Share this project

Done

Share this project

Done
Mitt nästa projekt kartlägger risken för företagarflykt och talangutvandring från Sverige om samhällskontraktet inte efterlevs.
738 backers pledged SEK 582,450 to help bring this project to life.

About

SEK 582,450

738

Under 1970- och 80-talen drabbades Sverige av företagarflykt, där entreprenörer och familjeföretagare lämnade landet till följd av missnöje med samhällsutvecklingen. En del skattebetalare upplevde att landets ledning var fientligt inställd mot kapitalism, saknade lyhördhet och tog dem för givet, och flyttade därför i protest till andra länder. 

Förlusterna av investerare, uppfinnare och innovatörer var skadliga och kan varit en bidragande orsak till att Sverige under perioden tappade jämfört med andra konkurrentländer. Enligt ett estimat var kostnader för utvandring genom uteblivna skatteintäkter jämförbara med kostnaderna för invandring. Företagarflykten pressade sedermera Sverige att genomföra skattesänkningar och marknadsliberala reformer, som övertygade många utlandssvenskar att återvända från sin exil.

Risken för utvandring är dock långtifrån över – inte minst i ljuset av de senaste årens pessimism och låga framtidstro där många anger att Sverige utvecklas åt fel håll. Kanske viktigast är att ökningen av grov brottslighet och otrygghet, och det är heller inte längre självklart att Sverige har överlägsen vård och skola jämfört med konkurrentländer. Trots ett av världens högsta skattetryck levererar staten inte längre en välfärd i världsklass, och bryter därmed sin del av samhällskontraktet. Om Sverige blir mindre attraktivt passeras till slut en gräns där somliga skulle utvandra, till och med de som är fästa vid sitt hemland och helst skulle föredra att bo kvar.

Det sker redan i dag omfattande utvandring bland högutbildade invandrare, vilka lämnar till förmån för länder som USA, Schweiz, Kanada och Australien. Bland Sverigefödda finns ännu inte någon massutvandring, även om det årligen sker ett visst utflöde. Tidigare har de flesta välutbildade svenskar som emigrerat förr eller senare återvänt, men det finns inga garantier för att detta kommer att hålla i sig. På senare tid har ledande företagare, såsom grundarna av Spotify, återigen varnat om riskerna för talangutvandring.

Trots att detta är en viktig fråga saknas i dag en systematisk kartläggning av riskerna för utvandring, i det fall att Sverige fortsätter att utvecklas åt fel håll och missbelåtenheten växer. Jag vill därför skriva en rapport som belyser riskerna för utvandring. Den ena frågan handlar om hur många som allvarligt överväger att emigrera och vilka faktorer som motiverar en eventuell utvandring – vilket ska undersökas genom att beställa en omfattande opinionsundersökning. Den andra frågan är hur mycket skatteintäkter, jobbskapare och uppfinnare som Sverige redan har förlorat genom utvandring de senaste åren – vilket kan undersökas med en specialbeställning ur SCB:s register. Jag vet inte svaret på dessa frågor i förväg, och det är tänkbart att rapporten kommer att visa att riskerna för talangutvandring inte är betydande utan främst anekdotiska. Om riskerna i stället visar sig vara systematiska kan rapporten förhoppningsvis identifiera dem i förväg och skapa en debatt.

Att kompetensen lämnar Sverige är skadligt för ekonomin, men kan vara berättigat ur den enskilda individens perspektiv. Ingen har skyldighet att stanna kvar och låta sig exploateras av politiker som inte värnar om landets bästa. Att rösta med fötterna kan tvärtom vara ett effektivt sätt att protestera mot ett samhällssystem, som utvecklas åt fel håll och inte är villigt att adressera källorna till missnöjet. Företagarflykten var en av de enskilt viktigaste faktorer som skapade opinion och tvingade politiker att bryta utvecklingen mot den socialistiska näringspolitik som inleddes 1968. Nu när Sverige återigen riskerar att utvecklas i fel riktning är det viktigt att i tid belysa eventuella risker för talangutvandring och därigenom reversera den negativa utvecklingen. 

Risks and challenges

Jag har skrivit två böcker som finansierades genom crowdfunding på Kickstarter: Massutmaning (2016) och Tio tusen miljarder (2018). Bägge slog svenskt rekord för böcker med drygt 630.000 respektive 800.000 kronor, samt erhöll positiva recensioner och omnämnanden i media. Dessa insamlingsframgångar är omtalade i media, senast i GöteborgsPosten för någon månad sedan. Jag har över 80.000 följare på social media, med en dokumenterad betalningsvilja att stödja mina projekt.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About US$ 52

  Signerat exemplar av rapporten

  De som donerar 500 kronor eller mer får ett signerat exemplar av rapporten med posten.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  347 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About US$ 104

  Inbjudan till föredrag

  De som donerar 1.000 kronor eller mer inbjuds till författarens föredrag av projektet, vilket är exklusivt för dem som stödjer crowdfundingen. De får även ett signerat exemplar av rapporten med posten.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  64 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 3,000 or more About US$ 311

  Tackad med namn i förord

  De som donerar 3.000 kronor eller mer blir, om de så önskar, tackade med sitt namn i rapportens förord. De får även ett signerat exemplar av rapporten med posten.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  15 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About US$ 518

  Inbjudan till lanseringsfest i Stockholm

  De som donerar 5.000 kronor eller mer inbjuds till lanseringsfesten med mingel, mat och dryck. De får även ett signerat exemplar av rapporten med posten.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  16 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About US$ 1,036

  Privat middag med författaren

  De som donerar 10.000 kronor eller mer inbjuds till en privat middag med författaren i Stockholm, och kan vid önskan ta med en gäst. De får även ett signerat exemplar av rapporten med posten.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only European Union
  8 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (9 days)