Share this project

Done

Share this project

Done
Uppsala Vokalensemble spelar våren 2019 in en skiva med Edith Södergrans dikter tonsatta av Matthew Peterson. Stöd vårt skivprojekt!
76 backers pledged SEK 42,060 to help bring this project to life.
Last updated

About

Ljusfälten: Nyskriven körmusik på skiva / Light patches: CD project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound
 • Off
  • English
  • Svenska

SEK 42,060

76

Stöd körens nya skivinspelning våren 2019!

Ljusfälten

Jag har krafter. Jag fruktar ingenting.

Ljus är himlen för mig.

Går världen under -

jag går icke under.

Mina ljusa horisonter stå

över jordens stormande natt.

Träden fram ur det gåtfulla ljusfält!

Oböjlig väntar min kraft.

Edith Södergran, ur Septemberlyran 1918

Under året 2019 planerar Uppsala Vokalensemble att under ledning av Sofia Ågren spela in en skiva med skivbolaget Footprint Records. Repertoaren för skivan kommer att bygga på programmet för körens sommarkonsert 2018, då vi hade förmånen att samarbeta med  tonsättaren Matthew Peterson från Minnesota och nyckelharpisten Josefina Paulson som innehar världsmästerskapstiteln på sitt instrument. Uppsala Vokalensemble har vid flera tillfällen framfört nyskriven musik. I samarbete med Footprint Records spelade kören 2016 in CD-skivan UrVerk (https://open.spotify.com/artist/1UgzPZJxv125rBRDuQaTSP) med musik som vi har uruppfört. Vår kommande skiva utgår från Matthew Petersons nyskrivna verk Ljusfälten, en körsvit med sex tonsatta dikter av den finlandssvenska poeten Edith Södergran. Sviten är skriven för Uppsala Vokalensemble. Den sista av dikterna i körsviten bär namnet ”Ljusfälten” och har fått inspirera titeln till verket och det övriga repertoarvalet, som är färgat av klanger ur den nordiska sommarnaturen. 

På skivan kommer även nyckelharpisten Josefina Paulson att medverka, och folkmusiken möter den klassiska körtraditionen i en nyskapande symbios. Matthew Peterson har också komponerat ett särskilt stycke för kör och nyckelharpa där Edith Södergrans dikt ”Sommar i bergen” vävs in melodin från en traditionell västmanländsk polska. Även Josefina Paulson har komponerat en polska tillägnad kören där texten från den svenske poeten Tomas Tranströmers dikt ”Den stora gåtan” ackompanjerar nyckelharpans resonansklanger. 

Vi känner oss övertygade om att dessa tonsatta dikter har potential att bli framtida körklassiker och vill dela med oss av musiken till fler lyssnare. Välkommen att bli en del av projektet genom att stödja oss ekonomiskt. 

Ovan kan du se ett filmklipp där kören, Matthew Peterson och Josefina Paulson presenterar projektet närmare. 


English

Support the choir's new recording spring 2019 !

Light-patches 

 I have powers. I fear nothing.

 Light is heaven to me. 

If the world comes to an end – I shall not perish. 

My light horizons stand over the stormy night of the Earth. 

Step out of the mysterious light-patch! 

Unyielding my power waits.  

Edith Södergran: The September Lyre (1918)


Support the choir's new recording in Spring 2019!

In Spring 2019, Uppsala Vokalensemble, conducted by Sofia Ågren, plans to make a recording together with Footprint Records. The repertoire will be based on the choir’s summer concert 2018, when we had the privilege to collaborate with the composer Matthew Peterson from Minnesota and the of keyed fiddle player Josefina Paulson (world champion in 2016). Uppsala Vokalensemble has at several occasions performed newly composed music, for instance the choir recently released the record UrVerk with music that the choir first performed. (https://open.spotify.com/artist/1UgzPZJxv125rBRDuQaTSP). 

Our coming record includes Matthew Peterson’s new composition Ljusfälten, composed especially for Uppsala Vokalensemble. It is a suite of six parts for choir in which poems by the poet Edith Södergran have been set to music. The last piece in the suite, called “Light patches”, has inspired the entire theme of the record, a repertoire colored by tones that captures the essence of Nordic summer. 

In the record repertoire, the folkmusic of the keyed fiddle player Josefina Paulson  is combined with the classical Swedish choir tradition in a creative symbiosis. Mathew Peterson has also composed a particular piece for choir and keyed fiddle in which the poem “Summer in the mountain” is wowed into the melody of a traditional polska from the region of Västmanland. The record also contains a polska composed by Josefina Paulson as a tribute to the choir, where the poem "The Great Enigma" of the Swedish poet Tomas Tranströmer accompanies the timbre of the keyed fiddle. 

We are convinced that the poems of Edith Södergran will become future classics on the choir scene and we would like to share the music to a broader audience. Welcome to become a part of this project by supporting us!  Above on this page you will find a movie where Mathew Peterson and Josefina Paulson present the project more in detail.   

Risks and challenges

The recording is not made yet, the delivery date is the expected date

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 5 or more About $1

  Small, but important contribution

  Inner bliss

  Less
  Estimated delivery
  4 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 150 or more About $16

  Förskott på skivan / Pre-released CD

  Stöd vår kommande CD-produktion. Förköp en CD redan nu - utöver att du stödjer kören så får du skivan innan den kommer ut på marknaden! Valfritt belopp 150-499 kronor.

  Support our upcoming CD production. Order a CD now, and get a pre-released copy. Free amount 150-499 SEK.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  29 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 150 or more About $16

  Få fler skivor / more CDs

  Donera 150 kr eller mer och få en skiva per 150 kr. Dvs 150 kr en skiva, 300 kr två skivor, 450 kr tre skivor osv.

  Give 150 SEK or more and get a CD for each 150 SEK. It means 150 SEK one CD, 300 SEK two CD, 450 SEK three SEK etc

  Less
  Estimated delivery
  11 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About $51

  Ett år med musik / A year of music

  Sponsra kören med en större summa! Vi tackar dig med signerat album innan CD:n nått marknaden samt fri entré till våra konserter under hela 2019. 500 - 999 kronor.

  Sponsor the choir with a greater amount! (including juridical persons)
  We acknowledge your contribution with a pre-released signed copy of our CD and free entrance to our concerts during 2019. 500 -999 SEK.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  16 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About $102

  Ett år med UV och omnämnande på hemsidan

  Sponsra kören med en ännu större summa! (OBS även juridisk person)
  Vi tackar dig med signerad CD innan skivan nått marknaden, och du blir omnämnd som sponsor på vår hemsida. Du får även fri entré till våra konserter under hela 2019.
  Minst 1000 kronor.

  Sponsor the choir with yet a greater amount! (including juridical persons)
  We acknowledge your contribution with a prereleased signed copy of our CD and an official mentioning at our webpage. You are granted free entrance to our concerts during 2019.
  Min. 1000 SEK.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  5 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About $510

  Sponsra kören / Sponsor the choir

  Vill du bidra mer ännu mer? Bli vår huvudsponsor. Kontakta oss för mer information!

  Do you wish to contribute with yet a greater amount? Become our main sponsor. For more information, contact us!

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)