Share this project

Done

Share this project

Done
First monograph of Sarajevo City Hall: 120 magnificent years story of its existence, barbaric destruction and revival.
116 backers pledged $15,975 to help bring this project to life.

About

Sarajevo City Hall: Building, Destruction and Revival project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

$15,975

116

The City Hall as built in 1894
The City Hall as built in 1894

 FIRST MONOGRAPH ON SARAJEVO CITY HALL

The Sarajevo City Hall is a globally renowned landmark in Sarajevo. It is not only an essential part of major panoramic views of the city, but also a symbol of its changes. 

As a headquarter of local government for over a century, and the seat of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina for decades, the City Hall has been in the focus of the major political and cultural events in Sarajevo and Bosnia and Herzegovina. It witnessed a number of upheavals in the state, the Sarajevo Assassination, the two World Wars, the unique rise of the city during the XIV Olympic Winter Games in 1984, and as the National Library, suffered barbaric attacks, arson and destruction becoming a modern-day metaphor of urbicide, culturecide ... 

With this in mind, coupled with the fact that no publication has been published about the City Hall throughout its tumultuous existence, URBING Architectural Studio set on a daring endeavor to prepare the first Monograph on the City Hall in cooperation with the Sarajevo City Administration. In 2014, the book will be published during the centennial anniversary of the Sarajevo Assassination and the 120th Anniversary of the City Hall. 

The idea of the three co-authors (Valerijan Žujo, Ferhad Mulabegović and Smajo Mulaomerović) is for the book to introduce the City Hall both as a landmark and a home of important institutions.

In addition to an overview of the historical context, the depiction of the construction, activities, destruction and reconstruction, it will also include an overview of the place through a precise factual footages, glossary and chronology. The Monograph will be published in two editions - in Bosnian (BCS) and English. Finally, the Sarajevo City Hall Monograph, with its lavish illustrations, many of which will be published for the first time, will include a DVD with a documentary on the Sarajevo City Hall. 

Why we need you

The first draft of the book has been completed. It includes the original story and production of images. We need $15,000 more to complete the book design, editing, translation to English and printing costs for the first edition in both English and Bosnian languages. Become part of our team and help this project come to live in the form of this beautiful book. Thanks.

·

The City Hall Destruction in 1992
The City Hall Destruction in 1992
PRVA MONOGRAFIJA O SARAJEVSKOJ VIJEĆNICI

Sarajevska gradska vijećnica, u globalnim razmjerima, najpoznatije je sarajevsko zdanje. Ona je ne samo nezaobilazan detalj većine panoramskih prikaza grada nego i svojevrstan simbol njegovih mijena. 

Kao gradska kuća, a još više kao višedecenijsko sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Vijećnica je duže od jednog stoljeća bila u žiži svih bitnih političkih i kulturnih zbivanja u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Ona je svjedok smjene nekoliko državnih sistema, Sarajevskog atentata, strašnih iskušenja dvaju svjetskih ratova, jedinstvenog uspona grada u vrijeme XIV. Zimskih olimpijskih igara 1984. godine i, konačno, kao Nacionalna biblioteka bila je izložena barbarskom napadu, paljenju i razaranju. Postala je tako suvremenom metaforom urbicida, kulturocida...

Imajući ovo na umu, a posebice činjenicu da o Vijećnici za sve vrijeme njenog burnog postojanja nije napisana knjiga, arhitektonski studio URBING, u suradnji s upravom Grada Sarajeva i drugim institucijama, odlučio se na smion poduhvat pripremanja prve monografije Sarajevske vijećnice. Knjiga će biti objavljena početkom 2014. godine, uz stotu godišnjicu Sarajevskog atentata i 120-godišnjicu postojanja Vijećnice.

Prema zamisli trojice koautora (Valerijan Žujo, Ferhad Mulabegović i Smajo Mulaomerović), knjiga će cjelovito predstaviti Vijećnicu, kao građevinu i dom važnih institucija. 

Uz pregled povijesnog konteksta, prikaz gradnje, djelovanja, destrukcije i obnove, knjiga će obuhvatiti i prikaz ove palate, kroz precizan faktografski snimak, glosar i kronologiju. Bit će objavljena dva izdanja monografije, na bosanskom (BHS) i engleskom jeziku. Konačno, monografija Sarajevska vijećnica, uz raskošne ilustracije, od kojih će mnoge biti prvi put objavljene, kao integralni dio imat će i DVD s dokumentarnim filmom Sarajevska vijećnica.

Zašto Vas trebamo

Prva draft verzija ove knjige je završena, to uključuje pisanje originalne priče i produkcije fotografija. Nama je potrebno dodatnih $15,000 da bi završili finalni dizajn, editiranje, prijevod na engleski jezik i pokrili troškove štampanja prve edicije na engleskom i bosanskom jeziku. Postanite dio našeg tima i pomognite da ova prelijepa knjiga vidi svjetlo dana. Hvala.

The reconstruction project in 2007
The reconstruction project in 2007

About Us

Studio URBING Architecture, design and consulting studio. Its most significant work is the project of reconstruction of Sarajevo City Hall after its destruction in 1992. Please check our web site at www.vijecnica.ba for more details.

Book authors

VALERIJAN ŽUJO (1948). Author of poetry, proses, drama, film screenplay and travel journals. Translated in English, Greek, Turkish, Japanese and Slovakian. Major work: Sarajevo – Photo Monograph, Lexicon of Sarajevo, Lexicon of Bosnia and Herzegovina, etc. Winner of Sarajevo's April 6th Award .

FERHAD MULABEGOVIC (1947.), architect. Over 40 years of experience in conservation and reconstruction of cultural and historical buildings. Lead architect in the project of reconstruction of Sarajevo City Hall (2007-2014). WInner of Grand Prix Collegium Artisticum award in 2001 for reconstruction of Sarajevo Post Office. Publisher of the book "Old Cities of Bosnia and Herzegovina" (2012). Winner of Sarajevo's April 6th Award 2014.

SMAJO MULAOMEROVIC (1945-2011), architect. Worked in Institute for Architecture and Urbanism and Sarajevo school of Architecture (1978-1991). Founder of Urbing Studio. Complete numerous reconstruction and conservation projects, Sarajevo City Hall being one of the most significant ones (2007- 2014). Winner of Collegium Artisticum award in 1979 for the best architecture idea. He was engaged as a UNDP consultant. Winner of Sarajevo's April 6th Award 2014.

References: www.vijecnica.ba

Risks and challenges

This project has been underway since the summer of 2013. The original text and photographs have been produced and a draft version of the book has been completed.

Our current challenge is raising money for the final stage, which includes the production of the final version of the book as well as covering printing costs which are significant.

If successful, we are very confident that we can finish the production of the book by June 28, 2014 which is the day of the City Hall grand re-opening.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge $10 or more About $10

  Sarajevo City Hall screen saver.

  Less
  Estimated delivery
  8 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge $25 or more About $25

  Short DVD "Sarajevo City Hall" by Valerian Žujo and 50 page brochure "Sarajevo City Hall - Revisited" (English/Bosnian) by Studio Urbing (2011)

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  3 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge $40 or more About $40

  Digital copy of the book "Sarajevo City Hall: Building, Destruction and Revival" (English or Bosnian version).

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  8 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge $70 or more About $70

  Complete book "Sarajevska Vijećnica: Građenje, Razaranje i Obnova" (Bosnian version). 250 pages hard cover.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  11 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge $70 or more About $70

  Complete book "Sarajevo City Hall: Building, Destruction and Revival" (English version). 250 pages hard cover.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  21 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge $70 or more About $70

  Local Sarajevo pickup only. Receive complete book "Sarajevo City Hall: Building, Destruction and Revival" (either English or Bosnian version). 250 pages hard cover.

  Less
  Estimated delivery
  21 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge $200 or more About $200

  Get listed by name in the book as a project contributor. Receive complete book "Sarajevo City Hall: Building, Destruction and Revival" (either English or Bosnian version). 250 pages hard cover.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  22 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge $500 or more About $500

  Get listed by name in the book as a GOLD contributor. Receive complete book "Sarajevo City Hall: Building, Destruction and Revival" (either English or Bosnian version). 250 pages hard cover.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  6 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)