Share this project

Done

Share this project

Done
Spela som ett hushåll där ni med olika karaktärer får samarbeta för att klara olika miljöuppdrag för att minska era koldioxidutsläpp
Spela som ett hushåll där ni med olika karaktärer får samarbeta för att klara olika miljöuppdrag för att minska era koldioxidutsläpp
83 backers pledged SEK 21,699 to help bring this project to life.

About

Hållbara Hushållet - ett samarbetsspel om att nå klimatmålet project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound
 • Off
  • English

Hållbara Hushållet - ett samarbetsspel om att nå klimatmålet

SEK 21,699

83

 For English, scroll to the bottom of the Swedish text.

Hållbara hushållet är ett samarbetsspel för 1-6 spelare där man samarbetar för att minska sitt koldioxidutsläpp för att nå klimatmålet på två ton per person.

Ni börjar med att välja ert boende och er livsstil, båda dessa val påverkar era utsläpp och hur ni måste spela för att klara av nå klimatmålet.

Därefter får ni välja era karaktärer. Det finns 16 olika karaktärer i hushållet indelade i fyra kategorier; mammor, pappor, döttrar och söner:

Man kan spela med vilken familjekonstellation som helst, t.o.m. som ett singelhushåll.

Varje spelare har olika färdigheter och resurser som hjälper dem att klara miljömålet. Det finns tre resurser som hjälper er: disciplin, engagemang och ekonomi:

Med hjälp av resurskorten ska man försöka klara av sina miljöuppdrag. De kommer i fyra utsläppskategorier, transport, mat, bostad och övrig konsumtion:

Men det finns även externa faktorer som påverkar oss i våra försök att leva mer hållbart. Det finns ekonomiska och politiska styrmedel som försöker underlätta för oss att ställa om våra livstilar till att bli mer klimatsmarta. Men sen finns det saker som gör det svårare, som sociala normer, vanor och reklam. Dessa externa faktorer representeras i spelet av Medvind/Motståndskorten som aktiveras vid lite större miljöuppdrag:

När man klarar uppdragen får man sänka utsläppen på spelbrädet så mycket som uppdraget innebär. När man har lyckats sänka alla utsläppskategorier till 0 har man vunnit spelet. Man tävlar alltså tillsammans mot spelet, antingen vinner alla eller så förlorar alla.

Hållbara Hushållet ger er en fantastisk möjlighet att spela ett kul brädspel tillsammans och samarbeta för att vinna mot spelet samtidigt som ni får lära er om vilka livsstilsförändringar som har störst effekt på att minska ert klimatavtryck.

Förberett för 4 personer att börja spela
Förberett för 4 personer att börja spela
 • "Print and Play"-version av spelet i pdf så att ni själva kan skriva ut och spela spelet
 • Ett stort tack från oss samt alla uppdateringar under och efter kickstarterkampanjen
 • En dubbelsidig utmaningsposter med alla miljöuppdragen i spelet som ni kan skriva ut och hänga upp hemma som motivation för att leva lite mer klimatsmart 
 • Ett exemplar av brädspelet 
 • En dubbelsidig utmaningsposter med alla miljöuppdragen i spelet som ni kan skriva ut och hänga upp hemma som motivation för att leva lite mer klimatsmart
 • Ett exemplar av brädspelet  
 • En dubbelsidig utmaningsposter med alla miljöuppdragen i spelet som ni kan skriva ut och hänga upp hemma som motivation för att leva lite mer klimatsmart 
 • Upp till fyra egna karaktärer att spela i spelet med illustrationer baserade på foton som ni förser oss med (se nedan för exempel)

REGELBOK

HUR MAN SPELAR SPELET

FRAKT


Frakt är kostnadsfritt för alla beställningar och leveranser inom Sverige. Förväntad leverans av spelet hem till er är februari 2019. Vi kanske kommer lyckas få det levererat innan detta men det är bättre att leverera över förväntan än under.

ÅTERFÖRSÄLJARE

Om du är en återförsäljare och/eller vill köpa ett antal "Hållbara Hushållet" vänligen kontakta mig på marcus.gaard.games@gmail.com.

VARFÖR KICKSTARTER?

Kickstarter är världens största crowdfundingplattform vilket innebär att här får du en möjlighet att stödja en mängd olika kreativa projekt och hjälpa till så att de blir av.

Projekten är allt eller inget. Detta innebär att om kampanjen inte når sitt mål så kommer inga pengar dras från ert kort. Det är endast om kampanjen lyckas som pengarna kommer att föras över till kreatören som då kan börja leverera på projektet tillbaka till er som har stöttat kampanjen.

STÖD DET HÄR PROJEKTET

Om du vill stödja det här projektet så kan du självklart välja en av de olika "pledge-nivåerna" och stödja på det viset.

Men därutöver så kan du också dela med dig av den här kampanjen på sociala medier och följa projektet på Facebook och Twitter.

OM MIG

Jag heter Marcus Järgården och älskar brädspel samt brinner för hållbarhet. Så jag bestämde mig för att slå ihop dessa två intressen till ett gemensamt projekt. Och det blev det här spelet.

Jag har tidigare jobbat 15 år inom finans och betalningar men driver sedan ett år ett bolag som designar, producerar och säljer sparkcyklar.

This English text is for reference only. The game is in Swedish only but we plan to launch a US edition in 2019.

Sustainable Household is a cooperative board game for 1-6 players where you play as a household trying to reduce your carbon foot print to meet the climate target of two tonnes C02 per person and year.   

You start by selecting where you live and which lifestyle you have, both of these selections impact your carbon emissions and how you have to play the game to be able to beat the target and win the game.

Then you choose your characters. There are 16 different characters to play in the game, divided in to four categories:

You can play as any type of family you like, even a single household. Each character has different abilities and resources that help them to beat the climate target.

There are three resources that help you to reduce your carbon emissions; disciplin, environmental commitment and finances.

By using the resource cards you will try to complete climate missions. They come in four categories; transport, food, housing and other consumption:

But there are external factors that influence us when we try to live more sustainably. For instance, there are political and finanical instruments that try to nudge us in the right direction and help us to reduce our carbon emissions. And there are mechanisms that make it harder; like advertising, habits and social norms. These external factors are represented in the game by the Downwind/Headwind cards which are activated during the more challenging climate missions:

When you successfully complete a climate mission you get to reduce the carbon emissions on the board. When you have managed to reduce all emission categories to 0 you have won the game. So you compete against the game and not the other players who you instead need to collaborate with to win the game as a household.

The game Sustainable Household offers a great opportunity to play a fun board game together and to cooperate to win the game at the same time as you get to learn about which actions have the biggest impact on reducing your carbon emissions.

Game set up for a 4 player game
Game set up for a 4 player game
 • A Print-and-Play version of the game in pdf so you can print the game and play it
 • A big thank you from us and all updates during and after the kickstarter campaign
 • A double-sided poster with all environmental missions for you to hang on the wall at home as inspiration to live a bit more climate savvy 
 • The board game 
 • A double-sided poster with all environmental missions for you to hang on the wall at home as inspiration to live a bit more climate savvy
 • The board game 
 •  A double-sided poster with all environmental missions for you to hang on the wall at home as inspiration to live a bit more climate savvy
 • Up to four unique player cards using illustrations based on photos (provided by you). See below for example.

HOW TO PLAY THE GAME

SHIPPING

Shipping will be free for all orders in Sweden. Expected time of delivery is February 2019.

RETAILERS

If you are a retailer and you would like to buy Sustainable Household please contact me at marcus.gaard.games@gmail.com. 

WHY KICKSTARTER

Kickstarter is the world's largest crowdfunding platform which means you get to take part in supporting a number of creative projects and helping them become reality. The project is all or nothing which means the project only gets its funds if it manages to meet its funding goal.

SUPPORT US ON SOCIAL MEDIA

if you want to support this project other than backing it you can also help out by sharing the project on social media.

ABOUT ME

My name is Marcus Jargarden and I am passionate about board games and the climate so I wanted to bring these two passions together. So I created this game. I also run a business that produces and sells adult kick scooters.

Risks and challenges

English version below:

Det här är mitt första Kickstarterprojekt men jag driver redan ett företag som arbetar med design, prototyper, produktion och logistik och kan använda mycket av den expertisen och infrastrukturen för att se till att leverera på detta projekt och se till att ni får hem ert spel i tid.

Designen och illustrationerna är redan klara och betalda för, så det enda som krävs är att få igång den första produktionen. Jag har redan valt och förhandlat med företaget som kommer producera spelen så det handlar bara om att trycka på start.

This is my first Kickstarter project but I already run a business where we produce overseas, ship to the EU and deliver directly to customers so I have expertise and infrastructure to support making this project happen.

The game design and playtests are down and the illustrations and design has already been paid for so all that needs to happen now is the production of the physical copies and deliver them to the backers. The manufacturer has been identified and we are just waiting to push go on the production when kickstarter campaign is completed.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 20 or more About US$ 2

  Supporter

  - En "Print and play"-pdfversion av spelet som ni kan skriva ut och spela själva
  - En pdf med en utmaningsposter att sätta på väggen som visar alla miljöuppdrag ni kan utföra som hushåll för att nå klimatmålet på två ton
  - Får alla uppdateringar om kampanjen och spelet samt vårt stora tack för ert stöd

  Includes:
  • Print and Play version
  • Climate mission poster (pdf)
  Less
  Estimated delivery
  33 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 399 or more About $43

  Standard

  - Ett ex av brädspelet
  - En pdf av utmaningspostern att hänga på väggen som visar alla miljöuppdrag ni kan utföra för att nå klimatmålet

  Includes:
  • A copy of the board game Sustainable Household
  • Climate mission poster (pdf)
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  40 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 649 or more About $70

  Premium

  - Ett standardex av brädspelet Hållbara Hushållet
  - Egna karaktärer för att kunna spela spelet med (inkluderar upp till fyra personer som får egna illustrationer och spelarkort, kräver att ni skickar bilder på er själva som kan göras om till illustrationer)
  - En pdf av utmaningspostern att hänga på väggen som visar alla miljöuppdrag ni kan utföra för att nå klimatmålet

  Includes:
  • A copy of the board game Sustainable Household
  • Climate mission poster (pdf)
  • Create you own characters (4 player cards based on your photos)
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  5 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (26 days)