Share this project

Done

Share this project

Done
Vi vill skapa en hållbar, medlemsägd mataffär med fokus på lokalproducerade varor mitt i centrala Helsingborg.
Vi vill skapa en hållbar, medlemsägd mataffär med fokus på lokalproducerade varor mitt i centrala Helsingborg.
126 backers pledged SEK 85,683 to help bring this project to life.

About

MATKOOPERATIVET HELSINGBORG project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

MATKOOPERATIVET HELSINGBORG

SEK 85,683

126

En hållbar, medlemsägd mataffär med fokus på lokalproducerade varor.

Är det inte märkligt att det inte går att handla närproducerad mat i din lokala mataffär? Eller att du behöver välja mellan svenskt eller ekologiskt? Det tycker vi och vi tror att tillsammans kan vi göra världen bättre genom att göra kloka val. Ett viktigt val som alla gör varje dag är vilken mat vi ska köpa, tillaga och äta. Genom att välja rätt mat kan vi göra samhället lite grönare och världen lite hållbarare. Vi vill göra hållbar mat tillgänglig genom att starta ett matkooperativ mitt i centrala Helsingborg på Möllegränden 4A.

Vår vision är en komplett mataffär som drivs demokratiskt i ett kooperativ. Butiken är öppen för alla, för att göra bra mat så tillgänglig som möjligt, där medlemmarna får extra förmånliga priser genom att ge av sin tid och arbeta i kooperativet. Vi bygger vår verksamhet på transparens och öppenhet, vilket bidrar till tillit och gör det enklare att engagera sig.

Vi vill vara en bro mellan bonde och konsument. Genom att skapa en marknadsplats för producenter på en plats som inte varit tillgänglig tidigare kan vi stötta det regionala jordbruket. Vi vill korta ner avståndet till det lokalproducerade så att alla, oberoende av ekonomisk situation och tillgång till färdmedel, ska kunna konsumera hållbarare. Alla ska få tillgång till den fantastiska mat som Skåne har att erbjuda!

Vi behöver dig!  

Idén till Matkooperativet Helsingborg föddes under hösten 2016. När arbetet med att forma kooperativet tog fart visade det sig att intresset var stort. På kort tid har vi nått över 120 medlemmar och många av oss jobbar just nu med att förverkliga kooperativet. Vi har också många som är intresserade av det vi gör och följer oss i sociala medier. Men vi behöver bli fler!

På en av Helsingborgs mest centrala adresser, Möllegränden 4A planeras just nu Matkooperativets butik att öppna i maj 2017. Målet med vår crowdfundingkampanj är att få in startkapitalet till att förverkliga matkooperativets idé och passion med en hållbar matbutik i Helsingborg. 

Vårt mål är att få in minst 70 000 kronor som är minsta möjliga för att kunna öppna butiken. Det ska gå till inköp av butikens första, grundläggande sortiment, butiksinteriör, första lokalhyran och livsmedelstillstånd. Att starta en helt ny butik med ideella krafter är en utmaning och vi är tacksamma för ditt bidrag. Som tack har vi flera olika belöningar här på sidan du kan ta del av! 

Stretchgoal

110 000 kr. Om vi tillsammans når upp till 110 000 kommer vi att kunna ha ett stort sortiment av lösviktsvaror så att du kan handla förpackningslöst och tillsammans minska vår miljöpåverkan. Pengarna kommer gå till att köpa in lösviktsbehållare och för att ytterligare utveckla butiken och medlemsaktiviteterna kring vår verksamhet. 

Varför ett Matkooperativ?

Matkooperativet Helsingborg skulle skapa en variation i butiksutbudet i centrum och erbjuda något som många Helsingborgare vill ha, samlat på ett ställe. Vi tillgängliggör produkter som annars hade varit svåra eller dyra att få tag på. Dessutom erbjuder vi variation i organisationsform för mathandel, vilket vi tror kan locka många. All vår vinst kommer gå till att sänka priserna och göra mat ännu mer tillgängligt. 

Istället för att behöva lägga mycket pengar på bra mat kan människor välja att ge av sin tid för att få ett lägre pris. Genom att ha en stadig värdegrund som vårt sortiment väljs utifrån har kunderna en garanti för att våra varor är hållbara. Detta gör det lätt för konsumenten att göra kloka val och handla med ett renare samvete.

Vi vill bli en mötesplats för lokala verksamheter och hållbarhetsfrågor, och tror dessutom att vår kooperativa form kommer att möjliggöra detta. Vi finns till för att göra hållbar och lokalproducerad mat tillgänglig för alla Helsingborgare! 

 

Bakgrund

Inom vår grupp finns lika många kompetenser som medlemmar. Vi har en otroligt bred kunskapsbas bland våra engagerade och hoppas på att kunna dela med oss av det så mycket som möjligt på olika event och i olika engagemangsgrupper. Det var 5 personer som samlades hösten 2016, som diskuterade olika organisationsformer, vilken profilering vi skulle ha med mera. Vår profil blev den som är idag. En butik mitt i centrala Helsingborg där alla är välkomna att handla och som drivs av medlemmarna. 
Intresset för idén har blivit mycket större sedan dess och det märks att mat är ett ämne som berör och som engagerar. Kan du föreställ dig en mataffär mitt i Helsingborg där allt är hållbart eller/och lokalproducerat? Förhoppningsvis behöver vi inte hoppas så länge till. 

Vi uppdaterar ständigt vår Facebooksida, gilla oss för att få den senaste informationen: https://www.facebook.com/matkooperativet/. Eller besök vår hemsida www.matkooperativet.se för mer information.

Stötta projektet

Vi har tagit fram olika nivåer som du kan läsa om här på sidan. Vi hoppas att du hittar något som intresserar dig, för utan din hjälp kommer detta inte att vara möjligt. Du är viktig för oss och du har möjlighet att göra en stor skillnad för Helsingborgs framtid. 

100 kr = Ett stort tack
250 kr = Överraskningsgåva
400 kr = En praktisk rättvisemärkt tygkasse och marmelad
800 kr = Ovan nämnda tygkasse fylld med mat för 4 personer
2000 kr = En trerättersmiddag för 2 hemma hos initiativtagarna
3000 kr = Ditt namn på matkooperativets vägg för all framtid
5000 kr = Matkooperativets vänner för företag
8000 kr = Guldgivare, allt ovan och lite till!

Gåvorna hämtas i butiken efter att vi öppnat. 

Läs om oss i media

Vi har blivit omskrivna för det fantastiska vi tillsammans bygger i Helsingborg. Du hittar artiklarna här:

Kooperativ mataffär på gång i Helsingborg
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6665608

Matkooperativet Helsingborg startar crowdfundingkampanj
https://www.hd.se/2017-03-27/matkooperativet-helsingborg-haller-oppet-hus-och-kor-igang-en-crowdfundingkampanj

Matkooperativet Helsingborg öppnar butik i Helsingborg
https://www.hd.se/2017-02-19/matkooperativet-helsingborg-oppnar-butik-i-helsingborg-i-var

Vill få fler att äta ekologiskt
http://helsingborg.lokaltidningen.se/vill-fa-fler-att-ata-ekologiskt-/20170304/artikler/703049905

Risks and challenges

Bristande medlemsengagemang
Verksamheten drivs helt ideellt, då krävs det att medlemmarna är engagerade och arbetar sina pass i kooperativet. Aktivt engagemang är ett krav för att få behålla sina medlemsfördelar som den engagemangsrabatt vi förespråkar på 25%. Det är dock viktigt att vi skapar en bra arbetskultur och stark gemenskap i kooperativet för att göra det lockande att engagera sig. Detta kan göras genom att göra butiken till en gemytlig mötesplats för medlemmar samt att ha medlemsmöten och event. Vi tror också att förmånerna lockar till engagemang.

Konflikter och samarbetssvårigheter
För att motverka konflikter och samarbetsproblem som kan uppkomma i kooperativet tror vi att det är viktigt med en tydlig demokratisk struktur där alla medlemmar kan känna sig hörda. Konflikter och meningsskiljaktigheter är dock en viktig del av processen i projektet då ett hållbart demokratiskt kooperativ kräver att åsikter stöts mot varandra. Då är det viktigt för oss att skapa en bra gemenskap i kooperativet och arbeta med att kommunicera detta i vår marknadsföring.

Otillräckligt kundantal/Otillräckliga inkomster
För att kunna uppehålla butiken, både rent ekonomiskt och för att inte ha för stort svinn på varor, krävs att vi har tillräckligt många kunder. I och med att medlemmarna med stor sannolikhet kommer göra stora delar av sina inköp i kooperativet blir de en typ av kundgaranti. Genom att välja en attraktiv lokal med ett bra läge (ett stenkast från Helsingborgs central/Knutpunkten) kommer dessutom många potentiella kunder, som inte är medlemmar, att passera förbi och vi ökar butikens tillgänglighet.

Stort varusvinn, främst av färskvaror
Självklart är det viktigt att minimera vårt svinn på matvaror, inte bara ur ekonomisk synvinkel utan också för att ligga i linje med våra värderingar kring hållbarhet. Vi tror dock att vår småskalighet gör att vi är närmre våra kunder, vilket gör att vi kan ha ett system som gör att matvaror som närmar sig sitt utgångsdatum kan tas tillvara av våra medlemmar och kunder. Under pilotfasen ämnar vi att undersöka hur vi kan minimera vårt svinn och vilka kreativa lösningar vi kan hitta för detta.

Konkurrens med andra lokala initiativ
Gentemot dessa tror vi att det faktum att vi strävar mot att vara en komplett mataffär gör oss unika, men också att vi är så mycket mer än bara en butik. Vi vill också samarbeta med andra initiativ då detta kan stärka den hållbarhetstrend som råder idag.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 100 or more About $10

  Ett stort tack!

  Ett stort varmt tack samt ditt namn på vår hemsida som tack för att du möjliggör Matkooperativet.

  Less
  Estimated delivery
  24 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 250 or more About $26

  Överaskningsgåva

  Du får en överraskningsgåva och ditt namn på vår hemsida som tack för att du möjliggör Matkooperativet.

  Less
  Estimated delivery
  22 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 400 or more About $42

  Tygkasse och närproducerad marmelad

  Du får en praktisk rättvisemärkt tygkasse med kooperativets tryck på och en burk närproducerad marmelad. Samt ditt namn på vår hemsida som tack för att du möjliggör Matkooperativet.

  Less
  Estimated delivery
  21 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 800 or more About $83

  Middag för 4 personer

  Du får en praktisk rättvisemärkt tygkasse med kooperativets tryck på fylld med lokala och hållbara varor som räcker till en middag för 4 personer med tillhörande recept. Samt ditt namn på vår hemsida som tack för att du möjliggör Matkooperativet.

  Less
  Estimated delivery
  16 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 853 or more About $89

  Köp en lösviktsbehållare!

  Den exakta kostnaden för att köpa in 1st lösviktsbehållare. Du får välja vilken gröda den ska innehålla utifrån de föreslagna torrvaror vi kommer sälja. Det kommer även stå (Finansierad av “förnamn efternamn”) på behållaren. Samt ditt namn på vår hemsida som tack för att du möjliggör Matkooperativet.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 13 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 2,000 or more About $208

  Trerättersmiddag hos initiativtagarna

  Du får en lokalproducerad trerättersmiddag för två personer hemma hos initiativtagarna Hanna och William. Hanna har tidigare gett ut en kokbok och de ser fram emot att få bjuda dig på en härlig middag! Inkluderar måltidsdryck. Du kan välja mellan vegetarisk eller veganskt samt ditt namn på vår hemsida som tack för att du möjliggör Matkooperativet.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 4 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 3,000 or more About $312

  Ditt namn på väggen för all framtid

  Ditt namn kommer stå på en fin handgjord skylt på väggen väl synligt i butiken för all framtid som tack för ditt stora bidrag. Du får också en praktisk rättvisemärkt tygkasse med kooperativets tryck fylld med lokala och hållbara varor som räcker till en middag för 4 personer med tillhörande recept. Samt ditt namn på vår hemsida som tack för att du möjliggör Matkooperativet.

  Less
  Estimated delivery
  5 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About $519

  Matkooperativets vänner för företag

  FÖRETAG Vi marknadsför ert företag på vår hemsida och i sociala medier att ni är med och gör Matkooperativet möjligt. Ert företag kommer stå med i listan över Matkooperativets Vänner som tack för att ni gjort matkooperativet möjligt samt ett fint intyg i A4-format som ni kan hänga upp hos er.

  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge SEK 8,000 or more About $831

  GULDGIVARE

  ALLT OCH LITE TILL. Du får en lokalproducerad trerättersmiddag för två personer hemma hos initiativtagarna Hanna och William (se ovan). Ditt namn kommer stå på en fin handgjord skylt på väggen väl synligt i butiken för all framtid. Till detta får du även en praktisk rättvisemärkt tygkasse med kooperativets tryck fylld till bredden med försommarens godaste primörer och våra finaste varor samt vår överraskningsgåva. Ditt namn kommer även stå på vår hemsida som tack ditt stora fantastiska bidrag som möjliggör matkooperativet.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (28 days)