Share this project

Done

Share this project

Done
Bogen giver piger og drenge inspiration og lyst til at programmere - og støtter deres forældre i at hjælpe dem.
Bogen giver piger og drenge inspiration og lyst til at programmere - og støtter deres forældre i at hjælpe dem.
87 backers pledged DKK 23,122 to help bring this project to life.

About

CodeDog - bogen som lærer børn at programmere project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

CodeDog - bogen som lærer børn at programmere

DKK 23,122

87

CodeDog lærer børn at programmere

Med denne bog kan børn i alderen 7 til 14 år lære at programmere. Mindre børn kan lære det sammen med deres forældre.

Hvad kan bogen

Bogen anvender programmeringsværktøjet Scratch. Det er gratis at benytte, på dansk og helt fri for reklamer. Det er et visuelt programmeringsværktøj, så børnene kan programmere uden at huske på kryptiske udtryk, og perfekt placering af semikolonner, og andre specialtegn.

Bogen fører læseren igennem udviklingen af tre spil i stigende sværhedsgrad. Den gennemgående figur er CodeDog, og figuren og øvrig grafik og lyd leveres med bogen, så det kan bruges uden videre.

Vi mener ikke, at programmering er en færdighed kun for drenge eller for piger, og de spil, bogen gennemgår, er af typer som både piger og drenge nemt kan gå i gang med.

Bogen får et meget visuelt layout, så der er ikke store mængder tekst på de 150 sider. Af og til bruger vi et par sider på at forklare noget for de teknisk-interesserede børn og voksne - men det er ikke nødvendigt at læse det for at komme videre.

Hvorfor skal børn lære at programmere

Tidligere kunne computere kun benyttes af folk, der var specialuddannede i at give dem kommandoer. I dag er computere over alt: i smartphones, biler, fjernsyn, medicinsk udstyr og meget mere, og de er blevet så lette at betjene, at man ikke behøver at forstå, hvad der sker.

Derfor lærer mange i dag kun at bruge de digitale enheder, fordi de ikke tror, det er nødvendigt at forstå dem.

Når man ikke forstår, hvordan computeren virker, kan man ikke beherske den. Man bliver frataget sin innovationsevne og begrænset til at løse de opgaver, andre har lært den, i stedet for at mestre computeren, og få den til at løse de opgaver, man selv har.

Derfor er det vigtigt at flere lærer at programmere.

Det handler ikke om, at alle skal være softwareudviklere. Det handler om, at programmering i dag er lige så grundlæggende en færdighed som læsning, skrivning og regning. Det er en forudsætning for, at man kan udnytte mulighederne i digitaliseringen – både privat, i uddannelsen og på arbejdsmarkedet.

Ændrer vi ikke udviklingen, vil vi om få år stå med et teknologisk A- og B-hold, hvor en lille gruppe med teknologisk indsigt bestemmer, hvilke muligheder den store gruppe skal have med deres værktøjer. 

Scratch er et godt værktøj til at lave sjove animationer, spil og interaktive historier. Det er samtidig et værktøj med rige muligheder for at lære at programmere. Den visuelle tilgang gennem script-blokke der samles som puslespilsbrikker, gør det nemt at komme i gang. 

Scratch er på dansk, det er gratis at bruge og udvikles af gruppen Lifelong Kindergarten på det amerikanske universitet MIT.

Bogen om spilprogrammering i Scratch er et godt sted at starte, hvis du vil lære dine børn at programmere.

-- In English --

CodeDog teaches programming to children

This book teaches children aged 7 to 14 programming. Smaller children can use the books with their children.

What the book does

The book uses the programming tool Scratch. It is free of cost, it is in Danish, and free of ads. 

It is a tool for visual programming, so the children can create games without remembering strange expressions and perfect position of semi-colons and other special characters.

The book guides the reader through the development of three games; increasing in difficulty. The main character is CodeDog, and that character and other graphics and sounds come with the book.

We do not think that programming is a skill just for boys or just for girls, and the games in the book are of types easily approachable to girls as well as boys.

The layout of the books is very visual, so you will not find big amounts of text in the book’s 150 pages. Every now and then we spend a couple of pages on explaining a topic for the children – and adults - with special interest in the details. It is, however, not required reading to go trough the book.

Why should children learn programming?

Earlier, you had to be special trained to operate a computer. Today computers are everywhere: in smartphones, cars, television, medical equipment and much more, and they are so easy to operate, that you do not have to understand what is going on.

This means that many people today only learn how to use digital equipment because they do not think it is necessary to understand how they work. When you do not understand how the comptuer works, you cannot master it. You are deprived your ability to innovate and you are limited to solving the tasks other people taught it, rather than making the computer solve your own tasks.

That is why it is important that more people learn programming. It is not about turning everybody into software developers. It is about the fact that programming today is as basic a skill as reading, writing and math. 

It is a prerequisite for using the possibilities of digitalization – at home, at work and during education.

If we do not make a change, in few years the population will be divided in to a technological A and B team, where the technically skilled determines the possibilities of the rest of the world.  

Scratch is a great tool for making funny animations, games and interactive stories. 

At the same time, it is a tool with reach possibilities of teaching programming to children. 

The visual approach using script blocks connected as pieces of a puzzle makes an easy start.  

Scratch is in Danish. It comes at no cost, and it is developed by the Lifelong Kindergarten Group at the American MIT university.  

The book of game programming in Scratch is a good starting point, if you want to teach your children programming.

-- Video transcript in English --

My name is Kristian, and I think it is important that children learn programming.

Not to make them all programmers or software developers.

But because programming is the languages spoken by computers, and if you want a computer to do something, you will have to program it.

The number of computers around us are increasing rapidly. They are already in our cars, kitchen tools, television, music instruments, and before long, they will also be in our watches, our clothes, maybe even under our skin.

That will open incredible possibilities for the children of today – if the understand how to take advantage of them.

And they will only understand that, if you can talk to the computers around them – if they know programming.

Many parents are aware of this, but how do you teach programming to your child, if you are no whiz at the computer yourself?

This is where our book comes in.

The book teaches programming to children, and it supports the parents in helping the children learning it.

Programming is fun, and so should learning to program be. That is why our book is laid out visually – not with big amounts of text.

Consider it a mix between a cartoon and Lego building instructions.

Sometime we spend a couple of pages on explaining something more in-depth for the technically interested. The larger children can read this and learn; the parents can get some background information, but it is not required reading to go through the book.

Our goal is that the book is used in the same way as Lego. The child finds the bricks itself, reads the building instructions, and the parent offer advice and help as necessary.

In the book we use the tool called Scratch. It is free, it is in Danish, and it runs without installing anything on your computer.

In Scratch you program using visual building blocks – in a combination of Lego and puzzles. That means that you can create a game without thinking of parentheses, semi-colons and the weird expressions that used to be part of programming.

Through the book, the reader makes three different games. We start with something easy, and slowly increase the level.

We do not think that creativity or the ability to program depends on sex, but we see that boys and girls use their programming skills differently.

That is why the games in the book attract different types of people, because we know that all children are not the same, and different things spur their interest.

The main character of the book is the dog CodeDog – and its friends.

We know the book can be great.

We know that it can make a difference.

We need your help to make it possible.

Support our kickstarter project!

Risks and challenges

Scratch er et online-værktøj, og det opdateres løbende. Hvis der kommer en større opdatering undervejs, kan vi blive nødt til at gå tilbage i processen og rette noget af det, vi allerede har skrevet, så det passer til den nye version.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge DKK 49 or more About US$ 7

  Få dit navn på bogens websted som en trofast støtte.

  (Get your name of the book's web site as a valued supporter)

  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  DKK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge DKK 149 or more About US$ 22

  Få bogen i din postkasse, så snart den udkommer.

  (Get the book by mail as soon as it is published)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  77 backers
  DKK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge DKK 450 or more About US$ 68

  Køb bogen til dig selv og donér to eksemplarer til folkeskoler. Vi sender eksemplaret til, når bogen udkommer. Frieksemplarerne fordeles til folkeskoler i løbet af to måneder efter bogens udgivelse.

  (Buy the book for yourself and donate two books to public schools. We will send you your book as soon as it is published. The issues for the schools will be distributed within two months after publishing)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  4 backers
  DKK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge DKK 999 or more About US$ 150

  Få dit navn trykt i bogen som særlig varmhjertet støtte. Du får naturligvis også selv et eksemplar af bogen,

  (Get your name in print in every issue of the book as a specially valued supporter. You will get a free issue of the book for yourself, too)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  Limited 2 backers
  DKK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge DKK 1,341 or more About US$ 202

  10 for 9 (og gratis forsendelse)
  Bestil 10 eksemplarer af bogen - betal kun for 9, og få dem sendt gratis.

  (10 for 9 - and free shipping. Order 10 items and pay for 9 - no shipping costs)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  1 backer
  DKK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (60 days)