Share this project

Done

Share this project

Done
Varje år slängs 20% av all den mat vi köper hem, det vill Matkooperativet förändra. Vi vill göra det möjligt att handla mer i lösvikt.
56 backers pledged SEK 25,503 to help bring this project to life.
56 people are supporting Matkooperativet Helsingborg
Where Backers Come From
Top Cities
28 backers
6 backers
2 backers
2 backers
1 backer
1 backer
1 backer
1 backer
1 backer
1 backer
Where Backers Come From
Top Countries
46 backers
1 backer
1 backer
1 backer
New Backers
34
backers had never backed a project on Kickstarter before
Returning Backers
22
backers had backed a project on Kickstarter before