Share this project

Done

Share this project

Done
Vad skapar framgång i en kommun? Jag hoppas att boken kan hjälpa ledare att göra skillnad, och andra att förstå hur kommuner fungerar.
Vad skapar framgång i en kommun? Jag hoppas att boken kan hjälpa ledare att göra skillnad, och andra att förstå hur kommuner fungerar.
66 backers pledged SEK 16,120 to help bring this project to life.

About

Samhällsbygge pågår (en personlig handbok)

SEK 16,120

66

Ytterst få ledande kommunpolitiker har skrivit om sitt värv. Kanske är det här den första boken i sitt slag i modern tid? I så fall kan du vara med och skriva historia.

Den bok jag skrivit vänder sig till ledare, chefer och andra intresserade som vill förstå mer om hur en kommun styrs och vad som fungerar i verkligheten. Förhoppningsvis kan den vara till hjälp för nya i kommunpolitiken som vill få något gjort, till kommunala företrädare som behöver utveckla sina arbetssätt och kanske rentav för kommunala veteraner som undrar varför de inte fått något gjort...

Det saknas svensk litteratur om det politiska arbetet i kommunerna och om de verktyg som förändrar Sverige runtom i kommuner och städer. Nya politiker har mycket lite skrivet att luta sig mot när de ska försöka hitta rätt i den kommunala organisationen, hitta vägar för att göra verklighet av sina idéer eller förändra sitt arbetssätt.

Ett förlag vill ge ut boken jag skrivit, som ges ut i höst. Intäkterna går till att förlägga och trycka boken. Nu handlar det om hur stor upplaga boken ska tryckas i. Eventuellt överskott som jag får kommer att gå till en webbplats för att sprida goda exempel från landets kommuner och regioner.

Handbok för att förändra världen (och kommunen)

Det är inte en dagbok; istället försöker jag beskriva hur det går till, vad som är viktigt att tänka på och hur ledarskap och organisation fungerar. Jag har tänkt på den som en sorts handbok för dig som vill förändra världen men tänker börja med kommunen du lever i.

Mer om bokens innehåll finns längre ner på sidan.

Verktyg för att få något gjort

I min roll som kommunalråd i Örebro (sedan 2011) har jag mött många politiker som är väldigt intresserade av det vi gjort i Örebro under senare år. Örebro har de senaste åren vänt många negativa trender: det har blivit fler jobb, barnfattigdomen minskar, vi bygger rekordmycket bostäder och vi är en av landets ledande miljökommuner. Min utgångspunkt är vårt arbete i Örebro kommun de senaste åren och de processer jag varit drivande i.

Fler goda exempel på webbplats

Ursprungligen var boken tänkt att innehålla ytterligare ett antal berättelser om framgångsrikt arbete som gjorts i Örebro, men jag har tvingats prioritera hårt och därför kommer ett antal områden endast att beskrivas på webbplatsen. Där hoppas jag också att andra ska vilja berätta om sina erfarenheter och om hur de har gjort för att förändra och förbättra i sina kommuner och regioner. På så sätt kan det bidra till utveckling i alla Sveriges kommuner. Det är hög tid att lyfta alla bra föredömen som finns runtom i Sverige. Vem vet: kanske kan de där exemplen så småningom bli ytterligare en bok…?

Angående den snygga illustrationen: Erik Ohlsson (eckhousedesign.se) gjorde Örebro-siluetten åt Socialdemokraterna i Örebro 2014 (och i annan form 2010). David Samuelsson har utgått från den och gjort illustrationen ovan. Alla rättigheter tillhör dem.

Bokens upplägg just nu (maj 2017, ordning, kapitelrubriker och innehåll kan förändras)

1. Tur att vi insåg att vi behövde förnyas innan väljarna insåg det… - om att i opposition sätta en bild, förbereda sig och våga möta väljarna
Med början i hur Lena Baastad och jag gissade valresultat och hur S lyckades få 47,2% i omvalet 2011. Om åren i opposition 2006-2010 och hur vi grundlade det som kom att bli enorma valframgångar 2010/2011. Och hur vi utvecklade vår politik för att efter 2011 kunna ligga i framkant på så många områden. Samt om dialogarbetet och det som kanske är Sveriges största dialogarbete hittills.

2. Barndomen kommer aldrig igen - om att minska barnfattigdomen
Om hur vi satte upp målet om att halvera barnfattigdomen och hur det strategiska arbetet började som sedan dess minskat barnfattigdomen för varje år i Örebro. Om hur Örebrobostäder upphandlade ombyggnaden av Vivalla (Örebros största miljonprogramsområde) och ställde krav på byggföretagen om sociala åtaganden. Det var omöjligt, sas det, men ledde till att 50-80 av de boende i Vivalla kommer att ha fått jobb, utbildning eller praktik under ombyggnadsåren. Nu är sociala krav i upphandlingar utgångspunkten i hela Örebro kommun.

3. Gränser mellan politik och förvaltning – och hur man passerar dem
Om politikens roll gentemot förvaltningen, vikten av att ha förtroende och att det inte räcker med balanserade styrkort, indikatorer och mål utan krävs dialog och ständiga avstämningar om man ska nå framgång.

4. Leda och mäta är inte samma sak / Alla folkrörelser behöver en Peter - om ledarskap och inspiration
Om att New Public Management inte är lösningen och att våga leda och uppmuntra engagemang och inspiration.

5. ”…de flesta ska jag nog hinna träffa…” - om att öppna för förslag utan att fastna i detaljer
Hur man som ledande politiker kan vara tillgänglig, vad man måste vara beredd på och vikten av att inte bara lyssna på dem som hörs mest.

6. Att bryta mot en tradition och återknyta till en annan - att fortsätta bygga ”modellstaden” Örebro
Hur det moderna Örebro formades, om att ligga i framkant och bygga berömda bostadsområden utan att bli en pamp… Utifrån en lång intervju med Thord Strömberg som forskat om Örebro (och andra städer) och om ”kommunpampen” (Harald Aronsson i Örebro är en av de mer berömda).

7. Två perspektiv är minimum – om att bygga en skatepark
Det krävde mycket arbete och många politiska strider för att Sveriges kanske vackraste (och bästa?) skatepark skulle bli klar. Men det krävde också en rejäl diskussion om hur genusperspektiv kombineras med klassperspektiv och olika ungdomsgruppers behov.

8. Från Times Square till Fisketorget – att skapa en rosa sommargågata och ställa om trafiksystemet
Alla som jobbat med trafikfrågor vet hur kontroversiellt det är att uppmuntra gång, cykel och buss på bekostnad av privatbilism. De striderna kostade på men har gjort att Örebro utmärker sig för omställningen av trafiksystemet.

9. Ingen slump att det byggs mest bostäder i Örebro* - om effektivitet, prioritering och förtroende
Om hur vi prioriterade bostadsbyggande byggde förtroende och på några år lyfte bostadsbyggandet i Örebro till Sverigetoppen.

10. Så du vill få fart på bostadsbyggandet? - en bruksanvisning
I stort sett en bruksanvisning: steg för steg, om hur man kan göra.

11. Aggressiv detaljplanering, flöden och förändring – om att planera en stad
Hur man använder kommunal planering och aktivitet för att förändra en stad, om ABC-städer, flöden, stadsplanering och att driva på marknaden.

12. Tio självklarheter i stadsplanering
Korta självklarheter som borde ligga till grund för alla kommuners stadsplanering.

13. City, handel och stadskärneutveckling – om att inte bara bli årets stadskärna
Målmedvetet arbete gjorde att Örebro lyfte city från jätteproblem 2008-2010 till att bli Årets Stadskärna 2015. Och varför cityhandel är viktigt för en hållbar stad.

14. Det viktigaste vi har på den vackraste tomten som är kvar - om kultur, bibliotek och folklighet
Det tog tio år från en motion i Kommunfullmäktige om att bygga ett nytt bibliotek till ett startbeslut om ett nytt ”kulturkvarter” i Örebros stadskärna. Om bibliotekens centrala roll för kulturen och om vikten av att satsa på bredare kultur och inte bara ”finkultur”.

15. Vatten är inte en teknisk fråga - om dricksvattenförsörjning, vattenskydd och badbarer
Att säkra rent vatten och att ge fler tillgänglighet till vattennära miljöer är i högsta grad politik. Dessvärre görs det ofta till expertfrågor, det måste vi sluta med. En längre beskrivning om arbetet med att skapa ett vattenskyddsområde runt Svartån, ett arbete som tog nära 20 år.

16. Några medskick till dig som vill ta ansvar för världen men tänker börja med att förändra din kommun
Ett försök till en sammanfattande handledning för den som vill driva politik i sin kommun. Vad måste man tänka på, vilka motgångar ska man vara beredd på och hur gör man för att få något gjort?

Risks and challenges

Eftersom boken i stort sett är färdigskriven (förord återstår och några kapitel ska bearbetas ytterligare) och jag är överens med ett förlag om utgivningen så är det inte frågan om boken blir av: utan bara när och i hur många exemplar den trycks. Jag hoppas givetvis att det ska kunna bli en stor upplaga så att den kan få mycket spridning, för det är det här Kickstarter-projektet avgörande.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 50 or more About US$ 6

  Eget valt kapitel

  Ett av bokens kapitel (som pdf-fil) skickas till dig när boken är klar, du väljer själv ett av utvalda kapitel.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 100 or more About US$ 11

  E-bok

  1 E-bok för nedladdning när boken är klar.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  5 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 170 or more About US$ 18

  1 tryckt bok

  1 tryckt bok levereras till dig när boken är klar.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  39 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 300 or more About US$ 31

  2 tryckta böcker

  2 tryckta böcker levereras till dig när boken är klar. Ditt namn på tack-sidan i boken.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  16 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 400 or more About US$ 42

  3 tryckta böcker

  3 tryckta böcker levereras till dig när boken är klar. Ditt namn på tack-sidan i boken.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About US$ 104

  8 tryckta böcker

  8 tryckta böcker levereras till dig när boken är klar. Ditt namn på tack-sidan i boken.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 1,250 or more About US$ 130

  Studiecirkelpaket

  Ett lämpligt paket för studiecirkeln eller utbildningen av nya (eller gamla) politiker: 10 tryckta böcker + en studiehandledning levereras till dig när boken är klar. Ert namn på tack-sidan i boken. Studiehandledningen innehåller diskussionsfrågor, hemuppgifter och gruppuppgiftsfrågor.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 1,500 or more About US$ 155

  Studiecirkelpaket (extra allt)

  Ett lämpligt plus-paket för studiecirkeln eller utbildningen av nya (eller gamla) politiker: En webbföreläsning (45 minuter) + 10 tryckta böcker + en studiehandledning levereras till dig när boken är klar. Ert namn på tack-sidan i boken. Studiehandledningen innehåller diskussionsfrågor, hemuppgifter och gruppuppgiftsfrågor.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge SEK 3,000 or more About US$ 310

  Föreläsning + 4 böcker

  En föreläsning för din organisation eller ditt företag om vald del i boken (eller hela). Dessutom får du 4 tryckta böcker som levereras när boken är klar och omnämnande på tack-sidan i boken. Föreläsningen hålls via webb-sändning eller på plats i Stockholms-regionen, i Örebro län eller längs sträckan Örebro-Stockholm.

  Föreläsning på annan plats kan också ske, efter överenskommelse. Då tillkommer resekostnader med mera.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Limited 0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About US$ 517

  Föreläsning + 20 böcker

  En föreläsning för din organisation eller ditt företag om vald del i boken (eller hela). Dessutom får du 20 tryckta böcker som levereras när boken är klar och omnämnande på tack-sidan i boken. Föreläsningen hålls via webb-sändning eller på plats i Stockholms-regionen, i Örebro län eller längs sträckan Örebro-Stockholm.

  Föreläsning på annan plats kan också ske, efter överenskommelse. Då tillkommer resekostnader med mera.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Limited 0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 11. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About US$ 1,033

  Utbildningsdag + 20 böcker

  En utbildningsdag för din organisation eller ditt företag med föreläsningar om valda delar i boken (eller hela) samt kursledning och kursupplägg. Dessutom får du 20 tryckta böcker levererade när boken är klar och omnämnande på tack-sidan i boken.

  Utbildningen kan hållas i Stockholms-regionen, i Örebro län eller längs sträckan Örebro-Stockholm.

  Föreläsning på annan plats kan också ske, efter överenskommelse. Då tillkommer resekostnader med mera.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Limited 0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (57 days)