Project image
)}
SEK 29,948
pledged of SEK 15,000pledged of SEK 15,000 goal
56
backers
6days to go

All or nothing. This project will only be funded if it reaches its goal by Sun, September 29 2019 1:12 PM UTC +00:00.

Könsrollspelet - The Gender role play game

Ett rollspelsinspirerat brädspel om könsroller och genus. A roleplay inspired boardgame about gender and gender roles.

Könsrollspelet - The Gender role play game

Ett rollspelsinspirerat brädspel om könsroller och genus. A roleplay inspired boardgame about gender and gender roles.

SEK 29,948
pledged of SEK 15,000pledged of SEK 15,000 goal
56
backers
6days to go

All or nothing. This project will only be funded if it reaches its goal by Sun, September 29 2019 1:12 PM UTC +00:00.

About

SV: VI HAR NÅTT VÅRT KICKSTARTERMÅL! HUR GÅR VI VIDARE? (english below)


BESKRIVNING AV SPELET - SPELAR KÖN ROLL?

Könsrollspelet är ett kortspel med rollspelsinfluenser designat för att diskutera genus och könsroller. Det utspelar sig i ett dystopiskt, ålderdomligt samhälle (kallat "Sverige 2019"). I spelets värld finns det två korrekta sätt att vara på, man eller kvinna. Spelet har bestämt vad det innebär att vara och inte vara man och kvinna.  

Alla spelare får eller skapar en karaktär och måste försöka få den att passa in i en av dom två kategorirena för att vinna. Spelaren måste upphöja dom egenskaper karaktären har som spelet dömer passar i en av dom två angivna könsrollerna, och förtrycka alla egenskaper som passar in i den andra kategorin. Beroende på hur väl din slumpmässigt skapade karaktär passar in i världens två könsroller kommer den ha bättre eller sämre förutsättningar att vinna spelet. Spelarna kan använda rustningskort så som ’helskägg’ eller ’balettkjol’ för stärka sin karaktärs chanser att klara krävande uppdrag (som tex. att besöka en allmän toalett eller mingla på fest). Dom kan också använda vapenkort så som ’handväska’ och ’motorsåg’ för att hjälpa eller stjälpa andra spelares chanser. Spelarna måste också se till att ha ett tryggt rum på handen för drar dom fel uppdragskort kan karaktären drabbas av dysfori och behöva backa. Det är ett orättvist spel men det spelar roll hur du spelar det och kanske framför allt varför. 

DETTA ÄR ETT SEXISTISKT SPEL MED ANTISEXSISTISKA AVSIKTER. 

Som transperson hamnar jag ofta i diskutioner om kön, könsroller, genus och sexualitet bara på grund av att jag finns och syns. När en sticker ut från normen på det sätt som jag gör så märker en tydligt hur mycket i vårt samhälle som handlar om könsroller och hur många som har ett behov av att prata om det och en önskan att lära sig mer. 

Personligen har jag alltid funnit det lättare och roligare att lära mig och att kommunicera via lek och konst än via till exempel faktatexter. Detta betyder inte att statistik och facklitteratur är oviktigt (snarare ovärdärligt) men jag tror att det är lättare att komma åt en viss form av förståelse genom att göra och uppleva. Så detta spel kan ses som ett komplement traditionellt inlärningsmaterial. 

Tanken är att Könsrollspelet ska kunna fungera både som ett underhållande satiriskt brädspel för hemmakvällar kring köksbordet och som diskussionsunderlag om könsroller för till exempel festival-workshops, jämställdhetsarbete på arbetsplatser eller samhällskunskaps-lektioner i gymnasieskolor. 

Många spel, lekar och konstnärliga verk har för avsikt att hjälpa oss se vår värld ur en ny vinkel. Detta är också vad jag vill att könsrollspelet ska göra. Ta reda på vad som är sant genom att hitta på, komma åt vad som är på riktigt genom att leka och prata allvar med hjälp av humor. Spelfiktionen är sexistisk och diskriminerande men det avsedda budskapet med spelet är att dessa orättvisa regler är påhittade av människor och kan skrivas om. 

Jag har jobbat på Könsrollspelet till och från i fem års tid. Så många vänner och aktivister har hjälpt mig med allt från bollande av idéer, teknisk support, tröst när ingenting funkat och många många timmar av speltest. 

Nu är det bara själva tryckandet av spelet kvar. Jag har kontakt med ett tryckföretag som är beredd att trycka så fort jag fått ihop pengarna. Genom att stötta kampanjen hjälper du inte bara till ekonomiskt utan du berättar också för mig och världen att detta är något som behövs. Vi behöver prata om den roll kön spelar i vårt samhälle. Ju fler som stöttar, ju större upplaga kommer jag trycka. 

Tack för ditt engagemang!

/Joar - spelaskapare

OBSERVERA: Detta spel kommer i sin första utgåva enbart tryckas på svenska då den ska kunna användas i svenska skolor och det i nuläget inte finns ekonomi att trycka två versjoner av spelet.

ENG: WE HAVE REACHED OUR GOAL! WHERE DO WE GO FROM HERE?

DESCRIPTION OF THE GAME - DOES GENDER PLAY A ROLE?

The gender role play game is a RPG (role playing game) inspired boardgame game designed to discuss gender and genderroles. It takes place in a dystonic, old fashioned society (called Sweden 2019). In this game world there are only two correct ways to be human. You can either be a man or a woman. The game has decided what it means and does not means to be a man and woman. You have no say in the matter. 

In the start of a game, all players is given or creates a character and has to make this character fit in to one of the two categories in order to win. The player has to elevate the traits that fits in to one of the two gender roles and suppress all traits that does not. This randomly generated character will have a better or lesser chans of winning depending on how well the game fits in to the gender roles from the start. The players can use armour cards like ’full beard’ or ’tutu’ to improve their characters chances at success. They can also help or hinder their fellow players by using weapon cards like ’handbag’ or ’chain saw’. The players also have to get their hands on a ’safe spece’ card because if they pick the wrong assignment, their character can get dysphoria and loose points. It is an unfair game but how you play it, and above all why you play it, plays a role. 

ITS A SEXIST GAME WITH A ANTISEXIST MESSAGE 

As a transperson, just existing and being visible is enough to often end up discussing gender, gender roles, sex and sexuality. When you stick out from the norm makes you notice how much of our society that is affected by gender roles and how many people there are that have a need to talk about it and want to learn more. 

Personally, I have always found it easier and more fun to learn and communicate through art and play than by for example reading a straight forward texts with facts. Facts and statistics ar extremely important of course but sometimes I think that it is easier to gain understanding through doing and experiencing. This game can be seen as a complement to the traditional medium of gender studies and discussion. 

The intentions for The gender role play game is that it can be used both as a entertaining satirical board game to be played at home with friends and as a tool for workshops at festivals, anti discrimination work in companies, organisations and schools. Many games and artworks hav the intention of helping us look at the world from a new angle. That is what I want the Gender role play game to do. I want it to help us find out what is true though fiction, what is real through play and to find a way to talk about serious issues through humor. The game world is sexist and discriminating but the intended message of the game is that all of these unfair rules are made upp by people, so people can rewrite them and make them more fair. 

I have been working with this game off and on for about five years. So many people, friends and activists have helped me brainstorm, fix technical problems, given support when nothing worked and donated many many hours to play testing. 

Now what is left is the printing of the physical finished game. I have a printing company on standby, ready to print as soon as I have the funds. Supporting this campaign does not only mean that you help out economically, you also get to tell me and the world that this game is needed. Wee need to talk about the expectations that are put on people due to gender. The more people who support the project, the more games will be printed.

Thank you for your commitment!

/Joar - gamecreator


PLEASE NOTE: this game will in its first printing be ONLY IN SWEDISH sins it is intended to be used as an educational tool in sweedish scools as well as for entertainment at home.  An english version might be possible in the future if there is interest. Shipping to other countries might also be possible if there is interest. Wright to genderroleplay.gmail.com if you live outside of sweeten and want to support the project.

Risks and challenges

Den största delen av arbetet görs av en person med funktionshinder vilket kan leda till att saker tar tid men denna person har också en inbiten viljekraft så detta spel kommer garanterat bli av.

Most of the work is done by one person with disabilities with means that things might take time but this one person is on the other hand extremely stubborn so it is guaranteed this game will happen.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Make a pledge without a reward

  SEK
  About $6

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 50 or more About $6

  Geder compass sticker

  Sv: Få den snygga genuskompassen att pryda din dator, ditt kylskåp eller kanske toalettdörr. Klisterlappen är flyttbar men inte vattentålig.
  Eng: Get the stylish gender compass to put on your computer, refrigerator or mabey the toilet door. The sticker is easily movable but not water resistant.

  Includes:
  • Genuskompassen - sticker
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  2 backers
  SEK
  About $6

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 300 or more About US$ 31

  Könsrollspelet - The game

  Få ett rykande färskt exemplar av Könsrollspelet!
  Get your own copy of the boardgames, fresh off the printing press and delivered to you.

  Includes:
  • Könsrollspelet - The game
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  37 backers
  SEK
  About US$ 31

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About $52

  Ditt namn i tryck - Your name in print

  A credit list will be included in every game. Get your name on that list. You also get a freshly printed game so that you can see your name in print off cours.

  Includes:
  • Namn i tryck - Name in print
  • Könsrollspelet - The game
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  8 backers
  SEK
  About $52

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About $104

  Personligt rollformulär - custom role

  Få ett rollformulär med ditt porträtt (eller någon annan du önskar) ritat i spelets stil. Och självklart får du även en upplaga av spelet så din personliga roll kan prövas i praktiken.

  Get a a customised character sheet with the portrait of you or someone you wish to add to your game, drawn in the style of the game. And off course you also get a copy of the game so that you can try your character out.

  Includes:
  • Personaliced sharacter sheet
  • Könsrollspelet - The game
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  3 backers
  SEK
  About $104

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 2,000 or more About $207

  Alla saker! - All the things! + signed

  Med detta totalpaket får du: ditt namn på tacklistan, ett personligt rollfomulär med det porträtt du önskar ritat i spelets stil, genuskompass-klistermärket och självklart själva Könsrollspelet, signerat av skaparen.

  Which this total package you will: Get your name on the 'thanks to'-list, the personalised character sheet with the portrait of your choosing drawn in the style of the game, the gender compass sticker and off course the game it self, signed by the creator.

  Includes:
  • Könsrollspelet - The game
  • Personaliced sharacter sheet
  • Genuskompassen - sticker
  • Namn i tryck - Name in print
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  3 backers
  SEK
  About $207

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.