Project image
)}
NOK 44,900
pledged of NOK 1,000,000pledged of NOK 1,000,000 goal
83
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Sun, July 5 2015 8:00 PM UTC +00:00
NOK 44,900
pledged of NOK 1,000,000pledged of NOK 1,000,000 goal
83
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Sun, July 5 2015 8:00 PM UTC +00:00

About

Dear English speaking friends! Scroll further down for our English introduction. Feel free to check out our awesome rewards, many of them are international, and remember to switch on the subtitles in our movie! 

-

IDEEN

Landsbyen Kagbeni, 2800 moh. i Mustang, Nepal.
Landsbyen Kagbeni, 2800 moh. i Mustang, Nepal.

I området Mustang, ved foten av Himalayafjellene i Nepal finnes det en noe spesiell tradisjon rundt ekteskap som regissør Carl-Magnus ble gjort oppmerksom på for noen år siden:

I dette området er det vanlig at foreldrene bestemmer hvem barna skal gifte seg med. Men som et slags smutthull i ordningen med arrangerte ekteskap har det blitt etablert en tradisjon hvor en ung gutt kan kidnappe en jente, holde henne ”fanget” hos en nøytral familie i opp til tre dager og forsøke å overtale henne til å gifte seg med ham i stedet for den gutten familien har utpekt. Sier hun nei må han la henne gå uten videre, men om hun sier ja kan ikke familien si noe på dette giftemålet og må enkelt og greit ta til seg sin nye svigersønn.

Denne tradisjonen vil vi nå lage en film om. Dokumentarfilm, tenker du? En nøytral og vakker beskrivelse av naturen og tradisjonen? På ingen måte. Vi vil lage en komedie!

Historien vår handler om en tafatt norsk ingeniør, Johan, som blir sendt på jobb til Nepal og forelsker seg i en vakker nepalesisk jente. Det ser ut til å bli de to, men hun blir kalt tilbake til landsbyen sin for å gifte seg med en mann familien hennes har utpekt til henne, noe som knuser Johan helt fullstendig. Heldigvis får Johan uventet hjelp fra en gammel venn, og sammen legger de ut på eventyr gjennom Nepals majestetiske natur for å kidnappe han en kone.

Vi kan love forviklinger, språkforvirring, høyt tempo, dramatikk, romantikk og spenning i et snodig land langt langt borte.

GJENGEN

Vi som står bak dette prosjektet er regissør Carl-Magnus Fossum og produsentene Kaja Kirstine Lilleng, Endre Thesen Harnes og Tsering Dorje. Carl-Magnus har de siste åtte årene jobbet som reklamefilmregissør og er delvis vokst opp i Nepal. Endre er fra Lofoten i det høye Nord-Norge, har bakgrunn fra musikkbransjen før han hoppet over til film- og tv-produksjon i 2012 og Kaja er en riv rykende dyktig ung kvinne som kombinerer dette prosjektet med business- og kinesisk(!)-studier i København. Tsering er vår mann i Nepal, Carl-Magnus' brother from another mother.

Alle tre er tilknyttet produksjonsselskapet Klikkmonster og har jobbet med dette prosjektet i det stille siden forsommeren 2014. I april 2015 var vi i Nepal sammen med manusforfattere og fotograf for å scoute locations og finne inspirasjon til vår aller første spillefilm.

PLANEN

Vi har allerede fått på plass mange viktige elementer for å kunne gjennomføre denne produksjonen:

 • En fin story og et veldig interessant rammeverk å jobbe ut fra.
 • Et veldig morsomt manus (spør du oss og alle andre som har lest det til nå).
 • Store deler av det norske crewet som skal være med til Nepal.
 • En rådgivende produsent med tyngden vi trenger for å bøte på at vi ikke har gjort noe lignende før.
 • Uendelige mengder pågangsmot og skaperglede.

Denne kampanjen går gjennom hele juni, og kommer vi oss i mål kan vi deretter begynne med den virkelige jobben - preproduksjon og store mengder forberedelser. En spillefilm er et stort prosjekt og de tre månedene fra juli til og med september kommer til å gå med til forberedelser. Vi har allerede engasjert støttespillere i Nepal og arbeider mot innspilling i oktober og november. Dette er en god del lengre enn hva en tilsvarende filminnspilling ville hatt i Norge. Nepal er nemlig et land hvor ting ofte tar litt mer tid enn planlagt.

Jordskjelvet

Da jordskjelvet traff Nepal den 25. april i år hadde de fleste av oss allerede reist hjem, bare regissør Carl-Magnus var igjen i Katmandu for en uke med avslapning etter eventyret vårt i fjellene. Dette ble heller en uke med ekstremt sterke inntrykk, og han reiste hjem fra Nepal med et enda sterkere ønske om å bidra og til å være med på å bygge opp landet igjen. Å gi arbeid til lokalbefolkningen og lønne dem direkte er en av de beste metodene å hjelpe nepalesere på, og vi vil gjøre alt vi kan for at så mye av ressursene vi bruker der nede kommer landets befolkning til gode.

Vi har bestemt oss for at jordskjelvet ikke skal komme i veien for denne drømmen, og er strengt tatt mer bestemte enn noensinne på at dette er noe vi skal klare å gjennomføre.

BELØNNINGENE (Rewards)

Bønneflagg

Om du på et tidspunkt befinner deg i Himalaya vil du mest sannsynlig komme over en særegen type flagg som henger fra bygninger, broer og fjelltopper - som i bildet under. Dette er tibetanske bønneflagg, en tradisjon som kan spores flere tusen år tilbake i tid, til den sjamanistiske pre-buddhistiske Bon-religionen. Disse flaggene er dekorert med lykkebringende symboler og henges utendørs slik at vinden skal bære med seg bønner og ønsker over Himalaya. 

Vi synes dette er en veldig vakker tradisjon som vi vil gi dere mulighet til å ta del i. Om dere støtter bønneflagg i Himalaya-rewarden vil vi henge opp et flagg med ditt navn på for å gi deg et lykkelig og langt liv! Vi vil selvsagt også sende deg et bilde av flagget ditt.

Bønneflagg i Kagbeni, Nepal.
Bønneflagg i Kagbeni, Nepal.

To ukers eventyr i Nepal

Da vi var i Nepal i april tok vi for oss reiseruten som Johan skal gjennomføre i filmen. Denne turen kan du også få oppleve! Vi flyr deg til Katmandu og tar deg med på en to ukers tur rundt i Nepal, fra Katmandu til Muktinath, langs ruten våre helter får oppleve på sin ferd. På denne ferden vil vi legge inn et par dagers opphold sammen med crew og cast på set, uavhengig av hvor vi er i landet på det tidspunktet.

Vi dekker reise, opphold, vann og mat. Godteri og øl må du stå for selv. :)

TUSEN MILLIONER TAKK!

Det er ingen enkel oppgave å lage en uavhengig spillefilm og det er vanskelig å få forhåndsgarantier til en slik type produksjon av Kinodistributører. Heldigvis kan vi gjøre noe med det her på Kickstarter! Utover å bidra med midler til selve produksjonen, vil din støtte også vise at det er interesse for for filmen vår, noe som gi oss mulighet til å hente inn resten av midlene vi trenger for å produsere filmen vår. Støtten din bidrar altså dobbelt opp!

Om du ønsker å støtte oss lover vi å lage en morsom og spennende spillefilm som du kan være stolt av å ha vært med å realisere, uavhengig av hvor mye du kan bidra med. Om du ikke kan støtte oss finansielt kan du bidra med å spre ordet om kampanjen til vennene dine eller i sosiale medier. Vi håper inderlig at dette er et prosjekt som du vil følge med på i året fremover og vi gleder oss fælt til å komme skikkelig i gang. Igjen: TUSEN TUSEN TAKK!

Du finner oss på facebook og instagram @GaliNepal #GALiNEPAL

Kontaktinfo

Endre Thesen Harnes - endre@klikkmonster.no - +47 9771 3109

Kaja Kirstine Hegstad Lilleng - kaja@klikkmonster.no - +47 9932 2469

-----------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION

First off - Gal i Nepal is Norwegian and translates to Crazy in Nepal in English.

THE STORY

The village Kagbeni, 2 800 MASL, in Mustang, Nepal.
The village Kagbeni, 2 800 MASL, in Mustang, Nepal.

By the foot of the Himalayas in Nepal, in an area called Mustang, there exists a very peculiar marriage tradition that our director Carl-Magnus became aware of a few years ago:

In this remote area parents traditionally decide whom their children are going to marry. However, there exists a loophole in this arrangement of marriages, where a boy can kidnap a girl, keep her “captive” at a neutral family for three days and try to convince her that she ought to marry him instead. If declined he has to let her go, but if she agrees her family cannot oppose the girl’s decision and has to accept their new son-in-law into their family.  

This old tradition serves as the core inspiration to our movie. And no, we are not making a documentary. Quite on the contrary, we are making a comedy! 

The movie is about the awkward Norwegian engineer Johan, who is sent to Nepal for work. Here he falls in love with a beautiful Nepalese girl and they seem to really hit it of. That is until she gets called back to her village to marry a man her family has picked out for her. Johan is utterly crushed. "Luckily" he gets unexpected help from an old friend, and together they start their adventure through Nepal’s majestic nature to kidnap Johan a wife.

We promise you conflict, romance, language barriers, high-speed and excitement in a peculiar country far, far away.

THE TEAM

The core team behind this project is made up of the director Carl-Magnus Fossum and the producers Kaja Kirstine Lilleng, Endre Thesen Harnes and Nepalese producer Tsering Dorje. Carl-Magnus has eight years of experience as a commercial director and spent several years of his childhood in Nepal. Endre is from the exotic North of Norway – Lofoten, and has a background from the music industry before he changed lanes, moving to the film production industry in 2012. Kaja Kirstine is combining this project with her business and Asia-studies in Copenhagen and has three years experience from administration and marketing of music festivals. Tsering is our main man in Nepal and Carl-Magnus' brother from another mother.

All three Norwegians are associated with the production company Klikkmonster and have been working on this project since May 2014. During April this year we were in Nepal with our scriptwriters and photographer to scout locations and find inspiration for our very first feature film.

THE PLAN

We already have several important elements in place to successfully carry out this production:

 • A nice story and a very interesting framework to base the movie on. 
 • A hilarious script (according to us and everyone else who has read it so far).
 • Most of our Norwegian film crew that will be joining us to Nepal. 
 • An advising producer with vast experience to weigh up for the fact that we have not done anything like this before. 
 • Endless amounts of resourcefulness and creative joy! 

This campaign will be active throughout the month of June, and if we reach our goal we can get started on the real job: The preproduction. We have already engaged helpers in Nepal, but making a feature films is a vast project and we will be using three months from July to September to prepare for the production phase. We aim to shoot the movie in Nepal during October and November this year. This is quite a bit longer than a normal Norwegian film production, the reason being that everything tends to take a bit longer in Nepal.

The Earthquake 

When the earthquake hit Nepal on April the 25th most of our crew had left the country. However, Carl-Magnus was still in Kathmandu and had planned a week of relaxation after our adventures in the mountains. Instead, the week left him with intense impressions and an even stronger urge than before to help build up this country. Giving work to the locals and paying them directly and generously is an effective way of helping the people of Nepal, and we will do our very best to ensure that the resources we use when in Nepal will benefit the people in one way or another. 

Thus, we have decided that the earthquake will not get in the way of this dream of ours, in fact we are more resolute that ever on carrying out our project.

THE REWARDS

Though the film screening rewards won't be available until September and October 2016, we will fulfil all other gifts after the campaign has ended, as they become available. Our movie production will take place in October and November this year, and thus all Nepal-related rewards will be received during or right after this. If you have any questions, check out the "Estimated Delivery" under each reward, or contact us directly at info@klikkmonster.no. Our team is determined to resolve any problems or answer any questions in a timely manner, so please don't hesitate to contact us!

The prayer flags

If you find yourself wandering in the Himalayas you will most probably encounter a certain type of colourful flags hanging from bridges and planted on mountaintops – like in the photo below. These are Tibetan Buddhist prayer flags and have a tradition that can be dated back thousands of years to the shamanistic Bon tradition of pre-Buddhist Tibet. The flags are inscribed with auspicious symbols and hung outside for the wind to carry the beneficial vibrations and wishes across the Himalayas and the country. The flags are said to bring happiness, long life and prosperity. 

We think this is a very beautiful tradition and we wanted to share it with you guys. If you back the prayer flags-reward we will hang a flag in the Himalayas with your name on it for your wishes to be carried across the mountaintops (or you could do it just because it is a unique thing to brag about). We will of course also send you a photo of your flag.   

Prayer flags in Kagbeni, Nepal.
Prayer flags in Kagbeni, Nepal.

The two-week trip in Nepal 

(more information to come)

THANK YOU!

It is not easy to make an independent movie, and a distributor will rarely risk paying for an independent film in advance. With the help of Kickstarter, though, we can both raise part of the funds needed to make our film and at the same time prove that there is demand for the movie to potential distributors. In sum, by supporting our project you are in fact helping us twofold. Not to mention the positive impact your support has on our production and creativity!

If you decide to support us on this adventure we promise to deliver you a great film that you can be proud to say you supported. If you cannot help us financially but believe in our project, you can still support us by spreading the word via social media and word of mouth. THANKS AGAIN! <3

Find us on Facebook and Instagram @GaliNepal #GALiNEPAL

Contact us

Endre Thesen Harnes - endre@klikkmonster.no - +47 9771 3109

Kaja Kirstine Hegstad Lilleng - kaja@klikkmonster.no - +47 9932 2469

Risks and challenges

Enhver spillefilmproduksjon, stor som liten, vil møte på større og mindre utfordringer. Og for å ha det sagt er dette et mye mer omfattende prosjekt enn noe noen av oss har gjennomført før. I tillegg er Nepal et land med underutviklet infrastruktur og mye korrupsjon, som nylig har blitt rammet av sin største naturkatastrofe på 80 år. Altså må vi ta våre forhåndsregler.

Vi har tidligere nevnt at det er viktig for oss å fokusere på at kjernegruppa bak dette prosjektet mangler erfaring fra tilsvarende produksjoner, og derfor er det viktig for oss å kompensere med å knytte til oss aktører med den erfaringen vi mangler:

Vår nærmeste støttespiller, rådgiver og mentor har en doktorgrad i internasjonal filmrett, vi har sett oss ut en sør-afrikansk linjeprodusent (produsent med hovedansvar for avvikling) med flere internasjonale storproduksjoner under beltet, vi har fått med oss eventyrlystne filmarbeidere på foto og teknikk, nepalesiske samarbeidspartnere med spillefilmerfaring og ikke minst et bredt nettverk innenfor både film, reklame og PR-bransjen i Norge som vi forsøker å benytte oss av så mye som mulig.

Det gir oss veldig mye tro og glede å se hvor mange dyktige mennesker vi har klart å engasjere til nå, selv om vi bare så vidt har sett begynnelsen av prosjektet, så dette skal vi få til!

-------------------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
Every film, no matter how big or small, has its own set of unique challenges, and Gal i Nepal is an ambitious project. Our biggest challenge is meeting our financial requirements to make this film a reality and overcoming potential unexpected turn of events when in Nepal, which is a beautiful but quite chaotic country. Corruption and bad infrastructure are major problems. Furthermore Nepal was recently hit by the biggest natural catastrophe in 80 years. Needless to say thorough planning and a professional team are both important factors needed to achieve our goal.

Luckily we have an amazingly dedicated team of people from both Norway and Nepal working incredibly hard to bring this film to life. As noted, we - the core group behind this project, are making our very first feature film and thus it is important to compensate by collaborating with very competent people. We are lucky enough to have a supporter and mentor with a doctorate in international film contracts, and we have set our sight upon a South African line-producer with several major international productions under his belt. We also have adventurous photographers and technicians and experienced Nepalese partners. In sum, we have come far in ensuring the success of this project, we will certainly do our very best to reach our goal and we promise to keep you up to date on our production every step of the way.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge NOK 25 or more About US$ 3

  Tusen takk! Alle monner drar og vi er evig takknemlige for all hjelp! God Karma sendes din vei <3

  Thank you! Every bit helps and we are forevere grateful for all the help we get! Karma is being sent your way <3

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge NOK 50 or more About US$ 6

  Få medlemskap i Gal i Nepal sin supporterklubb og motta eksklusive oppdateringer før og under filmproduksjonen.

  Become a part of our Supporter Hall of Fame and get access to exclusive updates before and during the movie production.

  Less
  Estimated delivery
  2 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge NOK 100 or more About US$ 12

  MANUS
  For en hundrings får du en digital versjon av manuset vi har brukt et halvt år på å skrive! Inkluderer medlemskap i supporterklubben.

  Get a digital download of the script! Including access to updates and Supporter Hall of Fame.

  Less
  Estimated delivery
  5 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge NOK 150 or more About US$ 18

  FILMEN
  Du får en helt egen digital versjon av filmen etter at den har blitt vist på kino! Inkluderer medlemskap i supporterklubben og digitalt manus.

  Get your very own digital version of the movie. With and without English subtitles! Including script, updates and Hall of Fame.

  Less
  Estimated delivery
  4 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge NOK 200 or more About US$ 23

  KINOBILLETT
  Vår drøm er at så mange som mulig kommer og ser filmen vår på kino neste år. Derfor vil vi gi dere mulighetene til å forhåndskjøpe kinobilletten allerede nå! Filmen vil vises i de største byene i Norge, og forhåpentligvis de minste også. Inkluderer digital filmversjon, medlemskap i supporterklubben og manus.

  Movie ticket for next year's screening in Norway. Including digital version of the movie, script, updates and Hall of Fame.

  Less
  Estimated delivery
  40 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge NOK 350 or more About US$ 41

  KARMA
  Kjøp deg karma! En buddhistisk munk i Himalayafjellene ber for deg, og vi sender deg såklart en videosnutt av det hele sånn at du kan vise det frem til alle du kjenner. Inkluderer digital filmversjon, medlemskap i supporterklubben og manus.

  Buy yourself some good karma! A buddhist monk in the Himalayas will pray for you, and we will of course videotape it for you so that you can share it with all you friends. Including digital version of the movie, script, updates and Hall of Fame.

  Less
  Estimated delivery
  4 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge NOK 450 or more About US$ 53

  POSTKORT FRA NEPAL
  Vi sender deg et kjærlig postkort fra Nepal som takk for din støtte <3 Inkluderer digital filmversjon, medlemskap i supporterklubben og manus.

  We will send you a loving postcard from Nepal as a token of our appreciation <3 And digital version of the movie, script, updates and Hall of Fame.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge NOK 500 or more About US$ 59

  REISEGUIDE TIL NEPAL
  Digital reiseguide til Nepal med bilder, tips og litt Nepalesisk opplæring, som tar deg gjennom den eventyrlige reiseruta til hovedpersonen vår. Inkluderer digital filmversjon, medlemskap i supporterklubben og manus.

  We will send you a digital travel guide to Nepal including photos and insider tips, guiding you through the amazing journey of our main character. And digital version of the movie, script, updates and Hall of Fame.

  Less
  Estimated delivery
  5 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge NOK 600 or more About US$ 70

  BILDER AV HIMALAYA
  Få 10 unike bilder fra fantastiske Nepal tatt av en av våre kjempeflinke fotografer. Sendes som høyoppløselige filer over mail. Inkluderer digital reiseguide, filmversjon, manus og medlemskap i supporterklubben.

  Get 10 unique photos of Nepal taken by one of our very talented photographers. They will be sent as highresolution files. Including digital guide, version of the movie, script, updates and Hall of Fame.

  Less
  Estimated delivery
  2 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Select this reward

  Pledge NOK 700 or more About US$ 82

  BØNNEFLAGG I HIMALAYA
  Vi henger opp et fargerikt flagg for deg i Himalaya, slik at alle dine drømmer kan sveve over fjelltoppene og du kan leve et langt og lykkelig liv ;) (Les mer om den fine tradisjonen i prosjektbeskrivelsen til venstre!) Inkluderer 10 unike bilder fra Nepal, digital reiseguide, filmversjon, manus og medlemskap i supporterklubben.

  We will hang a colourful prayer flag for you in the Himalayas. According to Tibetan Buddhist tradition this will give you a long and prosperous life. (More info on this nice tradition in our project description!) Including high-res photos of Nepal, digital guide, digital version of the movie, script, updates and Hall of Fame.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 4 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 11. Select this reward

  Pledge NOK 750 or more About US$ 88

  BLI MIKROPRODUSENT
  Du blir med i rulleteksten på filmen vår som offisiell (og verdens kuleste) "mikroprodusent"!
  Inkluderer bilder fra Nepal, digital reiseguide, filmversjon, manus og medlemskap i supporterklubben.

  Become an official "micro producer" of our movie (and part of movie history) with your name in the movie credits. Including high-res photos of Nepal, guide, digital version of the movie, script, updates and Hall of Fame.

  Less
  Estimated delivery
  4 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 12. Select this reward

  Pledge NOK 1,250 or more About US$ 146

  PREMIEREN
  Bli med oss på eksklusiv festpremiere og etterfest med cast og crew i Oslo! Du får også alt i 750-belønningen. (Reise og opphold ikke inkludert)

  Join us on the exclusive movie premiere and after party with the cast and crew in Oslo, Norway! Including everything from the 750 reward. (Travel and accommodation not included)

  Less
  Estimated delivery
  Limited 6 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 13. Select this reward

  Pledge NOK 2,000 or more About US$ 234

  NAVNET DITT BLIR KJENDIS
  Ditt navn eller kallenavn blir med i filmen! Enten om det er i en replikk, på et dokument eller noe annet. Vi skriver navnet ditt inn i manuset vårt.
  Inkludert alt fra 750 belønningen. (Obs! Vi inkluderer ikke noe støtende)

  Get your name or nickname in the movie! We will include your name in our script, whether its a part of a dialogue, on a poster or something else. Including everything from the 750 reward. (Note that we will not include anything offensive)

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 14. Select this reward

  Pledge NOK 2,500 or more About US$ 293

  FJESET DITT BLIR KJENDIS
  Få fjeset ditt med i filmen! Et bilde av deg blir med i filmen, det kan være i form av en plakat, et bilde Johan har i lommeboka si, eller noe annet! Det må være et bilde av ditt fjes, ingen kommersielle logoer. Du får også alt i 750-belønningen.

  Get your face in the movie! A photo of you will be included in the movie, be it as a poster, a photo in the lead actor's wallet or something else. The photo must be of your face, without any commercial logos. Including everything from the 750 reward.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 1 backer
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 15. Select this reward

  Pledge NOK 3,000 or more About US$ 351

  INTIM FØR-PREMIERE
  Bli med på privat før-premiere med crew og cast i Oslo og se filmen før alle andre! Vi popper cavaen, forteller deg våre dypeste hemmeligheter og ser filmen - det blir kjempestas! Du får også alt i 750-belønningen. (Reise og opphold ikke inkludert)

  Join the cast and crew at a private advance screening of the movie in Oslo, Norway, and be the first one to see the movie! We'll have a drink, tell you our deepest secrets and watch the movie together - it'll be awesome! Including everything from the 750 reward. (Travel and accommodation not included)

  Less
  Estimated delivery
  Limited 4 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 16. Select this reward

  Pledge NOK 10,000 or more About US$ 1,171

  BLI MANUSFORFATTER
  Har du en liten manusforfatter inni deg? Bli med på skriveworkshop i Oslo med manusforfatterne og skriv dialoglinjer og idéer til scener! Du blir kreditert i rulleteksten som bidragsyter på manus. Du får også to billetter til festpremieren og etterfesten i Oslo! Inkludert alt fra 750 belønningen. (Reise og opphold ikke inkludert)

  Are you an aspiring script writer? Join our scriptwriters for a writing workshop in Oslo, Norway, and create dialogues and ideas for our final script! You will be credited as a contributing script writer in the movie credits. You will also get two tickets to the premiere and our afterparty. Including everything from the 750 reward. (Travel and accommodation not included)

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 17. Select this reward

  Pledge NOK 15,000 or more About US$ 1,756

  BLI SKUESPILLER
  Du får en rolle i den norske delen av produksjonen, med replikker og full pakke! Du får også to billetter til festpremieren og etterfesten i Oslo. Inkludert alt fra 750 belønningen. (Reise og opphold ikke inkludert)

  Become an actor! Get a role in the Norwegian part of our movie production, including your own dialogue. You will also get two tickets to the premiere and the afterparty! Including everything from the 750 reward. (Travel and accommodation not included)

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 18. Select this reward

  Pledge NOK 20,000 or more About US$ 2,341

  BLI ASSISTERENDE PRODUSENT
  Du blir assisterende produsent i filmen og får navnet ditt i rulleteksten, på imdb mm. Du får også alt du vil ha av ALLE REWARDS under 10 000 NOK!

  Become associate producer of our movie, and get your name in the credits, imdb and more. You can also choose freely from ALL REWARDS under 10 000 NOK!

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 19. Select this reward

  Pledge NOK 40,000 or more About US$ 4,683

  REIS TIL NEPAL!
  Vi arrangerer en 14 dagers eventyrekstravagansa for deg med alt inkludert (eks. drikke og snacks). Du får oppleve Nepal gjennom reiseruta til hovedpersonene våre, og muligheten til å være med oss på sett i to dager! (Mer info i prosjektbeskrivelsen til venstre)

  Travel to Nepal! We will arrange a two-week incredible adventure for you, everything included (except for drinks and snacks). You will get to see Nepal by following our lead characters journey, and you can visit us on set for two days! (More info in the project description on the left)

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 20. Select this reward

  Pledge NOK 50,000 or more About US$ 5,854

  BLI SKUESPILLER ... I NEPAL!
  Få en rolle i filmen i den nepalesiske delen av produksjonen! Dette inkluderer en ukes Nepaltur for deg i Kathmandu og nærområder, alt inkludert (bortsett fra drikke og snacks).

  Become an actor ... in Nepal! Get a part in the Nepali part of our movie! Includes travel and one week of adventures in Kathmandu and neighbouring areas (except snacks and drinks).

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 21. Select this reward

  Pledge NOK 50,000 or more About US$ 5,854

  BLI CO-PRODUSENT
  Du blir offisiellt co-produsent av filmen! Navnet ditt blir med på alt av plakater, rulletekst mm. og du er velkommen til å besøke oss på sett når du måtte ønske! (reise og opphold ikke inkludert)

  You will officially be a co-producer of our movie! Your name will appear on posters, covers, credit-rolls etc. and you are welcome to join us on set any time! (travel and accommodation not included)

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (29 days)