Share this project

Done

Share this project

Done
Vi laver en bog om Platform4, det kreative hus for kunst og teknologi - en fortælling om community, projekter og eksperimenter!
Vi laver en bog om Platform4, det kreative hus for kunst og teknologi - en fortælling om community, projekter og eksperimenter!
48 backers pledged DKK 10,179 to help bring this project to life.
Last updated

About

Platform4 bogprojektet project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Platform4 bogprojektet

DKK 10,179

48

Platform4 er et kreativt hus for kunst og teknologi, som siden 2008 har dannet ramme om hundredevis af events, projekter og eksperimenter, lige fra bygning af robotter og raketter og afholdelse af workshops til kunstudstillinger, koncerter og store festivaller. Hele projektet har været baseret på frivillighed, fælles læring og et open source-princip, hvor viden, indsigt og evner er blevet delt med hinanden og omverdenen. Det vil vi nu indfange i en bog med artikler, indsigter og masser af fantastiske billeder.

Platform4 har lige fra starten været en rugekasse, hvor man kunne prøve idéer af, skabe netværk og samarbejde med personer fra den internationale superliga af kunstnere og teknologi-skabere. Det vil vi gerne indfange og dele med omverdenen, og det er derfor vi igennem de seneste 2 år har arbejdet på en bog, der samler op på alt det vi og alle andre i Platform4 har lært og oplevet gennem de seneste år. Målet er at omverdenen kan blive inspireret, og drage nytte af den viden og de erfaringer der er blevet skabt - og samtidig at dem der var med kan tænke tilbage og huske alle de spændende og sjove stunder de har været med til at skabe i Platform4’s community.

Bogen vil indeholde artikler om en række af de største og mest banebrydende projekter der er foregået i Platform4 gennem årene, skrevet af både de lokale ildsjæle der var med - og nogle af de internationale stjerner, som kom til Aalborg og blev imponeret over den kultur og energi som Platform4 indeholdt.

Bogen vil dog også have artikler, som zoomer ud og sætter fokus på nogle af de overordnede temaer og de erfaringer vi gjorde os gennem årene - blandt andet omkring radikal vidensdeling, bottom-up brugerinvolvering og læring om kunst og teknologi via leg. Det hele krydres med flot grafik og hundredevis af lækre farvebilleder, der viser hvad der skete.

Vi har allerede fået skrevet over 80% af bogen og gjort alle billeder klar. Vi har derudover også allerede fået et mindre tilskud fra Kunstrådet, som gør det muligt at sætte bogen op og trykke nogle få eksemplarer. Men vi vil gerne gøre det muligt at trykke så mange bøger, at alle der ønsker sig én kan få det.

Hvis du giver et bidrag til denne Kickstarter, kan du få et eksemplar af bogen til en særlig nedsat pris. Samtidig vil du være med til at sikre, at en vigtig del af dansk og nordjysk kultur dokumenteres til gavn ikke kun for involverede og lokale interesserede, men også andre i resten af landet, som ønsker at lære om de erfaringer Platform4 har gjort sig. Bogen er høj-relevant for lige fra iværksættere og kunstnere til undervisere og studerende - og alle andre nysgerrige ildsjæle. Bogen skrives på engelsk, så så mange som muligt kan drage nytte af den, ikke kun i Danmark.

Planen er at udgive bogen i foråret 2016 og markere det med en stor offentlig reception i Platform4. Vi håber at du har lyst til at være med til at realisere dette projekt, og modtage en fantastisk bog med masser inspiration, flot indhold og et varigt minde om Platform4.

Bogen udgives (naturligvis) i ægte Platform4-ånd under en Creative Commons licens.

Vi håber du vil være med til at hjælpe os realisere bogen om Platform4...
Vi håber du vil være med til at hjælpe os realisere bogen om Platform4...

*** ENGLISH: ***

Platform4 is creative hub for art and technology, which since 2008 has been the frame for hundreds of events and projects, from building of robots and rockets, over workshops to art exhibitions, concerts and large-scale festivals. The whole project has been based on volunteer efforts, shared learning and an open source principle, where knowledge, insights and skills have been shared with peers as well as with the rest of the world. This is the essence that we would like to capture in a book with articles, insights and lots of amazing photographs. Right from the beginning Platform4 has been an incubator, in which you could try out ideas, create a network and collaborate with people from the international art and technology circuit. This is what we want to portray and share with the world, and this is why over the last two years we’ve been working on a book, which encapsulate all that we (and everyone else) have learned during the recent years. The goal of the book is to inspire and translate all the knowledge that was generated, so that others can benefit from it - as well as so that those who were (and are) part of it can reminisce and think back on all the exciting and fun experiences they had being part of the Platform4 community. The book will contain articles about a series of the biggest and most groundbreaking projects that has taken place in Platform4 over the years, written by both local project creators - but also some of the international stars, who came to Aalborg and became very impressed by the culture and energy contained in Platform4. More over, the book will have articles which zoom out and focus on some of the more general themes that was central in building and developing the space - among other radical knowledge sharing, bottom-up user involvement and the learnings of art and technology through play. It will all be garnered with beautiful graphic design and hundreds of stunning color photos, which document what took place. We’ve already written over 80% of the book and made all the photos ready. We have also obtained a small grant from the Danish Arts Council, which makes it possible to design the book and print a few copies. But we would like to make it possible to print enough books to meet the demand of anyone desiring a copy.  

If you support this Kickstarter you’ll get a copy of the book at a discounted price. At the same time you’ll help ensure that an important piece of Danish culture is documented to benefit not only those involved and other locally interested, but also people in the rest of the country, who wishes to learn from the experiences made in Platform4. The book is highly relevant for entrepreneurs, artists, teachers and scholars as well as other cultural creators. The book is written in English to reach the widest audience possible, not just in Denmark.

We plan to publish the book in the spring of 2016 and mark it with a big, public reception in Platform4. We hope you feel like supporting this project and as a reward receive a fantastic book with lots of inspiration, beautiful contents and a lasting memory of Platform4.   

- and In true Platform4 spirit the book will of course be released under a Creative Commons licence.

Risks and challenges

Vi har allerede samlet næsten alle artiklerne fra forfatterne, og gjort flere hundrede billeder klar. Vi har også engageret en professionel korrekturlæser og en grafiker med masser af bogtrykker-erfaring, samt engageret et dansk firma som trykker bøger og som kan hjælpe med distribution. Med andre ord har vi det perfekte hold til at skabe denne bog, og vi har lagt en tidslinie, som tager højde for uforudsete forsinkelser og andre bump på vejen som måtte opstå.

*** ENGLISH: ***

We have already collected almost all the articles from the authors and made several hundred photos ready. We have also hired a professional proof reader and a graphic designer with lots of experience setting up books. More over we have contracted a book printing company, which can also help with distribution into stores. In other words we have the perfect team for this endeavor and lastly we have put together a timeline which allows for unforeseen delays and other bumps on the road that may occur.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge DKK 50 or more About US$ 8

  Støt projektet - og vi sender dig en digital pdf-udgave af bogen på email.

  Support the project - and we'll email you a digital pdf-version of the book.

  Less
  Estimated delivery
  5 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge DKK 169 or more About US$ 25

  Du får et eksemplar af bogen, som du kan afhente i Aalborg (Platform4) eller København (Ctrl+Alt+Delete Books) - og vi sender dig en digital pdf-udgave på email.

  You get the printed book, for pick-up in Aalborg (Platform4) or in Copenhagen (Ctrl+Alt+Delete Books) - and we'll email you a digital pdf-version of the book as well.

  Less
  Estimated delivery
  29 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge DKK 249 or more About US$ 37

  Du får et eksemplar af bogen, som vi sender til dig på en dansk adresse - og vi sender dig en digital pdf-udgave på email.

  You get the printed book, which we will ship to any address in Denmark - and we'll email you a digital pdf-version of the book as well.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  7 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge DKK 299 or more About US$ 45

  Du får et eksemplar af bogen, som vi sender til dig på en udenlandsk adresse - og vi sender dig en digital pdf-udgave på email.

  You get the printed book, which we will ship to any international address - and we'll email you a digital pdf-version of the book as well.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  3 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge DKK 1,000 or more About US$ 148

  Du får et signeret eksemplar af bogen, og inviteres til middag med redaktørerne af bogen i forbindelse med udgivelsen i april 2016 (transport ikke inkluderet) - og vi sender dig en digital pdf-udgave på email.

  You get a signed book and will be invited to dinner with the editors for the book release in April 2016 (transport not included) - and we'll email you a digital pdf-version of the book as well.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 1 backer
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge DKK 5,000 or more About US$ 739

  Du får et signeret eksemplar af bogen, og bogens redaktører kommer ud til dig hvorsomhelst i Danmark i 2016 og holder et foredrag om Platform4 og tilblivelsen af bogen - og derudover sender vi dig en digital pdf-udgave på email.

  You get a signed book and the book editors will come to you on any address in Denmark during 2016 and give a presentation about Platform4 and the book project - and we'll email you a digital pdf-version of the book as well.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)