Share this project

Done

Share this project

Done
Itchy Monkey: Spawn lice, colonize monkeys and become the real king of the jungle. An easy game to learn, but a hard one to master!
Itchy Monkey: Spawn lice, colonize monkeys and become the real king of the jungle. An easy game to learn, but a hard one to master!
338 backers pledged €10,483 to help bring this project to life.

Silence before the Storm: Proofreading

Posted by Black Box Adventures (Creator)
11 likes

Who's enjoying the summer?

We're doing like everyone else in the Netherlands currently: trying to survive the heat wave by staying inside all day! But we've also been doing something else:

 • finalizing the rulebooks for the base game
 • finalizing the rulebook for the expansion
 • setting up Backerkit
 • finalizing all the files for the manufacturer

We're right on schedule! Right now we would like to ask you to go through the rulebooks of the base game (English, German and Dutch) and the Expansionand comment on anything unclear, strange or otherwise faulty. Other languages will possibly be added as a download online. In a week or so we will send all the files to the manufacturer.

Use sunscreen and take care!

The Black Box Adventures team.

Have a look at the box:

Dumee, Barbara Aleksandra Acker, and 9 more people like this update.

Comments

Only backers can post comments. Log In
  1. Missing avatar

   M.E. van Beek
   Superbacker
   on

   Ik heb naar de Nederlandse regels gekeken. Om te beginnen wil ik zeggen dat het er mooi uitziet! Ik had dezelfde opmerkingen als Karel en wil daar nog aan toevoegen:

   - Er worden soms dubbele aanhalingstekens gebruikt i.p.v. enkele. Dubbele worden alleen gebruikt bij citaten.
   - Op blz 1 bovenaan zou ik i.p.v. 'hieronder' het woordje 'dit' gebruiken. En geavanceerde i.p.v. geavanceerdere. Dat is dubbelop.
   - Bij punt 3 hoeft reguliere zijde niet tussen aanhalingstekens.
   - Bij punt 5 vind ik deze zin mooier klinken: Spelers kunnen hun luizen alleen op een aap plaatsen die niet horizontaal of verticaal op één lijn ligt met een aap waar al luizen op geplaatst zijn.
   - Blz 2 bij Doel van het spel vind ik deze zin mooier: De speler die als eerste een kolonie luizen heeft op vijf verschillende soorten apen, op vier apen van dezelfde soort, óf op drie gorilla's, wint het spel!
   - Bij Regels: ik zou juist de woorden vermenigvuldigen en bewegen dikgedrukt doen.
   - Bij Vermenigvuldiging: ten minste moet hier als twee losse woorden. En geen limiet voor i.p.v. aan. En ik vind vrije aap mooier klinken dan lege aap.
   - Bij Springen: ik zou hier iets benoemen dat de teruggegeven luizen terug gaan in je voorraad.
   - Bij Botsen: kies een aap i.p.v. één aap. En er moet minstens één vakje...
   - Bij Vlooien: koningin(nen) i.p.v. koningin(en).
   - Bij De Laatste Luis vind ik deze zin mooier: Deze variant kan ook gespeeld worden in combinatie met de apentrucjes.
   - Algemeen: er ontbreekt regelmatig een komma tussen twee werkwoorden. En in het Nederlands schrijf je cijfers onder de tien eigenlijk als woorden. Nu worden cijfers en woorden door elkaar gebruikt.
   Hopelijk hebben jullie iets aan mijn opmerkingen!

  2. Steven on

   M'n excuses heb gevonden waar de uitleg van kolonie staat. Wil wel opmerken dat er in het begin van de spelregels al gesproken wordt over een kolonie en maar bij "einde van het spel" vermeld wordt wat een kolonie is. Misschien een idee om dit vroeger te vermelden?

  3. Steven on

   Weet niet of ik hier nu niet heb op gelet ,maar nergens staat vermeld wat een kolonie is of heb ik dit fout? Is het mogelijk om nog te vragen bij backers achternaam toe te voegen of niet?

  4. Black Box Adventures 3-time creator
   Superbacker
   on

   Thank you so much for all the comments so far!

  5. Missing avatar

   Tom Herrington on

   Generally I think the English rules read well - I also noticed the typos that Hayley mentioned. I have a few comments (mostly just clarification of a couple of points) but please feel free to disregard these if you disagree!

   A general comment - you alternate between numerals (1, 2, 3 etc.) and words (one, two, three, etc.) when talking about numbers of Monkeys and lice. It reads better if you use one or the other consistently throughout (generally I find numerals easier for quick rules-reading). An example of this is the 'Spawn' section: "Add 2 Workers if the Monkey contains one Queen".

   - On page 2 there is a typo in Step 3, where you have used "in stead" (i.e., with a space in between) rather than "instead" (no space).

   - Also in Step 3, instead of saying "The Emperor Tamarin may be used instead of one of the other 4 species of Monkeys with 5 tiles", it might be clearer to say "The Emperor Tamarin may be used instead of any Monkey other than a Gorilla".

   - In Step 5, it currently reads like the players can place all their queen lice and only 2 worker lice on a monkey. Is this the case? It might be worth making it clearer if so (e.g., "...players place all 3 of their Queen lice and 2 Worker lice on 1 Monkey") or changing it (e.g., "...players place 1 Queen louse and 2 Worker lice on 1 Monkey").

   - In Step 5, does "in direct proximity" include diagonals? If so, I would change to "adjacent (including diagonals)" or, if not, "adjacent (diagonals do not count)". The second sentence of Step 5 might be changed to the following: "A players can only place his/her lice on a Monkey that is not adjacent (including diagonals), or directly in line with, a Monkey that already contains lice."

   - Again in Step 5 it may be worth defining what is meant by "in a direct line with..." as this is not abundantly clear - do you mean that the Monkeys share a row/column, or that there is a connected line of Monkeys between the two?

   - In the 'Spawn' section, you refer to one/two/three Queens (in words) - this should be 1 / 2 / 3 Queens to be consistent.

   - The first full sentence in the 'Spawn' section should have a full stop (period) in the middle and 'amount' should be changed to 'number': "There is no limit to the number of lice a Monkey can contain. However, there is always the risk of nitpicking!"

   - The third sentence of the 'Spawn' section refers to 'two' Worker lice - this should be '2' Worker lice to be consistent.

   - In the 'Phase 2 - Move' section, change "Choose 1 of the three options below:" to "Choose 1 of the 3 options below:"

   - In the 'Phase 2 - Move' section, the first sentence should be changed for consistency: "Choose 1 of your lice" (not 'one')

   - Sentence two of the 'Bump' section might read better as "Move the Monkey any number of spaces, stopping if you bump into another Monkey or the edge of the board."

   - The 'Note' at the end of the 'Bump' section might read better as "you can choose any number of lice to jump over, or none at all!"

   - In the 'Nitpicking' section, I'd suggest adding parentheses to the second sentence: "Remove all lice (including any Queens) from that Monkey and return them to the opponent".

   - In the 'End of the Game' section, I'd suggest changing the Note to "a Queen is not counted when determining colonies."

   - A quick point of clarification on the Gorilla ability - does the moved Monkey act in the same way as a 'Bump' movement? That is, if the moved Monkey contains lice and collides with another Monkey as part of the Gorilla's action, can the lice move over (as you would if you had moved that Monkey using an ordinary 'Bump' action)?

   - For the Orangutan, it might be worth specifying that the player can move up to 2 lice, not an additional 2. E.g., "Whenever you use the Jump action from the Orangutan, you may choose to move up to 2 lice instead of 1.

   - Spider Monkey - you have not capitalised 'bump' (it may be better to refer to it as 'a Bump action'?). It may also be worth clarifying that this ability can only be used to jump over one adjacent Monkey each turn (assuming this from the picture).

   - Mandrill - 'spawn' is not capitalised. Suggest changing to "Whenever you use a Spawn action on the Mandrill..."

   - Emperor Tamarin - may need some clarification. Are you suggesting with the 'note' that you may still only perform 1 Spawn action and 1 Move action? If so, suggest changing to "... You may use multiple special abilities each turn. You may still only perform 1 Spawn action and 1 Move action (e.g., you could not use the Gorilla's and the Orangutan's special abilities in the same turn as they both require a different Move action)."

   Sorry, the above was longer than I originally intended! Really looking forward to trying it out!!

  6. Missing avatar

   Sara Hann on

   I think the English version reads great. I noticed the same two things mentioned below. I’d like to say that I had two questions reading the rules, but the art/visuals provided answered them. Great for visual learners like myself. Can’t wait to have a chance to play.

  7. Karel Titeca
   Superbacker
   on

   Hi! Great to have an update, and to see everything coming along.

   I have proofread the Dutch rules, and I have some comments. As it's about the Dutch version, I will give my feedback in Dutch. Please let me know if you would like English feedback.

   - Algemeen: er zijn een aantal vreemde keuzes gemaakt naar hoofdlettergebruik toe. Zo worden de namen van de apen altijd met hoofdletters geschreven. Het wordt wel consequent gedaan, dus dat is goed, maar als we in het Nederlands over "er zijn 2 gorilla's" spreken, dan is dat een soortnaam, en dan is dat zonder hoofdletter.
   - Ook in het spatiegebruik zijn er wat fouten gemaakt. In het Nederlands moeten we alles zoveel mogelijk aan elkaar schrijven. Dus Survivalgids, niet Survival Gids. Survivaluitrusting, niet Survival Uitrusting.
   - Orang-oetans worden in het Nederlands zonder g op het einde geschreven. Dus Orang-oetans, niet Orang-oetangs.
   - Koninginnenluizen is een niet-bestaand woord, dus dat kan ik niet opzoeken, maar het is Koninginnebij zonder tussen-n. Dus ik zou denken dat het dan ook Koninginneluis is. Of je kan rond het probleem fietsen en er Luizenkoningin van maken :-)
   - Stap 3 van de setup: er zijn 2 ongewenste grote witspaties door de uitlijning van de tekst. Kan opgelost worden door "gekleurde" en "kunnen" te splitsen.
   - Stap 5 van de setup: misschien verduidelijken of die Koningin en Werkluizen tezamen moeten geplaatst worden, of eerder een luis per beurt?
   - Introductie-tekstje: voor een ellipsis (...) moet geen spatie, erna wel. Dus voor "de Phthiraptera" moet er een spatie. En op het einde van het tekstje moet: "des levens... wonderbaarlijk!" (spatie verplaatsen)
   - Introductie-tekstje: dier-luis --> dierluis
   - Algemene opmerking: Werkluizen en Werkers wordt door elkaar gebruikt. Stoort op zich niet, maar eventueel wil je daar nog een lijn doortrekken. Die hoeven trouwens ook niet met hoofdletter.
   - Onderaan Fase 1 staat er een punt te veel op het einde van de zin "Het is mogelijk dat jouw voorraad luizen opraakt".
   - De tekeningen aan het begin van Fase 1 vallen gedeeltelijk over de tekst "Kies 1 aap..."
   - Bij Botsen staat er volgens mij een spatie te veel tussen "Tevens stopt" en "jouw aap als..."
   - Bij Einde van het Spel: win conditie heeft geen spatie nodig. winconditie dus. Of vlotter: voorwaarde om te winnen.
   - condities --> voorwaarden?
   - Apen Trucjes --> Apentrucjes
   - Bij Apentrucjes - Keizertamarins: de echter is wat stijf. Vlotter is: Je mage meerdere Apentrucjes per beurt gebruiken, maar onthou dat een beurt maar één Vermenigvuldigen- en één Bewegen-fase heeft.
   - Onderaan het lijstje Backers: Enorme --> Enorm

   Good luck!!

  8. Missing avatar

   Hayley Klose
   Superbacker
   on

   Glad to hear everything is on track! After a really quick look at the base English instructions, I found a couple of typos. On part 1 of the set up ‘seperate’ should be ‘separate’.
   Under Monkey Abilities ‘we advice’ should be ‘we advise’