Share this project

Done

Share this project

Done
A kickstarter for a 28mm range of Warsaw Uprising 1944 insurgents and armoured car. Suitable for wargaming and modeling.
A kickstarter for a 28mm range of Warsaw Uprising 1944 insurgents and armoured car. Suitable for wargaming and modeling.
163 backers pledged £9,718 to help bring this project to life.

About

Warsaw Uprising 1944 28mm Figures by Infamous JT project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Warsaw Uprising 1944 28mm Figures by Infamous JT

£9,718

163

Infamous JT is a freelance wargaming company with three years' experience in the industry. With experience working for companies such as Warlord Games, Rubicon Models, & Footsore Miniatures, we have decided to release our first miniature range, based on a topic we are passionate about: the Warsaw Uprising of 1944. We are based in West Bromwich, UK.

Infamous JT jest niezależnym producentem gier bitewnych, mającym trzyletnie doświadczenie w branży, w tym jako podwykonawca Warlord Games, Rubicon Models i Footsore Miniatures. Mając tego rodzaju praktykę, postanowiliśmy wydać naszą pierwszą serię figurek, opartych o wyjątkowo interesujący nas temat, jakim jest Powstanie Warszawskie w 1944 r. Nasza siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii, w West Bromwich.

Combining the skills of traditional sculptor and award winner Dennis Zarnowski of Savage Forged Minis and the 3D sculpting of Jonathan Llinares of Vae Victis, Jamie Tranter hopes to release a comprehensive range of models to accurately represent the Polish freedom fighters of 1944, with iconic pieces of equipment, and personalities from the Home Army. Many of our figures are also suitable for use in any 20th century game including the Spanish Civil War, Russian Civil War, A Very British Civil War, partisan forces in WW2, and Volksturm as well as Weird War gaming.

Korzystając z umiejętności Dennisa Zarnowskiego (Savage Forged Minis), wielokrotnie nagradzanego rzeźbiarza posługującego się tradycyjnymi technikami, oraz Jonathana Linaresa (Vae Victis), specjalizującego się w rzeźbie 3D, Jamie Tranter ma nadzieję wydać szeroką serię modeli, wiernie odwzorowujących polskich powstańców z 1944 r, zarówno w zakresie umundurowania i uzbrojenia, jak i znanych postaci, które były członkami Armii Krajowej. Znaczna część naszych figurek będzie również przydatna w grach osadzonych w innych okresach, takich jak wojny domowe w Hiszpanii i Rosji, Wyjątkowo Brytyjska Wojna Domowa, a nawet grach z okresu tak zwanej Dziwnej Wojny, łączących stylistykę II Wojny Światowej z elementami fantasy, SF i horroru. Będzie ich również można użyć jako dowolnych partyzantów z epoki, a nawet jako Volkssturm.

The Range As It Currently Stands. Click for Hi-Res.
The Range As It Currently Stands. Click for Hi-Res.

 

We will reward our backers by providing at least an 18% discount on the final prices. We aim to have all parcels sent out by September: earlier if possible. Our target is 4600 GBP. Postage is added at the end of the kickstarter - you will receive contact from us and an invoice to be paid.

Naszą nagrodą dla osób, które zdecydują się wesprzeć naszą kampanię jest rabat od ostatecznych cen naszych figurek w wysokości co najmniej 18 %. Zamierzamy zakończyć wysyłkę wszystkich objętych kampanią produktów do osób wspierających kampanię maksymalnie do końca września 2018 r. W tym celu, musimy zebrać 4.600,00 funtów. Koszty wysyłki zostaną naliczone pod koniec kampanii – każda osoba wspierająca otrzyma od nas wiadomość mailową z fakturą do zapłaty.

3D Prints have been done by Rubicon Models and Hysterical Games, resin casting will be undertaken by Savage Forged Minis and Metals will be cast by Footsore Miniatures: all companies that mirror Infamous JT's dedication to quality. 

Niezbędne wydruki 3D zostały wykonane przez Rubicon Models i Hysterical Games, odlewy w żywicy zostaną wykonane przez Savage Forged Minis, w metalu zaś przez Footsore Miniatures. Wszystkie powyższe firmy, tak jak Infamous JT zresztą, stawiają jakość swoich produktów na pierwszym miejscu.

Our original aim is to produce 12 miniatures and the iconic Kubus Armoured Car. Below is some information about the original 6 codes we are producing. We will also produce more miniatures. One miniature will be an exclusive that will only be available via kickstarter and set promotions. This is our passion project.

Naszym głównym celem jest produkcja 12 figurek piechoty oraz samochodu pancernego Kubuś, będącego jednym z symboli Powstania. Poniżej znajdziecie informacje o pierwszych 6 produktach, które zamierzamy wydać, oczywiście jednak nie chcemy na nich poprzestać – w końcu ten projekt to dla nas coś zupełnie wyjątkowego! Nasze figurki będą dostępne jedynie w ramach kampanii, oraz w promocjach obejmujących poszczególne wydane zestawy.

 

The Master of Kubus for Resin Casting. Click for Hi - Res.
The Master of Kubus for Resin Casting. Click for Hi - Res.

 

Kubus is one of the most iconic aspects of the Home Army forces of the Polish Uprising: a pseudonym nickname given to the wife of one of the engineers who lost her life in early August prior to the building of Kubus. An improvised vehicle built on a Chevrolet 157 truck. It was used as an Armoured Personal Carrier for 8-12 fighters, including crew. It was equipped with a K pattern home built flame thrower and DP-28 LMG. It's gun shield was also designed to house either a DP-28 or a PIAT (which was dropped in by British forces.)

Kubuś jest jednym ze znaków rozpoznawczych sił Armii Krajowej w Powstaniu. Nazwany przydomkiem żony jednego z twórców, która zginęła na początku sierpnia 1944, został zbudowany na podwoziu ciężarówki Chevrolet 157 jako improwizowany samochód pancerny. W Powstaniu był używany jako transporter opancerzony, przewożący od 8 do 12 powstańców, łącznie z załogą. Uzbrojony w miotacz ognia typu K, wyprodukowany w jednym z zakonspirowanych warsztatów rusznikarskich AK, oraz lekki karabin maszynowy DP-28. Osłona karabinu maszynowego pozwalała na użycie zarówno DP-28, jak i wyrzutni PIAT, których pewna liczba została wysłana przez Bryryjczyków w zrzutach dla Powstania.

Exploded Kubus View - Click for Hi-Res.
Exploded Kubus View - Click for Hi-Res.

 

We have decided to include both the DP-28 and PIAT, as well as a crewman so you have modelling choices. The vehicle and weaponry were sculpted by Jonathan Llinares, whilst the crewman was sculpted by Dennis Zarnowski. He wears a type 2 SS smock, an item commonly worn by the Home Army's elite units, as well as a German helmet with cover. It is cast fully in resin by Dennis of Savage Forged Minis. 

Nasz model Kubusia zawiera zarówno DP-28, jak i wyrzutnię PIAT oraz członka załogi wozu, pozwalając na jego budowę w kilku wersjach. Sam pojazd i uzbrojenie zostały zaprojektowane przez Jonathana Linaresa. Członek załogi, autorstwa i produkcji Dennisa Zarnowskiego, jest wyposażony w bluzę maskującą Waffen SS typu 2, element umundurowania często noszony przez członków elitarnych pododdziałów AK, jak również w niemiecki hełm piechoty z pokryciem.

 

Danuta Motas - Thank you to the Motas family for this honour. Click for Hi Res.
Danuta Motas - Thank you to the Motas family for this honour. Click for Hi Res.

 

This is a very special character piece. Our friend and painter, Peter Motas' grandmother served as a medic in the Home Army at the age of 18. We planned to produce a female medic as homage to female service in the home army but when Peter told us this we decided to base it off of photographs off of Danuta. She survived the uprising; despite a room she was in being hit by a tank's shell. This tank is believed to have been a Tiger tank. Luckily for Danuta, a door crashed into her, absorbing most of the shock but leaving her very injured. She would eventually spend the remainder of the war in a work camp, wearing a "P" for Polish. We used images of Polish medics for inspiration of attire.

Ta figurka jest dla nas wyjątkowa. Danuta Motas, babcia naszego znajomego malarza Petera Motas służyła w wieku 18 lat jako sanitariusz w AK. Zamierzaliśmy wyprodukować figurkę kobiety sanitariusza jako hołd dla wszystkich kobiet służących w AK, jednak kiedy Peter opowiedział nam historię swojej babci, postanowiliśmy użyć jej zdjęć z okresu jako źródła. Danuta przetrwała Powstanie, nawet pomimo faktu, że jedno z pomieszczeń, w których przebywała w jego trakcie stał się celem ostrzału, prawdopodobnie czołgu Tygrys. Na szczęście, większość fali uderzeniowej z eksplozji pocisku została wchłonięta przez drzwi, które, wyrwane z zawiasów, przewróciły ją, zadając poważne, lecz nie śmiertelne obrażenia. Końca wojny doczekała w obozie pracy, z naszywką „P”, stanowiącą oznaczenie polskich robotników przymusowych. Jako inspiracji dla elementów jej ubioru posłużyły nam fotografie polskich sanitariuszy z Powstania.

 

Eugeniusz Lokajski. Click for Hi-Res.
Eugeniusz Lokajski. Click for Hi-Res.

 

This model is exclusive to kickstarter, and possibly future promotions. a 28mm representation of Eugeniusz Lokajski. A Polish athlete and gymnast, who was also champion of the javelin. Successful in hurdling, long jump, high jump and decathlon: his javelin record would not be broken for 17 years. Conscripted into the Polish Army for the Polish Defensive War of 1939, Lokajski served as a platoon commander in the Polish 35th Infantry Regiment. After the Battle of Brześć he was taken prisoner of war by the Soviets, but managed to escape to Warsaw, which most probably saved him from the fate of other Polish officers, murdered by the Soviets in the Katyn Massacre. In Warsaw he reunited with his family and opened a photographic shop. At the same time he served as a teacher in one of the underground universities operating secretly in Warsaw. After his brother was killed he took over his duties in the AK. He would sadly lose his life in the uprising. His sister published a book of over 1000 images taken by him during the war. We used many of these images for inspiration, and created this model as a homage to Eugeniusz and other photographers of the AK. We have modeled him with the Leica Standard, as it is known he used one prior to the war and was given one by a fellow officer in the AK. We have modeled a cat as an optional extra based on an iconic image of this Polish hero.

Dostępna wyłącznie w czasie kampanii, oraz ewentualnie przyszłych promocji, figurka ta przedstawia Eugeniusza Lokajskiego, polskiego lekkoatletę i mistrza w rzucie oszczepem. Uprawiając lekkoatletykę przed wojną, Lokajski osiągał sukcesy w biegu przez płotki, skoku w dal, skoku wzwyż i dziesięcioboju, jego rekord w rzucie oszczepem zaś nie został pobity przez 17 lat. Powołany w szeregi Wojska Polskiego w przeddzień Września 1939 jako podporucznik rezerwy, służył jako dowódca plutonu w 35 Pułku Piechoty. Wzięty do niewoli przez Sowietów po Bitwie o Brześć, zdołał jednak zbiec i przedostać się do Warszawy, co prawdopodobnie uchroniło go przed losem innych polskich oficerów, wymordowanych przez Sowietów w Katyniu. W Warszawie, odnalazł swoją rodzinę i otworzył sklep fotograficzny, jednocześnie pracując jako nauczyciel tajnych kompletów uniwersyteckich, po śmierci swojego brata zaś przejął jego obowiązki w Armii Krajowej, ostatecznie ginąc w Powstaniu. Po wojnie, jego siostra opublikowała album fotograficzny, zawierający ponad 1000 zdjęć, wykonanych przez Lokajskiego w czasie wojny. Wielu z tych zdjęć użyliśmy jako inspiracji, tworząc figurkę Eugeniusza Lokajskiego jako hołd dla niego oraz innych fotografików AK. Nasza figurka przedstawia go trzymającego Leicę Standard, aparat, którego używał przed wojną, oraz którego inny egzemplarz otrzymał od znajomego oficera AK. Na podstawie jednej z jego najbardziej znanych fotografii, wyrzeźbiliśmy również kota!

 

K-Pattern Flamethrower Team. Click for Hi-Res.
K-Pattern Flamethrower Team. Click for Hi-Res.

 

The German Army in Warsaw were surprised by the large amount of flame throwers in the insurgent forces. Design work upon a simple flamethrower for the Polish underground, suitable for clandestine production in ordinary workshops from readily available materials, started in 1942 on request of the Home Army main headquarters. Its main purpose was to be used against armoured vehicles. There were several designs produced, of which the most popular was the K-Pattern, becoming a sort of standard weapon of the Polish underground..The exact number produced is difficult to estimate, but it was at least several hundred (in one workshop of Antoni Więckowski in Warsaw alone, there were about 400 produced.) Its production was concentrated in Warsaw. Due to production conditions, many flamethrowers differed in details. This is a pack of two fighters loosely based off the image shown, with some changes to gear for variety.  

Uczestniczące w walkach o Warszawę wojska niemieckie były zaskoczone dużą liczbą miotaczy ognia używanych przez powstańców. Tymczasem, prace projektowe nad prostym miotaczem, którego produkcją z dostępnych materiałów mogłyby zająć się tajne rusznikarnie Państwa Podziemnego, rozpoczęły się na zlecenie Kwatery Głównej AK już w 1942 roku. W Powstaniu, miotacze ognia były używane przede wszystkim przeciwko pojazdom opancerzonym. W produkcji pozostawało kilka wzorów, najczęściej spotykanym jednak był typ K, który stał się niejako standardową bronią polskiego podziemia. W chwili obecnej oszacowanie liczby wyprodukowanych miotaczy jest trudne, było ich jednak kilkaset (w jednym warsztacie Antoniego Więckowskiego w Warszawie wyprodukowano około 400). Produkcja miotaczy odbywała się głownie w Warszawie. Z uwagi na jej konspiracyjne warunki, wiele miotaczy różniło się między sobą w szczegółach. Ten zespół dwóch powstańców jest luźno oparty na zamieszczonym powyżej zdjęciu, z kilkoma zmianami w wyposażeniu dla urozmaicenia.

We are producing two packs of fighters with SMG weapons. They are based upon two themes: one pack will wear more military gear including captured German Smocks and helmets, an example is shown above in the smock. The other pack will be made up of fighters in a majority of civilian gear; this can also be used as partisans outside of Warsaw. They will be equipped using 3D printed weapons designed by Jonathan Llinares. 

Produkujemy również dwie grupy powstańców z pistoletami maszynowymi, w dwóch różniących się od siebie stylistycznie wersjach. Pierwsza grupa będzie wyposażony w wojskowe umundurowanie i oporządzenie, w tym niemieckie bluzy maskujące i hełmy, tak jak na przykładzie powyżej. Druga, z kolei, będzie składał się z powstańców w cywilnych ubraniach. Obydwie grupy będą również mogły zostać wykorzystane jako partyzanci spoza Warszawy. Uzbrojenie, w które zostaną wyposażeni, zostało zaprojektowane i wydrukowane drukarką 3D przez Jonathana Linaresa.

An example of a fighter in military gear. As well as the inspiration image. Click for Hi -Res.
An example of a fighter in military gear. As well as the inspiration image. Click for Hi -Res.

 

The first pack in military uniforms will be equipped like so: 
Lightning Gun, 2 x Stens with a variety of stocks, 1 x Thompson.

Pierwsza grupa, w wojskowym umundurowaniu, będzie wyposażona następująco: Błyskawica, 2 Steny z różnymi kolbami, 1 Thompson.

An example of a fighter in civilian gear. Click for Hi Res.
An example of a fighter in civilian gear. Click for Hi Res.

 

The second pack in civilian gear:
Lightning Gun, Sten, Thompson, Kop Pal.


Druga grupa, w cywilnych ubraniach: Błyskawica, Sten, Thompson, Kop Pal.

 

Our figures shown with an excellent Empress Minis' Volksgrenadier. © Empress Miniatures and Sculpted by Paul Hicks. Click for Hi-Res.
Our figures shown with an excellent Empress Minis' Volksgrenadier. © Empress Miniatures and Sculpted by Paul Hicks. Click for Hi-Res.

 

 

If you want to add extras, choose the pledge closest to your order, then add the amount of money you are spending on extras. We will get in touch post kickstarter for your choices and add on list. 

 1 GBP – I want to make a little donation to a worthy cause. (no add ons available at this level.)

 4 GBP – Danuta Motas Medic. 

4 GBP - Eugeniusz Lokajski 

7 GBP – Fireteam: One Pack of fighters or flame thrower team. 

14 GBP – Squad: Two packs of metal fighters. 

21 GBP – Squad & Support: One of each fighter pack and flame thrower team. 

25 GBP – Armoured Support: Kubus with 2 weapon choices and crewman.

27 GBP - Just the Infantry for me. Receive all 12 metal infantry models. 

32 GBP – Armoured Fire : Kubus with Flame Thrower Team.

 50 GBP – the start of an uprising. Both fighter packs, flame thrower team, kubus with weapons and crewman, Danuta Motas medic, and Eugeniusz Lokajski. BEST VALUE. 

70 GBP – An Uprising. One of every Infamous JT product in this kickstarter- so you receive the 50 GBP pledge + 1 of each of the first 4 unlocked stretch goals. If four stretch goals do not unlock we will contact you to ask which packs you would like from those that are. You will still receive an extra 4 packs compared to the 50 GBP pledge. BEST VALUE.

200 GBP – Limited to One. A Kubus painted by Infamous JT. An artist featured by Rubicon Models, Footsore Miniatures, Great Escape Games Ammo by Mig Jimenez and Warlord Games. 

200 GBP – Limited to One. A kubus painted by Peter Motas. An artist featured by Rubicon Models, Warlord Games and AK interactive. 

W przypadku zamawiania dodatków, wybierz poziom finansowania odpowiadający twojemu zamówieniu, a następnie dodaj kwotę niezbędną do zamówienia wybranych przez siebie dodatków. Skontaktujemy się z tobą po przeprowadzeniu kampanii i ustalimy, co zamawiasz.  

1 funt – darowizna na szczytny cel (brak dodatków na tym poziomie).

4 funty – figurka Danuty Motas.

4 funty – figurka Eugeniusza Lokajskiego.

7 funtów – Zespół: jedna grupa powstańców lub jeden zespół z miotaczem ognia.

14 funtów – Drużyna: dwie grupy powstańców.

21 funtów – Drużyna ze wsparciem ogniowym: dwie grupy powstańców i zespół z miotaczem ognia.

25 funtów – Wsparcie opancerzone: Kubuś z alternatywnym uzbrojeniem i członkiem załogi.

27 funtów – Tylko piechota: wszystkie 12 metalowych figurek piechoty.

32 funty – Pancerny płomień: Kubuś i zespół z miotaczem ognia.

50 funtów – Początek Powstania: obydwie grupy powstańców, zespół z miotaczem ognia, Kubuś z alternatywnym uzbrojeniem i członkiem załogi, figurka Danuty Motas, figurka Eugeniusza Lokajskiego – NAJBARDZIEJ OPŁACALNY WYBÓR!  

70 funtów – Powstanie: po jednym ze wszystkich produktów w kampanii – otrzymasz wszystko, co obejmuje poziom finansowania wart 50 funtów, oraz po jednym z pierwszych czterech celów długofalowych. Jeżeli cztery cele długofalowe nie zostaną osiągnięte, skontaktujemy się, żeby ustalić, jakie zestawy figurek wysłać. Niezależnie od wyników kampanii, otrzymasz 4 dodatkowe zestawy ponad to, co zostało objęte poziomem finansowania wartym 50 funtów. NAJBARDZIEJ OPŁACALNY WYBÓR! 

200 funtów – Tylko Jeden: Kubuś pomalowany przez Infamous JT, artystę, którego prace były publikowane przez Rubicon Models, Footsore Miniatures, Great Escape Games, Ammo by Mig Jimenez i Warlord Games.

200 funtów – Tylko Jeden: Kubuś pomalowany przez Petera Motas, artystę, którego prace były publikowane przez Rubicon Models, Warlord Games i AK Interactive.

Simply add the value of your desired Add ons to your pledge. If your add ons move you up a pledge we may be in touch to inform you of a different postage level, or to let you know you got a better deal than originally intended!

4 GBP – Danuta Motas 

4 GBP - Eugeniusz Lokajski 

25 GBP – Kubus with all options.

7 GBP – a fighter pack or flame thrower team.

Dodaj wartość wybranego dodatku do wybranego poziomu finansowania. Jeżeli wybrane dodatki spowodują de facto zmianę wybranego poziomu finansowania, skontaktujemy się, żeby poinformować o zmianie kosztów wysyłki lub o lepszych warunkach transakcji.  

4 funty – figurka Danuty Motas.

4 funty – figurka Eugeniusza Lokajskiego.

7 funtów – Zespół: jedna grupa powstańców lub jeden zespół z miotaczem ognia.

25 funtów – Kubuś z alternatywnym uzbrojeniem i członkiem załogi,

Once the kickstarter has ended we will be in touch to organize shipping and also to hear your decisions on which Add ons and packs you have purchased. 

Po zakończeniu kampanii skontaktujemy się w celu uzgodnienia sposobu przesyłki, oraz podjęcia decyzji odnośnie dodatków.


The remaining figures will be sculpted by Dennis and Jon, then cast by Footsore Minis. We will keep you up to date throughout the process. And shipping should be completed by the end of September. Earlier if possible, and dependent on stretch goals unlocked. 

Pozostałe figurki zostaną wyrzeźbione przez Dennisa i Jona, następnie odlane przez Footsore Minis. Będziemy informować na bieżąco o postępach prac. Wszystkie zamówienia zostaną wysłane do końca września lub wcześniej, w zależności od osiągniętych celów długofalowych.

We aim to produce other packs in the future. We would like to do this as part of this crowdfunder. at certain milestones we will produce another pack. These will all be available as add ons at 7 GBP. However if you pledge “An Uprising.” You will automatically get one of each of the first 4 add ons. 

5800 GBP – Long range fighter pack in Military Gear. This is currently unlocked! It includes 3 different rifles and the iconic MG 34. 

 

7000 GBP –  Command Pack. One Officer with folded Lightning gun. Female Aide with Vis Pistol. Sniper with scoped semi-automatic rifle. Child spotter. This is unlocked! 

 

8000 GBP – Fighters in civilian attire: long range support. 4 fighters in civilian attire equipped with Kar 98, WZ 29 and an archaic LMG. If we unlock this you will be able to field at least a 500 point Bolt Action or small Chain of Command force with zero duplicate sculpts.

8600 GBP – A 2 figure PIAT team in mixed attire. If we unlock this it will be possible to have entirely original non duplicated sculpts for your “An Uprising” pledge!

Now we have the final stretch goal, a real wild card. We would like to produce an insurgent fighter on motorcycle based off the below image. In order to this we need to hit 9600 GBP. A far off target, but so far we have smashed all goals. This item will be cast in resin, and is only available as an add on. It will cost 10 GBP per bike. If you believe in this goal, please add 10 GBP to your pledge.

 

 

W przyszłości zamierzamy wyprodukować inne zestawy figurek. Jeżeli będzie to możliwe, w ramach tej kampanii, po osiągnięciu określonych kamieni milowych, wyprodukujemy kolejne zestawy, dostępne jako dodatki w cenie 7 funtów każdy. Jeżeli wybierzesz poziom finansowania „Powstanie”, zestawy objęte pierwszymi celami długofalowymi otrzymasz gratis, w przypadku ich osiągnięcia.  

5600 funtów – Powstańcy w mundurach, wsparcie ogniowe – 4 powstańców uzbrojonych w Kar 98, Wz 29 i MG 34.

 

 

 

7000 funtów – Jednostka dowodzenia – oficer ze złożoną Błyskawicą, kobieta adiutant z pistoletem Vis, snajper z karabinkiem samopowtarzalnym i lunetą, dziecko obserwator.

 

8000 funtów – powstańcy po cywilnemu uzbrojeni w broń długą: czterech powstańców uzbrojonych w Kar 98, WZ 29 oraz archaiczny erkaem. Jeżeli ten cel zostanie odblokowany, pozwoli to na wystawienie armii na ponad 500 punktów w systemie Bolt Action, oraz niewielkiej armii w systemie Chain of Command, bez jakichkolwiek powtarzających się figurek.

 

8600 funtów – powstańczy zespół PIAT w różnorodnym oporządzeniu: jeżeli uda się odblokować ten cel, zestaw figurek wchodzący w skład poziomu wsparcia “Powstanie” nie będzie potencjalnie zawierać żadnych powtarzających się figurek!

 

 Naszym ostatnim celem długofalowym jest coś kompletnie niespodziewanego, chcielibyśmy bowiem wyprodukować figurkę powstańca na motocyklu, na podstawie poniższego zdjęcia. Aby to zrobić, potrzebujemy 9600 funtów, daleki strzał, ale jak na razie osiągnęliśmy wszystkie cele bez problemu. Figurka będzie odlana w żywicy, i będzie dostępna tylko jako dodatek, w cenie 10 funtów. Jeżeli chcesz wesprzeć ten cel, dodaj 10 funtów do dotychczasowo zadeklarowanej kwoty.

 

 

More to come....

Ciąg dalszy nastąpi...

Risks and challenges

This is our first kickstarter, and so of course comes with risks and challenges. However we are working with an experienced team: measured in the decades.

We feel we have set an achievable goal, and will remain in contact throughout the fulfillment process- from sculpts to postage.

Ryzyka i wyzwania
To nasza pierwsza kampania crowdfundingowa, więc występowanie pewnych ryzyk i wyzwań jest oczywiste. Pracujemy jednak z bardzo doświadczonym zespołem, z doświadczeniem w branży liczonym w dziesięcioleciach. Uważamy, że nasz cel jest możliwy do osiągnięcia. Pozostaniemy w kontakcie przez cały czas od zakończenia kampanii, przez proces rzeźbienia kolejnych figurek, aż do ich wysyłki.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge £1 or more About $1.26

  Donation

  You want to support a good cause. No add ons available at this level.

  Less
  Estimated delivery
  7 backers
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge £4 or more About $5

  Danuta Motas

  You will receive one metal Danuta Motas figure.
  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Includes:
  • 1 x Metal Danuta Motas
  Less
  Estimated delivery
  6 backers
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge £4 or more About $5

  Eugeniusz Lokajski

  You will receive one metal Eugeniusz Lokajski figure.
  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Includes:
  • 1 Metal Eugeniusz Lokajski
  Less
  Estimated delivery
  8 backers
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge £7 or more About $9

  Fireteam

  You will receive one metal fighter pack.
  From a choice of:
  4 x SMG Fighters in Military Gear.
  4 x SMG Fighters in Civilian Gear.
  2 man flame thrower team.
  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Includes:
  • 1 x Metal Fighter Pack from above choices.
  Less
  Estimated delivery
  7 backers
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge £14 or more About $18

  Squad

  You will receive two metal fighter packs.
  From a choice of:
  4 x SMG Fighters in Military Gear.
  4 x SMG Fighters in Civilian Gear.
  2 man flame thrower team.
  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Includes:
  • 1 x Metal Fighter Pack from above choices.
  Less
  Estimated delivery
  6 backers
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge £21 or more About $26

  Squad and Support

  You will receive one of each metal fighter packs:
  4 x SMG Fighters in Military Gear.
  4 x SMG Fighters in Civilian Gear.
  2 man flame thrower team.
  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Includes:
  • 1 x SMG 4 Fighters in Civilian Gear.
  • 1 x SMG 4 Fighters in Military Gear.
  • 1 x K Pattern 2 Man Flame Thrower Team.
  Less
  Estimated delivery
  6 backers
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge £25 or more About $31

  Armoured Support: Kubus

  You will receive one resin kubus with resin crewman and weapon options.
  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Includes:
  • 1 x Resin Kubus, Weapon Options & Crewman
  Less
  Estimated delivery
  7 backers
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge £28 or more About $35

  Just the Infantry for Me

  You will receive one of each metal figure packs:
  1 x Danuta Motas.
  1 x Eugeniusz Lokajski
  4 x SMG Fighters in Military Gear.
  4 x SMG Fighters in Civilian Gear.
  2 man flame thrower team.
  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Includes:
  • 1 Metal Eugeniusz Lokajski
  • 1 x SMG 4 Fighters in Military Gear.
  • 1 x K Pattern 2 Man Flame Thrower Team.
  • 1 x SMG 4 Fighters in Civilian Gear.
  • 1 x Metal Danuta Motas
  Less
  Estimated delivery
  19 backers
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge £32 or more About $40

  Armoured Fire

  You will receive one resin kubus with resin crewman and weapon options.
  As well as one K Pattern Flame Thrower Team.
  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Includes:
  • 1 x K Pattern 2 Man Flame Thrower Team.
  • 1 x Resin Kubus, Weapon Options & Crewman
  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Select this reward

  Pledge £50 or more About $63

  The Start of an Uprising

  You will receive one of each metal figure packs:
  1 x Danuta Motas.
  1 x Eugeniusz Lokajski
  4 x SMG Fighters in Military Gear.
  4 x SMG Fighters in Civilian Gear.
  2 man flame thrower team.
  1 x Resin Kubus with crewman and weapon options.
  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Less
  Estimated delivery
  13 backers
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 11. Select this reward

  Pledge £70 or more About $88

  An Uprising

  You will receive one of each metal figure packs:
  1 x Danuta Motas.
  1 x Eugeniusz Lokajski
  4 x SMG Fighters in Military Gear.
  4 x SMG Fighters in Civilian Gear.
  2 man flame thrower team.
  1 x Resin Kubus with crewman and weapon options.
  You will also receive the first four add ons unlocked. If 4 are not unlocked we will ask you to choose other packs from those that are. You will still get 4 extra packs total.
  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Includes:
  • 1 Metal Eugeniusz Lokajski
  • 1 x SMG 4 Fighters in Military Gear.
  • 1 x SMG 4 Fighters in Civilian Gear.
  • 1 x K Pattern 2 Man Flame Thrower Team.
  • 1 x Metal Danuta Motas
  • 1 x Resin Kubus, Weapon Options & Crewman
  • Applicable Stretch Goals, Or if not unlocked multiple fighters.
  Less
  Estimated delivery
  79 backers
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 12. Reward no longer available

  Pledge £200 or more About $252

  Jamie Tranter's Paintwork

  You will receive one resin kubus with choice of crewman or weapon painted by Jamie Tranter. An artist with experience working for Warlord Games, Rubicon Models and Footsore Miniatures.

  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Includes:
  • 1 x Pro Painted Kubus
  Less
  Estimated delivery
  Reward no longer available 1 backer
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 13. Reward no longer available

  Pledge £200 or more About $252

  Peter Motas' Paintwork

  You will receive one resin kubus with choice of crewman or weapon painted by Peter Motas. An artist with experience working for Warlord Games, Rubicon Models and Ak Interactive.

  This does not include postage. You will receive contact and invoice for postage post kickstarter.
  Add the cost of any add ons you desire to your pledge amount.

  Includes:
  • 1 x Pro Painted Kubus
  Less
  Estimated delivery
  Reward no longer available 1 backer
  £
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (29 days)