Share this project

Done

Share this project

Done
Damarien är den första stora landsmodulen till Eon IV. Upplev livet bakom de stängda gränserna och intrigerna mellan landets makter.
Damarien är den första stora landsmodulen till Eon IV. Upplev livet bakom de stängda gränserna och intrigerna mellan landets makter.
Created by
263 backers pledged SEK 152,413 to help bring this project to life.

About

Damarien - Eon IV tillbehör, rollspel project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Damarien - Eon IV tillbehör, rollspel

SEK 152,413

263

Omgivet av höga berg, djupa skogar och stormande hav ligger det gåtfulla riket Damarien. Den som frågar utlänningar om landet på västra Asharinahalvön får ofta bara fragmentariska rykten och sagor till svar. På grund av sin långa historia av isolation har storfurstendömet kommit att bli en legendarisk plats som nästan bara omtalas som ett mörkt rike där lamior och vansinniga despoter håller det skräckslagna folket i ett järngrepp.

Den som är beredd att verkligen undersöka sanningen bakom legenderna finner dock ett märkligt och fascinerande land vars folk härdats av årtusenden av religiösa konflikter och politisk splittring och ännu berättar sagor om dagbräckningskriget, då trollkarlen Damas den svarte enade rikets folk mot de vandöda despoter som i forntiden hemsökte riket. Men även om storfurstendömet är långt mer än sitt mörka rykte händer det inte sällan att den som börjar gräva i dess många mysterier måste betala för sin nyfikenhet med sitt liv, eller till och med sin själ.

Den första landsmodulen till Eon IV närmar sig med stormsteg. Det mesta är färdigproducerat och vi släpper nu produkten för crowdfunder!

Delta i crowdfunder och säkra att du får ditt exemplar först av alla - dessutom till bättre pris! Unikt för crowdfunder är också att du får både beta-PDF innan tryck (med möjlighet att lämna synpunkter) samt PDF av slutprodukten. Delta idag och hjälp oss göra Damarien till den fylligaste landsmodulen i Eons historia!

 

Damarien blir med runt 250 sidor i hårdinbunden tvåfärg både den snyggaste och ett av de tjockaste Eonsupplementen någonsin! Lyckas vi uppfylla våra stretch goals blir produkten ännu lite bättre med bland annat karta och heraldiska sköldar i inlagan (likt kartorna i Eon IV). Det mesta är färdigt till Damarien, såväl text som bilder och formgivning. Vi väljer aktivt att inte ha några stretch goals som riskerar försena produktionen och vi siktar därför på att lansera Damarien i september 2017, det vill säga relativt snart efter kampanjens avslutande.

Bokens huvudförfattare är Erik Melin och inlageillustrationerna är gjorda av Per ”Perkan” Sjögren. Har du frågor och funderingar kring Damarien eller Eon i allmänhet, besök vårt forum på rollspel.nu.

 

I denna landmodul till rollspelet Eon IV beskrivs Damas den svartes rike på Asharinahalvön i detalj. Här finns bland annat information om dess långa historia, från Damariens födelse ur askan av det fjärde stora krigets blodsstorm till den nuvarande härskaren Thamas Vitfjäders brutala erövring av storfurstendömets tron.

Sammanfattning av kapitlet nedan. Boken ser i dagsläget ut att bli ungefär 250 sidor lång. Notera att ordning, namn och liknande kan komma att ändras fram till tryck.

 • Kapitel 1: Rollpersonen. Tips på att spela i Damarien. Tre folkslag (damarier, ghor, thism). Extra regler beroende på vilken damarisk provins man kommer ifrån och vilken religion man är uppväxt med.
 • Kapitel 2: Historia. Genomgång av Damariens drygt 2000-åriga historia med lamiastyre, Damas den svartes revolt, Helmslakten och mycket mer.
 • Kapitel 3: Geografi. Matigt kapitel med beskrivningar över Damarien sex städer (Targus, Mirron, Hammarnäs, Helm, Brasiva och Talem) samt de sex provinserna (Targatia, Hammarnäset, Deogotha, Vallanborien, Krylomar och Porfyrien). Avslutar med att beskriva ett antal intressanta platser i Damarien.
 • Kapitel 4: Samhälle. Missnöjet gror under ytan sedan Thamas tagit ifrån adelsätternas privilegier för att centrera makten under kronan. Stämmer ryktena att van Culnar planerar ett uppror?
 • Kapitel 5: Kultur. Få länder har en så rik berättartradition som Damarien. Lär känna sago- och legendskatten den damariska cykeln, med allt från episka dikter till vaggvisor och vulgära drängstugehistorier.
 • Kapitel 6: Religion. Nya regler där man får välsignelser (bonus till mysterier) genom att utföra heliga handlingar (såsom bön, gåvooffer, mission, slaktoffer, själsoffer). 14 mysterier till hedendomen. 9 mysterier till vindtron.
 • Kapitel 7: Personer. Ingående beskrivningar av viktiga personer i Damarien, exempelvis Thamas Vitfjäder, Ariandra den Behagfulla och Lot van Culnar.
 • Kapitel 8: Hemligheter och kampanj. Om vi berättade skulle det inte vara en hemlighet, men vi kan säga att det rör sig om xinukultister, lamior, vindmunkarna och kristallorden.
 • Kapitel 9: Bestiarium. 13 djur, monster och varelser såsom basilisker, nattrosor, dryader och sylfer.
Utdrag ur rollpersonskapitlet med damariska bakgrunder
Utdrag ur rollpersonskapitlet med damariska bakgrunder

I rollpersonskapitlet finns även riktlinjer för skapandet av en damarisk rollperson, inklusive regler för religiösa och regionala särdrag och folkslagsregler för Ghordvärgar från det mäktiga Khazim-renk-Ghor och thismalver från den mörka Järvskogen.

Utdrag ur historiekapitlet
Utdrag ur historiekapitlet

I historiekapitlet berättas Damariens långa och blodiga historia, från berättelsen om hur Damas den svarte tog de stadsstater som uppstått efter det fjärde stora krigets ödeläggelse och enade dem mot lamiornas tyranni, till det senaste århundradets omvälvningar som följde i Helmslaktens spår och ledde till Thamas Envåldshärskarens erövring av storfurstendömet. Här finns även information om vindmunkarnas tidsåldrar, en utförlig tidslinje med viktiga årtal och en lista på de storfursteätter som genom historien regerat Damarien.

Utdrag ur historiekapitlet med Cemorg pålspetsaren
Utdrag ur historiekapitlet med Cemorg pålspetsaren

I geografikapitlet beskrivs Damariens furstendömen och grevskap, där urgamla adelsätter gör allt de kan för att behålla sin makt och sina privilegier mot den maktfullkomlige Thamas Vitfjäders tjänare. Här berättas bland annat om Vallanboriens hemsökta dalar, den av pirater och vulkanutbrott sargade ögruppen Septasoriaderna, den stängda staden Hammarnäs, den vilda Järvskogen, där alver och skugglandsväsen vandrar mellan de förvridna trädstammarna, samt floden Krylons svarta pärla, huvudstaden Targus. I detta kapitel beskrivs även legendariska och fascinerande platser som vindmunkarnas Vita kloster, den heliga Tallvedens dimhöjda sluttningar, den bottenlösa myren, där forntidens döda aldrig finner frid och den fallna staden Helms ruiner, vars invånare alltjämt med fasa talar om den oheliga katastrof som för hundra år sedan ödelade platsen.

Utdrag ur samhällskapitlet
Utdrag ur samhällskapitlet

I samhällskapitlet beskrivs landets lagar, politiska situation och de mäktigaste familjerna tillsammans med Damariens många ordnar, sällskap och konspirationer och det mer eller mindre brutala skuggkrig de fört mot varandra sedan urminnes tider.

Utdrag ur samhällskapitlet med van Culnar
Utdrag ur samhällskapitlet med van Culnar

Den kamp som rikets tre mäktigaste religioner, den mäktiga Daakkyrkan, den folkliga damariska hedendomen och den mystiska vindtron, utkämpar om damariernas själar skildras i religionskapitlet tillsammans med beskrivningar av heliga sällskap som Kristallorden, Sebaeliterna, Femsångarna och Månsystrarna. Dessutom finns flera nya mysterier både för damariska hednapräster som drar sin kraft från de gamla gudarna och för de vindmunkar som behärskar förmågan att kanalisera de fem vindarna.

Utdrag ur personkapitlet med Thamas Vitfjäder
Utdrag ur personkapitlet med Thamas Vitfjäder

Några av Damariens mest inflytelserika och färgstarka invånare och deras hemligheter beskrivs i personkapitlet, bland annat storfursten själv och drottning Ariandra den behagfulla. I bestiariet beskrivs flera nya monster, varelser och bruksdjur, allt från den envisa lilla damariska bergsponnyn till den blodtörstiga nattrosen och från den modiga tamillern till penumbran, den själaslukande avgrundsskuggan.

I hemlighetskapitlet berättas om några av de otaliga mörka mysterier som döljer sig innanför storfurstendömets hårt bevakade gränser. Här beskrivs bland annat ledande figurer inom Xinukulten, de hemligheter som de vandöda lamiorna och deras tjänare ruvat på allt sedan Damas den svartes tidevarv och även sanningen bakom vindmunkarnas och den hedniska Kristrallordens eviga krig.

 

Helmgast tar spel på allvar. Genom crowdfunder bjuder vi in er Eoniter till färdigställandet av en modul vi har jobbat på länge. Ni kan se förhandsinformation och välja vad som känns mest intressant för er och vi kan se vad ni gillar och vill ha ännu mer av. Framöver kommer majoriteten av våra spel och tillbehör att släppas genom crowdfunder - helt enkelt för att göra spelen ni vill ha.

 

Nedan presenteras alla olika Reward levels överskådligt:

 

Damarier (290 SEK)

Du får:

 • beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
 • PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva
 • den tryckta Damarien-modulen i standardutgåva, levererad innan den släpps i butik
    
 
 

Damarisk friherre (490 SEK)

I denna limiterade reward level (max 100 backers), får du:
 • den tryckta Damarien-modulen i den begränsade Helmgast-utgåvan med exklusivt omslag
 • beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
 • PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva
     
 
 

Damarisk upptäckare (495 SEK)

Du får:

 • den tryckta Damarien-modulen i standardutgåva, levererad innan den släpps i butik
 • beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
 • PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva
 • Eon IV grundbok (värde 349 SEK)
 • Grundboken levereras tillsammans med Damarien-modulen
   
 
 

Damarisk hasardspelare (519 SEK)

Du får:

 • den tryckta Damarien-modulen i standardutgåva, levererad innan den släpps i butik
 • beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
 • PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva
 • Eon IV vapenkortlek (värde 149 SEK)
 • Eon IV taktikkortlek (värde 149 SEK)
 • Eon IV tärningsset (värde 99 SEK)
 • Ovan tre produkter levereras tillsammans med Damarien-modulen
   
  
 

Damarisk greve (700 SEK)

I denna limiterade reward level (max 25 backers), får du:

 • den tryckta Damarien-modulen i både standard- och Helmgastutgåva, levererade innan de släpps i butik
 • beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
 • PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva
   
 
 

Vitfjäder (1200 SEK)

Ett exklusivt crowdfunder-unikt set i limiterad upplaga (max 25 backers)! Du får:

 • den tryckta Damarien-modulen i både standard- och Helmgastutgåva, levererade innan de släpps i butik
 • beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
 • PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva
 • En poster i storlek 50×40 cm med motiv av Damariens envåldshärskare Thamas Vitfjäder (denna poster kommer inte tryckas upp efter crowdfunder). Design ej slutligt fastställd.
 • Ett damariskt adelsbrev utställt i ditt namn för bevisad lojalitet till Damariens rättmätige härskare Thamas Vitfjäder, signerat av spelets konstruktörer. Design ej slutligt fastställd.
   
 
 

Eon IV fullt set (1234 SEK)

Paketet för dig som är ny till Eon IV och vill köpa en samling Eon IV-produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Du får:

 
 

Om vi når en högre summa kan vi förbättra modulen ytterligare.

UPPLÅST! Heraldiska sköldar i inlagan: I bokens sista uppslag samt sidan före trycker vi följande: de heraldiska sköldarna för Damariens högdliga ätter, en sida med städernas, furstendömenas och viktiga ordnars sköldar samt en pergamentaktig karta över Damarien (exakt vilka sköldar som förekommer kan ändras).

UPPLÅST! Damarienkartan i inlagan: I bokens första uppslag trycker vi en fyrfärgskarta över Damarien (A3-storlek).

UPPLÅST! 4 hedniska mysterier: Vi lägger till ytterligare 4 mysterier för Hedendomen och utökar därmed antalet från 14 till 18. De fyra som tillkommer är: De tusen anletenas mysterium, Den gudomliga hänryckningens mysterium, De kristallvigda lidelsernas härskare samt De döda namnens mysterium (namnen kan ändras).

UPPLÅST! 2 damariska monster: Vi lägger till ytterligare två damariska monster. De två monster som preliminärt tillkommer är: Penumbra och Siralos

UPPLÅST! Läsesnöre: Damariens standardutgåva och Helmgastutgåva utrustas med ett praktiskt läsesnöre

UPPLÅST! Bakgrunder ghor & thism: vi lägger till nya damariska bakgrundstabeller för ghor-dvärgar och thism-alver

UPPLÅST! Faranna Vandraren: Vi utökar hemlighetskapitlet med ett uppslag om Faranna Vandraren – Dödsskuggans pilgrim.

UPPLÅST! Sanktoriterna: För tusentals år sedan skapades sju artefakter som kom att kallas Sanktoriterna. Envisa rykten säger att de nu finns utspridda över Damarien. Når vi denna nivå utökas hemlighetskapitlet med ett uppslag om dessa legendariska föremål.

UPPLÅST! De damariska storfurstarna: En fullständig damarisk regentlängd med de drygt 130 storfurstarna som besuttit Damariens tron genom tiden. Inkluderar kommentarer om varje storfurste, dess ätt m.m.

 

Risks and challenges

Projekt av den här typen bär med sig vissa risker och utmaningar. Nedan har vi listat de risker vi identifierat och beskrivit kortfattat hur dessa adresseras. Helmgast har gett ut ett stort antal produkter och engagerar några av Sveriges mest erfarna rollspelsproducenter. Vi har därför stor erfarenhet av att hantera problem och oförutsedda händelser under produktionens gång.

Produktion: Produkten bygger på insatser från ett fåtal dedikerade författare och layoutare. Ett bortfall kan medföra att produkten försenas. Denna produkt är dock i stora delar färdigproducerad och mallar för layout etc är skapat.

Leverans: Leverans från tryckeri och slutligen till dig som slutkund ligger normalt utanför vår kontroll. Vi använder dock stabila och väl ansedda leverantörer. Allt material under transport, såväl som vid lagerhållning, är alltid fullt försäkrat.

Underleverantörer: Helmgast använder underleverantörer för olika moment i produktionen och är således beroende av att de levererar enligt satta tidsramar. Helmgast använder dock endast välrenommerade tryckerier och leverantörer för kritiska moment i produktionen.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 290 or more About $30

  Damarier

  Du får:
  * den tryckta Damarien-modulen i standardutgåva, levererad innan den släpps i butik
  * beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  * PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  107 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 490 or more About $51

  Damarisk friherre

  Du får:
  * den tryckta Damarien-modulen i den begränsade Helmgast-utgåvan med exklusivt omslag
  * beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  * PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva

  Limited Reward, max 100 backers

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 65 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 495 or more About $51

  Damarisk upptäckare

  Du får:
  * den tryckta Damarien-modulen i standardutgåva, levererad innan den släpps i butik
  * beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  * PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva
  * Eon IV grundbok

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  10 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 519 or more About $54

  Damarisk hasardspelare

  Du får:
  * den tryckta Damarien-modulen i standardutgåva, levererad innan den släpps i butik
  * beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  * PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva
  * Eon IV vapenkortlek
  * Eon IV taktikkortlek
  * Eon IV tärningsset

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  28 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Reward no longer available

  Pledge SEK 700 or more About $73

  Damarisk greve

  Du får:

  * den tryckta Damarien-modulen i både standard- och Helmgastutgåva, levererade innan de släpps i butik
  * beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  * PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva

  Limited Reward, max 25 backers

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Reward no longer available 25 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 1,200 or more About $124

  Vitfjäder

  Ett exklusivt crowdfunder-unikt set! Du får:

  * den tryckta Damarien-modulen i både standard- och Helmgastutgåva, levererade innan de släpps i butik
  * beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  * PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva
  * En poster i storlek 50X40 cm med motiv av Damariens envåldshärskare Thamas Vitfjäder (denna poster kommer inte tryckas upp efter crowdfunder)
  * Ett damariskt adelsbrev utställt i ditt namn för bevisad lojalitet till Damariens rättmätige härskare Thamas Vitfjäder, signerat av spelets konstruktörer

  Limited Reward, max 25 backers

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 21 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 1,234 or more About $128

  Eon IV fullt set

  Paketet för dig som är ny till Eon IV och vill köpa en samling Eon IV-produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Du får:

  * den tryckta Damarien-modulen i standardutgåva, levererad innan den släpps i butik
  * beta-PDF av Damariens standardutgåva innan släpp med möjlighet att kommentera och påverka modulens slutliga innehåll
  * PDF av den slutliga versionen av Damariens standardutgåva
  * Eon IV grundbok
  * Eon IV vapenkortlek
  * Eon IV taktikkortlek
  * Eon IV tärningsset
  * Äventyret Ödesväven
  * Modulen Äventyrets Väg

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  6 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (33 days)