Share this project

Done

Share this project

Done
An exciting combination of the old and new with energy and determination - Seo Linn need your help in bringing Irish to the next level!
Created by
350 backers pledged €51,475 to help bring this project to life.
Last updated
Seo Linn - Invest in Identity project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

€51,475

350

 

Support

 1. Select this reward

  Pledge €2 or more About US$ 3

  TWITTER THANKS
  Get a personalised tweet/instagram pic from from the band!

  BUÍOCHAS BANNA
  Faigh tweet/pic instargram pearsanta ón mbanna!

  Less
  Estimated delivery
  6 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge €5 or more About US$ 6

  SINGLE
  Personalised thank you and a free download of our single "D'Aon Ghuth Amháin"

  SINGIL
  Buíochas pearsanta agus íoslódáil saor in aisce d'ár singil "D'Aon Ghuth Amháin"

  Less
  Estimated delivery
  24 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge €10 or more About US$ 12

  DIGIPOSTER
  Official digital Seo Linn poster signed by the band and rewards 1 & 2.

  DIGIPHÓSTAER
  Póstaer digiteach oifigiúil sínithe ag an mbanna, anuas ar dhuaiseanna 1 & 2.

  Less
  Estimated delivery
  30 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge €50 or more About US$ 59

  THE SHIRT OFF OUR BACK
  Get an exclusive Seo Linn T-shirt.

  Includes rewards 1, 2 and 3!

  LOIS LÉINE
  Faigh t-léine eiseach Seo Linn

  Duaiseanna 1, 2 agus 3 san áireamh freisin!

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 27 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge €75 or more About US$ 88

  GIGITY!
  1 ticket to an intimate Seo Linn gig with meet and greet.

  Includes rewards 1, 2 and 3.

  GIGITÍ!
  Ticéad go seó Seo Linn le casadh leis an mbanna.

  Duaiseanna 1, 2 agus 3 san áireamh!

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 4 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge €100 or more About US$ 117

  GIGITY GIGITY!
  2 x Tickets to an intimate Seo Linn gig with meet and greet.

  Includes rewards 1, 2 and 3.

  GIGITÍ GIGITÍ!
  2 x thicéad go seó Seo Linn le casadh leis an mbanna.

  Duaiseanna 1, 2 agus 3 san áireamh!

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 34 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge €150 or more About US$ 176

  SKYPE GIG!
  We will play a 15 minute gig for you via skype!

  GIG SKYPE!
  Casfaidh muid gig 15 nóiméad daoibh via skype!

  Less
  Estimated delivery
  Limited 1 backer

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge €200 or more About US$ 234

  PENPAL
  A member of Seo Linn will send you a handwritten letter thanking you and outlining why your contribution is so important! The package will also include a few little mementos of the occasion!

  Rewards 1, 2 and 3 also included!

  CARA PINN
  Seolfaidh ball Seo Linn litir lámhscríofa chugat ag gabháil buíochais agus ag léiriú a thábhacht 's a bhí do thabhartas dár gcúis! Cuirfear cúpla rúinín beag crua isteach mar chuimhneachán freisin!

  Duaiseanna 1, 2 agus 3 san áireamh!

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 3 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge €300 or more About US$ 351

  MUSIC MAD
  Music lesson with a Seo Linn member (1 hour on Skype/in person)
  Lessons on:
  Guitar, Bass Guitar, Button Accordion, Saxaphone, Keyboard, Drums or Bodhrán!
  Instrument required of course!

  CEOLTÓIR CRAICEÁILTE
  Ceacht ceoil le ball de Seo Linn (Uair amháin ar Skype/ceacht pearsanta).
  Ceachtanna ar:
  Giotár, Giotár Dord, Bosca Ceoil, Sacsafón, Méarchlár, Drumaí nó Bodhrán.
  Uirlis ag teastáil dár ndóigh!

  Less
  Estimated delivery
  Limited 2 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Select this reward

  Pledge €300 or more About US$ 351

  PERFECT PUPIL
  Gaeilge, French (Grammar or oral), or Music (Performance) lesson to to help you pass your exams with flying colours!

  DALTA DÍOGRASACH
  Ceacht Gaeilge, Fraincíse (Gramadach nó béaltrial), nó ceol (praiticiúil) a chuideos le do chuid scrúdaithe.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 11. Select this reward

  Pledge €500 or more About US$ 584

  BOOM SNAP CLAP
  Take drumming on your desk to a new level.
  Our drummer Conor will come to your school or club and teach an "Avicii vs Lurgan" Choreography and drum workshop

  BÚM SNAP CLAP
  Tóg bualadh ar do bhord go dtí an chéad leibhéal eile. Tiocfaidh ár ndrumadóir Conor chuig do scoil nó club agus múinfidh sé ceardlann drumaí ó "Avicii vs Lurgan"

  Less
  Estimated delivery
  0 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 12. Select this reward

  Pledge €1,000 or more About US$ 1,168

  WILD WORKSHOP!
  We will come to your school or a school of your choice and give one of our famous 1 day Musical Workshops as Gaelige.

  CEARDLANN CRAICEÁILTE!
  Tiocfaidh muid chuig do scoil nó chuig do rogha scoil agus déanfaidh muid Ceardlann Ceoil as Gaeilge.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Ireland
  5 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 13. Select this reward

  Pledge €2,000 or more About US$ 2,336

  STAR OF THE SHOW
  Ever fancied your moment in front of the camera? We would love to include some of our backers in our new music video - we can have you singing, acting, dancing or playing an instrument.

  LAOCH AN IMEARTHA
  An raibh fonn ort riamh a bheith os comhair an cheamara? Ba bhreá linn cúpla duine a chur inár bhfíseán ceoil nua! Féadfaidh tú a bheith ag casadh uirlise, damhsa, aisteoireacht nó canadh.

  Less
  Estimated delivery
  1 backer

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 14. Select this reward

  Pledge €3,000 or more About US$ 3,503

  TAKE US HOME
  Seo Linn will come along and play a gig at your venue, your birthday party, your wedding, your 21st etc.

  Only available in Ireland.

  TÓG ABHAILE MUID
  Déanfaidh Seo Linn gig ag do chlub do chóisir breithlae, do bhainis, do 21ú etc.

  Éire amháin.

  Less
  Estimated delivery
  0 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 15. Select this reward

  Pledge €5,000 or more About US$ 5,838

  BAND BENEFACTOR WITH PLAQUE
  You will appear on our website in a special section - Band Benefactors - and will be recognised as being an ambassador for the Irish Language and helping us to achieve our project goals - this will be marked with an official Seo Linn plaque.

  SOGHNÍOMHAÍ DEN BHANNA LE PLAIC
  Beidh tú ar ár suíomh in áit speisialta - agus aithneofar mar Ambasadóir don Ghaeilge thú, agus don chabhair a tugadh dúinn aidhmeanna ár dtógra a bhaint amach - tabharfar plaic oifigiúil duit mar aitheantas air seo.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 16. Select this reward

  Pledge €6,000 or more About US$ 7,006

  MY GIFT IS MY SONG!
  We will full-on record a song for you. Song may be an original or a cover of your choice. It will be personalised to your taste. Includes launch and CD sleeve!

  MO CHEOL THÚ!
  Déanfaidh muid taifead iomlán ar amhrán duit! Is féidir amhrán nuachumtha nó clúdach ar do rogha amhrán a roghnú. Seoladh agus corp DD san áireamh!

  Less
  Estimated delivery
  0 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 17. Select this reward

  Pledge €7,000 or more About US$ 8,173

  YOUR CALL!
  You decide on what we do for you - sing you down the aisle, help blocklay your house for a few hours, pick you up from the airport or even wash your car! It's up to you!

  **Must be pre-negotiated with band (we think that's only fair!)**

  LEATSA AN IMIRT!
  Beartaíonn tusa an duais - canadh ag do bhainis, thú a bhailiú ón aerfort nó fiú amháin do charr a ghlanadh! Tá na rogha agat!

  **Caithfear a réamhshocrú leis an mbanna (féaráilte go leor, cheapfaimis!)**

  Less
  Estimated delivery
  0 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 18. Reward no longer available

  Pledge €15 or more About US$ 18

  FIRST LISTEN
  Digital download of our EP before it's released.

  CHÉAD ÉISTEACHT
  Íoslódáil dhigiteach dár EP roimh a sheoladh.

  Less
  Estimated delivery
  Reward no longer available 70 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 19. Reward no longer available

  Pledge €20 or more About US$ 24

  PRETTY POSTER
  Get a signed exclusive poster of the Band.
  (Includes rewards 1-3)

  PÓSTAER PIOCTHA
  Faigh póstaer eiseach sínithe ag an mbanna
  (Duaiseanna 1 -3 san áireamh)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Reward no longer available 25 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 20. Reward no longer available

  Pledge €30 or more About US$ 36

  GOT MILK?
  A litre of milk will be poured over the head of a band member of your choice, and a video of it will be uploaded to the Seo Linn Facebook with a personal thank you!

  Rewards 1, 2 and 3 are included also!

  BUILLE BAINNE
  Dóirtfear litir amháin bainne thar chloigeann do rogha baill den bhanna agus cuirfear físeán de in airde ar Facebook le teachtaireacht phearsanta buíochais!!

  Duaiseanna 1, 2 agus 3 san áireamh freisin!

  Less
  Estimated delivery
  Reward no longer available 15 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 21. Reward no longer available

  Pledge €50 or more About US$ 59

  THE SHIRT OFF OUR BACK - TAKE 2!!
  Back due to popular demand!

  Get an exclusive Seo Linn T-shirt.

  Includes rewards 1, 2 and 3!

  LOIS LÉINE - UIMHIR A DÓ!!
  Ar ais de bharr tóra!!
  Faigh t-léine eiseach Seo Linn

  Duaiseanna 1, 2 agus 3 san áireamh freisin!

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Reward no longer available 30 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)

Line icon alert icon Artboard Copy 8 arrow-down icon arrow-down arrow-left icon arrow-left arrow-point-left icon Fill 1 Copy 5 arrow-point-right icon Fill 1 arrow-right icon arrow-right arrow-up-right icon icon--arrow-up-right copy bar-chart icon Artboard Copy 6 bell icon Combined Shape Copy 5 book icon Artboard Copy 3 bookmark icon Fill 1 brand-assets icon Artboard Copy 13 cart icon Artboard Copy 4 chat icon chat check icon Fill 1 Copy 6 circle-back icon Fill 1 Copy 13 circle-forward icon Fill 1 Copy 16 circle-k icon circle-k circle-left icon circle-left circle-right icon circle-right clipboard icon Artboard Copy 12 clock icon Combined Shape close icon close closed-caption icon Fill 1 compass icon Combined Shape Copy 2 conversion icon conversion delta-down icon Fill 1 delta-left icon delta-right icon Fill 1 delta-up icon Fill 1 duplicate icon duplicate embed icon Combined Shape Copy 6 eye icon Combined Shape Copy 12 facebook-contained icon Facebook Contained facebook icon Facebook logo flag icon Fill 1 Copy 3 gear icon Fill 1 Copy 14 global-africa icon Fill 1 Copy 9 global-america icon Fill 1 Copy 10 global-asia icon Fill 1 Copy 17 graph-bar icon Combined Shape Copy 9 graph-line icon Combined Shape Copy 16 heart icon Fill 1 Copy 8 help icon human icon icon--human icon--alarm icon icon--alarm icon--alert icon icon--alert icon--arrow-down icon icon--arrow-down icon--arrow-left icon icon--arrow-left icon--arrow-right icon icon--arrow-right icon--arrow-up-right icon icon--arrow-up-right icon--arrow-up icon icon--arrow-up icon--backer-badge icon icon--backer-badge icon--bell icon icon--bell icon--bolt icon icon--bolt icon--bookmark-outline icon icon--bookmark-outline icon--bookmark icon icon--bookmark icon--calculator icon icon--calculator icon--calendar-check icon icon--calendar-check icon--calendar icon icon--calendar icon--campaign-outline icon icon--campaign-outline icon--check icon icon--check icon--chevron-down icon icon--chevron-down icon--chevron-left icon icon--chevron-left icon--chevron-right icon icon--chevron-right icon--chevron-up icon icon--chevron-up icon--circle-around icon icon--circle-around icon--circle-back icon icon--circle-back icon--circle-forward icon icon--circle-forward icon--circle-loader icon Page 1 icon--circle icon icon--clipboard icon icon--clipboard icon--clock icon icon--clock icon--closed-caption icon icon--closed-caption icon--code icon icon--code icon--collapse icon icon--collapse icon--commissions icon icon--commissions icon--compass icon icon--compass icon--confirmation icon icon--confirmation icon--conversion icon icon-conversion icon--cpu icon icon--curve-right icon icon--curve-right icon--cross icon icon--cross icon--delta-down icon icon--delta-down icon--delta-left icon icon--delta-left icon--delta-right icon icon--delta-right icon--delta-up icon icon--delta-up icon--download icon icon--download icon--ellipsis icon icon--expand icon icon--expand icon--external icon icon--external icon--eye icon icon--eye icon--facebook icon icon--facebook icon--filter icon icon--filter icon--flag icon icon--flag icon--frown-filled icon icon--frown icon icon--gear icon icon--gear icon--globe-africa icon icon--globe-africa icon--globe-america icon icon--globe-america icon--globe-asia icon icon--globe-asia icon--graph-bar icon icon--graph-bar icon--graph-line icon icon--graph-line icon--happy-filled icon icon--happy icon icon--heart-outline icon icon--heart outline icon--heart-thin-outline icon Fill 1 icon--heart icon icon--heart icon--home icon icon--home icon--home-with-door icon icon--human icon icon--human icon--humans icon icon--humans icon--image icon icon--image icon--inbox icon icon--inbox icon--info icon icon--info icon--instagram icon icon/instagram icon--lightbulb icon icon--lightbulb icon--link icon icon--link icon--lock-black-bg icon lock-icon icon--lock icon icon--lock icon--mail icon icon--mail icon--meh-filled icon icon--meh icon icon--menu icon icon--menu icon--message icon icon--message icon--mobile icon icon--mobile icon--overflow icon icon--overflow icon--pause icon icon--pause icon--pencil icon icon--pencil icon--pin icon icon--pin icon--pinterest icon icon--pinterest icon--play icon icon--play icon--plus-human icon icon--plus-human icon--plus icon icon--plus icon--prohibit icon icon--prohibit icon--project-budget icon icon--pull-quote icon icon--pull-quote icon--question-filled icon icon--question-filled icon--question icon icon--question icon--reorder icon icon-reorder icon--reply icon icon--reply icon--save icon icon--save icon--saved icon icon--saved icon--search icon icon--search icon--section-break icon icon--section-break icon--small-k icon icon--sound-hi icon icon--sound-hi icon--sound-lo icon icon--sound-lo icon--sound-mute icon icon--sound-mute icon--star-outline icon Star Outline icon--star icon icon--star icon--subtitles-captions icon icon--subtitles-captions icon--text-bold icon icon--text-bold icon--text-bullet icon icon--text-bullet icon--text-italic icon icon--text-italic icon--textalign-centered icon icon--textalign-centered icon--textalign-right icon icon--textalign-right icon--thumbs-down icon icon--thumbs-down icon--thumbs-up icon icon--thumbs-up icon--thumbsdown-outline icon icon--thumbsdown-outline icon--thumbsup-outline icon icon--thumbsup-outline icon--trash icon icon--trash icon--tumblr icon icon--tumblr icon--twitter icon icon--twitter icon--unlink icon Artboard icon--unlock icon icon--unlock icon--update-freeform-round icon icon--update-freeform-round icon--update-freeform icon icon--update-freeform icon--update-pinned icon Artboard icon--update-qa-round icon icon--update-qa-round icon--update-qa icon icon--update-qa icon--upload icon icon--upload icon--video icon icon--video icon--youtube icon icon--youtube icon-imagealign-center icon icon-imagealign-center icon-imagealign-left icon icon-imagealign-left icon-imagealign-right icon icon-imagealign-right info icon Combined Shape Copy instagram icon instagram copy kickstarter icon Artboard Copy 5 leaf icon leaf lightbulb icon icon--lightbulb link icon Combined Shape Copy 8 loading-spin icon lock icon Combined Shape Copy 4 mail icon Combined Shape map-pin icon Fill 1 menu icon Group message icon Fill 1 Copy 12 mobile icon Page 1 Copy 2 pause icon pause copy pencil icon Combined Shape Copy 3 pin icon Combined Shape Copy 11 pinterest icon pinterest play icon play copy plus-human icon icon--plus-human plus icon Fill 1 Copy 7 question icon Combined Shape Copy 14 search icon Fill 1 Copy 11 shapeshift icon share icon Fill 1 Copy slash icon solid-arrow icon solid-arrow sound-hi icon Combined Shape sound-lo icon Combined Shape sound-mute icon Combined Shape star icon Fill 1 Copy 2 stopwatch icon Group 2 thumbs-up icon Shape tools icon Shape trash icon Combined Shape tumblr icon tumblr copy twitter icon twitter copy user icon Artboard Copy 10 volume-up icon Artboard Copy 9 warning icon Combined Shape Copy 10 write icon Artboard Copy 11 x icon Fill 1 Copy 4 youtube icon Combined Shape