratory lands on Mars!

More important! Rovers are sexy!

POLSKI:

ReMY to projekt edukacyjny wywodzący się z polskich studenckich analogów łazików marsjańskich, zwycięzców konkursu University Rover Challenge w Utah (łazik Magma – 3 na URC 2010, Magma2 – dzięki chłopaki za hasło o pannach i za zdobycie tytułu Marki Roku – 1 miejsce na URC 2011 oraz Copernicus – 6 miejsce na URC 2011). Łaziki URC to kompletne sprzętowe symulatory prawdziwych łazików marsjańskich, zdolne do wykonywania szeregu naukowych, eksploracyjnych i inżynieryjnych zadań w terenie pustynnym, takim jak Utah lub symulowany teren marsjański. Łaziki były sterowane zdalnie, z odległości do 1,5 km, odbierały polecenia, przesyłały dane, takie jak wideo, pomiary, GPS, alarmy itp., do zdalnej stacji sterowania. Na łazikach instalowane były manipulatory, zbiorniki na próbki i pakiety ratunkowe, zaawansowane czujniki optyczne, wykrywacze chlorofilu oraz sprzęt nawigacyjny i łącznościowy.

W symulatorze ReMY sterujesz mniejszą wersją łazika, z serii M4K. Sam symulator znajduje się w Toruniu, w rodzinnym domu znanego podróżnika Tony Halika. Teren przypominać będzie mały wycinek Marsa, z regolitem, skałami i szeregiem interesujących obiektów umieszczonych i poukrywanych wokół łazika. Czekają one na odkrycie i przeanalizowanie za pomocą uniwersalnego analizatora UAT. Są to „próbki”, okazy mineralne i inne obiekty, szczegółowo opisane przez naszych kolegów-naukowców, specjalizujących się w geologii Marsa. Planujemy też niespodzianki, takie jak zdalna pomoc dla rannego astronauty (kłania się marsjańska telemedycyna)!

Sam łazik – prawdziwy, sześciokołowy robot, sterowany będzie przez zalogowanego użytkownika za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej… z dowolnego miejsca na Ziemi. Przeglądarka zmieni się w wirtualne centrum kontroli misji i pozwoli na wysyłanie komend do łazika, obsługę manipulatora i podgląd z jego kamer. Przesyłane będą dane o telemetrii, a pozycja łazika widoczna będzie na „obrazie satelitarnym”. Dostępna będzie komunikacja między użytkownikami (czat i/lub wideo) oraz forum użytkowników. Wspomagająca kamera zewnętrzna, tzw. „kamera lądownika” będzie pomagać w obsłudze.

Przewidujemy niewielkie opłaty za logowanie oraz szczegółowy harmonogram dostępu. Można wybrać opcję ukrycia swoich działań lub zaprezentowania ich niezalogowanym internautom. Ilość jednostek (łazików i pokoi) zależeć będzie od wielkości finansowania. Jesteśmy przygotowani na wykonanie kilku egzemplarzy i rozszerzenie terenu, jeśli zdołamy wynająć większą halę. Harmonogram operacji zarządzany będzie przez software (rezerwacja okien dostępu).

Ten “program kosmiczny” to znakomita rozrywka dla indywidualnych internautów oraz znakomite narzędzie edukacyjne dla szkół i studentów. Dostaną oni namiastkę prawdziwej misji marsjańskiej, w której operuje się łazikiem w najbardziej odległym z miejsc. System komunikacji umożliwi połączone operacje z kilku miejsc (np. jeden zespół planujący zadania naukowe dla robota na podstawie dostępnej mapy, a drugi sterujący robotem). Dodatkowe elementy symulacji, takie jak realistyczne opóźnienie sygnału radiowego i wstępne programowanie ruchów robota za pomocą skryptu zostaną wprowadzone w przyszłości. Pracujemy także nad interfejsem na smartfony. Jesteśmy otwarci na propozycje wspólnych krajowych i międzynarodowych akcji edukacyjnych z wykorzystaniem ReMY.

Finansowanie przeznaczamy na:

- Ukończenie 2 prototypów łazika.

- Stworzenie wygodnego sieciowego interfejsu użytkownika.

- Wymodelowanie terenu marsjańskiego w piwnicy.

- Program naukowy: próbki, narzędzie analityczne, opisy, konsultacja.

- Utrzymanie ReMY przez przynajmniej 6 miesięcy.

- Wstępną promocję i współpracę z nauczycielami.

Ważne! Startujemy 1 sierpnia, tuż przed lądowaniem misji MSL na Marsie!

Wspieraj ReMY na https://www.facebook.com/ZdobywamyMarsa

Magma2 rover - prototype tests

Magma2 rover team from the Białystok University of Technology at URC 2011 in Utah (left to right): Piotr Ciura, Emil Błoński, Bartosz Solnik, Szymon Zimnoch, Wojciech Głażewski.

Copernicus rover team from the Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland at URC 2011 in Utah (left to right): Łukasz Borkowski, Rafał Zieliński, Kamil Wyrąbkiewicz, Alan Morastiew, Sebastian Meszyński.

Magma2 exploring the Mars analog terrain

Magma2 exploring the Mars analog terrain

We are gearing up for the Dachstein Mars Analog Mission, promoting Kickstarter: http://blog.oewf.org/en/2012/02/oewf-invites-to-first-mars-tweetup-in-austria/

Please visit us on Facebook: http://www.facebook.com/pages/Remote-Mars-Yard/223562321077453

Projects animations by Paweł Sańczyk. Great job, Paweł!!

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge $10 or more About $10

  Prepaid 2 hours of rover operation time per each $10. Better deal than regular payments.

  Less
  Estimated delivery
  35 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge $50 or more About $50

  Prepaid 10 hours of rover operation time + the official "Mars Explorer" certificate. A document signed by the Mars Society and REMY personnel, confirming your support for the humanity's most important effort. Looks great on your office or classroom wall. In a bedroom, too (really works...)!

  Less
  Estimated delivery
  16 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge $500 or more About $500

  Prepaid 10 hours of rover operation time + dubbing topographic features of the yard (rocks, hills etc.) after the donor (or any name he/she pleases, excluding offensive ones; company/business names are allowed). The limit is per unit.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge $10,000 About $10,000

  Dedicated unit (room and rover), named after the donor, available 12/24 hours and 6/7 days for the donor's exclusive use. Naming of the first unit after the donor is possible in any case, but the exclusive 12/6 access is available only if funding for 2 or more units is provided by the community. First to pledge are the first ones to receive this reward. Company/business names are allowed.

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (60 days)