Share this project

Done

Share this project

Done
Strid - Kalla sinnen & Härdat stål! Modulen som behandlar allt för striden i rollspelet Eon är här.
Created by
318 backers pledged SEK 189,781 to help bring this project to life.

About

Eon-modul: Strid - Kalla sinnen & Härdat stål project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

SEK 189,781

318

Tjugotvå år är en lång tid. Det var för tjugotvå år sedan Bundel stod utanför det stora stenhuset i Kalo. Han hade varit blott 14 år gammal och tvingats ljuga om sin ålder för löjtnanten som skrev in honom. Han hade haft en hård start i livet. Sin far hade han aldrig känt och hans mor hade gått bort i feber när han var åtta år. Han hade trots sina dåliga förutsättningar varit storvuxen, mycket tack vare att han alltid kämpat sig till de största bitarna när maten skulle fördelas i fattighuset. När han blev inskriven i Fratrem Uria Rio - Uriaflodens Brödraskap - hade livet börjat på riktigt. Han hade drillats hårt av sergeant Tenas. Tenas hade varit en försupen före detta Faulksriddare som drillade Bundel och de övriga rekryterna hårt med svärd, påk och sköld. Just påken hade varit Tenas signum och Bundel log snett när han mindes smärtan i armarna efter timmar av drill med den tunga påken. Men drillen hade givit utdelning, Bundels svärdsarm hade blivit stark och han hade svingat det lättare stridssvärdet med kraft och snabbhet. Kraft och snabbhet är det man vinner strider med och Bundel hade fått sin beskärda del av strider under åren som gått. Han hade rest över Mundana; från hemtrakterna i Consaber till Asharien, Caserion, Drunok och det mäktiga Jargien. Han hade utkämpat otaliga skärmytslingar och fältslag med raunländska plundrare, upproriska bönder och invaderande västlänningar från Tarkas. Han hade förlorat och han hade segrat men framförallt hade han överlevt. Överlevt och skott sig, övervägt sina investeringar och sitt agerande inom brödraskapet. Såväl tur som skicklighet hade fått honom dit han var nu som kapten i Fratrem Uria Rio. Smattrande trumpeter ryckte tillbaka honom från gamla minnen. Han drog sitt svärd, höjde det mot skyn och ledde sina män till anfall. 

Den första regelmodulen till Eon kommer allt närmare utgivning! All text är färdigskriven och vi väljer nu att lansera dess crowdfunder! Delta i crowdfundern och säkra att du får ditt exemplar först av alla! Unikt för crowdfundern är också att du får både beta-PDF innan tryck (med möjlighet att lämna synpunkter) samt PDF av slutprodukten. Var med och gör Strid: Kalla sinnen & Härdat stål till den bästa (och blodigaste?) regelmodulen i Eons historia!

Den maffiga modulen Strid: Kalla sinnen & Härdat stål blir på över 200 sidor och trycks i tvåfärg med hårda pärmar. Lyckas vi uppfylla våra stretchgoals lägger vi till vapensköldar i fyrfärg som inlagepapper. Allt manus är färdigskrivet till Strid och mer än hälften är layoutat, så det som återstår är resterande layout och korrektur. Vi väljer aktivt att inte ha några stretchgoals som riskerar försena produktionen och vi siktar därför på att lansera Strid i mars 2019, det vill säga relativt snart efter kampanjens avslutande. Boken är skriven av Johan Palmén och Joel Müller och lejonparten av inlagebilderna är gjorda av Daniel Comerci. Har du frågor och funderingar kring modulen eller Eon i allmänhet, besök vår facebooksida eller vårt forum på rollspel.nu.

Boken kommer att expandera strid i Eon ur flera aspekter; genom att presentera mer av Mundanas krigarkulturer och -sällskap, genom att utöka möjligheterna att förankra rollpersoner i dessa och dessutom genom att rent regeltekniskt utöka och bredda möjligheterna att spela ut strider. De nya reglerna är gjorda för att vara modulära och bakåtkompatibla så att varje spelgrupp lätt ska kunna ta in så mycket eller lite av dem som de vill i sina kampanjer.

 • Kapitel 1: Rollpersonen. Information och inspiration för att spela krigare! I kapitlet finns den nya arketypen Vapenmästare och dessutom en ny miljö: Härlägret.
 • Kapitel 2: Sällskap och ordnar. I Mundana finns många ordnar, såväl sakrala som profana. I detta kapitel beskrivs allt från tempelriddareordnar till legoknektskompanier.
 • Kapitel 3: Avancerade regler. Hur fintar man sin motståndare? Hur fungerar beriden strid? I detta kapitel finns svaren på hur det går till, åtminstone regeltekniskt!
 • Kapitel 4: Skador. Bokens i särklass mest morbida kapitel. Detaljerade träffområden, utökade skadetabeller och brännskador... 
 • Kapitel 5: Vapen. 23 dolkar, 50 svärd, 31 yxor… Vapenfetischisternas favoritkapitel nummer 1!
 • Kapitel 6: Rustningar. Fegt men ack så praktiskt. Allt från vadderat tyg till det överdimensionerade gordpansaret beskrivs i detta kapitel.
 • Kapitel 7: Smedjan. Förutsättningen för en framgångsrik krigare är en skicklig smed. Kapitlet om vapensmide innehåller ävem regler för varianter på befintliga vapen.
 • Kapitel 8: Stridskonster. Ska man slåss så ska man slåss med stil! Kapitlet innehåller allt från Tirakisk krigarträning till Melorisk fäktteknik och Ärkemagikerns stridskonst.
 • Kapitel 9: Stridsakademin och träning. Ett kapitel ägnat åt träning, studier och stridsakademier, inklusive regler för att höja attribut. (tillagt tack vare stretchgoal)

I kapitel 1 Kämpen ges en bakgrund till Mundanas kämpar deras drivkrafter och varför strid och krig alltid varit närvarande genom historien. Den nya arketypen Vapenmästare är troligen den bästa, men inte enda, vägen till att bli en skicklig stridskonstutövare. Bakgrundstabellen Härdning & härträning ger lite extra bakgrund till en stridskonstutövare och den nya miljön Härlägret ger en allsidig miljö för alla de som rör sig i krigets direkta närhet.

I kapitel 2 Sällskap och ordnar beskrivs ett stort antal (cirka 30 stycken) mer eller mindre militära sammanslutningar. Det är allt från religiösa ordnar, borgerliga intressesammanslutningar, till hemliga sällskap och legoförband. Här presenteras även regler för hur en rollperson kan bli upptagen i, samt avancera inom, ett sällskap. I underkapitlet Legoförband beskrivs hur man får anställning i ett legoförband och vad det riskfyllda livet som hyrsvärd kan bjuda på. Här ingår också en uppdragsgenerator för hyrsvärd.

I kapitel 3 Utökade stridsregler beskrivs nya fördelar, vapenregler samt regler för strid i olika situationer. Hur utförs ett bakhåll, hur blir någon greppad, vad blir effekterna av att slåss i vatten eller vid nedsatt sikt? Allt detta och mycket mer får du svar på i kapitel 3. Här är också regler för beriden strid tillsammans med en tabell med regelvärden för diverse riddjur.

I kapitel 4 Skador återges Grundbokens skadekapitel anpassat utifrån de detaljerade träffområden som kan väljas till i denna modul. Den enkla träfftabellen från Grundboken utökas här med en detaljerad träfftabell som har 26 träffområden. Skadetabellerna har också utökats för att matcha den nya indelningen.

I Kapitel 5 Vapen presenteras över 200 närstrids- och avståndsvapen tillsammans med 17 olika sköldar. Alla vapen och sköldar presenteras med bild. Så gott som varenda vapen från tidigare utgåvor och modul kommer finnas med här, och ett 20-tal vapen är helt nya jämfört med tidigare utgåvor av Eon. 

Kapitel 6 Rustningar beskriver olika pansartyper och rustningar. Här finns allt från plåthandskar och alvglasharnesk till benrustningar. I detta kapitel finns också flera nya illustrationer av olika rustningar.

Kapitel 7 Smedjan: Här finns regler för vapensmide och skräddarsydda varianter på vapen.

Kapitel 8 Stridskonster presenterar regler för stridskonster. Här anges en Utmaning för hur någon kan tänkas hitta en tränare i en stridskonst, hur olika stridskonster är uppbyggda samt alla de tekniker som kan ingå i en stridskonst.

Kapitel 9 Stridsakademin och träning: Det går alltid att bli lite bättre, och detta kapitel är ägnat åt träning, studier och stridsakademier, inklusive regler för att höja attribut.

Helmgast tar spel på allvar. Genom crowdfunder bjuder vi in er Eoniter till färdigställandet av en modul vi har jobbat på länge. Ni kan se förhandsinformation och välja vad som känns mest intressant för er och vi kan se vad ni gillar och vill ha ännu mer av. Framöver kommer majoriteten av våra spel och tillbehör att släppas genom crowdfunder - helt enkelt för att göra spelen ni vill ha.

 Nedan presenteras alla olika Pledge levels överskådligt:

Fotsoldat (SEK 290)

Du får:

 • den tryckta Stridsmodulen i standardutgåva, levererad innan den släpps i butik
 • beta-PDF av Stridsmodulens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
 • PDF av den slutliga versionen av Stridsmodulens standardutgåva

Sergeant (SEK 450)

Du får:

 • den tryckta Stridsmodulen i standardutgåva, levererad innan den släpps i butik
 • beta-PDF av Stridsmodulens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
 • PDF av den slutliga versionen av Stridsmodulens standardutgåva
 • Eon IV vapenkortlek
 • Eon IV taktikkortlek
 • Eon IV tärningsset

Riddare (SEK 490)

Du får:

 • den tryckta Stridsmodulen i den begränsade Helmgast-utgåvan med exklusivt omslag
 • beta-PDF av Stridsmodulens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
 • PDF av den slutliga versionen av Stridsmodulens standardutgåva

Riddarkapten (SEK 700)

Du får:

 • den tryckta Stridsmodulen i både standard- och Helmgastutgåva, levererade innan de släpps i butik
 • beta-PDF av Stridsmodulens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
 • PDF av den slutliga versionen av Stridsmodulens standardutgåva

Stormästare (SEK 1.500)

 Exklusiv och begränsad utgåva! Du får:

 • den tryckta Stridsmodulen i den exklusiva Stormästarutgåvan, begränsad till 25 exemplar, med omslag i imitationsläder och guldfoliering
 • ett stormästarintyg - som intyg att du är en av Mundanas 25 stormästare och stolt ägare till Stormästarutgåvan
 • samt den tryckta Stridsmodulen i både standard- och Helmgastutgåva, levererade innan de släpps i butik
 • beta-PDF av Stridsmodulens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
 • PDF av den slutliga versionen av Stridsmodulens standardutgåva

 Om vi når en högre summa kan vi förbättra modulen ytterligare.

UPPLÅST! Heraldiska sköldar i inlagan: Vi lägger till inlagepapper med bilder på heraldiska vapen och symboler från Mundanas krigarsällskap och tempelherreordnar.

UPPLÅST! Läsesnöre i boken: Vi lägger till ett praktiskt läsesnöre för att markera ut vad man läste senast eller för den delen för att hitta ens favorituppslag. Helmgast- och stormästarutgåvorna får om detta mål uppnås två läsesnören.

UPPLÅST! Expertistabell: En sann krigare behöver en specialité för att skilja ut sig från mängden. Uppnås detta mål på 100000 lägger vi till en expertistabell med allt från Bakhåll till Korståg och Tornerspel.

UPPLÅST! Nytt kapitel om Stridsakademin och träning: Det går alltid att bli lite bättre, och uppnås detta mål lägger vi till ett kapitel ägnat åt träning, studier och stridsakademier, inklusive regler för att höja attribut.

UPPLÅST! Nytt kapitel om Smedjan: Förutsättningen för en framgångsrik krigare är en skicklig smed. Vi lägger till ett kapitel om vapensmide med regler för varianter på befintliga vapen.

UPPLÅST! Nytt kapitel om Legendariska vapen: Omsjungna, skydda, åtrådda. Sådana är Mundanas legendariska vapen. Det finns gott om sagor från en svunnen tid som bär vittnesmål om fantastiska redskap som i händerna på modiga hjältar eller svarta magiker bringade död och förintelse, eller kanske rening och frid. Uppnås detta mål lägger vi till ett helt kapitel vigt åt legendariska vapen.

UPPLÅST! Nya sällskap: Maharathaïm och Dräparna: Uppnås detta mål utökar vi kapitlet Sällskap & ordnar med den uråldriga krigarsekten Maharathaïm från Stora arkipelagen och därtill även de legendariska drakväktarfienderna inom Dräparna.


Risks and challenges

Projekt av den här typen bär med sig vissa risker och utmaningar. Nedan har vi listat de risker vi identifierat och beskrivit kortfattat hur dessa adresseras.

Helmgast har givit ut ett stort antal produkter och engagerar några av Sveriges mest erfarna rollspelsproducenter. Vi har därför gedigen erfarenhet av att hantera problem och oförutsedda händelser under produktionens gång.

Produktion: Produkten bygger på insatser från ett fåtal dedikerade författare och layoutare. Ett bortfall kan medföra att produkten försenas. Denna produkt är dock i stora delar färdigproducerad och mallar för layout etc är skapat.

Leverans: Leverans från tryckeri och slutligen till dig som slutkund ligger normalt utanför vår kontroll. Vi använder dock stabila och väl ansedda leverantörer. Allt material under transport, såväl som vid lagerhållning, är alltid fullt försäkrat.

Underleverantörer: Helmgast använder underleverantörer för olika moment i produktionen och är således beroende av att de levererar enligt satta tidsramar. Helmgast använder dock endast välrenommerade tryckerier och leverantörer för kritiska moment i produktionen.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 290 or more About US$ 31

  Fotsoldat

  Du får:
  • den tryckta Stridsmodulen i standardutgåva, levererad innan den släpps i butik
  • beta-PDF av Stridsmodulens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  • PDF av den slutliga versionen av Stridsmodulens standardutgåva

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  128 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 450 or more About US$ 47

  Sergeant

  Du får:
  • den tryckta Stridsmodulen i standardutgåva, levererad innan den släpps i butik
  • beta-PDF av Stridsmodulens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  • PDF av den slutliga versionen av Stridsmodulens standardutgåva
  • Eon IV vapenkortlek
  • Eon IV taktikkortlek
  • Eon IV tärningsset

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  49 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 490 or more About US$ 52

  Riddare

  Du får:
  • den tryckta Stridsmodulen i den begränsade Helmgast-utgåvan med exklusivt omslag
  • beta-PDF av Stridsmodulens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  • PDF av den slutliga versionen av Stridsmodulens standardutgåva

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 76 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 700 or more About US$ 73

  Riddarkapten

  Du får:
  • den tryckta Stridsmodulen i både standard- och Helmgastutgåva, levererade innan de släpps i butik
  • beta-PDF av Stridsmodulens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  • PDF av den slutliga versionen av Stridsmodulens standardutgåva

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 37 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Reward no longer available

  Pledge SEK 1,500 or more About US$ 157

  Stormästare

  Ett exklusivt crowdfunder-unikt set!
  Du får:
  • den tryckta Stridsmodulen i den begränsade Stormästarutgåvan med exklusivt omslag i imitationsläder
  • stormästarintyg - som intyg att du är en av Mundanas 25 stormästare och stolt ägare till Stormästarutgåvan
  • samt den tryckta Stridsmodulen i både standard- och Helmgastutgåva, levererade innan de släpps i butik
  • beta-PDF av Stridsmodulens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  • PDF av den slutliga versionen av Stridsmodulens standardutgåva

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Reward no longer available 25 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (21 days)