Project image
)}
NOK 3,938
pledged of NOK 40,000pledged of NOK 40,000 goal
15
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Tue, August 20 2019 9:59 PM UTC +00:00
NOK 3,938
pledged of NOK 40,000pledged of NOK 40,000 goal
15
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Tue, August 20 2019 9:59 PM UTC +00:00

About

ENGLISH BELOW 

Hei! Vi er Jungelen — en bergensk musikk-plattform og klubbkveld stiftet av meg, Simon Alejandro, i 2011. I perioden 15. august til 15. november 2019 skal vi holde ukentlige danse- og dj-kurs og 'åpen dansetrening' for unge mennesker i Bergen mellom 13 og 25 år. Alle tilbudene skal være gratis og skal foregå midt i Bergen sentrum på Belgin (Bergen Assembly sine lokaler på Kode) og forhåpentlig fortsette et annet sted når leietiden vår er over i november. 

 Hensikten med prosjektet er å kunne tilby kreative aktiviteter og samtidig skape et fellesskap der unge i Bergen kan samles med musikk og dans i fokus. 

Vi ønsker å fremme viktigheten av 'et sted å gå til’, der man kan treffe likesinnede og potensielle samarbeidspartnere og ikke minst venner. Basert på tidligere samarbeid med Bergen Kommune, Utekontakten i Bergen og Way Forward vet vi at det ikke er alle unge som nødvendigvis er interessert i fotball eller buekorps — men som leter etter et sted der de kan uttrykke seg gjennom dans og musikk. 

Med plattformen vi allerede har bygget opp gjennom klubbkvelden vår på Landmark/Bergen Kunsthall og arrangementer ved Sentralbadet, vil vi med dette prosjektet nå ut til flere yngre mennesker i Bergen og være med på å styrke kulturbyen Bergen med kurs der 'alle kan være med'. 

Vi vil gjennomføre prosjektet på en inkluderende måte der alle, uansett kjønn, uavhengig av bakgrunn og opprinnelse, kan delta på aktiviteter som vil gi dem en følelse av at de er med på noe spennende og viktig — og samtidig være med på å skape flere lignende tiltak i fremtiden. Kursene skal holdes av lokale, profesjonelle kursholdere, og på denne måten vil vi samtidig kunne tilby kurs-jobber til dansere og dj's som kommer fra Bergen. Vi jobber til vanlig blant annet med dansere og dj's fra Frankrike og Danmark og vil gjerne kunne tilby unge i Bergen 'spesial-kurs' der de får møte og oppleve de dyktige samarbeidspartnerne våre.

Hvem er vi ?

Jungelen består av frivillige ildsjeler mellom 22 og 27 år der jeg, Simon Alejandro (daglig leder), og etter hvert Lene Anette Kolltveit (prosjektassistent) jobber fast med klubbkvelder og andre arrangementer. Innad i Jungelen finner man også blant andre Elsa Enestig (plakat, foto), Simen Peder Aarli (foto, video), Jonas Rømer (foto, video) og Lars Bjørgo (produsent). Vi har som mål å knytte opp den lokale musikk- og dansescenen med den internasjonale scenen via nye samarbeid og grupper som ofte blir satt sammen eksklusivt til klubbkvelder.

Vi er mest av alt veldig stolt av det lokale fellesskapet vi har bygget opp ila. de siste årene gjennom musikk og dans, og håper nå at dere vil støtte oss med en sum for at vi kan gjennomføre dette kommende prosjektet.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

Hey! We are Jungelen - a music platform and clubnight based in Bergen, founded by me, Simon Alejandro, in 2011. In the time from the 15th of August to the 15th of November 2019, we are hosting weekly dance- and dj-workshops as well as open dancepractice for youth in Bergen in the ages ranging between 13 to 25. All of these sessions will be free of charge and to no cost to the participants, and will be held in the city centre at Belgin (Bergen Assembly's premisises at Kode). Hopefully, we will continue our free course activities somewhere else after our rental period runs out in November.

The purpose of this project is to offer creative activities, and at the same time create a community where young people in Bergen can gather around music and dance as a focal point. We want to promote the importance of having a place to go to - a space where one can find like-minded people, potential collaborators and of course friends also. Based on previous collaborations with The Municipality in Bergen, Utekontakten i Bergen and Way Forward, we understand that not everyone is interested in football or marching bands, and that's alright - we know that there are young people out there looking for a place where they can express themselves freely through dance and music. We can offer that.

With the platform we have already established though our club at Landmark / Bergen Kunsthall and events at Sentralbadet, we will though this project reach out to a larger portion of the young people in and around Bergen. The project will also help to strengthen the cultural identity of Bergen with courses where anyone can join.

We will carry out the project in an inclusive manner where anyone, regardless of gender,  background and/or origin, can participate in activities that will give them the feeling of being involved in something exciting and important - and that they are helping to create similar measures in the future.  The courses will be held by local, professional course holders and it is in this way that we will at the same time be able to offer work to dancers and DJ's from  Bergen. We at Jungelen usually work with dancers and DJ's from France and Denmark, and we would like to be able to offer young people in Bergen special courses too - where they can meet and experience our talented partners as well.

Who are we?

Jungelen consists of voulenteer enthusiasts between the ages of 22 and 27, where I, simon Alejandro (general manager), and Lene Anette Kolltveit (project assistant) work firmly with club nights and other events. Within Jungelen you will also find Elsa Enestig (posters, photo),  Jonas Rømer (photo, video) and Lars Bjørgo (producer). We aim to link up the local music and dance scene with the international scene through new collaboration and groups that are often put together exclusively for club nights by us.

 We are most of all very proud of the local community we have built up in recent years through the passion for music and dance, and now hope that you will support us with a sum so that we can carry out this upcoming project, which will fund equipment and pay for the teachers.

Risks and challenges

Vi innser at det finnes en risiko for å kunne gjennomføre en workshop. Hvorfor vi starter en Kickstarter er for å kunne kjøpe utstyr, og for mest av alt å kunne betale lærerne rettferdig for arbeidet og opplevelsen de vil gi for å lære ungdom om musikk og dans. Plassen vi har på Belgin er allerede klar fra august, og vil være åpen uansett om vi møter vårt finansieringsmål eller ikke. Hvis finansieringen ikke blir fullført, vil vi gjøre vårt beste for å låne eller leie utstyr (musikkstereoer, dj-utstyr osv.) som innebærer å ta fra egne midler slik at vi kan betale lærerne og få utstyr. Tidligere har vi på Jungelen vært med på å skape mange arrangementer, og vi har over lang tid håpet å også sette opp en workshop som dette for å gi tilbake til lokalmiljøet. Vi jobber med erfarne instruktører, vi er kjent med utstyret og hvordan planen ser ut - alt som gjenstår er å trekke trådene sammen med midler for å kunne gjennomføre på beste måte.

ENGLISH

We realize there are risks when it comes to making a workshop like this happen. Why we are starting a kickstarter is to be able to purchase equipment, and most of all pay the instructors and teachers fairly for the work and experience they will provide to teach youth about music and dance. The space we have is already set up from August, and will be open regardless if we meet our funding goal or not. If the funding is not complete, we will do our best to loan or rent equipment (music stereos, dj equipment etc) and to pull from our own expenses to pay the teachers and get equipment. In the past we at Jungelen have hosted many events, and have been hoping also to set up a workshop like this to give back to the community. We'll be working with experienced instructors, we are more then familiar with the equipment and how the plan will look, all that's left is pulling it all together with the funds.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge NOK 500 or more About $56

  Our Jungelen totebag!

  Choose one of our custom Jungelen totebags which you can preview on our website - jungelen.org :--)

  Includes:
  • Our Jungelen totebag!
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Norway
  Limited 2 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge NOK 1,000 or more About $111

  Our Jungelen t-shirt PLUS tote!

  Includes:
  • Our Jungelen totebag!
  • A white tee with the Jungelen logo - have a look at jungelen.org!
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Norway
  Limited 1 backer
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (36 days)