Share this project

Done

Share this project

Done
Är du trött på stereotypa kärlekshistorier? Queerlequin är den kiosklitterära bokserien med normbrytande karaktärer och relationer.
111 backers pledged SEK 51,113 to help bring this project to life.
111 people are supporting Genusredaktörerna
Where Backers Come From
Top Cities
37 backers
29 backers
5 backers
4 backers
4 backers
3 backers
2 backers
2 backers
1 backer
Where Backers Come From
Top Countries
99 backers
1 backer
1 backer
1 backer
1 backer
1 backer
New Backers
66
backers had never backed a project on Kickstarter before
Returning Backers
45
backers had backed a project on Kickstarter before