Share this project

Done

Share this project

Done
The first vocabulary workbook for visual learners. Nouns, verbs, phrases and idioms combined into context visualised vocabulary maps.
The first vocabulary workbook for visual learners. Nouns, verbs, phrases and idioms combined into context visualised vocabulary maps.
400 backers pledged $14,142 to help bring this project to life.

The book is being printed as we speak

Posted by Tom & Suzi (Creator)
2 likes

Dear our supporters,

Right now our book is being printed and it has taken us 3 years to get here. 

3 years of believing in an idea.

3 years of sharing an idea.

3 years of building a community of teachers, students, parents, partners and families.

3 years of gaining the trust of our amazing community.

3 years of helping others to learn another language. 

Without your support we would not have been able to get to this point. 

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Next week the books will be transported to the postage company in Zlin where it will be immediately packed and sent to its final destination... which means you!

We are grateful to you for so patiently waiting for our project.

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

For the most part our team has consisted of Suzi and I, it has been a struggle at times especially because of the delays and financial worries all whilst raising two toddlers but it has also been a journey a worthwhile journey which we have learnt how to build a company, how to write a book and how to be mum and dad. 

Now we have an amazing marketing team, an illustrator, Dana - business developement - in other words our angel from above!, an investor, a printing studio, a postage company and a community of over thirty English teachers who have helped proofread and edit the final documents. 

Tom and Suzi

Vážení naši příznivci,

Právě teď se naše kniha tiskne. Trvalo nám 3 roky, než jsme se dostali sem.

3 roky jsme věřili v naši myšlenku.

3 roky jsme sdíleli náš nápad.

3 roky jsme budovali komunitu učitelů, studentů, rodičů, partnerů a rodin.

3 roky jsme budovali důvěru naší úžasné komunity.

3 roky jsme pomáhali ostatním při učení se dalšímu jazyku.

Bez Vaší podpory bychom se k tomuto bodu nedostali.

Příští týden budou knihy převezeny do zásilkové služby ve Zlíně, kde bude slovník okamžitě zabalen a odeslán do konečného místa určení ... což znamená, k VÁM!

Jsme velice vděčni za Vaše pochopení a trpělivost.

Většinu našeho týmu byla Suzi a já, což byla občas obtíž, zvláště kvůli zpoždění a finančním problémům, a to při současném vychovávání dvou batolat, ale také to byla cesta, která nás naučila jak vybudovat společnost, jak napsat knihu a jak být maminkou a tátou.

Nyní máme úžasný marketingový tým, ilustrátora, Danu - nášeho anděla shora!, investora, tiskové studio, zásilkovou službu a komunitu více než třiceti učitelů angličtiny, kteří pomohli při korektuře a úpravě závěrečné verze slovníku.

Tom a Suzi

ThunderBuild and Marketa Rosecka like this update.

Comments

Only backers can post comments. Log In
  1. Angelika Davey on

   What about the digital versions? I'm still waiting for my German copy....

  2. ThunderBuild
   Superbacker
   on

   I admire the persistence! I am looking forward to the book and hope this is a great milestone with many to follow in your path to success!