Share this project

Done

Share this project

Done
Är du trött på stereotypa kärlekshistorier? Queerlequin är den kiosklitterära bokserien med normbrytande karaktärer och relationer.
111 backers pledged SEK 51,113 to help bring this project to life.
Last updated

About

Queerlequin – bokserien med medveten romantik och erotik project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

SEK 51,113

111

Den traditionella representationen av kärlek i litteratur och i övrig populärkultur, skildrar karaktärer och relationer som faller inom normen för sexualitet, könsidentitet, relationsstruktur, familjekonstellation, ålder etc. Det är en tunn och enkelspårig representation som osynliggör många av oss och omöjliggör den igenkänning som ofta eftersträvas då vi läser om kärlek.

Med bokserien Queerlequin vill vi vidga det litterära utbudet och inkludera fler i romantiken, erotiken och kärleken. Vi vill erbjuda lättsam kiosklitteratur med normbrytande karaktärer och relationer, utan destruktiva stereotyper, heteronormativt förtryck, patriarkal propaganda, exkludering eller gränser.

Hittills består Queerlequin av kortromanerna Trägen vinner, En gyllene triangel och Återvändaren, skrivna under författarpseudonymen Noam Frick. Den 14:e februari 2016 planerar vi att släppa tre nyskrivna böcker i serien med ny författare och ny illustratör. Men för att genomföra det kommer vi att behöva er hjälp! 

Genom att förköpa böcker och annonsplatser kan serien växa, vi kan ge fler författare chansen att bli publicerade och på så sätt skapa mångfald. Vi får också möjligheten att trycka större upplagor, vilket är en förutsättning för att Queerlequin ska nå ut till fler än vad den gör i nuläget.


Vad går pengarna till? 

Pengarna går till tryckkostnader och distribution av böckerna.

Eventuell vinst kommer att gå till ersättning åt författare, illustratörer och översättare, samt återinvesteras i utgivningen av fler böcker i serien.About this project

The traditional representation of love in literature and in other popular culture, depicting characters and relationships that fall within the norm of sexuality, gender identity, relationship standard, family constellation, age, etc. There is a slim and simplistic representation to obscure many of us and prevents the recognition that we often sought when we read about love.

With the book series Queerlequin we want to broaden the literary offerings and include more people in the romance, eroticism and love. We want to offer lighthearted pulp literature with queer characters and relationships, without destructive stereotypes, heteronormative oppression, patriarchal propaganda, exclusion or boundaries.

Until now Queerlequin consists of three short novels Trägen vinner, En gyllene triangel and Återvändaren, written under the pseudonym of author Noam Frick. The 14th of February 2016, we plan to release three newly written books in the series, but to implement it, we will need your help. By pre-purchase books and advertising spaces, the series can grow, we can give more authors the chance to be published, and so create diversity. We also get the ability to print larger editions, which is a prerequisite for Queerlequin series to reach more than it does at present.


How will the money be used?

The money goes to the cost of printing and distribution of books.

Any profits will go to remuneration for authors, illustrators and translators, as well as reinvested in the publication of more books in the series.

Risks and challenges

Förseningar kan uppstå till följd av oförutsägbara händelser kring tryck och distribution av böckerna.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 20 or more About US$ 3

  Bidra med 20 kronor eller mer och få ett stort tack på Facebook.

  Less
  Estimated delivery
  8 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 150 or more About US$ 16

  Bidra med 150 kronor eller mer för att få de tre första böckerna i serien (Q1, Q2, Q3).

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  35 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 150 or more About US$ 16

  Bidra med 150 kronor eller mer för att få de tre kommande böckerna i serien (Q4, Q5, Q6).

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  14 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 300 or more About US$ 31

  Bidra med 300 kronor eller mer för att få alla sex böcker i serien (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 och Q6).

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  32 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About US$ 52

  Bidra med 500 kronor eller mer och få alla sex böcker samt ett tryckt tack i inlagan till Q4, Q5 och Q6.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  10 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About US$ 104

  Bidra med 1000 kronor och få en annonsplats (en pocketsida) i en av de kommande böckerna (Q4, Q5 eller Q6).

  Less
  Estimated delivery
  4 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 2,000 or more About US$ 207

  Bidra med 2000 kronor och få en annonsplats (en pocketsida) i samtliga av de kommande böckerna (Q4, Q5 och Q6).

  Less
  Estimated delivery
  2 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About US$ 1,034

  Bidra med 10000 kronor eller mer och få en live-uppläsning av Genusredaktörerna ur valfri Queerlequin.

  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (60 days)