SEK 29,500
pledged of 250.000 SEK pledged of 250.000 SEK goal
66
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Thu, November 3 2016 7:07 AM UTC +00:00
Last updated November 3, 2016

Mitt Kors (My Cross)

Boken #mittkors - i solidaritet med förföljda kristna i världen (The book #mycross). Boka boken här, den kostar 250 kr inklusive frakt.

Mitt Kors (My Cross)

Boken #mittkors - i solidaritet med förföljda kristna i världen (The book #mycross). Boka boken här, den kostar 250 kr inklusive frakt.

SEK 29,500
pledged of 250.000 SEK pledged of 250.000 SEK goal
66
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Thu, November 3 2016 7:07 AM UTC +00:00
Last updated November 3, 2016

About

Sensommaren 2016 dominerade det kristna korset svensk media. På debattsidor, i ledarspalter och i sociala media blandades teologiska argument med svallande känslor. Reaktionerna visade att det kristna korset är en levande symbol i dagens Sverige.

Allt började med att vi, tre kvinnliga präster, startade en helt vanlig Facebook-grupp som ett svar på den sorg och vanmakt vi upplevde efter mordet på den katolske prästen Jaques Hamel.

När Fader Jaques avrättades under pågående mässa, blev det en smärtsam påminnelse om alla de som dagligen lider för sin tro och sin övertygelses skull. Kristna är på väg att helt utrotas i Mellanöstern. Det blev även en påminnelse om att vi inte kan ta vår frihet för självklar.

Som medmänniskor, kristna och präster ville göra något som visade på hopp, kärlek och solidaritet i en tid av mörker och våld. Idén som föddes var enkel – att inom ramen för en grupp på Facebook uppmuntra människor att i solidaritet med förföljda kristna ta en bild av sig själva med ett kors runt halsen, posta bilden i gruppen och märka inlägget med #mittkors.

Gensvaret var enormt, det var många som kände som vi. Efter en dryg månad passerade Mitt Kors tio tusen medlemmar och tusentals bilder hade postats.

Mitt Kors blev inte en plats enbart för bilder, utan också för människors berättelser om sina kors, sin tro och sitt sökande. Om kors som varit gåvor eller gått i arv i generationer. Om kors som påminner om heliga platser och speciella möten. Om kors som naturen under miljarder år format i en sten, eller kors som skymtar i en flyktig molnformation. Om kors som förlorats på flyktens väg och kors som är det enda som finns kvar.

Till Mitt Kors anslöt människor med olika bakgrund: Från olika kristna traditioner, sökare, tvivlare, sekulära humanister, ateister, människor med judisk bakgrund och med muslimsk. Mitt Kors växte till en katedral byggd av en mångfald av människors bilder och berättelser. Gruppen blev ett virtuellt rum där människor fann hopp, glädje, kraft och gemenskap.

Med den här boken vill vi bjuda in till denna katedral i ytterligare en form. Vi har gjort ett urval av alla fantastiska bilder och berättelser, men skulle givetvis velat ha med alla.

Vi hoppas att den här boken ska bli ytterligare ett rum för hopp. Och vi hoppas att boken Mitt Kors ska bidra till att skapa uppmärksamhet kring och solidaritet med de som förföljs för sin tros och sin övertygelses skull. Delar av bokens intäkter går till projekt som stödjer förföljda kristna.

Johanna Andersson, Annika Borg, Helena Edlund

In English: My Cross In the late summer of 2016, the Christian cross dominated Swedish media. Both in newspapers and social media, theological debates were combined with surging emotions. The reactions made clear that the Christian cross is a living symbol in Sweden today.

It all started when we, three ministers in the Church of Sweden, started an ordinary Facebook group as an answer to the sorrow and impotency we felt after the murder of the Catholic priest Jaques Hamel.

When Father Jaques was executed during an ongoing mass, it served as a painful reminder of all those who suffer for their faith and convictions on a daily basis. Christians are close to be eradicated completely from the Middle East. It also served as a reminder that we can never take our freedom for granted.

As people, Christians and pastors, we wanted to do something which would show hope, love and solidarity in a time of darkness and violence. The idea that was born was a simple one – to, in the framework of a Facebook group, encourage people to take pictures of themselves wearing crosses and post the images in the group in solidarity with persecuted Christians everywhere. The pictures were tagged #mittkors.

The response was massive, many felt like us. After approximately one month Mitt Kors exceeded ten thousand members and thousands of pictures had been posted.

Mitt Kors was not merely a place for photos, but also a place where people could tell their stories – about their crosses, their faith and their journeys. About crosses given as gifts or passed down through generations. About crosses as tokens of sacred places and special encounters. About crosses formed by nature over billions of years, or crosses faintly visible in cloud formations. About crosses lost in the search for refuge and crosses that are all that remain of lives long gone. 

Many people with different backgrounds joined Mitt Kors: from different Christian traditions, secular humanists, atheists, people with Jewish backgrounds or with Muslim bakcgrounds. Mitt Kors grew to a cathedral built on a multitude of pictures and stories. The group became a virtual room where people found hope, joy, empowerment and community.

With this book, we want to invite others to join this cathedral in a new form. We have made a selection of some of all the fantastic pictures and stories, although we would have preferred to have included them all, of course.

It is our hope that this book becomes yet another room of hope. And we hope that the book Mitt Kors will contribute to raising awareness about and solidarity with those persecuted for their beliefs. Part of the profit from this book will be donated to projects supporting persecuted Christians.

Risks and challenges

No other crownfunding projects at the moment. We are a publishing company, and as soon as we have completed this funding, we will start production of the book.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 250 or more About $26

  Få boken Mitt Kors (Get the book)

  Stöd projektet och få en bok hemskickad till dig när den är klar. (200 kr plus frakt 50 kr)

  Support the project and get the book send to you (200 SEK + shipping 50 SEK)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  60 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About $102

  Boken + ditt namn (book plus name)

  Stöd bokprojektet Mitt kors och få boken med ditt namn tryckt i tacklistan i boken.

  Support the project and get the book sent to you + your name in thank you-list in the book

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 2,000 or more About $204

  10 böcker + ditt namn (10 books + name)

  Stöd bokprojektet Mitt kors och få tio böcker (perfekt julklapp) samt ditt namn tryckt i tacklistan i boken.

  Support the project and get ten books sent to you + your name in thank you-list in the book.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  2 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 7,000 or more About $714

  Middag samt 10 böcker (dinner)

  Stöd bokprojektet och få en middag med en eller flera av initiativtagarna till Mitt kors-kampanjen Annika Borg, Helena Edlund och Johanna Andersson

  Support the project and get ten books and dinner with editors

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)