Share this project

Done

Share this project

Done
The two bands Silent Llama and VOLGA from Ella Music Education are going on their first tour abroad, performing their own written music
33 backers pledged SEK 10,620 to help bring this project to life.

About

Silent Llama and VOLGA's first tour abroad! project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

SEK 10,620

33

Hi everyone!

We are two bands from the small town Fårösund, situated on the northern tip of the island of Gotland, and right now we are planning a tour that will take place in the middle of May. This time we are going south to get a glimpse of the big wide world. The tour bus is heading out on the roads, and makes stops in the southern part of Sweden, Denmark and Germany.We have covered the major outgoings in our budget, but to make this tour possible, we still need another 10 000 kr, approx. €1000.

PRESENTING THE BANDS:

VOLGA

The band members of VOLGA: Ella Fogelberg, Victoria Stehn and Louise Backlund

VOLGA is a punk influenced rock band with a sense of singer/songwriter style. They put a great deal of mind into their lyrics and messages, and on stage they perform with a lot of playfulness, but with a serious undertone.

Volga is the name of a Russian river, but the band VOLGA can be compared to a marching army.

Silent Llama

The band members of Silent Llama: Anna-Lena Edler, Alíse Henriksson and Elsa Torstenson.

The band Silent Llama is inspired by blues and the rock music of the 70’s. They describe their music as groovy, passionate and heavy with lyrics that calls on liberation and courage.

All of us band members are students at Ella Music Education, a rock musicians program at Gotlands folkhögskola in Fårösund. The music education is for female and non-binary people only, with a purpose to make a more equal music industry. Gender related questions and feminism are issues that are concerned continuously during the education, and the program is the only one of its kind throughout the whole world. A big focus of the education is put on producing and putting together tours. As students we do everythingourselves, all the way from booking gigs, constructing budgets, working out sponsorships, sending out press memos and designing posters, to driving the mini bus, setting the stage and managing the sound technique. In the end of February this year we got the assignment to make our own music and put together a tour, and right now we are in the middle of the work with booking, planning and writing songs.

Ella Music Education was founded in 2004, and has since the start educated a number of musicians not only from all over Sweden, but also from other countries such as the USA, Japan and Finland.

THE TOUR

On the 12th of May we will pack our tour bus and leave Gotland for a two week long tour, where we will perform with our own music through the southern part of Sweden, Denmark and Germany. The tour has been given the name Caterwaul Tour. Caterwaul comes from the English language, and is a word for a cats screaming or general noise. We thought the word was fun, and we would like to point out that our music is everything but noise. We are proud of the music that we have made, and we are looking forward to getting out on the road and to perform it to you!

So far we have concerts booked in Lübeck (GER), Lund (SWE), Simrishamn (SWE) and the radio station P4 on Gotland. We will get back to you with the exact days and times as soon as everything is set!

THE DATES SO FAR
13.05 Benka Di, Simrishamn
14.05 TBA
17.05 Nolltrefem, Halmstad
20.05 Hansafestivalen, Lübeck (GER)
21.05 TBA
23.05 Hemgården, Lund
25.05 Ungdomens hus, Ystad
27.05 SR P4 Radio Gotland, Visby

One of the goals of this tour is getting to perform with our own song on live stages, but there is also a more long term goal that concerns a bigger mass of people than just us. It that has to do with equality. What we do here at Ella Music Education is extremely valuable, not only to us students as individuals, but to the women and non-binary people of today, and not to say the least, the music industry in general. We make room for ourselves as we fulfill our musical dreams, and by doing this, we take the fight for an equal music industry. That’s why the other goal with this tour is to show different possibilities to live your life, and spread belief and hope that it is actually possible to fulfill your dreams. By doing this, you can make a difference, and together we will make a change. 

THE FILM

As an extra part of our tour project, we have decided to make a documentary film. The making of this film is not a part of our education, but something we have initiated ourselves. The idea of making this film is to let you follow us around on tour, all the way from our first booking, to concerts in Denmark and Germany and finally the unpacking of the tour bus back home in Fårösund. The goal with the film is similar to the goal we have set for the whole tour. We want to reach out with the things we do and the things we have accomplished, such as producing the tour and writing our own music, and at the same time inspire people to follow their dreams and make a difference as well.

COSTS TO BE COVERED

Going on tour is not free. The tour bus needs gas, ferry tickets have to be paid, we need places to sleep and also we have to eat thrice a day. Apart from that we also have to pay renting costs for the bus, backline and camera. So far we have covered about 70 % of the costs, for example through collaborations with different operators such as Studieförbundet Bilda. Since we have chosen to make a documentary film, we have also applied for production support to cover the costs of the film. We have applied for collaborations with Reaktor Sydost and Film on Gotland.

With our finance plan we only need another 10 000 kr, or €1000 to make the tour possible. We have no interest in making profit from this project; we only strive to cover our costs. If there is any excess money, we will put it into our budget and give ourselves the possibility to for example eat out instead of cooking at home.

To get updates on our daily work, follow us on our social media channels!

https://www.youtube.com/channel/UC1Je_v9FXZqr-qVYG48aMMQ

https://www.instagram.com/ellamusiceducation/

https://sv-se.facebook.com/ellamusiceducation/

http://ellapopochrock.blogspot.se/

http://www.gotland.fhsk.se/sv/kurser/ella-pop-rocklinje

PÅ SVENSKA

Hej alla där ute!

Vi är två band från den lilla orten Fårösund på norra Gotland som just nu planerar en turné i mitten av Maj. Vi kommer åka söder ut, få en glimt av den stora världen. Turnébussen kommer rulla ut på vägarna och göra stopp i Skåne, Danmark och Tyskland.Vi har redan täckt de största kostnaderna i vår budget men för att turnén ska vara genomförbar krävs det ytterligare 10 000 kronor.

BANDEN


De två banden är:


VOLGA

VOLGA består av Ella Fogelberg, Victoria Stehn och Louise Backlund.
VOLGA är ett punkinfluerat rockband med singer/songwriter känsla. De lägger stor vikt vid text och budskap i sin musik, och på scen visar de en lekfullhet med allvarlig underton.

Volga är en rysk flod men bandet VOLGA kan mer jämföras med en armé som marscherar framåt.

Silent Llama

Silent Llama består av Anna- Lena Edler, Alíse Henriksson och Elsa Torstenson.
Bandet Silent Llama hämtar inspiration från bluesen och 70-talets rockscen. De beskriver själva sin musik som svängig, passionerad och tung med texter som manar till frigörelse och mod.

Samtliga vi bandmedlemmar är studerande vid rockmusikutbildningen Ella Music Education, Gotlands folkhögskola Fårösund. Musikutbildningen är trans- och kvinnoseparatistisk och verkar för en jämställd musikbransch. Genus och feminism är frågor som diskuteras och arbetas med kontinuerligt under utbildningen och linjen är den enda i sitt slag i hela världen.
Ett stort fokus ligger på att producera och genomföra turnéer. Vi gör allt själva, från att boka spelningar, göra budget, fixa sponsorsamarbeten och skicka pressutskick till att göra affischer, köra bussen, rigga scen och sköta ljud. Uppgiften att skriva egen musik och att göra en turné fick vi i slutet av februari och nu är låtskrivning, bokning och planering i full gång.

Utbildningen startade 2004 och har sedan dess utbildat en lång rad musiker från hela landet samt även från andra länder, till exempel USA, Japan och Finland.

TURNÈN
Den 12e Maj packar vi turnébussen och lämnar Gotland för att under två veckor spela vår egenskrivna orginalmusik på scener i södra Sverige, Danmark och Tyskland. Turnén har vi döpt till Caterwaul tour. Caterwaul är ett gammalt engelskt ord för kattskrik eller generellt oväsen och det tyckte vi var roligt, vår musik är allt annat än oväsen. Vi är stolta över den musik vi skapat och ser verkligen fram emot att komma ut på vägarna och framföra den för er!

I nuläget har vi spelningar bokade i Lübeck, Lund, Simrishamn samt i radio P4 Gotland. Vi återkommer med exakta speldagar och tider så snart allt är klart!

Ett av målen med denna turné är att få framföra våra egenskrivna låtar live. Det finns ett till mål med turnén, ett större och långsiktigt mål som berör fler än oss i banden och det handlar om jämställdhet. Det vi gör här på Ella Music Education är otroligt betydelsefullt, inte bara för oss som enskilda individer utan för dagens kvinnor, ickebinära och inte minst musikvärlden i stort. Vi tar plats, uppfyller våra egna musikdrömmar och genom att göra det tar vi kampen för en jämställd musikbransch. Det andra målet med denna turné är därför att visa vilka möjligheter som finns, vi vill inspirera och sprida hopp och tro på att det faktiskt går att förverkliga sina drömmar. Genom att förverkliga din dröm kan du göra skillnad och tillsammans skapar vi förändring.

FILMEN
Som en extra del i vårt turnéprojekt har vi bestämt oss för att spela in en dokumentärfilm. Att göra dokumentärfilmen ingår inte i utbildningen utan är ett initiativ vi tagit själva. Idén med filmen är att få följa med oss under hela turnéprojektet. Från första bokningen, till spelningarna i Danmark och Tyskland till att slutligen packa ur turnébussen hemma i Fårösund. Målet med filmen liknar målet med turnén. Vi vill nå ut med det vi gör och det vi skapat, musiken och hela turnéproduktionen, samtidigt som vi vill inspirera människor till att följa sina drömmar och göra skillnad.

KOSTNADER SOM SKA TÄCKAS
Det kostar att åka på turné. Turnébussen ska tankas, färjeöverfarter ska betalas, vi ska ha någonstans att sova och vi behöver dessutom äta tre gånger om dagen. Förutom det så ska bland annat hyrkostnader för buss, utrustning och kamera betalas. Vi har i nuläget finansierat ca 70% av kostnaderna. Bland annat genom flera samarbeten, vi jobbar exempelvis med Studieförbundet Bilda.Då vi även valt att spela in en dokumentärfilm så har vi sökt produktionsstöd för att täcka kostnaderna för filmen. Vi har sökt samarbeten med Reaktor Sydost och Film på Gotland.

Med den finansieringsplanen vi har återstår endast 10 000 kronor för att turnén ska gå att genomföra. Vi har inget vinstintresse utan vill bara att turnébudgeten ska gå runt. Eventuellt överskott kommer gå direkt in i budgeten och ge oss möjlighet att ex. gå ut och äta en kväll istället för att laga mat där vi bor.

Risks and challenges

Our biggest challenge with this tour is to receive the amount of money we have set up as our goal. We hope to collect the last 30 % of the money that we need here on Kickstarter, and if we fail to do so, our plan B is to make more collaboration partners. Another challenge is to find the right way on the roads in Germany, since none of us speaks german very well, but we hope to be able to work that out with the help of Google translate, big smiles and a map.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 100 or more About US$ 11

  -A personal thanking* on our social media platforms (blog, instagram och facebook) and a thanking in the final text in our film.

  *The higher amount of backing, the bigger size of your name in the thanking.

  Less
  Estimated delivery
  8 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 250 or more About US$ 26

  - A personal thanking* on our social media platforms (blog, instagram och facebook) and a thanking in the final text in our film.

  - A CD with 6 of our own written songs, produced by ourselves.

  *The higher amount of backing, the bigger size of your name in the thanking.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  10 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About US$ 52

  - A personal thanking* on our social media platforms (blog, instagram och facebook) and a thanking in the final text in our film.

  - A CD with 6 of our own written songs, produced by ourselves.

  - An exclusive preview of our documentary film.

  *The higher amount of backing, the bigger size of your name in the thanking.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  2 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 750 or more About US$ 78

  - A personal thanking* on our social media platforms (blog, instagram och facebook) and a thanking in the final text in our film.

  - A CD with 6 of our own written songs, produced by ourselves.

  - An exclusive preview of our documentary film.

  - An Ella Music Education canvas bag to the five first backers.

  *The higher amount of backing, the bigger size of your name in the thanking.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About US$ 104

  - A personal thanking* on our social media platforms (blog, instagram och facebook) and a thanking in the final text in our film.

  - A CD with 6 of our own written songs, produced by ourselves.

  - An exclusive preview of our documentary film.

  - A CD with music from our performance on Radio P4 Gotland

  -An Ella Music Education T-shirt.

  - The first one to give 1000 kr gets a hand painted artwork made by Ella!

  *The higher amount of backing, the bigger size of your name in the thanking.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  2 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)