Share this project

Done

Share this project

Done
SzoKiMondoka is an educational system designed to excite children about the world around them through language & culture, word by word.
SzoKiMondoka is an educational system designed to excite children about the world around them through language & culture, word by word.
183 backers pledged $10,490 to help bring this project to life.

About

SzoKiMondoka - the world word by word project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound
 • Off
  • Magyar

SzoKiMondoka - the world word by word

$10,490

183

HUNGARIAN TEXT FOLLOWS THE ENGLISH - MAGYAR SZÖVEG AZ ANGOL UTÁN KÖVETKEZIK (Kérjük, gördítsen le!)

We are Viola and Scott Miller, the creators of SzoKiMondoka.

SzoKiMondoka is an educational system designed to excite children about the world around them, word by word. Our flagship product is an interactive kit. Each kit consists of a 14 minute DVD, an original storybook, our unique word cards and a parental guide. Our pilot kit, “Ovoda” (Daycare) is currently out in stores and Daycares. Our next step is to produce a six chapter (kit) arc which follows the four seasons, family and human.

First we would like to tell you: 

 • Who is SzoKiMondoka for? 
 • What is our ultimate mission? 
 • Where your support goes?

SzoKiMondoka is most appropriate for children beginning to speak through the time they can read alone, roughly ages 2 to 6. SzoKiMondoka is not designed to teach your child to read. What it will do is serve as a fun and interactive catalyst, linking the written language to the child's native culture and their own world around them.  

Our ultimate mission is to bring the SzoKiMondoka experience to other cultures and languages around the world – as literacy rates continue to decline, we encourage small children to fall in love with reading by bringing them their authentic world around them word by word. 

This past summer we decided to go “all in” and film the raw footage needed for our six chapter (kit) arc. Your support will go directly into producing these chapters and bringing them to the public.  

We would like to tell you how this all started and where we are now

Viola is from Hungary and Scott is from New York. While living in New York, shortly after we had our first child we realized a few things. First, we wanted to make sure our children not only spoke Hungarian but were familiar with Viola’s native Hungarian culture. Second, all the visual images, toys and games that our children were inundated with were not always...beneficial, so we wanted to create a way to engage our children with the Hungarian experience in an interactive and fun way. Our aim was to get our kids excited about reading, connect the Hungarian language with the world around them and use native songs and rhymes to enhance their language development. Also, to introduce them to language and basic concepts about the environment and nature, so they would have a relationship with those things from an early age. 

After much research we soon realized that the majority of children's media, in countries outside the US, is imported from foreign cultures and dubbed into native languages. Our mission is to create material by that culture, for that culture. Viola made word cards by hand. The words she used were: colors, body parts, animals, and the newly learnt words as well.  She was using them with Zoe, our first child basically like this:

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Zoe loved it! Next was to incorporate Hungarian culture, so Viola put a video together. She filmed everyday activities, added the words on screen and then added Hungarian songs and rhymes. Zoe loved it even more. Other parents wanted copies for their children as well. As more friends and family saw it, they all encouraged us to share this with the world. So we began the journey to make this professionally.

SzoKiMondoka was formed in 2011.The system Viola created incorporates her carefully researched words in different mediums. After years of hard work, blood, sweat and tears (and money), last year, we released our first SzoKiMondoka kit. In every SzoKiMondoka kit you will find:

 • colorful illustrated word cards – specific for each chapter
 • a beautifully illustrated storybook by Janos Lackfi (a famous Hungarian children’s writer) each book highlights words from each chapter
 • a short interactive film (17 minutes) with children's songs and rhymes (the words are also highlighted in the film)
 • a parental guide with tips, ideas and games


These all work together, with the words from each chapter being the binding element. Depending on the time of day and what you are looking for SzoKiMondoka provides energetic or relaxing activities, dancing, singing, rhyming, experiments, lap time, word recognition games and more. All while children and parents learn, bond and have fun together. The multi sensory learning method ensures a memorable experience for children. 

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

The first kit we completed was Daycare (Óvoda), which is currently available. It was designed to teach children words that are specifically for daycare. We have given away kits to daycares to use, they all love it. We hold free SzoKiMondoka workshops, as often as we can.

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

We recently published our first 2 stand alone books: 

 • MonaMano Stories, Chapters 1 – 3 
 • MonaMano Stories, Chapters 4 – 7. 

These books highlight specific words similar to the kits.

One of the qualities that set SzoKiMondoka apart is the inclusion of cultural elements into the learning / entertainment experience for children. We have made sure to include uniquely Hungarian themes into our short films, such as native Hungarian songs and rhymes. 

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

We are asking for your help to conquer the next phase. Viola has conceived a 6 chapter arc: Family, Water (winter), Air (spring), Fire (summer), Earth (fall) and Human. This past summer we shot the raw footage for all 6 Chapters. Janos Lackfi has written wonderful stories for these chapters. Now we need your help to finish the films and to complete the kits.   

SzoKiMondoka doesn’t strive to teach children how to read. Rather we serve as a catalyst for children to connect words, rather than just visuals, to the world around them. We believe in the principal that written language is a profound gateway to building a vivid and complex imagination. We believe that diverse cultures / people will benefit from using a system that introduces words as a fun and active connector to the world around them. Our ultimate goal is to produce these kits in other languages and cultures so that we might share SzoKiMondoka’s opportunities all over the world. 

With your help we can get there.  

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

MAGYARUL INNENTŐL OLVASHATÓ A FENTI SZÖVEG:

Viola és Scott Miller vagyunk, a SzóKiMondóka alkotói. 

A SzóKiMondóka egy játék- és oktatócsomag, abból a célból készült, hogy szóról szóra mutassa be a kicsiknek az őket körülvevő világot. Minden csomagban talál egy DVD-t, egy mesekönyvet, színes rajzos szókártyákat és egy szülői útmutatót. Bemutatkozó csomagunk az “Óvoda” már kapható boltokban és örömmel használják óvodákban. Következő lépésként a 6 fejezetből álló sorozatot szeretnénk legyártani, amelyek témája a családból kiindulva a négy évszakon át jut el az emberig. 

 Először is szeretnénk elmondani, hogy: 

 • 1. kinek való a SzóKiMondóka, 
 • 2. mi a célunk, 
 • 3. mire használjuk fel a támogatást. 

1. A SzóKiMondóka a beszédfejlődés kezdetétől az önálló olvasás elindulásáig (2-6 éves kor) szolgálja legjobban a gyerekeket. A programcsomagot nem arra találtuk ki, hogy megtanítsa a gyerekeket olvasni, hanem a SzóKiMondóka egy szórakoztató és interaktív katalizátor, amely a gyereket nemcsak képekkel, hanem saját anyanyelvének írott formájával is köti az őt körülvevő világhoz és kultúrához. 

2. Az a célunk, hogy a SzóKiMondóka jelentette élményt a világ más kultúráiban és más nyelveken is megjelentessük. Az olvasás körüli problémák növekedésével egyidőben mi arra törekszünk, hogy a kisgyerekek beleszeressenek az olvasásba azáltal, hogy szavakon keresztül mutatjuk be nekik az őket körülvevő természetes világot. 

3. Az elmúlt nyáron úgy döntöttünk, hogy leforgatjuk a hat fejezethez szükséges film anyagát. A támogatásodat közvetlenül arra használjuk fel, hogy a fejezeteket megjelentessük, és a közönséghez eljuttassuk. 

Szeretnénk elmondani, hol tartunk, és hogyan jutottunk el idáig

Miután megismerkedtünk, New Yorkban kezdtük meg a közös életünket. Első gyerekünk születését követően rájöttünk néhány dologra. Először is biztosítani akartuk, hogy gyerekeink ne csak jól beszéljenek magyarul, de részesei is legyenek a magyar kultúrának. Másodsorban azt tapasztaltuk, hogy azok a képek és játékok, amelyekkel gyerekeink találkoznak, nem mindig szolgálnak előnyükre. Ezért egy olyan módszeren kezdtük törni a fejünket, amellyel a magyar kultúrát interaktív és szórakoztató módon tudjuk neki közvetíteni. Célul tűztük ki, hogy felkeltsük az érdeklődésüket az olvasás iránt, magyar nyelven mutassuk be nekik az őket körülvevő világot, és gyerekdalokon, mondókákon keresztül fejlesszük beszéd- és mozgáskészségeiket. Szerettük volna, hogy kora gyermekkortól kezdve megismerjék a természeti környezetet, hogy legyen rá szavuk, és kapcsolódjanak hozzá. 

A gyermekek számára elérhető műsorokat megvizsgálva arra jutottunk, hogy az USA-n kívül a legtöbb gyerekcsatorna importált, és a gyerekek anyanyelvére szinkronizálják. A mi célunk a gyerekeknek szóló programokat a saját kultúrájuk felhasználásával elkészíteni. 

Zoéval rendszeresen magam készítette szókártyákkal játszottam úgy, hogy a kártyákra állatnevek, testrészek nevei és az éppen megtanult új szavak kerültek. 

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Zoé ezt nagyon szerette. Következő lépésként megpróbáltam több csatornán közvetíteni neki a nyelvet, a kultúrát – készítettem egy videót. Mindennapi tevékenységeink közben filmeztem, a szavakat kiírtam a képernyőre, és kerestem a tartalomban odaillő gyerekdalokat, mondókákat. A lányom ezt még jobban élvezte. Barátnőm épp egy zenebölcsödei csoportot vezetett, sok anyuka kért és kapott az így elkészült anyagból. Minél többen látták, annál többen biztattak, hogy készítsük el a csomagot professzionális keretek közt is. Így indultunk el. 

A SzóKiMondóka sorozat 2011 óta formálódik. Nagy körültekintéssel választottam ki azokat a szavakat, amelyekkel a gyerekek megismerhetik a körülöttük lévő világot. Hosszú évek fáradságos munkája nyomán, rengeteg befektett idő, energia és pénz eredményeképpen tavaly ilyenkor megjelent az első SzóKiMondóka csomag. Minden csomagban a következők találhatók: 

 • színes, illusztrált szókártyák, 
 • egy gazdagon illusztrált Lackfi János-mesekönyv,  
 • egy interaktív kisfilm, 
 • egy szülői útmutató, amely tanácsokat és játékötleteket ad. 

Ezek az eszközök külön-külön és együtt is használhatók, a fejezet szavai kötik össze az egyes elemeket. A SzóKiMondóka játékcsomagot azért szeretik a szülők, mert sokfélét lehet vele játszani, a nap különböző szakaszában más-más módon köti le a gyerekeket. Ha mozgásos időtöltést szeretnének, tegyék be a zenés kisfilmet, és jöhet a közös tánc, az együtt mondókázás, az éneklés és a szófelismerő játék – a szókártyákkal számtalan kreatív játékra van lehetőség. Ha pedig a nyugodt légkör megteremtése a cél, olvassák el együtt a mesekönyvet: remekül szórakoznak és szülő-gyerek kapcsolat is fejlődik! A több érzékszervi csatornán keresztül történő tanulás pedig hosszú távon maradandó élményt nyújt. 

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Az első megjelent fejezet címe: Óvoda. Szavai kötődnek az óvodai élethez – óvodapedagógusokat kérdeztünk meg a leggyakrabban használt szavakról. Több óvodának juttattuk el ingyenesen a csomagot, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Ingyenes workshopokat is tartunk, amilyen gyakran csak lehetőségünk adódik rá. 

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Két önálló könyvünk is megjelent nemrég: 

 • Móna Manó mesék 1-3. 
 •  Móna Manó mesék 4-7. 

Ezekben a mesekönyvekben három, illetve négy rövidebb történet olvasható, melyekben kiemeltünk és lerajzoltunk szavakat úgy, mint a SzóKiMondóka játékcsomagokban. 

A SzóKiMondóka játék- és oktatócsomag abban tér el a piacon található hasonló termékektől, hogy közös kultúrkincsünk elemeit építettünk bele. A gyerekdalok és mondókák nemcsak az anyanyelvi kultúrához kapcsolják a gyereket, hanem segítik a mozgás- és beszédfejlődést is. 

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Azért kérünk segítséget, hogy a következő fázisba léphessünk. Írtunk egy hat fejezetből álló forgatókönyv-sorozatot, család, víz (tél), levegő (tavasz), tűz (nyár), föld (ősz) és ember témakörökben. Az elmúlt nyáron leforgattuk a sorozat filmanyagát, Lackfi János pedig gyönyörű meséket írt az egyes fejezetekhez. Most ahhoz kérjük a segítséget, hogy befejezhessük a filmeket, és elkészíthessük a csomagokat. 

A SzóKiMondóka létrehozóiként hiszünk abban, hogy az írott szöveg alapeleme a színes és komplex fantáziavilág kialakulásának. Hisszük, hogy különböző kultúrák és emberek profitálhatnak egy olyan program használatából, amely úgy mutatja fel a szavakat mint vidám, élő kapcsokat a minket körülvevő világhoz. Végső célunk, hogy a csomagokat más nyelveken és kultúrákban is megjelentessük, annak érdekében, hogy a SzóKiMondóka adta lehetőségeket a világ minden táján élvezhessék. 

Az Ön segítségével eljutunk ide is. 

KÖSZÖNJÜK!

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Risks and challenges

HUNGARIAN TEXT FOLLOWS THE ENGLISH - MAGYAR SZÖVEG AZ ANGOL UTÁN KÖVETKEZIK (Kérjük, gördítsen le!)

One of the biggests challenge we face is trying to convey the SzoKiMondoka message at point-of-sale.

While our SzoKiMondoka books are easy to understand, our kits need a bit more of an explanation. SzoKiMondoka kits are best explained through using them or watching children and parents enjoy them. We have posted videos on our website that show this and when people go to our site we get a great sales rate. But in store, when people are browsing and pressed for time, trying to convey how to use the kits can be tricky. We have recently changed our kit design to try and accomplish this. We have updated our design and included a QR code on the box, which when scanned will show you a short video of the kit in use. We hope this will help explain the kit to customers that are not familiar with the product in retail stores.

Another hurdle is being put in as many prime retail stores as possible. We have a wonderful website and while online sales are ever growing, we know that there is nothing like being is physical stores. We have made extraordinary efforts to get into major retailers. We are now in 3 of the most important chains in Hungary as well as dozens of smaller independent stores. And while getting into these stores is an accomplishment in and of itself, we are now working hard to make sure that we stay there. To this end we are continuing to give workshops as often as we can, in these stores, and promote our products in numerous ways. We know that if we can get these next kits produced then we can truly succeed.

As with most companies we have to depend on others to produce our products. As such, we face the challenges of keeping the costs to make our products down. To combat this we have a wonderful network of designers and manufacturers that are willing to help us because they also believe that SzoKiMondoka has a place in the world.

There are other challenges and risk that we face as well. We want to always create new and interesting products. We have a high standard and we will not ever make products that do not hold to them.

KOCKÁZATOK ÉS KIHÍVÁSOK A PROJEKT VÉGHEZVITELE SORÁN ÉS HOGYAN KÉSZÜLÜNK FEL AZOK KEZELÉSÉRE

Az egyik legnagyobb kihívás a SzóKiMondóka lényegének elmagyarázása az eladás pillanatában. Amíg a SzóKiMondóka könyveit könnyű átlátni és megérteni, addig a játékcsomagok megértéséhez több magyarázatra van szükség. Legjobban a használatán keresztül tudjuk megértetni, miről is szól valójában a termék. Ezért videókat készítettünk a használatról és ha a szülők a honlapunkról tájékozódnak a termékről, általában jó a konverziós ráta. A boltokban azonban, amikor sok termék közt böngésznek a vásárlók és rövid idejük van megismerni a kínálatot, az üzenet eljuttatása kihívás számunkra. Ennek érdekében “a kevesebb több” elve alapján változtattunk a termék csomagolásán és rátettünk egy QR kódot, amelyet beszkennelve az érdeklődők azonnal egy videót láthatnak a játék használatáról. Reményeink szerint ez segít azokat a vásárlókat megszólítani a boltokban, akik még nem ismerik a SzóKiMondókát.

A másik nehézség, hogy minél több játék- és könyvkereskedésbe eljuthassunk. Habár egy remek weboldallal rendelkezünk és az online eladások folyamatosan növekednek, tudjuk, hogy semmi nem fontosabb annál, hogy minél több boltban legyünk fizikailag jelen. Rengeteget dolgoztunk azon, hogy a legfontosabb boltok árulják a SzóKiMondóka termékeket. Mára több fontos könyvesbolt lánc és játékbolt polcain ott vagyunk. Míg önmagában bejutni ezekbe a boltokba sem kis teljesítmény, éppen azon dolgozunk keményen, hogy ott is maradhassunk. Amikor csak lehet, gyermekfoglalkozásokat tartunk ezekben a boltokban, és további marketing anyagokkal támogatjuk a jelenlétünket. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a következő fejezet megjelenése nem csak megszilárdítja és megerősíti jelenlétünket, de a siker záloga a játék- és könyvesboltokban.

Mint majd minden cég, nekünk is mások munkájára kell támaszkodnunk termékeink gyártása során. A kihívás itt a felmerülő költségek mederben tartása. Ennek érdekében az évek során egy remek csapatot állítottunk össze illusztrátorokból és gyártókból, akik segítőkészek, mert velünk együtt hisznek abban, hogy a SzóKiMondókának helye van a világban.

További kihívások és kockázatok merülnek fel minden új SzóKiMondóka termék tervezésekor. Mindig van új ötlet a tarsolyunkban érdekes, új termékek kivitelezésére. Magas színvonalunkat soha nem fogjuk alábbadni egy-egy új termék tervezése során.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge US$ 5 or more About US$ 5

  This if for Happy Hungarians only and they will get a personal email from the creator.

  Ezt a kategóriát most nyitottunk kizárólag vidám magyaroknak. Személyes köszönő email a jutalom.

  Less
  Estimated delivery
  10 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge US$ 10 or more About US$ 10

  - Personal Thank You email from the creator.

  Személyes köszönő email az alkotótól.

  Less
  Estimated delivery
  35 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge US$ 25 or more About US$ 25

  all previous rewards plus:
  - autographed CD of our exclusive SzoKiMondoka music
  - We are going to "Thank You" on our Facebook page

  Minden korábbi ajándék, valamint:
  - a SzóKiMondóka CD dedikált példánya
  - köszönet a Facebook oldalunkon is

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  17 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge US$ 35 or more About US$ 35

  All prevoius rewards plus:
  - an authentic hand made in Hungary Mona doll to hold up word cards with

  Minden korábbi ajándék, valamint:
  - egy Magyarországon kézzel készített Móna baba, amivel játékosan mutathatod fel a szókártyákat

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 7 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge US$ 50 or more About US$ 50

  all previous rewards plus:
  - Choice of:
  1 Kit - Daycare Chapter with film, storybook, word cards and parental guide - all in Hungarian, available immediately
  OR
  1 Kit - Family Chapter with film, storybook, word cards and parental guide - all in Hungarian, available upon release, expected 1st Q 2016
  OR
  Complete set of MonaMano stories - all in Hungarian, available immediately, 2 books included:
  - Book 1 Chapters 1 - 3
  - Book 2 Chapters 4 - 7
  AND
  - Handwritten "Thank You" letter from the creator
  AND
  - Handmade SzoKiMondoka keychain

  Minden korábbi ajándék, valamint:
  - vagy egy SzóKiMondóka Óvoda fejezet mesekönyvvel, szókártyákkal, kisfilmmel és szülői útmutatóval azonnal,
  - vagy egy SzóKiMondóka Család fejezet mesekönyvvel, szókártyákkal, kisfilmmel, útmutatóval várhatóan 2016. első negyedévében,
  - vagy a Móna Manó mesék sorozat mindkét kötete összesen 7 mesével azonnal,
  ÉS
  - kézzel írott köszönőlevél az alkotótól
  ÉS
  - kézzel készített kulcstartó a SzóKiMondóka színeiben

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  17 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge US$ 100 or more About US$ 100

  all previous rewards plus:
  - Personalized out-takes video: funny moments of the SzoKiMondoka shoot addressed to You

  Minden korábbi ajándék, valamint:
  - Személyre szóló vicces videó a SzóKiMondóka forgatásáról

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  15 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge US$ 175 or more About US$ 175

  Original oil paintings by Viola Miller-Ferjentsik and Dr. Miklos Ferjentsik - see them all under Update #19
  If you select this, please mark which one you want, because there is only one of each. Thank You!

  Eredeti olajfestmények Miller-Ferjentsik Violától és Dr. Ferjentsik Miklóstól. A képeket az Updates 19. számon nézheti meg. Jelölje meg, hogy melyiket választja, mert mindegyikből csak 1 van.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 1 backer
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge US$ 250 or more About US$ 250

  all previous rewards plus:
  - 30 minute Skype session with the creators

  Minden korábbi ajándék, valamint:
  - 30 perces skype beszélgetés az alkotókkal

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  3 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge US$ 500 or more About US$ 500

  all previous rewards plus:
  - Your name in the credit scroll in the chapter of your choosing

  Minden korábbi ajándék, valamint:
  - Neved feltüntetése a végefőcímben, az általad választott fejezetben

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Select this reward

  Pledge US$ 1,000 or more About US$ 1,000

  all previous rewards plus:
  - Your name listed in the, "made possible by the generous contributions from ..." credit scroll in all chapters
  AND
  - Autographed script of SzoKiMondoka by the crew

  Minden korábbi ajándék, valamint:
  - Neved feltüntetése minden fejezet végefőcímében, a következő szöveggel: "készült X.Y. nagylelkű adományának köszönhetően"
  ÉS
  - a SzóKiMondóka sorozat forgatókönyvének a stáb minden tagja által aláírt példánya

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 11. Select this reward

  Pledge US$ 2,500 or more About US$ 2,500

  all previous rewards plus:
  - A producer credit in the credit scroll of all 6 chapters

  Minden korábbi ajándék, valamint:
  - Produceri kredit a SzóKiMondóka sorozat mind a hat fejezetének végefőcímében

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 12. Select this reward

  Pledge US$ 5,000 or more About US$ 5,000

  all previous rewards plus:
  - An executive producer credit in the credit scroll of all 6 chapters
  AND
  - Lunch with the creator in New York City

  Minden korábbi ajándék, valamint:
  - Vezető produceri kredit a SzóKiMondóka sorozat mind a 6 fejezetének végefőcímében
  ÉS
  - ebédmeghívás az alkotókkal New York Cityben

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  $

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)