Share this project

Done

Share this project

Done
Historical novel set in 18th century London/Amsterdam about love, friendship and independence. Based on ideas of Mary Wollstonecraft.
Historical novel set in 18th century London and Amsterdam. A story  about love, friendship and independence. Based on ideas of Mary Wollstonecraft.
Historical novel set in 18th century London and Amsterdam. A story  about love, friendship and independence. Based on ideas of Mary Wollstonecraft.
33 backers pledged €2,550 to help bring this project to life.

About

This mad woman - Fameuze dames project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound
 • Off
  • English

This mad woman - Fameuze dames

€2,550

33

Een verhaal over liefde, vriendschap en onafhankelijkheid 

Fameuze dames schetst een prachtig tijdsbeeld van Londen en Amsterdam aan het eind van de achttiende eeuw. Het verhaal begint in 1797, wanneer de Amsterdamse uitgeefster Catharina Doll samen met haar dochter Caatje tussen het oorlogsgeweld door naar Londen afreist. Hun doel is via een ontmoeting met Mary Wollstonecraft de vertaalrechten te verwerven van A Vindication of the Rights of Woman, Wollstonecrafts beroemde pleidooi voor gelijke rechten voor vrouwen.

Weduwe Doll ziet in de vertaalrechten een mooi voorwendsel om de naar Londen verbannen dichter Willem Bilderdijk te ontmoeten voor wie ze een geheime liefde koestert. Ze geeft een groot deel van haar reisgeld uit aan jurken en pruiken om indruk op hem te maken en ze brengen samen een aangename tijd door in de feestelijke Vauxhall Gardens en op het prachtige Hampton Court Palace, waar de Nederlandse stadhouder Willem V in ballingschap verblijft.

Ingepalmd door Bilderdijks charmes besluit Catharina een dichtbundel van hem uit te geven waarvoor ze hem een riant voorschot geeft. Tot grote ontsteltenis van haar dochter, die Londen woedend verlaat.  

Niet veel later keert Catharina terug naar Amsterdam om orde op zaken stellen bij haar uitgeverij. Er heerst werkeloosheid en armoede in de stad – het zijn de Bataafse jaren – en er zijn onverklaarbaar grote gaten geslagen in haar financiële reserves. Ze heeft dringend hulp nodig bij alle werkzaamheden, maar Caatje, op wie ze anders altijd een beroep op kon doen, mijdt elk contact met haar moeder. Ook de vriendschap van Catharina met Aagje Deken en Betje Wolff staat onder druk. De twee schrijfsters weigeren iets los te laten over het wel en wee van haar dochter. 

Het water staat Catharina aan de lippen. Ze stuurt Willem Bilderdijk nogmaals een bedrag voor de dichtbundel, maar dan krijgt ze een paar akelige berichten en wordt haar veerkracht zwaar op de proef gesteld. Zal het haar lukken om ondanks alle tegenslag de uitgeverij en daarmee zichzelf overeind te houden? 

A novel about love, friendship and independence.

This mad woman paints a captivating picture of London and Amsterdam at the end of the eighteenth century. The story begins in 1797 when the Amsterdam publisher Catharina Doll and her daughter Caatje set sail for London amid the violence of war. Their aim is to track down Mary Wollstonecraft and purchase the rights to A Vindication of the Rights of Woman, her famous appeal for equality.

Widow Doll sees going after the rights as a perfect pretext to meet with the exiled poet Willem Bilderdijk, for whom she harbours secret affections. She spends a large portion of her travel funds on dresses and wigs in order to impress him and they spend pleasant times together in the festive Vauxhall Gardens and at the magnificent Hampton Court Palace, where the Dutch Stadtholder Willem V is living in exile.

Taken in by Bilderdijk’s charms, Catharina decides to publish a book of his poetry, for which she pays him a lavish advance. This is done to the great dismay of her daughter, who leaves London in a fury.

Catharina returns to Amsterdam herself soon after that, intending to put affairs at her publishing house in order. Unemployment and poverty have the city in their grip – these are the years of the Batavian Republic – and there are large, unexplained holes in her finances. She is desperate for help in all of her efforts but Caatje, upon whom she has always been able to depend, is avoiding all contact with her mother. Even Catharina’s friendship with Aagje Deken and Betje Wolff is under strain. The two writers refuse to tell her anything about what is going on with her daughter.

Catharina is out of her depth. She sends another sum to Willem Bilderdijk for the poetry book but afterwards comes to hear several unsavoury reports and finds her resilience put fiercely to the test. Will she be able to keep the publishing house and thereby herself above water despite it all?

     

 

Risks and challenges

De afgelopen 2,5 jaar ben ik bezig geweest met onderzoek voor en het schrijven van dit boek. Nu sta ik voor de uitdaging er een succes van te maken. Daarbij kan ik uw hulp goed gebruiken. De Nederlandse editie gaat bijna naar de drukker en verschijnt in mei van dit jaar. Als u dit project steunt, krijgt u in ieder geval een exemplaar van dit mooie boek.
Mijn droom is met dit verhaal zoveel mogelijk mensen te bereiken, wereldwijd. Ik hoop met deze crowdfunding campagne voldoende geld te verzamelen voor de Engelse vertaling. En wie weet verschijnt er ooit nog eens een film!

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge €5 or more About $6

  Supporter

  U ontvangt een bedank briefje van de auteur.

  You will receive a thank you note from the author.

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge €15 or more About $17

  Fan

  U ontvangt een exemplaar van het boek.

  You will receive a copy of the book (in Dutch, English edition will be available later in 2017).

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 11 backers
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge €25 or more About $29

  Great fan

  U ontvangt 2 boeken + een uitnodiging voor de feestelijke boekuitreiking in Amsterdam.

  You will receive 2 books (in Dutch, English edition will be available later in 2017). + an invitation to the launching ceremony (in Amsterdam).

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 13 backers
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge €50 or more About $58

  Fan for more fans

  U ontvangt het boek + een uitnodiging voor de feestelijke boekuitreiking in Amsterdam + 4 extra exemplaren voor vrienden.

  You will receive the book (in Dutch, English edition will be available later in 2017) + an invitation to the launching ceremony (in Amsterdam)+ 4 additional copies for your friends.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 3 backers
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge €100 or more About $117

  Sponsor fan

  U ontvangt het boek + een uitnodiging voor de feestelijke boekuitreiking in Amsterdam + 10 extra exemplaren van het boek.

  You will receive the book (in Dutch, English edition will be available later in 2017), an invitation to the launching ceremony (in Amsterdam) + 10 additional copies.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 2 backers
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge €300 or more About $350

  Auteurslezing fan

  U ontvangt het boek + een uitnodiging voor de feestelijke boekuitreiking in Amsterdam + 10 extra exemplaren van het boek + het recht op een lezing van de auteur tijdens uw evenement.

  You will receive the book (in Dutch, English edition will be available later in 2017 + an invitation to the launching ceremony (in Amsterdam) + 10 additional copies + the option to appoint the author for a presentation at your event (excl. travelling costs).

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge €1,000 or more About $1,167

  Option for film rights

  Wilt u een film maken gebaseerd op dit prachtige boek? Neem dan nu een optie op de filmrechten!

  Do you want to make a film based on this brilliant book? Take an option on the film rights right now!

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (38 days)