Share this project

Done

Share this project

Done
En professionell fullängdsdokumentär om den "folkhemske" konstnären. Unikt inspelat material. Behöver - bara - klippas!
En professionell fullängdsdokumentär om den "folkhemske" konstnären. Unikt inspelat material. Behöver - bara - klippas!
65 backers pledged SEK 74,662 to help bring this project to life.
Last updated
Hans Arnold - dokumentären om Penselns Häxmästare project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Hans Arnold - dokumentären om Penselns Häxmästare

SEK 74,662

65

 

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 25 or more About US$ 3

  Monstret som Valp

  Min och Hans Arnolds eviga tacksamhet för att du bidrar till att göra klart dokumentären. (1925 i Schweiz började allt...)

  Less
  Estimated delivery
  9 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 300 or more About US$ 33

  Guldsmugglare

  Du får en dvd av filmen, förutom min och Hans Arnolds eviga tacksamhet för att du bidrar till att göra klart dokumentären. (Efter andra världskrigets slut, var Hans Arnold guldsmugglare i Paris!)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  15 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 550 or more About US$ 59

  Allrakäraste syster (eller bror)

  Du får en lyxutgåva av filmen, med extramaterial på dvd.
  Förutom vår eviga tacksamhet för att du bidrar till att dokumentären blir gjord.
  (Hans Arnolds illustrationer till Astrid Lindgrens saga har många fans!)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  20 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 1,100 or more About US$ 118

  Monsterland

  Du får lyxutgåvan av dvd:n.

  Du får 2 VIPbiljetter till biovärldspremiären och efterfesten.

  Du får dessutom Ditt namn med i filmens eftertexter.

  Förutom att Du bidrar till att dokumentären blir gjord.
  (Monsterland är en suggestiv, galet surrealistisk bok av Hans Arnold.)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 9 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About US$ 1,067

  Monster-ABBA

  Du står som MEDPRODUCENT MED STORA BOKSTÄVER i filmens eftertext.

  Du får lyxutgåvan av dvd:n.

  Du får 2 monsterVIP-biljetter till biovärldspremiären och efterfesten.

  Du får boken Veckans Chock med 250 illustrationer av Hans Arnold från åren 1954-1979. Sammanställt av Emil Fredholm och Christian Neppenström. Bulleribock 2006.

  Du får välja en av de 8 inramade orginaltavlorna av Hans Arnold som donerats för detta ändamål av hans barn Ylva & Björn.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Limited 4 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 25,000 or more About US$ 2,668

  Skräckmästare

  Du står som MEDPRODUCENT FÖRST och MED STÖRST TYPSNITT i filmens eftertext.

  Du får lyxutgåvan av dvd:n.

  Du får 2 monsterVIP-biljetter till biovärldspremiären och efterfesten.

  Du får boken Veckans Chock med 250 illustrationer av Hans Arnold från åren 1954-1979. Sammanställt av Emil Fredholm och Christian Neppenström. Bulleribock 2006.

  Du får bokboxen "Monster, Monster, Monster” utgiven av Sanatorium förlag. Innehåller "Monstret som valp" + boken "Frankenstein i Sussex" + en mapp med fem grafiska blad. Gjord i endast 300 ex 2005.

  Ralph Lundsten signerar ett av sina Hans Arnold-skapade LP-skivomslag till Dig!

  Du får först av alla välja en av de 8 inramade orginaltavlorna av Hans Arnold som donerats för detta ändamål av hans barn Ylva & Björn.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Limited 0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Reward no longer available

  Pledge SEK 7,500 or more About US$ 801

  Orfeus & Eurydike

  Du står som MEDPRODUCENT i filmens eftertext.

  Du får lyxutgåvan av dvd:n.

  Du får 2 VIPbiljetter till biovärldspremiären och efterfesten.

  Du får en stor färglitografi signerad Hans Arnold "Party" (OBSOBS! Först till kvarn... endast 1 exemplar.)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Reward no longer available 1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)

Line icon alert icon Artboard Copy 8 arrow-down icon arrow-down arrow-left icon arrow-left arrow-point-left icon Fill 1 Copy 5 arrow-point-right icon Fill 1 arrow-right icon arrow-right arrow-up-right icon icon--arrow-up-right copy bar-chart icon Artboard Copy 6 bell icon Combined Shape Copy 5 book icon Artboard Copy 3 bookmark icon Fill 1 brand-assets icon Artboard Copy 13 cart icon Artboard Copy 4 chat icon chat check icon Fill 1 Copy 6 circle-back icon Fill 1 Copy 13 circle-forward icon Fill 1 Copy 16 circle-k icon circle-k circle-left icon circle-left circle-right icon circle-right clipboard icon Artboard Copy 12 clock icon Combined Shape close icon close closed-caption icon Fill 1 compass icon Combined Shape Copy 2 conversion icon conversion delta-down icon Fill 1 delta-left icon delta-right icon Fill 1 delta-up icon Fill 1 duplicate icon duplicate embed icon Combined Shape Copy 6 eye icon Combined Shape Copy 12 facebook-contained icon Facebook Contained facebook icon Facebook logo flag icon Fill 1 Copy 3 gear icon Fill 1 Copy 14 global-africa icon Fill 1 Copy 9 global-america icon Fill 1 Copy 10 global-asia icon Fill 1 Copy 17 graph-bar icon Combined Shape Copy 9 graph-line icon Combined Shape Copy 16 heart icon Fill 1 Copy 8 help icon human icon icon--human icon--alarm icon icon--alarm icon--alert icon icon--alert icon--arrow-down icon icon--arrow-down icon--arrow-left icon icon--arrow-left icon--arrow-right icon icon--arrow-right icon--arrow-up-right icon icon--arrow-up-right icon--arrow-up icon icon--arrow-up icon--backer-badge icon icon--backer-badge icon--bell icon icon--bell icon--bolt icon icon--bolt icon--bookmark-outline icon icon--bookmark-outline icon--bookmark icon icon--bookmark icon--calculator icon icon--calculator icon--calendar-check icon icon--calendar-check icon--calendar icon icon--calendar icon--campaign-outline icon icon--campaign-outline icon--check icon icon--check icon--chevron-down icon icon--chevron-down icon--chevron-left icon icon--chevron-left icon--chevron-right icon icon--chevron-right icon--chevron-up icon icon--chevron-up icon--circle-around icon icon--circle-around icon--circle-back icon icon--circle-back icon--circle-forward icon icon--circle-forward icon--circle-loader icon Page 1 icon--circle icon icon--clipboard icon icon--clipboard icon--clock icon icon--clock icon--closed-caption icon icon--closed-caption icon--code icon icon--code icon--collapse icon icon--collapse icon--commissions icon icon--commissions icon--compass icon icon--compass icon--confirmation icon icon--confirmation icon--conversion icon icon-conversion icon--cpu icon icon--curve-right icon icon--curve-right icon--cross icon icon--cross icon--delta-down icon icon--delta-down icon--delta-left icon icon--delta-left icon--delta-right icon icon--delta-right icon--delta-up icon icon--delta-up icon--download icon icon--download icon--ellipsis icon icon--expand icon icon--expand icon--external icon icon--external icon--eye icon icon--eye icon--facebook icon icon--facebook icon--filter icon icon--filter icon--flag icon icon--flag icon--frown-filled icon icon--frown icon icon--gear icon icon--gear icon--globe-africa icon icon--globe-africa icon--globe-america icon icon--globe-america icon--globe-asia icon icon--globe-asia icon--graph-bar icon icon--graph-bar icon--graph-line icon icon--graph-line icon--happy-filled icon icon--happy icon icon--heart-outline icon icon--heart outline icon--heart-thin-outline icon Fill 1 icon--heart icon icon--heart icon--home icon icon--home icon--home-with-door icon icon--human icon icon--human icon--humans icon icon--humans icon--image icon icon--image icon--inbox icon icon--inbox icon--info icon icon--info icon--instagram icon icon/instagram icon--lightbulb icon icon--lightbulb icon--link icon icon--link icon--lock-black-bg icon lock-icon icon--lock icon icon--lock icon--mail icon icon--mail icon--meh-filled icon icon--meh icon icon--menu icon icon--menu icon--message icon icon--message icon--mobile icon icon--mobile icon--overflow icon icon--overflow icon--pause icon icon--pause icon--pencil icon icon--pencil icon--pin icon icon--pin icon--pinterest icon icon--pinterest icon--play icon icon--play icon--plus-human icon icon--plus-human icon--plus icon icon--plus icon--prohibit icon icon--prohibit icon--project-budget icon icon--pull-quote icon icon--pull-quote icon--question-filled icon icon--question-filled icon--question icon icon--question icon--reorder icon icon-reorder icon--reply icon icon--reply icon--save icon icon--save icon--saved icon icon--saved icon--search icon icon--search icon--section-break icon icon--section-break icon--small-k icon icon--sound-hi icon icon--sound-hi icon--sound-lo icon icon--sound-lo icon--sound-mute icon icon--sound-mute icon--star-outline icon Star Outline icon--star icon icon--star icon--subtitles-captions icon icon--subtitles-captions icon--text-bold icon icon--text-bold icon--text-bullet icon icon--text-bullet icon--text-italic icon icon--text-italic icon--textalign-centered icon icon--textalign-centered icon--textalign-right icon icon--textalign-right icon--thumbs-down icon icon--thumbs-down icon--thumbs-up icon icon--thumbs-up icon--thumbsdown-outline icon icon--thumbsdown-outline icon--thumbsup-outline icon icon--thumbsup-outline icon--trash icon icon--trash icon--tumblr icon icon--tumblr icon--twitter icon icon--twitter icon--unlink icon Artboard icon--unlock icon icon--unlock icon--update-freeform-round icon icon--update-freeform-round icon--update-freeform icon icon--update-freeform icon--update-pinned icon Artboard icon--update-qa-round icon icon--update-qa-round icon--update-qa icon icon--update-qa icon--upload icon icon--upload icon--video icon icon--video icon--youtube icon icon--youtube icon-imagealign-center icon icon-imagealign-center icon-imagealign-left icon icon-imagealign-left icon-imagealign-right icon icon-imagealign-right info icon Combined Shape Copy instagram icon instagram copy kickstarter icon Artboard Copy 5 leaf icon leaf lightbulb icon icon--lightbulb link icon Combined Shape Copy 8 loading-spin icon lock icon Combined Shape Copy 4 mail icon Combined Shape map-pin icon Fill 1 menu icon Group message icon Fill 1 Copy 12 mobile icon Page 1 Copy 2 pause icon pause copy pencil icon Combined Shape Copy 3 pin icon Combined Shape Copy 11 pinterest icon pinterest play icon play copy plus-human icon icon--plus-human plus icon Fill 1 Copy 7 question icon Combined Shape Copy 14 search icon Fill 1 Copy 11 shapeshift icon share icon Fill 1 Copy slash icon solid-arrow icon solid-arrow sound-hi icon Combined Shape sound-lo icon Combined Shape sound-mute icon Combined Shape star icon Fill 1 Copy 2 stopwatch icon Group 2 thumbs-up icon Shape tools icon Shape trash icon Combined Shape tumblr icon tumblr copy twitter icon twitter copy user icon Artboard Copy 10 volume-up icon Artboard Copy 9 warning icon Combined Shape Copy 10 write icon Artboard Copy 11 x icon Fill 1 Copy 4 youtube icon Combined Shape