Share this project

Done

Share this project

Done
Tired of all the men on the history magazine covers? Here is a history magazine that puts women in front!
1,203 backers pledged SEK 364,289 to help bring this project to life.

About

Historiskan – Sweden's first women's history magazine project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

SEK 364,289

1,203

(Scrolla ner för text på svenska)

Traditional history textbooks and magazines depict men and the male perspective. Women are most often reduced to anonymous or insignificant charachters, if they are mentioned at all.

I want to change that! I want to offer a counterpoint to the male dominated history – a magazine that inspires and surprises its readers. That magazine is Historiskan, Sweden’s first women’s history magazine.

An article about female soldiers in the Spanish civil war from the first issue of Historiskan.
An article about female soldiers in the Spanish civil war from the first issue of Historiskan.

The magazine – which is in Swedish – highlights the many fascinating women of history, the prominent as well as the lesser-known. It features portraits of individual women as well as articles that put women and their contributions into a larger historical context. It mixes milestones and famous events in women’s history with more unfamiliar – but no less important – people and incidents.

By the time Jerry Lee Lewis made headlines with his piano playing, the equally skilled Ruth Brown had already been recording for many years.
By the time Jerry Lee Lewis made headlines with his piano playing, the equally skilled Ruth Brown had already been recording for many years.

The idea of a history magazine where women are allowed to take up the space they deserve came about in the autumn of 2013. A special issue of the magazine was published by LRF Media in April of this year, but Historiskan has since become an independent project and I now need your help to publish the next issue.

If we reach our goal here on Kickstarter it is my ambition to have the issue out in Swedish stores before Christmas and to continue publishing Historiskan four times a year.

The gender of Elizabeth I has been questioned for centuries. The thought of a competent female ruler was simply THAT unthinkable.
The gender of Elizabeth I has been questioned for centuries. The thought of a competent female ruler was simply THAT unthinkable.

To read more about Historiskan, please visit the website or Facebook, which is updated on a daily basis with mini bios, quotes and tips on exhibitions, books, films etc. (both in Swedish)

What will your pledge go to?

Your pledge will go to article and image costs, print, distribution and wages.
Very few emerging magazines are able to pay their contributors reasonable wages, if any at all. But I aspire to offer those who contribute to Historiskan reasonable compensation from the very start.
A large portion of the money is swallowed up by print and distribution costs. Because Historiskan strives to be a sustainable business, I have chosen to work with an environmentally responsible printing house.

Om projektet

Traditionella läroböcker och historiska tidskrifter skildrar främst män och det manliga perspektivet. Kvinnorna reduceras oftast till anonyma eller obetydliga figurer, eller osynliggörs helt.

Det vill jag ändra på! Jag vill erbjuda en motvikt till den manliga historieskrivningen – en tidning som inspirerar och överraskar sina läsare. Den tidningen är Historiskan, Sveriges första kvinnohistoriska tidning.

Historiskan lyfter fram historiens många fascinerande kvinnor, såväl kända som mindre kända, och skildrar dem både som individer och i större sammanhang. Tidningen varvar kvinnohistoriska milstolpar och berömda begivenheter med mindre bekanta, men icke desto mindre viktiga, personer och händelser.

Idén om en historietidning där kvinnor får ta den plats de förtjänar föddes hösten 2013. Ett specialnummer av Historiskan utkom via förlaget LRF Media i våras, men Historiskan är numera ett självständigt projekt och nu behöver jag er hjälp för att kunna ge ut nästa nummer.

Om vi når målet här på Kickstarter är det min ambition att få numret i butik innan jul och därefter fortsätta ge ut Historiskan fyra gånger per år.

Läs gärna mer om Historiskan på www.historiskan.se eller på Facebook-sidan som uppdateras dagligen med minibiografier, citat och tipsa om utställningar, böcker, filmer m.m.

Vad går pengarna till?

Pengarna går till text- och bildkostnader, tryckeri, distribution och lönekostnader. Det är få nystartade tidningar förunnat att kunna erbjuda rimlig – om ens någon – ersättning till de medverkande. Historiskan strävar efter att ge sina medverkande rimliga arvoden redan från början. En stor del av kostnaderna går till tryck och distribution av tidningen. Historiskan har valt att anlita ett tryckeri med fokus på miljö och hållbarhet som är både Svanen- och FSC-märkt.

Risks and challenges

When it comes to the making and printing of a magazine, there are plenty of challenges: finding the right contributors and images and getting the material in on time, problems at the printers or delays in the distribution.
Accidents and human errors happen.
But I feel confident that we will be able to meet our deadlines and produce a brilliant magazine!
In the unlikely event of a delay of publication, I will of course keep you informed.

Att göra och ge ut en tidning kan innebära många utmaningar: att hitta rätt skribenter och bilder, att få in allt material i tid, problem på tryckeriet eller försening av distributionen.
Olyckor och mänskliga fel händer.
Men jag är övertygad om att vi kommer att kunna möta våra deadlines och skapa en fantastisk tidning!
Om utgivningen av tidningen mot förmodan skulle bli försenad kommer jag självklart att informera om det!

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 20 or more About $2

  You get a great big THANK YOU and a shout out on Facebook!

  Less
  Estimated delivery
  54 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 100 or more About $11

  HISTORISKAN TOTE BAG
  A Fairtrade tote bag with the HISTORISKAN logo and the images of Moa Martinson, Nefertiti, Rosa Parks, Frida Kahlo and Marie Curie. Made from natural unbleached organic cotton.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  138 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 130 or more About $14

  TOTE BAG + PIN
  Historiskan tote bag + a pin (44 mm) with the words "Support your local girl gang".

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  104 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 180 or more About $20

  1 COPY OF THE MAGAZINE (in Swedish) + TOTE BAG

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  283 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 210 or more About $23

  1 COPY OF THE MAGAZINE (in Swedish) + TOTE BAG + PIN

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  48 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 400 or more About $43

  1 YEAR SUBSCRIPTION (4 issues) + TOTE BAG

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  470 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 430 or more About $47

  1 YEAR SUBSCRIPTION (4 issues) + TOTE BAG + PIN

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  67 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About $542

  ADVERTISING SPACE IN THE MAGAZINE
  ca 55x75 mm

  Note that Historiskan will not accept political messages or any content that is illegal, offensive, threatening or obscene.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 2 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge SEK 5,400 or more About $585

  ADVERTISING SPACE IN THE MAGAZINE
  ca 55x75 mm + 1 YEAR SUBSCRIPTION (4 issues) + TOTE BAG

  Note that Historiskan will not accept political messages or any content that is illegal, offensive, threatening or obscene.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  0 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Select this reward

  Pledge SEK 20,000 or more About $2,168

  ADVERTISING SPACE IN THE MAGAZINE
  Full page

  Note that Historiskan will not accept political messages or any content that is illegal, offensive, threatening or obscene.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (27 days)