Share this project

Done

Share this project

Done
Cappelens Forslags konversasjonsleksikon er tilbake: CFKL bind II ! The return of the Conversational Lexicon: CFCL Volume II !
389 backers pledged NOK 418,580 to help bring this project to life.
Last updated

About

Cappelens Forslags konversasjonsleksikon: CFKL Vol. II project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

NOK 418,580

389

Scroll down for English version.

Siden den lille, uavhengige bokhandelen Cappelens Forslag i Oslo slapp sin hyllest til papirboka/ode til usannsynlighet/økonomiske livredningsmanøver Cappelens Forslags konversasjonsleksikon (C F K L) i november 2014, er boka blitt trykket i 7000 eksemplarer og fem opplag, kjøpt inn av Kulturrådet og blitt prisnominert og bejublet. Leksikonet har skapt mye glede både hos lesere og hos Forslaget, som sikret sin eksistens gjennom overskuddet den genererte. De 1010 håndbundne, skinnkledde førsteutgavene ble revet vekk på åtte dager fra lanseringsdatoen, og er nå umulige å få tak i. Ikke et eneste eksemplar har funnet veien til bruktmarkedet; den som har en førsteutgave gir den ikke fra seg! 

Etterspørselen etter en oppfølger har vært konstant, og 28. november slippes et begrenset opplag av C F K L II. I den kommende tiden kan du lese utdrag og bli kjent med bidragsyterne på cappelensforslag.no 

Boka har et minimumsopplag på 1000 nummererte eksemplarer+ forfattereksemplarer. Opplaget kan øke noe skulle prosjektet bli overfinansiert.

Bind II holder standarden til den første boka, men inneholder kun nye leksikonartikler skrevet for bindet. Bidragsyterlisten utvides med en lang rekke norske og utenlandske forfattere. Også denne gangen trykkes alle forfattere på sitt originalspråk, men i bind II vil de fleste ikke-skandinaviske artikler også finnes i oversettelse. Da konversasjonsleksikonet kom i 2014 var det årets mest spennende, og mest usannsynlige, verk. C F K L II blir det samme i 2016.

Som sist er vi helt avhengige av folkefinansiering for å samle inn produksjonsmidlene. Ved å bli en av våre fundere sikrer du deg et vilt verk av ypperste klasse i et svært begrenset opplag, i håndlaget førsteutgave. Som en bivirkning støtter du en uavhengig bokhandel og en bokbinder i sin kamp for å overleve med et fokus på formidling over forretning og kvalitet over kvantitet. Våre fundere er bekreftelsen på påstanden om at det fins et publikum for håndverk, kvalitet og viljen til å operere uten bestselger-pallen som endemål.

Hva går pengene til? Alle innsamlede midler går til å dekke produksjonen av C F K L II. Denne boka bindes på gamlemåten, noe som er kostbart. I tillegg til lønn, skinn og bokbinderens materialkostnader kommer trykking av bokblokker i Estland, skikkelig papir, silketrykking av magebånd og esker til de myke bindene, flyere og øvrig promo, forfattereksemplarer av boka, korrekturlesning og sats. Som et eksempel på spesialkostnader vil bind II inneholde en medisinsk utbretts-illustrasjon som med utstansing, trykking og innliming i boka har en stykkpris på 7.05 kr. Og så skulle det gjerne være litt til overs til lanseringsfest. Overskuddet av salg over disk går uavkortet til drift av Forslaget; som sist er det utelukket å ta av fundermidlene til personlig bruk.

Sist vi ba om hjelp på internett, via NewJelly, var svaret kontant. 161% overfinansiering er mye tillit, mer enn man venner seg til i en fart. Vi jobber hele tiden for å leve opp til den, mens konversasjonsleksikonforfatterne finner på tekster som kiler i hjernen, lyser opp hjørner, skyter med sprettert, sporer av tanketoget ditt og kommer tilbake som ettertanke. Det blir knallbra.

Mange dyktige forfattere og kunstnere har stilt opp for å lage boka. Nå trenger vi at mange nok har lyst til å støtte produksjonen av den.

Bestill den i dag, så er du med å lage bind II !

Under den engelske teksten vises de ulike versjonene av boka fundere kan velge blant.

IN ENGLISH:

Primer: About Cappelens Forslags Conversational Lexicon Volume I

What is C F C L Vol. II? Cappelens Forslags Conversational Lexicon, Vol. II (C F C L II) is a subjective, multilingual dictionary featuring an international line-up of great writers and artists redefining, recontextualizing or plain reinventing the language, in a volume hand bound and designed as a love letter to the physical format. The book is published in Norway, and most entries in Nordic languages are featured only in these languages. Other contributors, writing in English, German, Irish, Dutch or Macedonian feature in the language of the author as well as in a Norwegian or English translation, making the Conversational Lexicon Vol. II a uniquely polyglot publication. Every first edition copy is numbered and hand bound by a book binder in calfskin (or baby buffalo or goat, as was the case with Vol. I), and is available in both hard and soft cover. Any and all sales profits from the book is used to pay rent and maintenance costs of the independent bookstore Cappelens Forslag in Oslo, Norway. C F K L Vol. II is published and edited by Pil Cappelen Smith, co-owner of Cappelens Forslag and owner of the one man publishing house stort forlag ( "big publisher"). All contributors have donated their time and genius to this project without any other compensation than a unique author's edition hardcover and a promise of weirdness and beauty. These people, simply put, are our kind of crazy. Without the generosity of these writers and artists, and that of the funders, this book may never exist.

In the following weeks you can learn more about the book and the people who write it on the bookstore's website. The first edition will consist of a minimum of 1000 numbered copies+ author's copies. The number of first edition copies may increase in case of over financing.

It's important to note that large portions of this book is incomprehensible to anyone who isn't fluent in a Scandinavian language (Finnish doesn't count, unfortunately).

Where do the funds go? All funds go into the production budget: Old school book binding is a costly process. The budget includes whole calfskins in bulk, salary, material costs for the book binder, printing of book blocks in, and shipping from Estonia, proofing, silk screening of wrap-around bands, die-cutting and silk screening boxes for the softcover edition, flyers and other promo as well as unique author's copies. As an example of expenses Vol. II features a medical fold-out illustration that is printed, die-cut and hand glued into every first edition at a cost per copy of 0.90 USD. It'll be totally worth it, though. All profits from post launch shop sales go to payment of rent and upkeep of the bookshop - the owners are, like last time, barred from personal use of the raised funds.

Every funder receives a first edition copy of C F C L Vol. II. Here are the options:

NY! CFKL bind II, hardcover, millimeterbind, blå. Kun 25 eksemplarer.

New! CFCL Vol. II, millimeter binding, blue. Limited to 25 copies.

Millimeter binding, blue
Millimeter binding, blue

NY! CFKL bind II, hardcover, millimeterbind, beige. Kun 25 eksemplarer.

New! CFCL Vol. II, millimeter binding, beige. Limited to 25 copies.

Millimeter binding, beige
Millimeter binding, beige

CFKL bind II, myk. Håndbundet i kalveskinn, nummerert. 

CFCL Vol. II, soft cover. Hand bound in calfskin, numbered.            NOTE: Colour may vary.

C F K L Vol. II, myk
C F K L Vol. II, myk

CFKL bind II, hard. Håndbundet i kalveskinn, nummerert.

CFCL Vol. II, hardcover. Hand bound in calfskin, numbered.

C F K L Vol. II, hardcover
C F K L Vol. II, hardcover

CFKL II myk / hard: DITT NAVN PÅ MAGEBÅNDET  

CFCL Vol. II soft / hard: YOUR NAME ON THE WRAP-AROUND BAND

C F K L II, silketrykket magebånd
C F K L II, silketrykket magebånd

BUNDLE: CFKL bind I & II, MYK: Håndbundet, nummerert andre utgave i kalveskinn av CFKL I + Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn av CFKL II. Myk innbinding. Leveres i spesialstanset, silketrykket eske av kartong.

BUNDLE: CFCL Vol. I & II, SOFT: Hand bound, numbered second edition CFCL Vol. I + Hand bound, numbered first edition Lexicon Vol. II. Soft cover. Bound in calfskin. Come in die-cut, silk screened carton boxes.  

NOTE! CFCL Vol. I is a Scandinavian language book.

Bundle: 2.ed. CFKL I + 1st.ed. CFKL II, soft
Bundle: 2.ed. CFKL I + 1st.ed. CFKL II, soft

CFKL bind II, hard: PREG, "EX LIBRIS" + DITT NAVN    

CFCL Vol. II, hardcover: EMBOSSED, "EX LIBRIS" + YOUR NAME

Example, CFCL Vol. I, tooled Ex Libris
Example, CFCL Vol. I, tooled Ex Libris

BUNDLE: CFKL bind I & II, HARD: Håndbundet, nummerert andre utgave i kalveskinn av CFKL I + Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn av CFKL II. Hard innbinding. (Se bilde.)

BUNDLE: CFCL Vol. I & II, HARDCOVER. Hand bound, numbered second edition CFCL Vol. I + Hand bound, numbered first edition Lexicon Vol. II. Hard cover. Bound in calfskin.

NOTE! CFCL Vol. I is a Scandinavian language book!

Bundle: 2.ed. CFKL I + 1st.ed. CFKL II, hardcover
Bundle: 2.ed. CFKL I + 1st.ed. CFKL II, hardcover

DITT FIRMAS NAVN PÅ MAGEBÅNDET, HARD: CFKL bind II: Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn i hard innbinding. Ditt firmas navn føres opp på det silketrykkede magebåndet alle førsteutgaver bærer, under overskriften "Utgitt med støtte fra:" (Se Reward #3 for bilde.)

YOUR COMPANY'S NAME ON THE WRAP-AROUND BAND, HARDCOVER: CFCL Vol. II: Hand bound, numbered first edition hardcover Lexicon. Bound in calfskin. Your company's name is added to the silk screened wrap-around band every first edition carries, under the heading "Published with support from:"(See Reward #3 for image.)

CFKL bind II, HARD. BUNDET I STEINBITSKINN. KUN 5 EKSEMPLARER, SEPARAT NUMMERERING og KOLOFON.

CFCL Vol. II, hardcover: BOUND IN WOLFFISH HIDE.                           ONLY 5 COPIES W/SEPARATE NUMBERING and COLOPHON.

CFCL Vol. II, Wolffish binding
CFCL Vol. II, Wolffish binding

Contact me if you have any questions about this volume or independent publishing in general.

 Takk!

Thank you!

P

Risks and challenges

Erfaringen fra forrige bok er at Forslaget ikke støtte på noen risiki eller utfordringer etter den svært vellykkede folkefinansieringskampanjen, unntatt potensiell seneskjedebetennelse og lette ryggskader gjennom håndverket med å ferdigstille boka.

The experience from the last, enormously successful crowdfunding campaign is that risks and challenges is limited to potential carpal tunnel syndrome and light back pains due to the hand craft nature of production. No hurdles affecting the outcome presented themselves during or after the production of C F CL Vol. I

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge NOK 10 or more About $2

  Lyst å støtte leksikonet uten å kjøpe bok? All hjelp mottas med stor takk. Velg beløp selv, intet bidrag er for lite.
  En backer i denne kategorien vinner et tipp med hatten. Og et leksikon i hard innbinding.

  Less
  Estimated delivery
  10 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge NOK 500 or more About $55

  CFKL II, millimeterbind, hardcover: papir foliepreget motiv, skinnrygg og -hjørner, beige.

  CFKL II, millimeter binding, hardcover: paper with foliated motive, calfskin spine and corners, beige.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 4 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge NOK 500 or more About $55

  NO SHIPPING OPTION: CFKL Bind II, millimeterbind, hardcover: papir foliepreget motiv, skinnrygg og -hjørner, blå.

  CFKL Vol. II, millimeter binding, hardcover: paper with foliated motive, calfskin spine and corners, blue.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 6 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge NOK 600 or more About $66

  1.
  C F K L bind II, MYK: Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn. Myk innbinding. Leveres i en spesialstanset, silketrykket eske av kartong. (Se bilde.)

  C F C L Vol. II, SOFT: Hand bound, numbered first edition Lexicon. Soft cover.
  Bound in calfskin.
  Comes in a die-cut, silk screened carton box. (See image.)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  74 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge NOK 600 or more About $66

  NO SHIPPING. For fundere som henter bok selv hos Cappelens Forslag / Store pick-up option:
  C F K L bind II, MYK: Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn. Myk innbinding. Leveres i en spesialstanset, silketrykket eske av kartong. (Se bilde.)

  C F C L Vol. II, SOFT: Hand bound, numbered first edition Lexicon. Soft cover.
  Bound in calfskin.
  Comes in a die-cut, silk screened carton box. (See image.)

  Less
  Estimated delivery
  96 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge NOK 1,000 or more About $110

  2.
  C F K L bind II, HARD: Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn. Hard innbinding. (Se bilde.)

  C F C L Vol. II, HARD: Hand bound, numbered first edition Lexicon in hardcover. Bound in calfskin. (See image.)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  34 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge NOK 1,000 or more About $110

  3.
  DITT NAVN PÅ MAGEBÅNDET; MYK:
  C F K L bind II: Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn i myk innbinding. Leveres i en spesialstanset, silketrykket eske av kartong.
  Ditt navn føres opp på det silketrykkede magebåndet alle førsteutgaver bærer, under overskriften "Utgitt med støtte fra:" (Se bilde.)

  YOUR NAME ON THE WRAP-AROUND BAND, SOFT:
  C F C L Vol. II: Hand bound, numbered first edition Lexicon.
  Soft cover. Bound in calfskin.
  Comes in a die-cut, silk screened carton box.
  Your name is added to the silk screened wrap-around band every first edition carries, under the heading "Published with support from:" (See image.)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  8 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge NOK 1,000 or more About $110

  2B. NO SHIPPING. For fundere som henter bok selv hos Cappelens Forslag / Store pick-up option:
  C F K L bind II, HARD: Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn. Hard innbinding. (Se bilde.)

  C F C L Vol. II, HARD: Hand bound, numbered first edition Lexicon in hardcover. Bound in calfskin. (See image.)

  Less
  Estimated delivery
  25 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge NOK 1,200 or more About $132

  2 EKSEMPLARER, SOFT:
  2 x C F K L bind II, MYK: 2 håndbundne, nummererte førsteutgaver i kalveskinn. Myk innbinding. Leveres i en spesialstanset, silketrykket eske av kartong.

  2 COPIES
  2 x C F C L Vol. II, SOFT: 2 Hand bound, numbered first edition Lexicon. Soft cover.
  Bound in calfskin.
  Comes in a die-cut, silk screened carton box.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  4 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Select this reward

  Pledge NOK 1,200 or more About $132

  2 EKSEMPLARER, SOFT / NO SHIPPING
  2 x C F K L bind II, MYK: 2 håndbundne, nummererte førsteutgaver i kalveskinn. Myk innbinding. Leveres i en spesialstanset, silketrykket eske av kartong.

  2 COPIES
  2 x C F C L Vol. II, SOFT: 2 Hand bound, numbered first edition Lexicon. Soft cover.
  Bound in calfskin.
  Comes in a die-cut, silk screened carton box.

  Less
  Estimated delivery
  5 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 11. Select this reward

  Pledge NOK 1,300 or more About $143

  4.
  DITT NAVN PÅ MAGEBÅNDET, HARD:
  C F K L bind II: Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn i hard innbinding. Ditt navn føres opp på det silketrykkede magebåndet alle førsteutgaver bærer, under overskriften "Utgitt med støtte fra:" (Se bilde.)

  YOUR NAME ON THE WRAP-AROUND BAND, HARD:
  C F C L Vol. II: Hand bound, numbered first edition hardcover Lexicon. Bound in calfskin.
  Your name is added to the silk screened wrap-around band every first edition carries, under the heading "Published with support from:"(See image.)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  15 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 12. Select this reward

  Pledge NOK 1,300 or more About $143

  5.
  BUNDLE: C F K L bind I & II, MYK:
  Håndbundet, nummerert andre utgave i kalveskinn av C F K L I + Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn av C F K L II.
  Myk innbinding. Leveres i spesialstanset, silketrykket eske av kartong. (Se bilde.)

  BUNDLE: C F C L Vol. I & II, SOFT: Hand bound, numbered second edition C F C L Vol. I + Hand bound, numbered first edition Vol. II.
  Soft cover. Bound in calfskin.
  Come in die-cut, silk screened carton boxes. (See image.)
  NOTE! C F C L Vol. I is a Scandinavian language book!

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 36 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 13. Select this reward

  Pledge NOK 1,600 or more About $176

  2 EKSEMPLARER: 1 MYK & 1 HARD
  1 x C F K L bind II, MYK + 1 x CFKL bind II, HARD, håndbundne, nummererte førsteutgaver i kalveskinn. Myk og hard innbinding. Myk utgave leveres i en spesialstanset, silketrykket eske av kartong.

  2 COPIES
  2 x C F C L Vol. II, SOFT: 2 Hand bound, numbered first edition Lexicon. Soft cover.
  Bound in calfskin.
  Comes in a die-cut, silk screened carton box.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 14. Select this reward

  Pledge NOK 1,600 or more About $176

  2 EKSEMPLARER: 1 MYK & 1 HARD / NO SHIPPING
  1 x C F K L bind II, MYK + 1 x CFKL bind II, HARD, håndbundne, nummererte førsteutgaver i kalveskinn. Myk og hard innbinding. Myk utgave leveres i en spesialstanset, silketrykket eske av kartong.

  Less
  Estimated delivery
  9 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 15. Select this reward

  Pledge NOK 1,600 or more About $176

  EX LIBRIS: DITT NAVN PÅ OMSLAGET, MYK:
  C F K L bind II: Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn i myk innbinding. Ditt navn preges på forsiden under overskriften "Ex Libris".
  EX LIBRIS: YOUR NAME ON THE FRONT COVER, SOFT COVER:
  C F C L Vol. II: Hand bound, numbered first edition soft cover Lexicon. Bound in calfskin.
  Your name is tooled into the front cover, under the heading "Ex Libris".

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 1 backer
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 16. Select this reward

  Pledge NOK 2,000 or more About $219

  6.
  EX LIBRIS: DITT NAVN PÅ OMSLAGET, HARD:
  C F K L bind II: Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn i hard innbinding. Ditt navn preges på forsiden under overskriften "Ex Libris".
  EX LIBRIS: YOUR NAME ON THE FRONT COVER, HARDCOVER:
  C F C L Vol. II: Hand bound, numbered first edition hardcover Lexicon. Bound in calfskin.
  Your name is tooled into the front cover, under the heading "Ex Libris".

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  3 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 17. Select this reward

  Pledge NOK 2,000 or more About $219

  2 EKSEMPLARER HARD
  2 X C F K L bind II, HARD: Håndbundne, nummererte førsteutgaver i kalveskinn. Hard innbinding.

  2 COPIES
  2 x C F C L Vol. II, HARD: Hand bound, numbered first editions in hardcover. Bound in calfskin.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 18. Select this reward

  Pledge NOK 2,000 or more About $219

  2 EKSEMPLARER HARD / NO SHIPPING
  2 x C F K L bind II, HARD: Håndbundne, nummererte førsteutgaver i kalveskinn. Hard innbinding.

  2 COPIES
  2 x C F C L Vol. II, HARD: Hand bound, numbered first editions in hardcover. Bound in calfskin.

  Less
  Estimated delivery
  2 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 19. Select this reward

  Pledge NOK 2,100 or more About $230

  7.
  BUNDLE: C F K L bind I & II, HARD:
  Håndbundet, nummerert andre utgave i kalveskinn av C F K L I + Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn av CFKL II.
  Hard innbinding. (Se bilde.)

  BUNDLE: C F C L Vol. I & II, HARDCOVER
  Hand bound, numbered second edition C F C L Vol. I + Hand bound, numbered first edition Vol. II.
  Hard cover. Bound in calfskin.

  NOTE! C F C L Vol. I is a Scandinavian language book!

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 24 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 20. Select this reward

  Pledge NOK 2,500 or more About $274

  8.
  DITT FIRMAS NAVN PÅ MAGEBÅNDET, HARD:
  C F K L bind II: Håndbundet, nummerert førsteutgave i kalveskinn i hard innbinding. Ditt firmas navn føres opp på det silketrykkede magebåndet alle førsteutgaver bærer, under overskriften "Utgitt med støtte fra:" (Se bilde.)

  YOUR COMPANY'S NAME ON THE WRAP-AROUND BAND, HARDCOVER:
  C F C L Vol. II: Hand bound, numbered first edition hardcover Lexicon. Bound in calfskin.
  Your company's name is added to the silk screened wrap-around band every first edition carries, under the heading "Published with support from:"(See image.)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 21. Select this reward

  Pledge NOK 3,800 or more About $416

  CFKL II: 2 x hard innbinding + 3 myk innbinding
  CFKL II: 2 x hardcover + 3 softcover

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 22. Select this reward

  Pledge NOK 10,000 or more About $1,095

  5 x EX LIBRIS: DITT NAVN PÅ OMSLAGET, HARD

  5 x C F K L bind II: Håndbundne, nummererte førsteutgaver i kalveskinn i hard innbinding. Valgfritt navn preges på forsiden under overskriften "Ex Libris".

  EX LIBRIS: YOUR NAME ON THE FRONT COVER, HARDCOVER:
  5 x C F C L Vol. II: Hand bound, numbered first editions hardcover copies. Bound in calfskin.
  A name/names of your choice is tooled into the front cover, under the heading "Ex Libris".

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 23. Reward no longer available

  Pledge NOK 500 or more About $55

  CFKL Bind II, millimeterbind, hardcover: papir med foliepreget motiv, skinnrygg og -hjørner, blå.

  CFKL II, millimeter binding, hardcover: paper with foliated motive, calfskin spine and corners, blue.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Reward no longer available 13 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 24. Reward no longer available

  Pledge NOK 500 or more About $55

  NO SHIPPING OPTION:CFKL Bind II, millimeterbind, hardcover: papir foliepreget motiv, skinnrygg og -hjørner, beige.

  CFKL II, millimeter binding, hardcover: paper with foliated motive, calfskin spine and corners, beige.

  Less
  Estimated delivery
  Reward no longer available 10 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 25. Reward no longer available

  Pledge NOK 8,100 or more About $887

  9.
  C F K L BIND II, HARD: STEINBITSKINN
  Håndbundet, nummerert førsteutgave i hard innbinding.
  -Bundet i steinbitskinn.
  -Finnes kun i 5 eksemplarer.
  -Separat kolofon med nummerering 1-5.
  -Ditt navn føres opp på det silketrykkede magebåndet alle førsteutgaver bærer, under overskriften "Utgitt med støtte fra:"
  -Ditt navn preges i skinnet på forsiden under overskriften "Ex Libris".(Valgfritt.)(Se bilde.)

  C F C L Vol. II, Hardcover: WOLF FISH HIDE. Hand bound, numbered first edition hardcover Lexicon.
  -Bound in wolffish hide.
  -Only 5 copies in existence.
  -Separate colophon and series w/numbers 1-5.
  -Your name is added to the silk screened wrap-around band every first edition carries, under the heading "Published with support from:"
  -Optional: Your name is letterpressed into the front cover, under the heading "Ex Libris". (See image.)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Reward no longer available 5 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (35 days)