Christian Reimers

Bromma, Sweden

Under ett långt yrkesliv har jag arbetat som förläggare, författare och föreläsare. Jag är Brommabo sen mer än femtio år och på mitt förlag Vinghästen ger jag ut böcker om Bromma. Jag är engagerad i stadsplaneringsfrågor och är ordförande i Västerleds Trädgårdsstadsförening.

2015 skrev jag »Bara Bromma, en bok till trädgårdsstadens försvar«. Där berättar jag om trädgårdsstadens hundraåriga kultur- och miljövärden.

Hösten 2016 kom »Elliots i Bromma, kokbok för de sex årstiderna«, av och...

See full profile
Christian Reimers
4 created · 0 backed

Have a question about this project?

Ask a question