Share this project

Done

Share this project

Done
Jag reser till Europaparlamentet och gör journalistik kring den avgörande omröstningen om copyrightdirektivet
Jag reser till Europaparlamentet och gör journalistik kring den avgörande omröstningen om copyrightdirektivet
589 backers pledged SEK 123,165 to help bring this project to life.
Last updated

About

Rapportering från EU:s ödesbeslut om Internet

SEK 123,165

589

For english, read bottom of text

I månadsskiftet mars/april sker den sista, avgörande röstningen i Europaparlamentet om Copyrightdirektivet och artikel 13. Därefter blir det lag i Sverige. Det innebär att länkar med bild och ingress kommer att kräva licens och att sajter behöver skaffa internetfilter. 

Men framför allt innebär det att sajter blir skyldiga att se till att brott tas bort - innan de hunnit bli ett brott. Läs mer om Copyrightdirektivet här.

Det är en ödesfråga för internet som är kraftigt underbevakad. Därför söker jag nu finansiering för att vara på plats och kunna göra journalistik om vad som händer - och allra helst kunna finansiera att publicera ännu mer, öppet och tillgängligt för alla.

Varför jag?

I snart ett år har jag bevakat EU:s copyrightdirektiv. Inte för att jag är bäst på det, inte för att mitt intresse är starkast, utan för att i princip ingen annan journalist har gjort det. Det började som en krönika i Göteborgsposten, fortsatte som krönikor i Breakit, TV4 och på sistone också i min egen blogg. Jag har försökt sätta mig in i EU:s strukturer, processen kring hur lagar och direktiv blir till. Jag har intervjuat experter, parlamentsledamöter, tjänstemän och ministrar för att försöka förstå hur direktivet har blivit till och var det är på väg. 

Det mest förbluffande under det knappa år jag bevakat frågan är att inse hur få andra journalister som ens försökt sätta sig in i frågan. Efter presskonferenser fullt av korrespondenter och journalister är det ingen som sökt upp ansvariga politiker för enskilda intervjuer. Det har gjort att jag fått intervjuer där ledamoten som lett frågan om copyrightdirektivet avslöjats inte veta vad han röstat på. En intervju som fick stor internationell spridning - eftersom ingen annan var där och frågade.

Därför söker jag nu stöd. För att fortsätta vara där och fråga. För att förstå varför det här direktivet röstas igenom, vilka drivkrafter som står bakom och berätta om dem.

Vad används pengarna till?

Resa och ersättning för arbete. En resa till Strasbourg (eller Bryssel - det är inte klart exakt när och var omröstningen kommer ske) med boende och omkostnader landar på ungefär 8 000 kronor. En dags heltidsarbete ersätts enligt Journalistförbundets frilansrekommendation, med 10 000 kronor inklusive skatt. 

Två dagar inklusive resa = 28 000 kr.

Skulle jag få in mer pengar kommer jag att sätta upp nya mål som innebär mer rapportering, att fler röster hörs. Det sistnämnda är viktigt, eftersom flera parlamentsledamöter - svenska som internationella - är övertygade om att de som är kritiska eller protesterat mot förslaget inte finns. Att de är botar, konstruerade av nätjättar. Det finns säkert skäl till oron, men allra mest är det en illustration om varför kvalificerad journalistik i den här frågan behövs.

== Stretchgoal 40 000 kr ==

Ytterligare en dag i parlamentet (totalt tre), med rapporter och intervjuer.

== Stretchgoal 60 000 kr ==

Reportageresa för att träffa några av "botar" som engagerat sig i frågan. Ett försök att kartlägga vilka det är som står bakom organisationerna som samlat in fyra miljoner namnunderskrifter. Vilka är de, var finns de - och vilken substans finns bakom att dessa röster och underskrifter inte skulle existera på riktigt?

== Stretchgoal 90 000 kr ==

Skicka TVÅ journalister till parlamentet! Nu en videojournalist! Får vi in denna summa anlitar jag en grym person som hjälper mig fota och göra video från hela besöket i parlamentet! Både längre och kortare saker som redigeras och publiceras i öppna kanaler! Det här kan vara avgörande för att nå nya målgrupper, som kommer att dra sig från att läsa en text. Kostnaden ska täcka personens arvode och resa till EU-parlamentet. 

== Stretchgoal 115 000 kr ==

Rapportering på engelska - nu når vi hela Europa!  Jag anlitar en översättare som översätter de publiceringar jag gör under resans gång (inte sociala medier-uppdateringar, men texter och alla ev undertexter till videos). Översättaren anlitas per dag (för att vara ständigt beredd) i tre heldagar och översätter hemifrån Sverige. Kostnad mellan 5 500 och 8 000 kr per dag inkl skatter.  

== Stretchgoal 115 000 - och över ==

Alla pengar går till att finansiera mer journalistik inför voteringen och under voteringen i parlamentet. Inför voteringen kan det handla om att kartlägga hur de svenska ledamöterna kommer att rösta, till att prata med lobbyistorganisationerna som arbetat hårt med direktivet. Men det kan också finansiera grafik som vi kan använda för vår rapportering - allt beroende på hur långt över 115 000 vi kommer.    

Var publiceras det?

Kontinuerligt i sociala medier och gratis på min egen hemsida, http://emanuelkarlsten.se. Primärt genom text, men också genom bild, ljud och video - utifrån behov. Eftersom målet med rapporteringen kommer vara att sprida information och kunskap till allmänheten förbehåller jag mig rätten att också publiceras på andra etablerade plattformar, som Breakit, Göteborgs-posten, eller i etermediers nyhetsändningar. Alla sådana engagemang förutsätter att de går utöver engagemanget som här utlovats.

Får du använda materialet?

Allt material kommer att publiceras under CC-BY-licens, vilket innebär att du får dela, bearbeta och publicera allt vi producerar och använda fritt - även kommersiellt. Detta för att vår journalistik ska få största möjliga spridning. Det enda vi kräver i retur är att du hänvisar källa, läs mer.

Hur får du delta?

Du får delta genom att tipsa, men inte styra över hur eller vad jag skriver. Oberoendet och självständigheten är fundamental. Givetvis kommer jag att vara lyhörd för vad som är intressant och aktuellt, men det är viktigt att framhålla hur heligt det journalistiska oberoendet är. Inte minst i en fråga där det finns många teorier om lobbyorganisationers arbete. Det är därför särskilt viktigt att framhålla att storleken på en eventuell gåva inte kommer ge större inflytande över den journalistik som produceras. Den som finansierar gör det på egen risk och utan möjlighet att direkt påverka vad eller hur jag skriver.

Hur länge ska pengarna räcka?

Projektet och därmed finansiering sträcker sig fram till Europaparlamentets avslutande votering angående Copyrightdirektivet i mars/april (datum är i skrivande stund inte satt av parlamentet - antagligen blir det 25-28 mars).

English

I am a Swedish journalist, asking for funding to travel and cover the European parliament's final vote on article 13 and the Copyright directive. We have now funded both mine and a photo journalists trip, and I am now looking for funding for translating all of the stories created.

Risks and challenges

Risk med projektet är att jag skulle bli sjuk, eller på annat sätt fysiskt förhindras från att närvara under omröstningen.

En utmaning är neutraliteten. Min rapportering om copyrightdirektivet har ibland använt sig av övertoner i frustration över att inte fler uppmärksammar, att inte fler åtminstone ser vad som är på spel. Det har gått, eftersom jag som krönikör har haft möjlighet att i högre utsträckning använda ett personligt tilltal, men här finns en utmaning att hitta en balans som inte gör att någon känner sig utesluten från rapporteringen. Det viktigaste med journalistiken är att det ska hjälpa läsaren till insikt. Frågan kring copyrightdirektivet är polariserad och just nu är den i ett läge där den behöver mindre övertoner och mer saklighet. Jag kommer fortfarande använda ett personligt tilltal, göra egna analyser om vad jag tycker är bra och dåligt, men likväl är det viktigt för den som stöttar detta projekt eller tar del av dess resultat att förstå: Det är journalistik som här finansieras, inte propaganda eller aktivism.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 100 or more About US$ 11

  Supporter

  Välj summa, från 100 kronor och uppåt. Alla som stöttar med minst 100kr får exklusiv tillgång till en Facebookgrupp där jag kommer dela med mig under arbetets gång.

  Less
  Estimated delivery
  520 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)