SEK 19,823
pledged of SEK 900,000pledged of SEK 900,000 goal
93
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Mon, July 29 2019 9:00 AM UTC +00:00
Last updated July 29, 2019

Föreviga Elma

Tycker du också att Elma Danielsson förtjänar en staty i Malmö? Då har du hamnat rätt!

Föreviga Elma

Tycker du också att Elma Danielsson förtjänar en staty i Malmö? Då har du hamnat rätt!

SEK 19,823
pledged of SEK 900,000pledged of SEK 900,000 goal
93
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Mon, July 29 2019 9:00 AM UTC +00:00
Last updated July 29, 2019

About

(Summary in English below)

Vem var Elma Danielsson?

Elma Danielsson (f Sundqvist) var en pionjär inom den sydsvenska arbetarrörelsen. I över trettio år verkade hon med stor handlingskraft för att bättra arbetarklassens villkor och rättigheter. Hon ivrade särskilt för arbetarklassens kvinnor och det är tack vare hennes enträgna arbete som tusentals arbetarkvinnor organiserade sig fackligt, fick bättre arbetsvillkor och engagerade sig i arbetarrörelsen.

Elma Danielsson föddes i Falun den 1 mars 1865 och utbildade sig till lärare. Hon flyttade till Malmö i december 1887 för att bistå sin förlovade, Axel Danielsson, i hans arbete med tidningen Arbetet. 

Elma Danielsson var 1888 med och startade Malmö Kvinnliga Arbetareförbund, den första politiska kvinnoföreningen inom den svenska arbetarrörelsen, och var ordförande under de första två åren. 

År 1900 var hon med och startade Malmö Kvinnliga Diskussionsklubb som, enligt stadgarna, hade som mål ”att verka för kvinnornas höjande, särskilt i intellektuellt hänseende, samt att sprida politisk och facklig upplysning”. De ämnen som diskuterades inkluderade politik, rösträtt, kvinnoorganisering, sociala problem, nykterhetsfrågan, samt frågeställningar kring bildning, religion och uppfostran. Diskussionsklubben motionerade också flera gånger till partikongressen i olika kvinnofrågor. 1905 krävde man till exempel åtgärder för att förbättra ogifta mödrars ställning och 1911 togs frågan om sexuella trakasserier på arbetsplatsen upp. 

1901 valdes Elma Danielsson som första kvinna till styrelseledamot i Malmö Arbetarekommun. 

Hon var ombud på socialdemokraternas partikongresser 1905 och 1908 där hon, tillsammans med andra ledande socialdemokratiska kvinnor, var hårt pådrivande i frågan om kvinnoagitation. Hon var också ombud vid den socialdemokratiska kvinnokongressen 1908 och rapporterade från det internationella kvinnliga rösträttsalliansmöte som hölls i London 1909. 

Elma Danielsson var också en väldigt efterfrågad agitator både i och utanför Skåne. 

Fram till hösten 1921 arbetade Elma Danielsson som journalist på tidningen Arbetet. När Axel Danielsson dömdes till 18 månaders fängelse för hädelse och smädelse i tidningen var det hon som, tillsammans med typografen Nils Wessel, skötte alla praktiska göromål på redaktionen och höll Arbetet gående under Axels frånvaro. 

Elma Danielsson var länge den enda kvinnliga journalisten på Arbetet, ja faktiskt inom hela den socialdemokratiska pressen, och hon kämpade för att säkra kvinnors rätt att arbeta inom manligt dominerade områden, inte minst inom journalistiken. Hon stannade kvar på Arbetet fram till pensionen hösten 1921. I början av 1930-talet diagnosticerades Elma Danielsson med en demenssjukdom och tvångsinlagdes under sina sista år på mentalsjukhuset S:t Lars i Lund. Här dog hon i sviterna av en lunginflammation 1936, en knapp månad före sin sjuttioförsta födelsedag. 

Varför en staty?

Att uppmärksamma någon med en staty kan tyckas omodernt. Men ett bestående konstverk ger Elma Danielsson en fysisk närvaro i staden som hon kämpat så för att förbättra och fungerar samtidigt som en samlingspunkt för malmöiter och besökare som vill minnas och hedra henne. 

Kvinnor är dessutom en bristvara i den offentliga konsten. Bara en av tio statyer i Sverige föreställer en historisk, namngiven kvinna. I Malmö finns inte en enda. Det är det dags att ändra på! Du kan hjälpa till att krossa ”bronstaket” med ett bidrag till #förevigaelma. 

Vad går pengarna till?

Pengarna går till konstnärsarvode och kostnad för skulptur. 

Förhoppningen är att år 2021 kunna placera en figurativ skulptur antingen i Folkets park eller på Kungsgatan, bakom Pauliskolan. Här låg nämligen förr i tiden arbetarnas samlingsplats, Rörsjöslätten, där Elma Danielsson 1888 höll sitt första offentliga tal. 

Vi har också inkluderat en buffert för Kickstarters avgifter. Skulle kampanjen överstiga sitt mål kommer överskjutande intäkter gå till andra kvinnohistoriska projekt inom ramen för Systerskapet AB.

Summary in English

This is a campaign to finance a statue of Elma Danielsson, a prominent figure in the Swedish labour movement, in the city of Malmoe. All contributions are welcome. 

Who was Elma Danielsson?

Elma Danielsson (f. Sundqvist) was a pioneer in the southern Swedish labour movement. For over thirty years, she worked to improve the working class's conditions and rights. She was particularly invested in the women of the working class and it is thanks to her insistent work that thousands of working women were organised, joined unions, got better working conditions and engaged themselves in the labor movement.

Why a statue?

A permanent work of art gives Elma Danielsson a physical presence in the city that she worked so hard to improve. It will also work as a focal point for those who want to remember and honour her.
Furthermore, women are under-represented in public art. Only one in ten statues in Sweden is of a historical woman. In the city of Malmoe there are none. You can help break the "bronze ceiling" with a contribution to #förevigaelma.

What will your pledge go to?

Your pledge will go to the artist fee and the cost of the sculpture.
Our hopes are that the sculpture will be finished by 2021 and placed either in Folkets park or on Kungsgatan, behind Pauliskolan. This used to be the workers' meeting place, Rörsjöslätten, and this is the area where Elma Danielsson held her first public speech in 1888.
We've also included a buffer for Kickstarter fees. Should the campaign exceed its target, excess revenue will go to other women's history projects within the framework of Systerskapet AB.

Risks and challenges

I alla projekt finns risker för problem eller förseningar. Denna kampanj har startats efter dialog med Malmö stads offkonstgrupp och det är vår förhoppning att vi tillsammans med Malmö stad kan komma fram till ett bra resultat. Om problem mot förmodan skulle uppstå kommer vi självklart att informera om det.

This campaign has been started after a dialogue with the City of Malmoe's Offkonstgrupp and it's our hope that together with the City of Malmö, we can achieve a good result. If problems arise, we will of course inform you about it.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 10 or more About $2

  Föreviga Elma

  Bli en del av en historisk kampanj för en staty över Elma Danielsson i Malmö.
  Alla bidrag, stora som små, gör skillnad!

  Less
  Estimated delivery
  66 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (58 days)