Nobelpalatset Del II

by Nils Gustafsson

Nils Gustafsson wants some feedback on this project. What do you like? What could be better? Anything missing?

Leave feedback
  1. Missing avatar

   Inger Glimmero on

   Fantastic project that truly deserves more funding to get finished. Many of us are eager to see the final result. Boberg being one of Sweden's most outstanding architects of all times, it would be of great cultural value if his never built Nobel Palace could be shown as a sizeable model to current and coming generations in all its beauty, ingenuity and fine detail.

No feedback yet! Be the first to leave feedback

This is not a live project. This is a draft shared by Nils Gustafsson for feedback.

This project does not meet the Kickstarter Rules. Nils Gustafsson may disable this link at any time.

Project image
)}
SEK 0
pledged of SEK 7,600pledged of SEK 7,600 goal
0
backers
59days to go

Back this project

Share
Tweet
Mail
Embed
This project is not live
This is only a draft that the creator has chosen to share

Nobelpalatset Del II

Revidering av kostnadskalkyl för 3D-printing av modell föreställande Ferdinand Bobergs Nobelpalats i skala 1:100.

Nobelpalatset Del II

Revidering av kostnadskalkyl för 3D-printing av modell föreställande Ferdinand Bobergs Nobelpalats i skala 1:100.

SEK 0
pledged of SEK 7,600pledged of SEK 7,600 goal
0
backers
59days to go

Back this project

Share
Tweet
Mail
Embed
This project is not live
This is only a draft that the creator has chosen to share

About

.

Hej!

Nu närmar jag mig med stormsteg ett fullkomligt förverkligande av min gestaltning av Ferdinand Bobergs Nobelpalats!

Med drygt en tredjedel av min sista termin på KTH gången är min digitala modell till hälften klar.

Ett stort TACK vill jag rikta åt alla som har bidragit med donationer till min kampanj. Den hittills insamlade summan på 11 395 kr innebär att modellen kommer att bli verklighet!

Jag har blivit tvungen att frångå Bobergs originallösningar en aning, delvis av funktionella och estetiska skäl, men även eftersom de allmänna preferenserna varierar kraftigt mellan det första och det andra förslaget. Mitt mål är att på ett optimalt sätt kombinera de bästa egenskaperna hos de båda förslagen.

Det har aldrig tidigare gjorts någonting av denna volymmässiga magnitud kopplat till 3D-printing på KTH Arkitektur, och jag hade tidigare heller inget riktigt underlag för beräkning av kostnaden. Nu har jag däremot 3D-printat min första skarpa del av byggnaden som skall utgöra en niondel av helheten, och har således en alldeles tillräcklig grund för en kostnadskalkyl som kommer att vara den slutgiltiga (se filmen!)

.

Nobelpalatsets södra entré - "Kungsporten"
Nobelpalatsets södra entré - "Kungsporten"

.

NYTT är att jag nu har lärt mig att 3D-printa med "texturer", vilket innebär att minsta lilla tegelsten kommer att synas på den färdiga modellen. Det kommer dock även innebära att modellen i slutändan blir dyrare, men tester som jag har gjort och kommer att göra betalar jag själv. Donationspengarna skall gå rakt in i slutprodukten!

(I mån av tid och pengar kommer utskriften på bilden att förbättras.)

-

( NYTT är även att jag har avtalat med en visualiserare om att göra VR eller motsvarande av min digitala modell. På något sätt kommer alltså hela Nobelpalatset, interiört och exteriört, inklusive omgivning bli digitalt återgivet för en interaktiv upplevelse av sällan skådad art! )

.

3D-printad version av "Kungens Foajé"
3D-printad version av "Kungens Foajé"

.

Eftersom jag nu har 3D-printat en känd andel av hela modellen kan jag konstatera att slutsumman kommer att ligga på ca 18 000 kr (se filmen!).

Därför ber jag nu om de resterande pengarna som jag bedömer skall komma att behövas. Jag har även lagt till ett belopp för Kickstarters avgifter vilket medför en total begärd summa på 1,05 * ( 11 395 + 6 803 ) = 19 108 kr.

Jag hoppas att ni har överseende med min tidigare kostnadsoptimism. Den som vill ha tillbaka sina pengar får gärna kontakta mig via mail.

Kontakta mig annars även gärna vid allmänna eller specifika funderingar kring mina avsikter med projektet:

nils.gustafsson03@gmail.com

Jag hoppas att det finns utrymme för ett utökat förtroende. :)

.

Tack för ert stöd!

.

"Ljus i tunneln" - Musikanternas Repetitionssal
"Ljus i tunneln" - Musikanternas Repetitionssal

 

Risks and challenges

Risken att jag inte får in tillräckligt med pengar kvarstår. Men hursomhelst kommer jag fullgöra hela min digitala modell vilket innebär att den kommer att vara fullständigt redo att skrivas ut, och det kommer den att göras på ett eller ett annat sätt.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 50 or more About $6

  Tack!

  Den som ger SEK 50 eller mer kommer att uppmärksammas genom ett donatorsplakat i samband med utställning av projektet.

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 200 or more About $21

  Ritningar

  Den som ger SEK 200 eller mer kommer att få mina fysiska och/eller digitala ritningar mot begäran.

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About $52

  Modell skala 1:1000

  Den som ger 500 eller mer kommer att få en modell föreställande valfritt förslag i skala 1:1000 mot begäran.

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 2,000 or more About $208

  Film

  Den som ger SEK 2000 eller mer kommer att få en film gjord av professionell visualiserare skildrande interiör och exteriör rundtur i resp. utanför Nobelpalatset.

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About $1,037

  Modell skala 1:1000

  Den som ger SEK 10 000 eller mer kommer att få min modell i skala 1:100 mot begäran.

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Help Wanted Labs

Help out