Share this project

Done

Share this project

Done
A bar made of 32 crickets, 6 cocoa beans, 4 cashews, 9 almonds, 2 dates and coconut oil. Simple, tasty & healthy!
A bar made of 32 crickets, 6 cocoa beans, 4 cashews, 9 almonds, 2 dates and coconut oil. Simple, tasty & healthy!
186 backers pledged SEK 77,238 to help bring this project to life.
Last updated

About

The most natural bar - made with crickets from eat:em. project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

The most natural bar - made with crickets from eat:em.

SEK 77,238

186

Vi har tagit fram en naturlig, god och nyttig syrsbar. Receptet är enkelt: syrsor, kakao, cashewnötter, mandlar, dadlar och kokosolja. Nu behöver vi hjälp att finansiera första batchen. Vi lovar att leverera en ärlig bar med ett gott syfte. Backa oss!

-English-

We've developed a natural, tasty and healthy cricket bar. The recipe is simple: crickets, cocoa beans, cashews, almonds, dates and coconut oil. We now need your help with funding for the first batch. We promise to deliver an honest bar with a great purpose. Back us!

3 anledningar att äta syrsor | 3 reasons to eat crickets

1. Syrsor är effektiva proteinfabriker | Crickets are efficient protein factories

Syrsor kräver extremt liten yta för att växa. Det gör att de lätt kan bli en del av ett redan befintligt jordbruk och växa med hjälp av grödor som på grund av skönhetsfel inte säljs till människor. De är också mer än 10 gånger så effektiva som nötkreatur på att omvandla föda till protein.

-English-

Crickets need a very small area to grow. This makes them easy to include in already existing agriculture. It is also possible to feed them plants that are not sold to humans because of their blemishes. Crickets are also over 10x more efficient than cattle when it comes to converting feed into protein.

2. Syrsor äter inte besprutad mat | Crickets don't eat sprayed food

Mycket av den mat vi människor stoppar i oss är besprutad med insektsgifter. Maten våra syrsor käkar är inte besprutad med insektsgifter, de skulle dö då. Det betyder att syrsor är renare från gifter än de flesta grönsaker svenskar äter i vardagen.

Vad äter en syrsa då? Ickebesprutade morötter, ekologiskt matavfall och andra grönsaker är en favorit på tallriken. Tusan va fräscht ändå!

-English-

A lot of the food we eat everyday are being sprayed with chemicals. The food our crickets eat are not sprayed with insecticides because that would kill them. Crickets therefore contains less toxins than most of the vegetables we eat.

Well then, what does crickets eat? Non-sprayed carrots, ecological food waste and other vegetables. So fresh!

3. Syrsor är som kött – utan att vara som kött | Crickets are like meat - without being like meat

Syrsor är rika på protein, järn, zink, vitamin b12, magnesium och kalcium – precis som kött. Dessa är mineraler och vitaminer som behövs för att du ska hålla dig stark och må bra. Men det bästa är att du slipper nackdelar från rött kött så som förhöjd risk för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

-English-

Crickets are rich in protein, iron, zinc, vitamin b12, magnesium and calcium - exactly as meat. These are minerals and vitamins you need to feel good and stay healthy. But the best part is that eating crickets doesn't have the same drawbacks as red meat, which increases the risk of cancer and cardiovascular disease.

Ingredienser | Ingredients

Rewards

Bar (45 g)

T-shirt

Patch (Ø100 mm)

Risks and challenges

Vår största utmaning är att fortsätta växa och utveckla produkter utan att bli beroende av yttre investerare. Vi tror att vi måste vara oberoende för att kunna fokusera på hållbarhet och hälsa över vinst.

Vi är helt säkra på att vi kan leverera bars vid en lyckad kampanj. Receptet är klart, produktionen är redo. Vi behöver bara hjälp med att finansiera första batchen.

-English-

Our main challenges is to grow and develop products without outside investors. We believe that independence is crucial for us in order to be focus on sustainability and health over profits. This kickstarter campaign is very important for our future independence.

We are certain that we will be able to deliver bars if the campaign is successful. The recipe is ready, production is ready. We just need help with funds for the first batch.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 75 or more About US$ 8

  Small Cricket Applause

  Vi skickar med vårt tygmärke och sätter upp ditt namn på vår WALL OF FAME. Visa alla att syrsor är framtiden!

  --

  We send you our patch and put your name on our WALL OF FAME. Show the world crickets are the future.

  Includes:
  • PATCH
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  9 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 169 or more About US$ 18

  1/2 Box

  Vi skickar 6 BARS med totalt 192 syrsor och sätter upp ditt namn på vår WALL OF FAME.

  --

  We send you 6 BARS with a total of 192 crickets. We also put your name on our WALL OF FAME.

  Includes:
  • EAT:EM BAR (45g)
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  45 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 269 or more About US$ 28

  Big Cricket Applause

  Vi skickar vår WEIRD & TASTY - T-SHIRT och sätter upp ditt namn på vår WALL OF FAME. Visa alla att syrsor är framtiden!

  --

  We send you the WEIRD & TASTY - T-SHIRT and put your name on our WALL OF FAME. Show the world that crickets are the future.

  Includes:
  • Weird & Tasty T-SHIRT
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  7 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 339 or more About US$ 35

  One Box - Average Bug

  Vi skickar 12 BARS med totalt 384 syrsor och sätter upp ditt namn på vår WALL OF FAME.

  --

  We send you 12 BARS with a total of 384 crickets. We also put your name on our WALL OF FAME.

  Includes:
  • 12× EAT:EM BAR (45g)
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  55 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 599 or more About US$ 62

  One Box - Proud bug

  Vi skickar 12 BARS med totalt 384 syrsor. Du får också en WEIRD & TASTY - T-SHIRT, ett TYGMÄRKE och vi sätter upp ditt namn på vår WALL OF FAME. Visa alla vilken stolt syrsätare du är.

  --

  We send you a 12 BARS with a total of 384 crickets. You also get the WEIRD & TASTY - T-SHIRT, a PATCH and we put your name on our WALL OF FAME. Show the world what a proud cricket eater you are.

  Includes:
  • 12× EAT:EM BAR (45g)
  • Weird & Tasty T-SHIRT
  • PATCH
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  22 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 669 or more About US$ 69

  Double Box - Big Bug

  Vi skickar 24 BARS med totalt 768 syrsor och sätter upp ditt namn på vår WALL OF FAME.

  --

  We send you 24 BARS with a total of 768 crickets and we put your name on our WALL OF FAME.

  Includes:
  • 24× EAT:EM BAR (45g)
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  6 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 939 or more About US$ 97

  Big Proud Bug

  Vi skickar 24 BARS med totalt 768 syrsor. Du får också en WEIRD & TASTY -T-SHIRT, ett TYGMÄRKE och vi sätter upp ditt namn på vår WALL OF FAME. Visa alla vilken stolt syrsätare du är.

  --

  We send you 24 BARS with a total of 768 crickets. You also get the WEIRD & TASTY - T-SHIRT, a PATCH and we put your name on our WALL OF FAME. Show the world what a proud cricket lover you are.

  Includes:
  • 24× EAT:EM BAR (45g)
  • Weird & Tasty T-SHIRT
  • PATCH
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 1,499 or more About US$ 154

  Godzilla

  Du är ett monster (men ett fantastiskt monster). Vi skickar 48 BARS(!) med totalt 1536 syrsor. Du får också en WEIRD & TASTY - T-SHIRT, ett TYGMÄRKE och vi sätter upp ditt namn överst på vår WALL OF FAME. Visa alla vilken stolt syrsätare du är.

  --

  You're a monster (a fantastic monster). We send you 48 BARS(!) with a total of 1536 crickets. You also get the WEIRD & TASTY - T-SHIRT, a PATCH and we put your name at the top of our WALL OF FAME. Show the world what a proud cricket lover you are.

  Includes:
  • 48× EAT:EM BAR (45g)
  • Weird & Tasty T-SHIRT
  • PATCH
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 5 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge SEK 2,799 or more About US$ 288

  King Kong

  Gorillor äter grönt och insekter, det gör du också. Vi skickar 96 BARS(!) med totalt 3072 syrsor. Du får också en WEIRD & TASTY - T-SHIRT, ett TYGMÄRKE och vi sätter upp ditt namn överst på vår WALL OF FAME. Visa alla vilken stolt syrsätare du är.

  --

  Gorillas eat greens and insects. We send you 96 BARS(!) with a total of 3072 crickets. You also get the WEIRD & TASTY - T-SHIRT, a PATCH and we put your name at the top of our WALL OF FAME. Show the world what a proud cricket lover you are.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Reward no longer available

  Pledge SEK 229 or more About US$ 24

  One Box - Early Bug

  Vi skickar 12 BARS med totalt 384 syrsor och sätter upp ditt namn på vår WALL OF FAME.

  --

  We send you 12 BARS with a total of 384 crickets. We also put your name on our WALL OF FAME.

  Includes:
  • 12× EAT:EM BAR (45g)
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Reward no longer available 15 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 11. Reward no longer available

  Pledge SEK 469 or more About US$ 49

  Double Box - Early Bug

  Vi skickar 24 BARS med totalt 768 syrsor och sätter upp ditt namn på vår WALL OF FAME.

  --

  We send you 24 BARS with a total of 768 crickets. We also put your name on our WALL OF FAME.

  Includes:
  • 24× EAT:EM BAR (45g)
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Reward no longer available 15 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)